Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον KuD / An article of biblical interest in the current KuD

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Kerygma und Dogma 57:2 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Martin Fritz, "Von der heiligen Poesie der Hebräer. Eine Relektüre des schrifthermeneutischen Klassikers von Robert Lowth (1710-1783)", 90-111
Με αφορμή τα 300 χρόνια από τη γέννηση του παλαιοδιαθηκολόγου Robert Lowth (1710- 1783) o συγγραφέας του παρόντος άρθρου συζητά τμήματα των διαλέξεών του σχετικά με την ιερή ποίηση των Εβραίων (Praelectiones de sacra poesi Hebraeorum, 1753) oι οποίες άσκησαν μεγάλη επίδραση ιδιαίτερα στη Γερμανία του 18ου αι. (Michaelis, Jerusalem, Mendelsohn, Herder κ.ά.). Εξηγεί τη θεωρία του Lowth για τις απαρχές και τη φύση της ποίησης γενικά καθώς και το χαρακτήρα της βιβλικής ποίησης προκειμένου να αξιολογήσει την ερμηνευτική νομιμότητα της αισθητικής προσέγγισης της βιβλικής εξήγησης από τον Lowth. Αντίθετα προς τη γενική ένσταση ότι μία έμφαση στην αισθητική αφαιρεί από την εξήγηση το θρησκευτικό της χαρακτήρα ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το έργο του Lowth είχε ως σκοπό να αξιοποιήσει τα αισθητικά μέσα για να καταστήσει προσιτό το θρησκευτικό μήνυμα της παλαιοδιαθηκικής ποίησης.

RBL 11/6/2011

Henry Hanoch Abramovitch, The First Father Abraham: The Psychology and Culture of a Spiritual Revolutionary
Reviewed by D. Andrew Kille

Faith Cimok, The Hittites and Hattusa
Reviewed by Michael S. Moore

Andreas Dettwiler and Uta Poplutz, eds., Studien zu Matthäus und Johannes/Études sur Matthieu et Jean: Festschrift für Jean Zumstein zu seinem 65. Geburtstag/Mélanges offerts à Jean Zumstein pour son 65e anniversaire
Reviewed by Boris Paschke

Toshikazu S. Foley, Biblical Translation in Chinese and Greek: Verbal Aspect in Theory and Practice
Reviewed by Ken Chan

Paul Hoffman, Jesus von Nazaret und Die Kirche: Spurensicherung im Neuen Testament
Reviewed by Stephan Witetschek

Jae Hyun Lee, Paul's Gospel in Romans: A Discourse Analysis of Rom 1:16-8:39
Reviewed by Eve-Marie Becker

Mark Leuchter and Klaus-Peter Adam, eds., Soundings in Kings: Perspectives and Methods in Contemporary Scholarship
Reviewed by Frank H. Polak

J. Ramsey Michaels, The Gospel of John
Reviewed by D. A. Carson

G. Sujin Pak, Judaizing Calvin: Sixteenth-Century Debates over the Messianic Psalms
Reviewed by Susan Gillingham

Begonya Palau, Les aparicions de Jesüs Ressuscitat a les dones (Mt 28, 8-10) i also Onze (Mt 28, 16-20) com a textos complementaris
Reviewed by Sylvie Raquel

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011

Μια εξαιρετική ιστοσελίδα θρησκειολογικού περιεχομένου / An excellent website for the religious studies

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες της Θρησκειολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ έστησαν, οργάνωσαν και λειτουργούν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με θρησκειολογικό περιεχόμενο. Όπως δηλώνεται στο εισαγωγικό σημείωμα η σελίδα αποτελεί "τη διαδικτυακή πύλη της Ελληνικής Κοινότητας για τη Μελέτη του Πολιτισμού και της Θρησκείας, που στόχο έχει την παρακολούθηση των ερευνητικών και ακαδημαϊκών εξελίξεων στον τομέα της μελέτης της θρησκείας σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, και την επικοινωνία των εξελίξεων αυτών με όσους ενδιαφέρονται ακαδημαϊκά για το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο".
Ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί να βρει κείμενα και βιβλιογραφία θρησκειολογικής θεματικής, εικονογραφικό υλικό και νέα από το χώρο της θρησκειολογίας.
Για να βρεθείτε στη σχετική ιστοσελίδα πατήστε εδώ

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity / In the current issue of Early Christianity

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity 2:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Stefan Krauter, "Zur Theologie des 5. Esra-Buches", 153-170
H υπόθεση του G.N. Stanton ότι το 5 Έσδρα  μπορεί να ερμηνευθεί ως μέρος της ιουδαιοχριστιανικής πρόσληψης του κατά Ματθαίον στον απόηχο της επανάστασης του Bar-Kochba έχει γίνει ευρέως αποδεκτή. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι το 5 Έσδρα μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα σε σχέση προς το υλικό των προηγούμενων βιβλίων του Έσδρα. Το 5 Έσδρα είναι μία σαφώς αντι-ιουδαϊκή χριστιανική επανερμηνεία των κανονικών βιβλίων του Έσδρα και του Νεεμία καθώς και της ιουδαϊκής αποκάλυψης με τον τίτλο 4 Έσδρα.   

Tobias Nicklas, "Paulus und die Errettung Israels. Röm 11,25–36 in der exegetischen Diskussion und im jüdisch-christlichen Dialog", 173-197
Ένα από τα κείμενα-κλειδιά στο σημερινό διάλογο μεταξύ χριστιανών και Ιουδαίων, το Ρωμ 11, 25-36 προκαλεί πολλά ερμηνευτικά ερωτήματα, τα οποία απασχολούν εδώ και χρόνια την έρευνα. Το παρόν άρθρο προσπαθεί να απαντήσει κάποια από αυτά εφαρμόζοντας μία φιλολογική και ιστορική ανάλυση του κειμένου, η οποία είναι επηρεασμένη εν πολλοία από τον Ρωμαιοκαθολικό ερμηνευτή Franz Mußner. Ο συγγραφέας συζητά την ιδέα του Mußner για τον "ιδιαίτερο δρόμο" στην ιστορία σωτηρίας του Ισραήλ και προσπαθεί να συζητήσει διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης αυτής της ιδέας στο σημερινό διάλογο μεταξύ Ιουδαίων και χριστιανών. 

James A. Kehlhoffer, "The Maccabees at Prayer: Pro- and Anti-Hasmonean Tendencies in the Prayers of First and Second Maccabees", 198-218
Σε αυτή τη μελέτη διερευνώνται οι τρόποι που παρουσιάζεται η προσευχή στο Α΄ και Β΄ Μακκ λαμβάνοντας υπόψη τις αντιθετικές μεταξύ τους τάσεις αυτών των δύο βιβλίων. Αυτές οι αντιθέσεις αφορούν κυρίως τη σημασία που έχει ο Μακκαβαίος Ιούδας για την απελευθέρωση των Ιουδαίων από την κυριαρχία των Σελευκιδών και επηρεάζουν τους διαφορετικούς τρόπους που αυτός και οι άλλοι Ιουδαίοι παρουσιάζονται κατά την προσευχή. Η φιλική προς τους Ασμοναίους προπαγάνδα του Α΄ Μακκ επηρεάζει τον τρόπο που παρουσιάζεται ο Ιούδας σε αυτό το βιβλίο: ο Ιούδας παίρνει την πρωτοβουλία να πρσευχηθεί και παρουσιάζεται ως ο χρισμένος κατακτητής. Αντίθετα στο Β΄ Μακκ παρουσιάζει την τάση μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζει την προσευχή να υποβαθμίζει τη σημασία του Ιούδα: οι Ιουδαίοι μετανοούν (με τη δευτερονομιστική σημασία)  και ζητούν την θαυμαστή επέμβαση του Θεού.  Τα παθήματα των (λεγόμενων) μαρτύρων είναι αξιέπαινα.

Hermann von Lips, "Die Timotheus- und Titusakten und die Leidensthematik in den Pastoralbriefen. Aspekte zur Entstehungszeit und Intention der Pastoralbrief", 219- 241
O συγγραφέας του άρθρου συνδέει τις ποιμαντικές επιστολές και τις απόκρυφες πράξεις του Τιμοθέου και του Τίτου. Σε σχέση προς το μοτίβο των παθημάτων στις Α΄ και Β΄ Τιμ (αλλά όχι στην Τίτ) οι πράξεις λένε ότι ο Τιμόθεος πέθανες ως μάρτυρας αλλά όχι κι ο Τίτλος. Κατά συνέπεια υποθέτουμε ότι οι ποιμαντικές επιστολές γράφηκαν έχοντας υπόψη τον θάνατο του Τιμοθέου και του Τίτου και αρκετά χρόνια μετά.

Η.A.G. Houghton, "Recent Developments in New Testament Textual Criticism", 245-268

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThR / Two new articles of biblical interest in the current issue of ThR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 76:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Rüdiger Liwak, "Vierzig Jahre Forschung zum Jeremiabuch: I. Grundlagen", 131-179
 • Friedrich Wilhelm Horn, "Ethik des Neuen Testaments1993-2009. Teil II", 180-221

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ZThK / A new article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 108:2 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jens Schröter, "Nicht nur eine Erinnerung, sondern eine narrative Vergegenwärtigung: Erwägungen zur Hermeneutik der Evangelienschreibung", 119-137
Σε αυτό το άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει μία αναλογία μεταξύ του τρόπου που παρουσιάζεται ο Ιησούς στα ιδρυτικά λόγια της Θ. Ευχαριστίας και στην ερμηνευτική αντίληψη του ευαγγελίου. Με βάση την "ερμηνευτική παρουσίαση" ο πρώτος τρόπος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μυστηριακή παρουσίαση κι ο δεύτερος ως αφηγηματική παρουσίαση του Ιησού. Αυτό καθίσταται σαφές μέσα από επιλεγμένες περικοπές των ευαγγελίων. Μία τέτοια ερμηνευτική προσέγγιση μπορεί τουλάχιστον να ξεπεράσει τη διάκριση μεταξύ του "ιστορικού Ιησού" και του "Χριστού της πίστης".  

Κυριακή 5 Ιουνίου 2011

Μία νέα μελέτη για το Μκ 7, 24-30 / A new study on Mk 7, 24-30

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters μία νέα μελέτη σχετική με την περικοπή της συνάντησης του Ιησού με την Συροφοινίκισσα (Μκ 7, 24-30):

P. Alonso, The Woman Who Changed Jesus: Crossing Boundaries in Mk 7,24-30 (Biblical Tools and Studies 11), Peeters 2011
ISBN: 978-90-429-2387-4

XVIII-403 σελίδες
68 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Αρκετά χαρακτηριστικά της αφήγησης της συνάντησης του Ιησού με τη Συροφοινίκισσα (Μκ 7, 24-30) είναι μοναδικά μέσα στο δεύτερο ευαγγέλιο: η έμφαση στην ταυτότητα της γυναίκας, η αρχική άρνηση του Ιησού να την βοηθήσει, η απάντηση της γυναίκας σε ευθύ λόγο, το γεγονός ότι ο Ιησούς δε φαίνεται να εκδιώκει το δαιμόνιο.  Ο συγγραφέας αυτής της μονογραφίας επιδιώκει να ρίξει φως στην περικοπή αξιοποιώντας τόσο τις διαχρονικές όσο και τις συγχρονικές μεθόδους. Ξεκινά με την ιστορία της ερμηνείας του Μκ 7, 24-30 και του παράλληλου Μτ 15, 21-28, έχοντας ως αφετηρία την πατερική περίοδο. Ακολουθεί μία ιστορικοκριτική μελέτη του κειμένου του Μάρκου στην οποία εξετάζεται η λογοτεχνική σχέση με την παράλληλη περικοπή στο κατά Ματθαίον. Ακολουθεί μία ανάλυση της επεξεργασίας της περικοπής από τον Ματθαίο και της στάσης του απέναντι στον Ιουδαϊσμό και στον εθνικό κόσμο. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας προχωρά σε μία συγχρονική και συναφειακή ανάγνωση της περικοπής του Μκ κι εξετάζει τη θέση της στο ευαγγέλιο προκειμένου να οδηγηθεί στο τελικό στάδιο της ερμηνείας.

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού ZNT / In the current issue of ZNT

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Neues Testament 27 (2011) περιέχει ένα αφιέρωμα με τον τίτλο "Religion und Körper " (Θρησκεία και Σώμα):

 
 • Christian Strecker, "»It matters!« - Der Körper in der jüngeren neutestamentlichen Forschung"
 • Annette Weissenrieder, "»Am Leitfaden des Leibes« - Der Diskurs über soma in Medizin und Philosophie der Antike"
 • Markus Sehlmeyer, "Proskynese und andere Loyalitätsgesten in der frühen Kaiserzeit - Christen, Polytheisten und der Körper"
 • François Vouga, "Körper und Realpräsenz bei Paulus"

 
Kontroverse: Der »Leib Christi« in den Abendmahlsworten: Interpretament oder Fundament?
Eckart Reinmuth
versus
Matthias Klinghardt

 
Hermeneutik und Vermittlung
Andrea Bieler, »Und dann durchbricht jemand die absolute Quarantäne und segnet dich« - Über die erzählte und ritualisierte Leib-Gestalt von Krankheit

 
Buchreport
Claudia Janssen, Anders ist die Schönheit der Körper. Paulus und die Auferstehung der Toten in 1Kor 15, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2005
(rez. von Jürgen Zangenberg)

Στο τρέχον τεύχος του SJOT / In the current issue of SJOT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scandinavian Journal of the Old Testament 25:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
 •  S. Lasine, "Go in peace or Go to Hell? Elisha, Naaman and the Meaning of Monotheism in 2 Kings 5", 3-28
 • M. Marttila, "David in the Wisdom of Ben Sira", 29-48
 • A. Pinker, "A Reevaluation of the Kesil's Image in the Book of Qohelet", 49-78
 • N.P. Lemche, "Does the Idea of the Old Testament as a Hellenistic Book Prevent Source Criticism of the Pentateuch?", 75-92
 • J. Van Seters, "Two Stories of David Sparing Saul's Life in 1 Samuel 24 and 26: A Question of Priority", 93-104
 • W. Creighton Marlowe, "David's I-Thou Discourse: Verbal Chiastic Patterns in Psalm 23", 105-115
 • W. Reiss, "Hosea: a Schizophrenic Prophet", 116-123
 • J. Bruun Kofoed, "Saul and Cultural Memory", 124-150