Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Βιβλογνωσία της Καινής Διαθήκης / Bible study of the NT

Από τις εκδόσεις Πεδίο κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο σχετικό με τη "Βιβλογνωσία" της Καινής Διαθήκης. Πρόκειται για τον κλάδο των βιβλικών σπουδών που παρέχει βασικές πληροφορίες για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης (σύντομες εισαγωγικές πληροφορίες, περιεχόμενο και δομή του κειμένου). Το παρόν βιβλίο είναι η μετάφραση από το γερμανικό του βιβλίου του Klaus-Michael Bull κι εκπονήθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή της ΚΔ στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών Χρήστο Καρακόλη. Εγκαινιάζει μία νέα σειρά επιστημονικών εγχειριδίων υπό τον τίτλο "Βιβλική Επιστήμη", που σκοπό έχει να προσφέρει στο ευρύ αναγνωστικό κοινό βασικά εργαλεία πρόσβασης, όπως τονίζεται στον πρόλογο του βιβλίου. 

Klaus-Michael Bull, Βιβλογνωσία της Καινής Διαθήκης, μτφρ. Χ. Καρακόλης (Βιβλική Επιστήμη 1), Πεδίο, Αθήνα 2015
28 ευρώ

Διεθνές Συνέδριο: Sacra privata. From pagan religiosity to early Christian domestic cult / International Conf.: Sacra privata. From pagan religiosity to early Christian domestic cult

Sacra privata. From pagan religiosity to early Christian domestic cult
21-21 Μαΐου 2015
Πανεπιστήμιο της Βιέννης

The three-day international conference brings together scholars from different scientific fields comprising New Testament Studies, Christian Archaeology, Ancient History of Religion and Church History. By analyzing archaeological and literary sources the lectures will discuss the phenomenon of domestic religion from various perspectives reaching from the Egyptian, Hellenistic and Roman time to early Christianity.

Πρόγραμμα / Programme

Thursday, 21 May 2015


14.00–14.15:     Opening Session

14.15–15.00:     Edward Adams | King's College, London
Sacra privata and early Christian meeting places
15.00–15.30:     Coffee Break
15.30–16.15:     Christoph Auffarth | University of Bremen
Nach dem Opfer. Transformation von Religion in der Spätantike: Religion in der Familie
16.15–17.00:     Andreas Bendlin | University of Toronto
Religious Agency in the Household: The Praxeology of Domestic Cult in Roman Italy
17.00–17.45:     Verena Fugger | Austrian Academy of Sciences
Norbert Zimmermann | German Archaeological Institute Rome
Archaeological evidences and new questions concerning early Christian domestic cult
18.30–20.45:     Reception and guided tour through the Collection of Greek and Roman Antiquities in the KHM (Kunsthistorisches Museum Wien)
      Registration required!

Friday, 22 May 2015

9.00–9.45:        John Bodel | Brown University, Providence
Household religion and religions of the house: The spiritual lives of Roman slaves
9.45–10.30:       David Frankfurter | University of Boston
The Spaces of Domestic Religion in Late Antique Egypt
10.30–11.00:     Coffee Break
11.00–11.45:     Marco Frenschkowski | University of Leipzig
Persönliche und innerfamiliäre religiöse Praxis in apokryphen Apostelakten
11.45–12.30:     Sible De Blaauw | University Nijmegen
The Early History of the Roman Titular Churches: Archaeological Traces, Memories and Myths
12.30–14.00:     Lunch Break
14.00–14.45:     Katharina Greschat | University of Bochum
Oratorium nostrum. Gregory of Tours and his Construction of a Christian lararium
14.45–15.30:     Caroline Johnson-Hodge | College of the Holy Cross, Worcester
Through the Back Door: Christianity as Household Cult
15.30–16.00:     Coffee Break
16.00–16.45:     Ulrich Volp | University of Mainz
Domestic Religion and Family Duties: Insights from the Fathers and Cultural Anthropology

Saturday, 23 May 2015

9.00–9.45:         Andrew McGowan | Yale University, New Haven
Carcer autem pulcher: Christian ritual, gender, and space
9.45–10.30:       Andreas Müller | University of Kiel  
                        Der Kult in der Zelle. Häusliche Religiosität im spätantiken Mönchtum
10.30–11.00:     Coffee Break
11.00–11.45:     Andreas Pülz | Austrian Academy of Sciences
Alexander Schobert | Austrian Academy of Sciences
Architectural decoration with Christian Symbols in late antique/early Byzantine houses
11.45–12.30:     Judith Lieu | Cambridge University
Household and Family in Diaspora Judaism
12.30–14.00:     Lunch Break
14.00–14.45:     Margaret Y. MacDonald | St. Francis Xavier University, Antigonish
Re-envisioning Ekklesia Space: Evidence of the Flexible use of Household Space for Religious Instruction and Practice in the Pastoral Epistles
14.45–15.30:     Günther Schörner | University of Vienna
Location of domestic rituals in the Roman Empire: an interprovincial comparison
15.30–15.45:     Closing Session

RBL 15.5.2015

John Ashton, The Gospel of John and Christian Origins
Reviewed by Seth Pollinger

Cornelis Bennema, A Theory of Character in New Testament Narrative
Reviewed by Alicia D. Myers

David G. Burke, Philip H. Towner, and John F. Kutsko, eds., The King James Version at 400: Assessing Its Genius as Bible Translation and Its Literary Influence
Reviewed by Brian Hartley

Josef Forsling, Composite Artistry in the Book of Numbers: A Study in Biblical Narrative Conventions
Reviewed by Benjamin D. Giffone

Robert W. Funk, A Beginning-Intermediate Grammar of Hellenistic Greek
Reviewed by James W. Voelz

Mark Harding and Alanna Nobbs, eds., All Things to All Cultures: Paul among Jews, Greeks, and Romans
Reviewed by Andrew Spurgeon

Felipe de Jesús Legarreta-Castillo, The Figure of Adam in Romans 5 and 1 Corinthians 15: The New Creation and Its Ethical and Social Reconfiguration
Reviewed by John Anthony Dunne

Boris Paschke,  Particularism and Universalism in the Sermon on the Mount: A Narrative-Critical Analysis of Matthew 5-7 in the Light of Matthew's View on Mission
Reviewed by Jeannine K. Brown

Michael L. Satlow, How the Bible Became Holy
Reviewed by Chad Spigel

Jay Twomey, 2 Corinthians: Crisis and Conflict
Reviewed by Adam White

Το τρέχον τεύχος του ZAC / The current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 18:3 (2014)

 • Robert G. T. Edwards, "Clement of Alexandria’s Anti-Valentinian Interpretation of Gen 1:26−27," 365-389 (abstract)
 • Clemens Leonhard, "Morning salutationes and the Decline of Sympotic Eucharists in the Third Century," 420-442 (abstract)
 • Dan Batovici, "Textual Revisions of the Shepherd of Hermas in Codex Sinaiticus," 443-470 (abstract)

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ThB / In the current issue of ThB

Theologische Beiträge 46:1 (2015)

 • Volker Gäckle, "Grüße aus Babylon.Anmerkungen zur Verfasserfrage des 1. Petrusbriefes" (text)
 • Christian Stettler, "Die Taufe im Neuen Testament – und heute"

Ένας νέος συλλογικός τόμος για τους Ψαλμούς του Σολομώντος / A new collective volume on the Psalms of Solomon

The Psalms of Solomon cover imageΕυχαριστώ τον συνάδελφο καθ. του Παν/μίου του Στρασβούργου Eberhard Bons για την παρακάτω είδηση. 
Κυκλοφόρησε από την Society of Biblical Literature ένας νέος συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στην πρώτη διεθνή συνάντηση για τους Ψαλμούς του Σολομώντα: 

Eberhard Bons and Patrick Pouchelle (eds.), The Psalms of Solomon: Language, History, Theology, (Early Judaism and Its Literature 40), SBL 2015
240 p.
$34.95 (pb) / $49.95 (hb)
ISBN: 9781628370423 /  9781628370447

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Journal of Jewish Studies 66:1 (2015)

 • Søren Lund Sørensen, "Identifying the Jewish Eupolemoi: an onomastic approach," 24-35 (abstract)
 • Ishay Rosen-Zvi, "The Mishnaic mental revolution: a reassessment," 36-58 (abstract)
 • Barak S. Cohen, "In quest of Babylonian Tannaitic traditions II: the case of Avuha de-Shmuel," 59-78 (abstract)
 • Uri Mor, "The verbal noun of the qal stem in Rabbinic Hebrew traditions and qĕṭēlâ/qĕṭîlâ alternations," 79-96 (abstract)
 • Julia Schwartzmann, "From mystical visions to gender equality aspirations: a hermeneutical journey of two biblical verses," 138-156 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του SJOT / The current issue of SJOT

Scandinavian Journal of the Old Testament 29:1 (2015)

 • John Van Seters, "The Tent of Meeting in the Yahwist and the Origin of the Synagogue," 1-10 (abstract)
 • John Strange, "Solomon and His Empire: Fact or Fiction?," 11-21 (abstract)
 • Niels Peter Lemche, "When the End is the Beginning: Creating a National History: For Michael Niemann," 22-32 (abstract)
 • Sigmund A. Wagner-Tsukamoto, "The Genesis of Economic Cooperation in the Stories of Joseph: A Constitutional and Institutional Economic Reconstruction," 33-54 (abstract)
 • Amanda Norsker, "Genesis 6,5-9,17: A Rewritten Babylonian Flood Myth," 55-62 (abstract)
 • Charles E. Baukal Jr., "Hydrotechnics on Mount Carmel," 63-79 (abstract)
 • Nissim Amzallag, "The Material Nature of the Radiance of YHWH and its Theological Implications," 80-96 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Le “serviteur” et “élu” d’Is 42,1 et ses disciples en Is 54,17ss," 97-109 (abstract)
 • Łukasz Niesiołowski-Spanò, "Food or Drink? Pork or Wine? The Philistines and their “Ethnic” Markers," 110-116 (abstract
 • Dominic Zappia, "Demythologizing the Satan Tradition of Historical-Criticism: A Reevaluation of the Old Testament Portrait of שָׂטָן in Light of the Old Testament Pseudepigrapha," 117-134 (abstract)
 • Fredrik Lindström, "“I am God and Not Human” (Hos 11,9): Can Divine Compassion Overcome our Anthropomorphisms?," 135-151 (abstract)


Biblicum Jassyense: Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics

Ένα ακόμη βιβλικό περιοδικό, το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το Biblicum Jassyense: Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, το οποίο εκδίδεται από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου “Alexandru Ioan Cuza” του Ιασίου. 
Ετήσιο και με κριτές, δημοσιεύει τα κύρια άρθρα του κυρίως στα αγγλικά και γαλλικά. Ήδη διατίθενται σε μορφή pdf οι τέσσερις πρώτοι τόμοι (2010-2013)Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschift 70:4 (2014)

 • Edgar Kellenberger, "Jesus berührt das Unreine. Zum spezifischen Heilswirken des Juden Jesus," 273-289 (Abstract)
 • Torben Plitt, "«Ist nicht das Kürzere, das Schmucklose, gewöhnlich das Frühere». Zur Begründung des Gesetzes vom Wachstum der mündlichen Jesusüberlieferung bei Johann Gottfried Herder (1744-1803)," 290-309 (Abstract)

Το τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 65:2 (2015)

 • Simeon Chavel, "A Kingdom of Priests and its Earthen Altars in Exodus 19-24," 169-222 (abstract)
 • Stuart A. Irvine, "A Note on the Translation and Meaning of Hosea 13:9," 223-229 (abstract)
 • Yosef Ofer, "Acrostic Signatures in Masoretic Notes," 230-246 (abstract)
 • Susanne Rudnig-Zelt, "JHWH und Ræšæp – Zu JHWHs Umgang mit einem syrischen Pestgott," 247-264 (abstract)
 • Bernd Ulrich Schipper, "Raamses, Pithom, and the Exodus: A Critical Evaluation of Ex 1:11," 265-288 (abstract)
 • Matthew Seufert, "Zechariah 5:5-11: Why an ephah?," 289-296 (abstract)
 • W. Derek Suderman, "The Vocative Lamed and Shifting Address in the Psalms: Reevaluating Dahood’s Proposal," 297-312 (abstract)
 • Takamitsu Muraoka, "Textual Criticism and Nationalist Sentiments," 313-315 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for Study of the New Testament 37:4 (2015)

 • Stephen C. Barton, "Why Do Things Move People? The Jerusalem Temple as Emotional Repository," 351-380 (abstract)
 • Elizabeth E. Shively, "What Type of Resistance? How Apocalyptic Discourse Functions as Social Discourse in Mark’s Gospel," 381-406 (abstract)
 • Timothy W. Reardon, "‘Hanging on a Tree’: Deuteronomy 21.22-23 and the Rhetoric of Jesus’ Crucifixion in Acts 5.12-42," 407-431 (abstract)
 • Robert Morgan, "C.K. Barrett and New Testament Theology," 432-457 (abstract)
 • Matthew D. Jensen, "Noah, the Eighth Proclaimer of Righteousness: Understanding 2 Peter 2.5 in Light of Genesis 4.26," 458-469 (abstract)