Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Αρχαιολογία και αρχαία θρησκεία του Ισραήλ / Archeology and ancient Israelite religion

 Η ειδική έκδοση του περιοδικού Religions με το αφιέρωμα στην αρχαιολογία της αρχαίας ισραηλιτικής θρησκείας διατίθεται ελεύθερο για καταφόρτωση: 

Avraham Faust (ed.), Archaeology and Ancient Israelite Religion, Religions 2020

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

 Revue Théologique de Louvain 51/3 (2020)

 • Pierre de Martin de Viviés, "Les profondeurs du shéol," 315 - 328 (abstract)
 • Christophe Burgeon, "Parallélismes et divergences entre le «hic uir, hic est» de Virgile (Aen., 6, 791) et le «Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος» de l'évangéliste Jean (19,5)," 329 - 340 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του Open Theology / In the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Ciin Sian Siam Hatzaw, "Reading Esther as a Postcolonial Feminist Icon for Asian Women in Diaspora," 1-34


Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

 Journal of Biblical Literature 139/4 (2020)

 • Bruce Wells, "Death in the Garden of Eden,"  639-660 (abstract)
 • Nyasha Junior, "The Mark of Cain and White Violence," 661-673 (abstract)
 • Aren M. Maeir, "Memories, Myths, and Megalithics: Reconsidering the Giants of Gath,"  675-690 (abstract)
 • Kerry M. Sonia, "Torn Garments and Calamity Mourning in 1 Kings 11:30," 691-700 (abstract)
 • Gil Rosenberg, "כעת חיה: An Allusion Connecting Genesis 18:10, 14 and 2 Kings 4:16–17," 701-720 (abstract)
 • Michael J. Stahl, "The 'God of Israel' in Judah’s Bible: Problems and Prospects," 721-745 (abstract)
 • Tucker S. Ferda, "The Historicity of Confusion: Jesus, John the Baptist, and the Construction of Public Identity," 747-767 (abstract)
 • Yair Furstenberg, " Jesus against the Laws of the Pharisees: The Legal Woe Sayings and Second Temple Intersectarian Discourse," 769-788 (abstract)
 • Daniel B. Glover, " The Promises Fulfilled for Whose Children? The Problem of the Text of Acts 13:33 in Contemporary Debate," 789-807 (abstract)
 • C. Rebecca Rine, "Canon Lists Are Not Just Lists," 809-831 (abstract)

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Feminist Theology / In the current issue of Feminist Theology

 Feminist Theology 29/2 (2021)

 • Cat Quine, "Pharaoh’s Daughter: The Adoptive Mother’s Sacrifice," 102-112 (abstract)
 • Sarah Harris, "The Bleeding Woman: A Journey From the Fringes," 113-129 (abstract)
 • Kai D. Moore, "Paul’s Flesh: A Disabled Reading of Flesh/Spirit Dualism," 130-139 (abstract)Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

 Numen 68:1 (2021)

 • Jitse H. F. Dijkstra, "Appropriation: A New Approach to Religious Transformation in Late Antiquity," 1–38 (abstract)
 • Valentino Gasparini, "Religious Agency and Time Regimes in the Roman Empire: The Cult of Anubis as a Case Study," 39–76 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

 Biblische Notizen 187 (2020)

 • Thomas Staubli,  "Die „Mutter alles Lebendigen“ auf den ältesten Bildzeugnissen der Levante und im Genesis-Prolog," 3-14
 • Martin Leuenberger, "Konzeptionen von Frieden (und Krieg) im alten Orient und in der Hebräischen Bibel," 15-38
 • Mark W. Hamilton, "Bribery at the Boundaries of Gift Giving in the Hebrew Bible," 39-58
 • Karin Schöpflin, "Volkszählung als strafwürdige Verfehlung. Eine Hypothese zum Hintergrund von 2Sam 24 und 1Chr 21," 59-70
 • Wayne Horowitz / Peter Zilberg, "Tel-Aviv on the Chebar = Šuruppak," 71-79
 • Tobias Schmitz, "Bemerkungen zu den verschiedenen Konzepten der Reue Gottes in Hos 11-14," 81-98
 • Hans-Georg von Mutius, "Lexikalisches und Textkritisches zu Psalm 57,3 aus judaistischer Sicht," 99-104
 • Cornelius Vollmer, "„Und es waren Hirten in demselben Land…“ Vom Verständnis der Hirten zu einer neuen Hermeneutik der lukanischen Weihnachtsgeschichte (Teil 1)," 105-124

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του MTSR / In the current issue of MTSR

 Method and Theory in the Study of Religion 32/4-5 (2020)

 • Stephen L. Young, "'Let’s Take the Text Seriously':  The Protectionist Doxa of Mainstream New Testament Studies," 328-363 (abstract)
 • M Adryael Tong, "Protecting Difference: Protectionist Strategies and the Parting of the Ways,"  364–372 (abstract
 • Guillaume Dye, "A Response to Stephen L. Young, 'Let’s Take the Text Seriously': the Protectionist Doxa in Mainstream New Testament Studies," 380–385 (abstract)

Η αρχαιολογία του garum / Garum archaeology

 Στην ιστοσελίδα ANE Today  o Benedict Lowe (University of Alabama) παρουσιάζει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες αρχαιολογικές πληροφορίες για τις σάλτσες ψαριών (τις οποίες συνηθίζουμε να ονομάζουμε συλλήβδην garum), οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό συστατικό της ρωμαϊκής κουζίνας:

Fish Sauces – The Food that Made Rome Great 

Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Φιλισταίοι; / Who were the ancient Philistines

 O Aren Maeir, o οποίος είναι ο αρχαιολόγος που διευθύνει τις ανασκαφές στην αρχαία Gath, συζητά την ταυτότητα των αρχαίων Φιλισταίων στη διαδικτυακή συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή "Times Will Tell": 

Everything you know about the Philistines is wrong, says archaeologist

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

 Journal of Early Christian History 10/1 (2020)

 • Gerhard van den Heever, "New Testament and Early Christian Studies: Theses on Theory and Method," 1-3 
 • John-Christian Eurell, "The Delay of the Parousia and the Changed Function of Eschatological Language," 61-80 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ThSt / In the current issue of ThSt

 Theological Studies 81/3 (2020)

Andrew R. Davis, "A Biblical View of Covenants Old and New," 631-648 (abstract)