Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Οι διαλέξεις του George B. Caird για τη θεολογία της ΚΔ/ The lectures of George B. Caird on NT theology

Ο Mark Goodacre έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό του τις διαλέξεις που έδωσε ο καθηγητής της Κ.Δ. George B. Caird στην Οξφόρδη στο διάστημα 1979-1982 με θέμα την Θεολογία της Κ.Δ.

Για να τις ακούσετε πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

George B. Caird New Testament Theology Audio Lectures (1979-1982)

Το τρέχον τεύχος του JSNT / In the current issue of JSNT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of the New Testament 35:4 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

M. Goodacre, "How Reliable is the Story of the Nag Hammadi Discovery?", 303-322
H αφήγηση του James Robinson για το πώς ανακαλύφθηκαν οι Κώδικες του Nag Hammadi είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα δημοσιογραφικής έρευνας που περιλαμβάνει ίντριγκα και αίμα. Υπάρχουν όμως κι άλλες πολλές και αντικρουόμενες μεταξύ τους εκδοχές της ιστορίας, που περιλαμβάνουν δύο (1977), επτά (1979) ή οκτώ πρόσωπα (1981). Υπάρχει ασυμφωνία όσον αφορά στο όνομα του προσώπου που βρήκε το δοχείο με τα χειρόγραφα. Οι Martin Krause και Rodolphe Kasser αμφισβήτησαν αυτές τις ιστορίες στα 1984 και ο σκεπτικισμός τους αντικατοπτρίζεται στη σειρά του  Channel 4 (UK), The Gnostics (1987), όπου ο ίδιος ο  Μuhammad ‘Ali, στη μοναδική του τηλεοπτική εμφάνιση, δίνει τη δική του εκδοχή για την ανακάλυψη. Πολλά σημεία διαφωνίας αυτής της αφήγησης από τις προηγούμενες δίνουν την αφορμή να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία της μαρτυρίας του Αλί. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι η παλαιότερη εκδοχή της ανακάλυψης, που πρότεινε ο Jean Doresse στα  1958 είναι περισσότερο αξιόπιστη από τις μεταγενέστερες και περισσότερο εντυπωσιακές εκδοχές της ανακάλυψης.  

Anna C. Miller, "Not with Eloquent Wisdom: Democratic Ekklesia Discourse in 1 Corinthians 1-4", 323-354
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ειδικοί αδιαφορούν για την πιθανή επίδραση της δημοκρατικής έννοιας της πόσης στη συζήτηση του Παύλου για το λόγο και τη σοφία στα Α΄ Κορ 1-4. Βστόσο η ιδέα της εκκλησίας του δήμου αποτέλεσε πηγή δημοκρατικού λόγου, διαμόρφωσης ταυτότητας και πρακτικής συμπεριφοράς στην πρώιμη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Επιπλέον ο λόγος αποδείχθηκε ένα συνηθισμένο θέμα της δημοκρατικής ρητορείας και συνδέθηκε άμεσα με τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά στη συνάφεια της εκκλησίας του δήμου. Η ανάγνωση των Α΄ Κορ 1-4 υπό το φως της συζήτησης για την εκκλησία οδηγεί σε νέα συμπεράσματα όσον αφορά τη ρητορική στρατηγική του Παύλου, ο οποίος προσπαθεί να εδραιώσει την αυθεντία του σε μία κοινότητα που κατανοούσε τον εαυτό της ως μία ισχυρή δημοκρατική σύναξη. 

Jonathan Knight, "The Political Issue of the Ascension of Isaiah: A Response to Enrico Norelli", 355-379
O Enrico Norelli υποστήριξη στα 2003 ότι οι αναφορές στο μαρτύριο στην Ανάληψη Ησαΐου είναι συμβολικές και όχι πραγματικές. Ο συγγραφέας του άρθρου αμφισβητεί την αξιοπιστία της μαρτυρίας της Μισνά στην οποία στηρίζεται ο Norelli για να υποστηρίξει ότι η εικόνα του Ησαΐα ως μάρτυρα προέρχεται από χριστιανικούς κύκλους του 2ου αι.  Υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των ιδεών στα κεφ. 1-5 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το μαρτύριο είναι μία πρόσφατη εμπειρία για το συγγραφέα του βιβλίου κι όχι απλά μία συμβολική ιδέα. Ετσι, θεωρεί ως πιθανή συνάφεια της ιστορίας το μαρτύριο του Ιγνατίου.Θεωρεί επίσης ότι η Ανάληψις Ησαΐου έχει μία σαφή πολιτική διάσταση και στα δύο μέρη του. Ο συγγραφέας συνδέει επίσης αυτές τις πληροφορίες με την αντίδαση της χριστιανικής Εκκλησίας απέναντι στους Ιουδαίους και τους Ρωμαίους.  

Robert A. Derrenbacker, Jr., "Texts, Tables and Tablets: A Response to John C. Poirer", 380-387
Ο συγγραφέας απαντά στην κριτική που του άσκησε με άρθρο του σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού ο John C. Poirier, ‘The Roll, the Codex, the Wax Tablet and the Synoptic Problem’, JSNT 35.1: 3-30. 

F. Gerarld Downing, "Waxing Careless: Poirer, Derrenbacker and Downing", 388-393
O συγγραφέας απαντά επίσης στην κριτική του άρθρου του Poirier που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Simon Gathercole, "Jerusalem and Caesarea Inscriptions and the New Testament Study: A Review Article", 394-401
Ο συγγραφέας παρουσιάζει τους δύο πρώτους τόμους μία νέας σειράς επιγραφών με τον τίτλο Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae και διερευνά τη σημασία που μπορεί να έχουν κάποιες από αυτές τις επιγραφές για την Καινή Διαθήκη.

Ο δεύτερος θάνατος / Second death

Από το ιστολόγιο του συναδέλφου λέκτορα της Καινής Διαθήκης Μόσχου Γκουτζιούδη πληροφορούμαστε για την ανάρτηση της συνέντευξης του επίκ. καθ. της ΚΔ στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ Χαράλαμπου Ατματζίδη στο περιοδικό ΑΒΑΤΟΝ με θέμα το δεύτερο θάνατο, όπως αυτός απαντά στα αρχαία κείμενα (και κυρίως σε αυτά της χριστιανικής παράδοσης).
Για να δείτε τη σχετική ανάρτηση και τη συνέντευξη πατήστε εδώ.

Στο τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 132:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • John D. Crossan, "A vision of divine justice : the resurrection of Jesus in Eastern Christian iconography", 5-32
 • Richard C. Steiner, "Four Inner-Biblical interpretations of Genesis 49:10 : on the lexical and syntactic ambiguities of ad as reflected in the prophecies of Nathan, Ahijah, Ezekiel, and Zechariah", 33-60
 • Stökl Jonathan , "The mitnabôt in Ezekiel 13 reconsidered", 61-76
 • Ronald L. Troxel, "The problem of time in Joel", 77-95
 • Jill Hicks-Keeton, "Already/not yet : eschatological tension in the book of Tobit", 97-117
 • Seth A. Bledsoe, "Can Ahiquar tell us anything about personified wisdom?", 119-137 
 • Shane Berg, "Ben Sira, the genesis creation accounts, and the knowledge of God's will", 139-157 
 • David M. Moffitt /Butera, C.J., "P.Duk inv. 727r : new evidence for the meaning and provenance of the word proselytos", 159-178 
 • Richard Hicks, "Markan discipleship according to Malachi : the significance of me apostereses in the story ot the rich man (Mark 10:17-22)", 179-199

Στο τρέχον τεύχος του BAGL / In the current issue of BAGL

Στο τρέχον τεύχος του Biblical and Ancient Greek Linguistics 2 (2013) δημοσιεύεται η εξής μελέτη:

Paul L. Danove, "Features of the Conceptualization of Transference in the New Testament"

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Το τρέχον τεύχος του NTS / In the current issue of NTS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού New Testament Studies 59:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Henk Jan de Jonge, "The Chronology of the Ascension Stories in Luke and Acts", 151-171
Τόσο στο ευαγγέλιό του όσο και στις Πράξεις ο Λουκάς τοποθετεί την ανάληψη στο τέλος της μέρας της ανάστασης του Ιησού. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά όσον αφορά στη χρονολόγηση της ανάληψης μεταξύ των δύο βιβλίων. Οι σαράντα μέρες που αναφέρονται στο Πραξ 1, 3 ουσιαστικά αντιμετωπίζονται από τον Λουκά ως οι μέρες μετά την ανάληψη κι όχι πριν από αυτήν κι επομένως δεν ορίζουν τη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα η ανάληψη. Συνδέονται με τις εμφανίσεις του Ιησού μετά το Πάσχα και μετά την ανάληψη. Ο συγγραφέας επομένως συμπεραίνει ότι το γεγονός της ανάληψης προηγείται των 40 ημερών που ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές του. 

Robert E. Moses, "Physical and/or Spiritual Exclusion? Ecclesial Discipline in 1 Corinthians 5 ", 172-191
Ο συγγραφέας θέτει το ερώτημα τι μπορεί να σημαίνει όταν ο Παύλος ζητά να παραδοθεί ο αιμομίκτης της Κορίνθου στον σατανά. Την φυσική εκδίωξή του από την κοινότητα ή κάτι άλλο; Υποστηρίζει ότι η φύση του παραπτώματος αυτού του άνδρα απαιτούσε μία αυστηρότερη τιμωρία από μία απλή εκδίωξη. Στηριζόμενος στο βιβλίο του Ιώβ διατυπώνει την υπόθεση ότι σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για μία πνευματική τιμωρία, όπου αφαιρείται η πνευματική προστασία από τον αιμομίκτη, ενώ αυτός παραμένει στο σώμα του Χριστού και ταυτόχρονα είναι εκτεθειμένος στις επιθέσεις του Σατανά. Η ελπίδα του Παύλου είναι τα παθήματα αυτού του ανθρώπου από τον Σατανά θα τον οδηγήσουν στη μετάνοια και στη σωτηρία. 

Christine Gerber, "Die alte Braut und Christi Leib. Zum ekklesiologischen Entwurf des Epheserbriefs", 192-221
H γενικά αποδεκτή άποψη στην εξήγηση της προς Εφεσίους επιστολής είναι ότι το κύριο θέμα της είναι η "εκκλησία". Προχωρώντας πέρα από τις πρωτοπαύλειες επιστολές η προς Εφεσίους κατανοεί την εκκλησία όχι σε τοπικό επίπεδο αλλά στην οικουμενική της διάσταση. Παραμένει ωστόσο ανοικτό θέμα προς συζήτηση, εάν η εκκλησιολογία είναι το κέντρο της επιστολής, μέσα στην οποία εμπερικλείεται κι η χριστολογία κι εάν η Εκκλησία εδώ αποκτά σωτηριολογικές ιδιότητες. Η συγγραφέας επανεξετάζει τον όρο "εκκλησία" καθώς και τις μεταφορές που χρησιμοποιούνται για αυτήν μέσα στην επιστολή. Από αυτήν την εξέταση προκύπτει ότι στην Εφεσίους η εκκλησιολογία διαδραματίζει κάποιο ρόλο, αλλά δεν υπάρχει ακόμη η ιδέα της Εκκλησίας ως μίας υπερβατικής έννοιας. Οι μεταφορές επίσης που χρησιμοποιούνται δε φαίνεται να προϋποθέτουν μία αναπτυγμένη ιδέα για την Εκκλησία ως το "χώρο της σωτηρίας". Αντίθετα η σωτηριολογία κι η χριστολογία παραμένουν ακόμη στενά συνδεδεμένες με την Χριστολογία. Επομένως, η προς Εφεσίους αναπτύσσει την ιδέα της ενότητας και της κοινωνίας των πιστών όχι σε σχέση με την εκκλησιολογία αλλά ως περιεχόμενο της παραίνεσης της επιστολής που σκοπό έχει να συνδέσει μεταξύ τους χριστιανούς με διαφορετικές προϋποθέσεις και πεποιθήσεις. 

Jonathan Bourgel, "Jacques le Juste, un Oblias parmi d'autres", 222-246 
Στην Εκκλησιαστική Ιστορία του ο Ευσέβιος παραθέτει ένα απόσπασμα από τα χαμένα απομνημονεύματα του Ηγησίππου, όπου γίνεται λόγος για το μαρτύριο του Ιακώβου του Δικαίου. Σύμφωνα με αυτό ο Ιάκωβος ονομάζεται Ωβλίας.  Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας εξετάζει αυτόν το δυσνόητο όρο και να τον συνδέσει με τον χώρο που γεννήθηκε η παράδοση που παραθέτει εδώ ο Ηγίσιππος. Καταλήγει ότι ο όρος ήταν εξαιρετικά αγαπητός στην ιουδαϊκή γραμματεία μετά την καταστροφή του δεύτερου Ναού. 

Ismo Dunderberg, "Moral Progress in Early Christian Stories of the Soul", 247-267
Η μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται σε διάφορα κείμενα του Nag Hammadi η παρούσα κατάσταση της ψυχής κι η επιστροφή της στην ουράνια σφαίρα. Η κατάσταση της ψυχής καταλαμβάνει κεντρική θέση σε δύο τύπους ιστοριών: (α) στους μύθους της δημιουργίας, όπου η προέλευση της ψυχής συνδέεται με έναν κατώτερο δημιουργό θεό και (β) σε απλές ιστορίες για την ψυχή χωρίς καμιά αναφορά στη δημιουργία. Τα κύρια έργα αυτού του δεύτερου τύπου είναι η Εξήγησις περί Ψυχής (NHC II, 6) κι ο Αυθεντικός Λόγος (NHC VI, 3). Επιπλέον τρεις μύθοι περί της δημιουργίας θα πρέπει να ληφθούν εδώ υπόψη: το μυστικό βιβλίο του Ιωάννη, η Φύση των Αρχόντων και το Περί αρχών του κόσμου. Η ταλαιπωρία της ψυχής εξαιτίας των συναισθημάτων της συνδέεται με μία μακρά φιλοσοφική παράδοση που έχει τις απαρχές της στους διαλόγους του Πλάτωνα. Σε αυτήν τη συνάφεια η πάλη της ψυχής ενάντια στους δαίμονες παρουσιάζεται κυρίως ως μάχη ενάντια στα συναισθήματα. Ένα νέο στοιχείο σε αυτές τις ιστορίες είναι η έμφαση στη μετάνοια που οδηγεί στη μεταμόρφωση της ψυχής. Μολονότι εδώ χρησιμοποιούνται ερωτικές εικόνες για να περιγραφεί τόσο το μυθικό παρελθόν όσο και η παρούσα κατάσταση της ψυχής, ωστόσο, από την ανάλυση προκύπτει ότι το ερωτικό πάθος δεν είναι το μόνο ηθικό ζήτημα που απασχολεί αυτά τα κείμενα. Κάποια κείμενα εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους στην οινοποσία, στην πολυτέλεια, στην όμορφη εμφάνιση, στην περηφάνια και στην αλαζονεία παρά στον παράνομο έρωτα.  

Αρχαιολογικά νέα από το Ισραήλ - Απρίλιος 2013 / Archaeological finds from Israel - April 2013

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του Stephen Gabriel Rosenberg με αρχαιολογικά νέα από το Ισραήλ. Ξεχωρίζουμε την είδηση για την έκθεση της στήλης με την Αποκάλυψη του Γραβριήλ στο Museum Israel και την ανακάλυψη ενός τελετουργικού λουτρού στην Ιερουσαλήμ.

HTS 69:1 (2013)

Το τεύχος 69:1 (2013) του περιοδικού Hervomde teologiese studies είναι αφιερωμένο στον καθηγητή James Alfred Loader. Έχουν αναρτηθεί ως τώρα οι εξής βιβλικού ενδιαφέροντος μελέτες:

S. Philip Nolte, "The realities people live by: A critical reflection on the value of Wolfgang Iser’s concept of repertoire for reading the story of Susanna in the Septuagint"

Johannes van Oort, "Irenaeus’s knowledge of the Gospel of Judas: Real or false? An analysis of the evidence in context"

Ernest van Eck, "When patrons are patrons: A social-scientific and realistic reading of the parable of the Feast (Lk 14:16b–23)"

Chris L. de Wet, "‘No small counsel about self-control’: Enkrateia and the virtuous body as missional performance in 2 Clement"

Annette Potgieter, "Walking wisely: Sapiential influence in Psalm 26"

Jeremy Punt, "Negotiating creation in imperial times (Rm 8:18−30)"

Dichk M. Kanonge, "Thematic irony in the story of Susanna"

Mbengu D. Nyiawung / Ernest van Eck, "An African hermeneutic reading of Luke 9:18–22 in relation to conflict and leadership in pastoral ministry: The Cameroonian context"

Llewellyn Howes, "‘To refer, not to characterise’: A synchronic look at the Son-of-Man logia in the Sayings Gospel Q"

Francois P. Viljoen, "Righteousness and identity formation in the Sermon on the Mount"

Dirk G. van der Merwe, "Early Christian spirituality according to the First Epistle of John: The identification of different ‘lived experiences’"

Ronald H. van der Bergh, "The contrasting structure of Acts 12:5−17: A spatial reading"

Hendrik Goede, "Constructing ancient slavery as socio-historic context of the New Testament"

Kirk J. Franklin / Cornelius J.P. Niemandt, "Vision 2025 and the Bible translation movement"

RBL 14/5/2013

Richard S. Ascough, Philip A. Harland, and John S. Kloppenborg, Associations in the Greco-Roman World: A Sourcebook
Reviewed by Richard I. Pervo

Avraham Faust,  Judah in the Neo-Babylonian Period: The Archaeology of Desolation  
Reviewed by Ulrich Berges

Oded Lipschits, Gary N. Knoppers, and Manfred Oeming, eds., Judah and the Judeans in the Achaemenid Period: Negotiating Identityin an International Context
Reviewed by Frank H. Polak

Andrew B. McGowan and Kent Harold Richards eds.,  Method and Meaning: Essays on New Testament Interpretation in Honor of Harold W. Attridge
Reviewed by Dennis R. MacDonald

Steve Moyise, Later New Testament Writers and Scripture: The Old Testament in Acts, Hebrews, the Catholic Epistles and Revelation
Reviewed by Yongbom Lee

Kathleen M. O’Connor, Jeremiah: Pain and Promise
Reviewed by Bob Becking

Karin Hedner Zetterholm, Jewish Interpretation of the Bible: Ancient and Contemporary
Reviewed by Marianne Grohmann
Reviewed by Andrea L. Weiss

Η χρήση του ελληνικού "μεν" στην αρχαία συριακή / The Use of Greek μεν in Early Syriac

Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Hugoye προδημοσιεύεται ένα ενδιαφέρον άρθρο (οι σελιδοποίηση ενδέχεται να αλλάξει κατά την τελική έκδοση): 

Aaron Michael Butts, "Greek μέν in Early Syriac", Hugoye 16:2 (2013): 3-15

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Εκπομπές του BBC 3 radio για τα χειρόγραφα της Cairo Genizah / BBC3 Radio Broadcasts on Cairo Geniza

Την εβδομάδα 27-31 Μαΐου το BBC 3 θα παρουσιάσει σε μία σειρά 5 ραδιοφωνικών επεισοδίων τα ευρήματα της Cairo Geniza. Oι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες ως podcast μετά την παρουσίασή τους

Life in Fragments: Stories from the Cairo Genizah
"The Essay" - παραγωγή Nightjar - 10:45 μμ 

 • Episode 1: The Discovery (27 Μαΐου)- Dr Esther-Miriam Wagner 
 • Episode 2: Letters (28 Μαΐου)- Dr Ben Outhwaite 
 • Episode 3: Women (29 Μαΐου)- Dr Melonie Schmierer-Lee 
 • Episode 4: Three Lives (30 Μαΐου) -Dr Daniel Davies 
 • Episode 5: Alchemy & Magic (31 Μαΐου)- Dr Gabriele Ferrario

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον JHS / A new article on the current JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013) δημοσιεύεται το εξής άρθρο:

Robert Rezetko, "The Qumran Scrolls of the Book of Judges: Literary Formation, Textual Criticism, and Historical Linguistics"

Το τρέχον τεύχος του JOCABS / In the current issue of JOCABS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of the Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies 5:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


To τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblica / The current issue of Biblica

Στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού Biblica έχει αναρτηθεί το πρώτο τεύχος του τρέχοντος τόμου. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να το διαβάσουν ηλεκτρονικά εκεί: 

Biblica 94:1 (2013)


Ένα νέο άρθρο στο JGRChrJ / A new article on JGRChrJ

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 9 (2013) δημοσιεύεται το εξής νέο άρθρο:

Christopher D. Land, "Digitizing Ancient Inscriptions and Manuscripts: Some Thoughts about the Production of Digital Editions"

Επιστροφή / Comeback!

Μετά από σιωπή δύο σχεδόν μηνών επιστρέφω ξανά στην καθημερινή ενημέρωση με ειδήσεις βιβλικού ενδιαφέροντος. Ζητώ συγνώμη από τους πιστούς αναγνώστες του ιστολογίου για τη μακρά αυτή απουσία. Ήταν περίοδος συγγραφής με προθεσμίες που έτρεχαν και υποχρεώσεις, στις οποίες έπρεπε να ανταποκριθώ άμεσα. Από εδώ και πέρα η καθημερινή ενημέρωση θα είναι συνεχής.