Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Το τρέχον τεύχος του Biblical Research / In the current issue of Biblical Research

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Research 54 (2009) περιέχει ένα αφιέρωμα στα 30 χρόνια από την έκδοση του υπομνήματος στην προς Γαλάτας επιστολή του Han Dieter Betz:


  • Clare K. Rothschild, "Laudatio", 7-10 
  • Richard N. Longenecker, "Hans Dieter Betz's Galatians commentary : a retrospective word of commendation, with some criticisms, thirty years after the commentary's publication", 11-23 
  • James A. Kelhoffer, "The gradual disclosure of Paul's violence against Christians in the Acts of the Apostles as an apology for the standing of the Lukan Paul", 25-35 
  • Paul B. Duff, "Paul's elusive opponents : reading 2 Cor 3 without the "false apostles" of 2 Cor 11:13", 37-59
  • Eung C. Park, "A soteriological reading of the Great Commandment pericope in Matthew 22:34-40", 61-78
  • Troy W. Martin, "The syntax of surprise, irony, or shifting of blame in Gal 1:6-7", 79-98

To ψάρι ως θρησκευτικό σύμβολο /Fish as a religious symbol

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναρτήθηκε το σύντομο άρθρο του Joe Zias σχετικά με το συμβολικό περιεχόμενο της παράστασης του ψαριού σε διάφορες θρησκείες της αρχαιότητας: