Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 37:2 (2014)

  • Jeremy W. Barrier, "Jesus’ Breath: A Physiological Analysis of πνεῦμα within Paul’s Letter to the Galatians," 115-138 (abstract)
  • Michael Kok,  "Does Mark Narrate the Pauline Kerygma of ‘Christ Crucified’? Challenging an Emerging Consensus on Mark as a Pauline Gospel," 139-160 (abstract)
  • Matt Jackson-McCabe, "Enduring Temptation: The Structure and Coherence of the Letter of James," 161-184 (abstract)
  • Richard Bauckham, "Gospels before Normativization: A Critique of Francis Watson’s Gospel Writing," 185-200 (abstract)
  • Heike Omerzu, "Beyond the Fourfold Gospel: A Critical Reading of Francis Watson’s Gospel Writing: A Canonical Perspective," 201-209 (abstract)
  • Francis Watson, "A Response to Richard Bauckham and Heike Omerzu," 210-218 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 111:4 (2014)

Το τρέχον τεύχος του JSR / The current issue of JSR

Journal of Scriptural Reasoning 13:2 (2014)

Μερικά άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Some articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 48:1 (2014)

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)