Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Θρησκεία και οικονομία στην αρχαία Παλαιστίνη / Reigion and economy in ancient Palestine

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η παρουσίαση της διατριβής του Alex Ramos με θέμα τη σχέση της οικονομίας και της θρησκείας στην αρχαία Παλαιστίνη:

Ramos, Alex. Torah, Temple, and Transaction: Jewish Religious Institutions and Economic Behavior in Early Roman Galilee

Η ιστορία της Βίβλου του Gutenberg / The history of the Gutenberg Bible

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον άρθρο του Eric White με αφορμή τα 550 χρόνια της Βίβλου του Gutenberg:

Τρίτη 17 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του The Bible Translator / In the current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 69:1 (2018)

  • Olugbemiro O. Berekiah, "A Historical-Liturgical Critique of וזרקתי מים טהורים “I will sprinkle clean water” in Ezek 36.25-27 and Its Translation Options in English," 9-18 (abstract)
  • Peter-Ben Smit, "Man or Human? A Note on the Translation of Ἄνθρωπος in Mark 10.1-9 and Masculinity Studies," 19-39 (abstract)
  • Jeffrey D. Meyers, "Hypomonē as “Enduring Resistance”: Finding Nonviolence in the Book of Revelation," 40-55 (abstract)
  • An-Ting Yi, "When Notes Start to Speak: An Investigation of Footnotes and Interlinear Notes in Contemporary Chinese Bible Versions," 56-78 (abstract)
  • Phil King, "Ladders and Wheels: Comparing Metaphors for Bible Translation in the Context of Sustainability," 79-102 (abstract)
  • Daniel Rodriguez, "Reframing Hospitality: Cognition, Social Bonding, and Mimetic Criticism," 103-114 (abstract)


Ο Ιησούς και η αρχαία συναγωγή / Jesus and ancient synagogues

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Jordan J. Ryan (University of Dubuque Theological Seminary) συζητά το ρόλο της αρχαίας συναγωγής για τη σχέση του ιστορικού Ιησού με αυτήν: