Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

O Ιησούς στη σύγχρονη εβραϊκή λογοτεχνία / Jesus in contemporary Jewish literature

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο του Νeta Stahl (The John Hopkins University) σχετικά με την εικόνα του Ιησού στη σύγχρονη εβραϊκή λογοτεχνία:

Neta Stahl, "The Homecoming of the Other: Representations of Jesus in Twentieth Century Hebrew Literature"

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του BiblInt / In the current issue of BiblInt

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Intepretation 20:3 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Jonathan Yovel, "The Creation of Language and Language without Time: Metaphysics and Metapragmatics in Genesis", 205-225
 • Samantha Joo, "A Fine Balance between Hope and Despair: The Epilogue to 2 Kings (25:27-30)", 226-243
 • Johanna Stiebert, "The Peoples' Bible, Imbokodo and the King's Mother's Teaching of Proverbs 31", 244-279
 • Elaine M. Wainwright, "Images, Words and Stories: Exploring their Transformative Power in Reading Biblical Texts Ecologically", 280-304
 • Kelly R. Iverson, "Jews, Gentiles, and the Kingdom of God: The Parable of the Wicked Tenants in Narrative Perspective (Mark 12:1-12)", 305-335

To τρέχον τεύχος του NovT / In the current issue of NovT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Novum Testamentum 54:4 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Beniamin Pascut, "The So-Called Passivum Divinum in Mark's Gospel", 313-333
Ο συγγραφέας εξετάζει μία σειρά από ρήματα παθητικής φωνής που χαρακτηρίστηκαν ως passivum divinum κι υποστηρίζει ότι ο Μάρκος δεν χρησιμοποιεί πάντοτε την παθητική για να τονίσει θεολογικές ιδέες σχετικά με τη δραστηριότητα του θείου. Κάποιες φορές, ενώ η παθητική φωνή οδηγεί στην εντύπωση ότι ο Θεός είναι που προκαλεί την πράξη, η πράξη ουσιαστικά εκτελείται από άλλο πρόσωπο και κάποιες άλλες φορές η παθητική φωνή έχει αμετάβατη σημασία και δεν υπονοείται κανένα πρόσωπο που ενεργεί. Τα ρήματα στην παθητική χρησιμοποιούνται για να τονίσουν συγκεκριμένες πράξεις και για να υποβαθμίσουν τη σημασία του ενεργούντος προσώπου, όταν αυτό δε διαδραματίζουν ρόλο στην πλοκή της αφήγησης. Στην παράδοση των θαυμάτων δεν υπάρχει η passivum divinum και η παθητική φωνή χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις πράξεις του Ιησού. 

Clare K. Rothschild, "Pisidian Antioch in Acts 13", 334-353
Σύμφωνα με το Πρξ 13, αφού ο Βαρνάβας και ο Παύλος αντιμετωπίζουν τον Ιουδαίο μάγο Βαριησού στην Κύπρο κι εξασφαλίζουν τη συμμαχία του Ρωμαίου ανθυπάτου, Σεργίου Παύλου, οι ταξιδιώτες φτάνουν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Το Σάββατο εκεί ο Παύλος κάνει τον μοναδικό του λόγο προς Ιουδαίους στο βιβλίο των Πράξεων (13, 16β-41). Ο William M. Ramsay, ο oποίος υιοθέτησε τη θεωρία της "Νότιας Γαλατίας" θεωρεί ότι οι αποδέκτες της προς Γαλάτας ήταν εκείνοι που έγιναν χριστιανοί μετά από αυτόν το λόγο. Ο Ramsay μάλιστα προχωρά πολύ στην προσπάθειά του να συνδέσει την επιστολή με το λόγο. Ο H.D. Betz, αντίθετα, υποστηρίζει ότι η επιστολή γράφηκε για τους εθνικούς της Β. Γαλατίας. Ο Betz δεν θεωρεί ότι η επιστολή αποδεικνύει την ιστορικότητα της διήγησης των Πρξ. Η συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει ότι τόσο ο Betz όσο κι ο Ramsay έχουν από κάποια άποψη δίκιο. Η επίσκεψη του Παύλου στην Αντιόχεια της Πισιδίας στο Πρξ 13 εξηγεί την ίδρυση των εκκλησιών της Γαλατίας ανεξάρτητα από την ιστορικότητα της αφήγησης των Πρξ. Επιπλέον υποστηρίζει ότι η στάση του Παύλου εκεί προσφέρει ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα στην αφήγηση. Παρέχει μία ρωμαϊκού τύπου στάση στην αρχή των ταξιδιών αυτού του Ρωμαίου, με Ρωμαϊκό όνομα αποστόλου, του Παύλου.

Markus Lembke, "Die Apokalypse-Handschrift 2846", 369-395
Συγκρίσεις σε διάφορες περικοπές σε όλα τα χειρόγραφα της Αποκάλυψης, που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον H.C. Hoskier κατέδειξαν ότι ένα από τα μικρογράμματα χειρόγραφα που πρόσφατα εντοπίσθηκαν ανήκει στο λεγόμενο Αλεξανδρινό τύπο. Είναι το χειρόγραφο Grec. 977 στην Bibliothèque Nationale στο Paris, γνωστό κι ως 2846 στην Kurzgefaßte Liste. Όσον αφορά στη συμφωνία με το κείμενο του Nestle-Aland σε σύγκριση προς το Βυζαντινό κείμενο η σειρά είναι ως εξής: A C 2846 P47 2062 2050 2053 2329 2344 P 1611 κ.ά. Ενώ ο Ρ47 διαφέρει από τους A C, ο 2846 συμφωνεί στο μεγαλύτερο βαθμό με τους Α και C.

Στο τρέχον τεύχος του ZAW / In the current issue of ZAW

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 124:3 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • Joel S. Baden, "On Exodus 33,1-11", 329-340 
 • Christoph Berner, "Die eherne Schlange : zum literarischen Ursprung eines "mosaischen" Artefakts", 341-355 
 • Ernest W. Nicholson, "Once again Josiah and the priests of the high places : (II Reg 23,8a.9)", 356-368
 • Jenö Kiss, "Die letzte Konfession : Jer 20,7-18", 369-384 
 • Richard Benton, "Verbal and contextual information : the problem of overlapping meanings in the Niphal and Hitpael", 385-399 
 • Urmas Nommik, "The idea of ancient Hebrew verse", 400-408 
 • Matthew R. Schlimm, "At sin's entryway (Gen 4,7) : a reply to C.L. Crouch", 409-415 
 • Tchavdar S. Hadjiev, "The translation problems of Zephaniah 3,18 : a diachronic solution", 416-420 
 • Brent A. Strawn, "A woman at prayer (Psalm 131,2b) and arguments 'from parallelism'", 421-426