Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Θρησκεία και οικονομία στην αρχαία Παλαιστίνη / Reigion and economy in ancient Palestine

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η παρουσίαση της διατριβής του Alex Ramos με θέμα τη σχέση της οικονομίας και της θρησκείας στην αρχαία Παλαιστίνη:

Ramos, Alex. Torah, Temple, and Transaction: Jewish Religious Institutions and Economic Behavior in Early Roman Galilee

Δεν υπάρχουν σχόλια: