Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Αφιέρωμα στην αρχαία αστρονομία / An issue on ancient astronomy in Μediterranean Archaeology and Archaeometry

Μediterranean Archaeology and  Archaeometry 16:4 (2016)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού περιέχει τα πρακτικά του συνεδρίου για την αστρονομία στο παρελθόν και σήμερα που διοργάνωσε η Société Européenne pour l'Astronomie dans la Culture (SEAC 2015)  τον Νοέμβριο 2015 στη Ρώμη:

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την αρχαία συριακή χριστιανική γραμματεία / A useful tool for ancient Syriac Christian literature

Ένα εξαιρετικά βοηθητικό εργαλείο για την αρχαία συριακή γραμματεία και κυρίως για τα ιουδαϊκά ψευδεπίγραφα σε αραβική και συριακή μετάφραση προσφέρεται διαδικτυακά σε όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές. Πρόκεται για την ιστοσελίδα που λειτουργεί με την φροντίδα του Department of Classics and Letters του Πανεπιστημίου της Oklahoma:

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017

7 νέα χειρόγραφα της ΚΔ στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος / 7 new digitized NT manuscripts of the National Library of Greece

Στην γνωστή ιστοσελίδα του The Center of the Study of the New Testament Manuscripts έχουν ανεβεί κι είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή επτά νέα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα:

 • GA 1761: μικρογράμματο χειρογραφο του 14ου αι. με τον Απόστολο και τις Επιστολές του Παύλου. Πολύ πιθανόν αρχικά να περιείχε και τα ευαγγέλια 
 • GA 2523: μικρογράμματο του 15ου αι. με τα ευαγγέλια, τον Απόστολο και τις επιστολές Παύλου 
 • GA 2526: μικρογράμματο του 14ου α. με τα ευαγγέλια
 • GA Lect 427: εκλογάδιο του 13ου αι. με τα ευαγγέλια και τον Απόστολο. Ενδιαφέρουσα παράσταη δέησης στην αρχή του χειρογράφου. 
 • GA Lect 591: εκλογάδιο του 11ου αι. με τα ευαγγέλια και τον Απόστολο 
 • GA Lect 594: εκλογάδιο του 15ου αι. με τον Απόστολο και τις επιστολές του Παύλου 
 • GA Lect 1307: εκλογάδιο του 15ου αι. με τα ευαγγέλια και τον Απόστολο 

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Το όνομα του Υρκανού σε αρχαίο αγγείο / The name Hyrkanus on an ancient vessel

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Τhe Times of Israel ένα ενδιαφέρον εύρημα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών σε αρχαίο σύμπλεγμα λουτρών στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για ένα θραύσμα από λίθινο αγγείο, το οποίο φέρει τμήμα επιγραφής από την οποία διασώζεται το όνομα Υρκανός. Το εύρημα προκάλεσε το ενδιαφέρον, καθώς ήρθε στο φως λίγες μέρες πριν την Hanukah, εορτή που συνδέεται με τους Μακκαβαίους και κατ' επέκταση με τους διαδόχους τους Ασμοναίους, δύο εκ των οποίων έφεραν το όνομα Υρκανός. Δεν είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι το συγκεκριμένο αγγείο ανήκε σε έναν από αυτούς, καθώς το όνομα Υρκανός ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο κατά τον 2ο και 1ο αι. π.Χ. 

Το τρέχον τεύχος του SemBib / The current issue of SemBib

Sémiotique et Bible 164 (2016)

 • Anne Cabos, "Comment vivre? Le point de vue d’une lectrice" (abstract)
 • Jean-Claude Giroud, "Genèse 4-5: Caïn et Abel – Quand s’engage la « génération »" (abstract)
 • Anne Pénicaud, "Recension: Comment vivre? Naître à la suite de Jésus par Anne Fortin" (abstract)
 • Jean-Yves Thériault, "Vivre en Filiation (6,19-7,11)" (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the current issue of RHPR

Revue d' Histoire et de Philosophie Religieuses 96:4 (2016)

Gerd Theissen, "La foi en Jésus-Christ relie-t-elle ou sépare-t-elle les religions ? Réflexions sur la christologie dans le pluralisme religieux," 365-380
Christology could appear an obstacle to interfaith dialogue because of its claims to absoluteness. But Christianity could open itself to interfaith dialogue from the very starting-point of the affirmation of the unity of God and humankind in Jesus Christ : Jesus’ own monotheism, seen in a historical-critical way, links Christianity with the other Western religions, whilst the mystical Christology of the Christ of the kerygma is a bridge towards the cosmic religious consciousness of the Eastern religions.

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 7:4 (2016)

 • Jens Schröter, "Perspectives on the Eucharist in Early Christianity," 413-416 
 • Christoph Markschies, "Current Research on the Eucharist in Ancient Christianity How the Eucharist Developed from the End of the Fourth Century in East and West," 417-446 (abstract)
 • Jørgen Podemann Sørensen, "The Sacrificial Logic of Cultic Meals in Antiquity," 447-467 (abstract)
 • Ismo Dunderberg, "The Eucharist in the Gospels of John, Philip, and Judas," 484-507 (abstract)
 • Peter Arzt-Grabner, "Why Did Early Christ Groups Still Attend Idol Meals?: Answers from Papyrus Invitations," 508-529 (abstract)

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 5:3 (2016)

 • Matthew Goff, " A Blessed Rage for Order: Apocalypticism, Esoteric Revelation, and the Cultural Politics of Knowledge in the Hellenistic Age," 193-211 (abstract)
 • Matthew Neujahr, "Babylonian Scribalism and the Production of Apocalypses and Related Early Jewish Texts," 212-232 (abstract)
 • Alex P. Jassen, "Scribes, Visionaries, and Prophets: On the Place of Apocalyptic in the History of Prophecy," 233-254 (abstract)
 • Jean-Sébastien Rey, " Knowledge Hidden and Revealed: Ben Sira between Wisdom and Apocalyptic Literature," 255-272 (abstract)
 • Kelley Coblentz Bautch, "Spatiality and Apocalyptic Literature," 273-288 (abstract)
 • Jonathan Ben-Dov, "Apocalyptic Temporality: The Force of the Here and Now," 289-303 (abstract)
 • Bronson Brown-deVost, "Scripta Qumranica Electronica (2016–2021)," 307-315 

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του ETR / The current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 91:4 (2016)
« Au nom d’un autre ». Pseudépigraphie, fiction et narratologie. Actes du Symposium du RRENAB, Sète 12-14 juin 2015
 • Dany Nocquet & Céline Rohmer, "Avant-propos," 537-540 (abstract
 • Frédéric Amsler, "Pseudépigraphie et littérature apocryphe. Retour sur une pratique ancienne à la lumière de la mémoire culturelle," 541-561 (abstract)
 • Stéphanie Anthonioz, "'Aux sources de la pseudépigraphie. Le cas de Jérémie," 563-582 (abstract)
 • Valérie Nicolet-Anderson, "Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns' : la pseudépigraphie paulinienne comme incarnation de 1 Co 9,22," 583-598 (abstract)
 • Elena Di Pede, "Quelques effets narratifs de la pseudépigraphie jérémienne," 599-605 (abstract)
 • Didier Luciani / André Wénin, "Votre psaume : avec ou sans David ? ," 607-616 (abstract)
 • Catherine Vialle, "La pseudépigraphie dans le livre de Qohéleth. Étude de l’attribution explicite à un certain Qohéleth et implicite à Salomon," 617-628 (abstract
 • David Hamidovic, "Dispute mémorielle autour du mont Sinaï dans le livre des Jubilés," 629-638 (abstract
 • Pierre de Martin de Vivies, "La figure d’Hénoch," 639-646 (abstract)
 • Céline Rohmer, "La singularité anonyme comme indice pragmatique. Remarques sur la figure du scribe devenu disciple (Mt 13,52)," 647-658 (abstract)
 • Alain Gignac, "Les lettres catholiques comme discours articulés sur les mises en scène de Actes 15 et Galates 2. Hypothèse de travail pour comprendre la pseudépigraphie dans une perspective narratologique et canonique," 659-672 (abstract)
 • Régis Burnet, "La Deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul est-elle la même que la Deuxième aux Thessaloniciens de Pseudo-Paul ? Réflexions sur le verdict de pseudépigraphie," 673-683 (abstract)
 • Simon Butticaz, "Mémoire, fiction auctoriale et construction de l’autorité : l’exemple de la Deuxième lettre de Pierre," 685-701 (abstract)
 • Maïeul Rouquette, "Mémoire apostolique et pseudépigraphie. Une comparaison des Actes de Barnabé et des Actes de Tite," 703-712 (abstract)

Οι σπουδαιότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Ισραήλ για το 2016 / The best 2016 archaeological finds in Israel

Διάφορα δημοσιεύματα με την εκπνοή του 2016 απαριθμούν τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα για το έτος 2016 στο Ισραήλ. Σε κάποια σημεία αυτοί οι κατάλογοι συμφωνούν μεταξύ του αν και γενικά έχουν σημαντικές αποκλίσεις. Ο καθένας του παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης των ευρημάτων:

Christianity Today
Biblical Archaeology’s Top 10 Discoveries of 2016 (αν και δεν είμαι σίγουρη πώς το αρ. 6 σχετίζεται με τη γη του Ισραήλ)

Biblical Archaeology Review 

Haaretz


Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / Two news articles in the current of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 12 (2016)
 • Matthew Oseka, "Attentive to the Context: The Generic Name off God in The Classic Jewish Lexica and Grammars of the Middle Ages—A Historical and Theological Perspective", 17-44
 • David I. Yoon, "Ancient Letters of Recommendation and 2 Corinthians 3.1-3: A Literary Analysis", 45-72

Τρία νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Three new articles in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 16 (2016)

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Η επτάφωτος λυχνία: σύμβολο του Ιουδαϊσμού / The Menorah: a Jewish symbol

Φωτο 1: Menorah σε κιονόκρανο από τη συναγωγή της Καπερναούμ
3ος-4ος αι. μ.Χ.
(https://www.lrc.lsa.umich.edu/eliav/shalosh-eleph/items/show/3980)
Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Times of Israel δημοσιεύεται μία σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Steven Fine για την επτάφωτο λυχνία ως διαχρονικό ιουδαϊκό σύμβολο:

Ένα νέο περιοδικό: Research Perspectives in Biblical Interpretation / A new journal: Research Perspectives in Biblical Interpretation

Ένα νέο περιοδικό κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Brill και φέρει τον τίτλο Research Perspectives in Biblical Interpretation. Σε κάθε τεύχς του φιλοξενεί ένα εκτενές άρθρο από έναν ειδικό που εξηγεί πώς νέες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στην ερμηνεία του βιβλικού κειμένου. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα τέσσερα τεύχη του 2016

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:1 (2016)
 • Maia Kotrosits, "How Things Feel: Biblical Studies, Affect Theory, and the (Im)Personal," 1-53 (abstract)

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:2 (2016)
 • George Aichele, "The Play of Signifiers: Poststructuralism and Study of the Bible," 1-91 (abstract

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:3 (2016)
 • Shawn Kelley, "Genocide, the Bible, and Biblical Scholarship," 1-71 (abstract)

Research Perspectives in Biblical Interpretation 1:4 (2016)
 • Stephen C. Russell, "Space, Land, Territory, and the Study of the Bible," 1-64 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RB / The current issue of RB

Revue Biblique 123:4 (2016)
 • Heath D. Dewrell, "A 'Molek' Inscription from the Levant? Another Look at the Authenticity of RES 367," 481-505 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Le Ps 105, les Chroniques et Jérémie," 506-518 (abstract
 • Pierre-Maurice Bogaert, "Les généraux babyloniens selon Jérémie (LXX46,3; TM39,3 et 13) et selon Flavius Josèphe (Ant. Jud. X,135)," 519-534 (abstract
 • Pierre de Curraize, "Du nouveau dans la marche sur les eaux (Mt 14,22-33): De l'importance théologique de distinguer niveau intradiégétique et extradiégétique," 535-553 (abstract
 • Christopher McMahon, "Christology, the Poor, and Surpassing Righteousness Reading Matthew 25,31-46 with 26,6-13," 554-566 (abstract
 • Donald Cobb, "Ἐκκλείω en Galates 4,17: Exclure de l'alliance?," 567-585 (abstract
 • Gideon Hadas, "Sleep Thermal Comfort on Summer Nights in Mud Brick Houses at the Ancient Village of Ein Gedi, Israel," 586-692 (abstract
 • Kevin Trehuedic, "Timbres hellénistiques en Palestine," 603-604  

In memoriam +2016


 • Helmut Koester - 1.1.2016
 • John Ashton - 3.2.2016
 • Maarten Menken - 21.3.2-16
 • James Robinson - 22.3.2016
 • Dennis Nineham - 9.5.2016
 • D. Moody Smith Jr. - 10.5.2016
 • Kenneth E. Bailey - 23.5.2016
 • John Webster - 25.5.2016
 • John Pilch - 22.6.2016
 • Marie Isaacs - 9.8.2016
 • J. Alec Motyer - 26.8.2016
 • W. Barnes Tatum - 26.8.2016
 • Jacob Neusner - 8.10.2016
 • A. Thomas Kraabel - 2.11.2016
 • Turid Karlsen Seim - 3.11.2016
 • Peter Flint - 3.11.2016
 • Thomas Oden - 8.12.2016
 • Joseph Fitzmyer - 24.12.2016
 • Marinus de Jonge - 26.12.2016
Αιωνία η μνήμη τους!