Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Ηλίας και Ελισσαίος στα Βασιλείων / Elijah and Elisha in the book of Kings

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο της Helen Paynter σχετικά με τους ρόλους που διαδραματίζουν οι Ηλίας και Ελισαίος στην αφήγηση των Βασιλειών: