Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του CBQ / In the current issue of CBQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Catholic Biblical Quarterly 75:4 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • J.G. MacConville, "Forgiveness as private and public act : a reading of the biblical Joseph narrative", 635-648
 • Kathryn Imray, "Love is (strong as) death : reading the song of songs through Proverbs 1-9", 649-665
 • Robyn Whitaker, "Rebuke or recall? : rethinking the role of Peter in Mark's gospel", 666-682
 • Erin K. Vearncombe, "Cloaks, conflict, and Mark 14:51-52", 683-703
 • Benjamin J. Lappenga, "'Zealots for good works' : the polemical repercussions of the word zelotes in Titus 2:14", 704-718
 • Francis J. Moloney, "Constructing Jesus and the son of man", 719-738
 • Mary A. Beavis, "Mary of Bethany and the hermeneutics of remembrance", 739-755

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Two new articles in the current issue of JHS

Δύο ακόμη άρθρα προστέθηκαν στη σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013):

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Ένα άρθρο για το αρχικό κείμενο του Ιησού του Ναυή / An article on the original text of Joshua

Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Textus 26 (2013) έχει αναρτηθεί το εξής άρθρο:

Kristin De Troyer, "Reconstructing the Older Hebrew Text of the Book of Joshua: An Analysis of Joshua 10", 1-33

Στο τρέχον τεύχος του Rivista Biblica / In the current issue of Rivista Biblica

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Rivista biblica 61:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • Antonio Pitta, "Paul within Judaism: identity and tensions", 161-188
 • Andrea Ravasco /Émile Puech, "L' arca dell'Alleanza a Gat (1Sam 5,8) e il racconto di Nahash (1Sam 11,1): alcune riflessioni sulla ricostruzione del frammento 4QSam a", 189-196
 • Corrado Marucci, "Il significato del numero 276 in At 27,37 : simbolo, ghematria o semplice conteggio?", 197-224
 • Paola Marone, "L' acrostico ADAM e la ghematria nella letteratura cristiana antica e medievale", 225-246
 • Claudio Balzaretti, "Ahiqar e il Nuovo Testamento", 247-256

Mark Nanos: Μια ιουδαϊκή άποψη για τον Παύλο / Mark Nanos: A Jewish View on Paul

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον γνωστό Ιουδαίο καθηγητή της Καινής Διαθήκης, ειδικό στην παύλεια γραμματεία, Mark Nanos:

Mark Nanos: A Jewish View on Paul

Το νέο τεύχος του Biblica / In the current issue of Biblica

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblica 94:3 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:H ερμηνεία της Αποκάλυψης από τον Ανδρέα Καισαρείας / Andrew of Caesarea and the Apocalypse

Για όσους παρακολούθησαν το Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας το link για το βιβλίο που ανέφερε ο συνάδελφος αναπλ. Σ. Πασχαλίδης (προσοχή!  μεγάλο αρχείο):

Eugénia Scarvelis Constantinou (Jeannie Constantinou): Andrew of Caesarea and the Apocalypse In the Ancient Church of the East. Part 1: Studies on the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea. Part 2: Translation of the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea. Ph.D.-dissertation, Université Laval, Quebec, Canada, 2008. 271 + 242 pp.

Για περισσότερο υλικό όσον αφορά στην Αποκάλυψης παραπέμπουμε στο εξαιρετικό ιστολόγιο του Georg S. Adamsen, Revelation Resources.