Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008

Ψηφιακός τρισδιάστατος χάρτης της αρχαίας Ρώμης

Στο Google Earth υπάρχει η δυνατότητα να δει κανείς τον τρισδιάστατο ψηφιακό χάρτη της αρχαίας Ρώμης και να επισκεφτεί γνωστά της κτίρια. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ.

Ένα νέο άρθρο στο JHS

Στη σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 8 (2008) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο. Θέμα του είναι το οχυρό του Khirbet Qeiyafa, το οποίο πρόσφατα ήρθε στο φως.

Nadav Na'aman, "In Search of the Ancient Name of Khirbet Qeiyafa"

Το άρθρο πραγματεύεται το θέμα της ταυτότητας του οχυρού στο Khirbet Qeiyafa, το οποίο πρόσφατα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Η τοποθεσία χρονολογείται στο 10ο αι. π.Χ. και βρίσκεται κοντά στην κοιλάδα του Ελά, όπου σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση έλαβε χώρα η μονομαχία Δαυίδ και Γολιάθ. Υπάρχει επίσης και η ιστορία της μάχης μεταξύ του Ελχανά του Βεθλεεμίτη και του Γολιάθ της Γαθ, η οποία λαμβάνει χώρα στη Γωβ. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το Khirbet Qeiyafa είναι η βιβλική Γοβ. Μία προσεκτική ανάγνωστη τεσσάρων σύντομων ιστοριών στο 2 Σαμ 21,15-22 διαλευκάνει το μήνυμα της βιβλικής παράδοσης των τεσσάρων μαχών μεταξύ των Ισραηλιτών και επίλεκτων Φιλισταίων πολεμιστών, οι οποίες κορυφώθηκαν με την προώθηση των Ισραηλιτικών στρατευμάτων στις πύλες της Γαθ.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008

Το νέο τεύχος του JSOT

Στο νέο τεύχος Journal for the Study of the Old Testament 33:2 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Joseph Blenkinsopp, "The Midianite-Kenite Hypothesis Revisited and the Origins of Judah", 131-153
H θεωρία των Κενιτών, Μιδιανιτών-Κενιτών σχετικά με την προέλευση της γιαχβικής λατρείας επικράτησε στην έρευνα κατά το τέλος του 19ου αι. Η θεωρία αυτή στηρίζεται σε τέσσερα επιχειρήματα: την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων που κάνουν λόγο για τις σχέσεις του Μωυσή με τους Μιδιανίτες, έμμεση αναφορά σε αρχαία εβραϊκά κείμενα για τον αρχικό τόπο κατοικίας του Γιαχβέ, αιγυπτιακά κείμενα με τοπογραφικές πληροφορίες (14ος-12ος αι.), και ο Κάιν ως ο προπάτορας των Κενιτών. Ο συγγραφέας συζητά τις προεκτάσεις, που έχει αυτή η θεωρία, για την εθνική καταγωγή του Ιούδα.

Mark O'Brien,
"Deuteronomy 16.18—18.22: Meeting the Challenge of Towns and Nations", 155-172
Η ιστορικοκριτική ανάλυση θεωρεί ότι το Δτν 16,18-18,22 είναι κείμενο μίας ομάδας δευτερονομιστών μεταρρυθμιστών που επιδιώκουν να επηρεάσουν τον τρόπο κατανομής της εξουσίας στον Ισραήλ και να περιορίσουν τη δύναμη της μοναρχίας. Μία πρόσφατη διεξοδική συγχρονική ανάλυση υποστηρίζει ότι η περικοπή αποτελεί ένα είδος πολιτικού συντάγματος που σκοπό έχει να διατηρήσει στη μνήμη τη θέση του Ισραήλ ως ενός απελευθερωμένου λαού. Στο παρόν άρθρο υποστηρίζεται ότι το συγκεκριμένο κείμενο σκοπό έχει να διατηρήσει την αφοσίωση του Ισραηλιτικού λαού προς την Τορά μέσα στη νέα κατάσταση της ζωής στις πόλεις της χώρας και εν μέσω άλλων λαών. Το κατορθώνει μετατρέποντας πιθανές απειλές προς το δευτερονομιστικό ιδεώδες σε πράγματα, τα οποία θα καταξιώσουν τον Ισραήλ ως τον ιδιαίτερο λαό του Γιαχβέ, ως έναν εκλεκτό λαό.

Vince Endris,
"Yahweh versus Baal: A Narrative-Critical Reading of the Gideon/Abimelech Narrative", 173-195
Η ιστορία του Γεδεών και του γιου του Αβιμέλεχ βρίσκεται στο κέντρο της διήγησης του βιβλίου των Κριτών. Αυτό το άρθρο προσφέρει μία ανάγνωση της σχετικής ιστορίας, η οποία παρέχει μία καλύτερη κατανόηση του βιβλίου των Κριτών στο σύνολό του. Ο Γεδεών και ο Αβιμελέχ θεωρούνται ως επίγειοι αντιπρόσωποι του Γιαχβέ και του Βαάλ. Με αυτόν τον τρόπο η σχετική διήγηση ερμηνεύεται ως μία μάχη ανάμεσα σε δύο θεούς με σκοπό την εξασφάλιστη της πιστότητας του Ισραήλ. Ο Γιαχβέ νικά τον Βαάλ, ωστόσο οι Ισραηλίτες και πάλι απορρίπτουν τον Γιαχβέ και στρέφονται στον ηττημένο θεό. Μετά από αυτό η δραστηριότητα του Γιαχβέ σε σχέση με τους Ισραηλίτες είναι λιγότερο συχνή και περισσότερο αμφίβολη. Το κείμενο υποστηρίζει ότι τα προβλήματα που έχει ο Ισραήλ με την πιστότητα θα λυθούν, μόλις ένας θνητός εκπρόσωπος του Γιαχβέ ανεβεί στο θρόνο του Ισραήλ.

Nadav Na'aman,
"Naboth's Vineyard and the Foundation of Jezreel", 197-218
Στο άρθρο εξετάζεται το πιθανό ιστορικό υπόβαθρο της ιστορίας του αμπελώνα του Ναβώθ. Ο συγγρ. ξεκινά με μία μεθοδολογική εισαγωγή στο πρόβλημα της ιστορικότητας των προφητικών ιστοριών, ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση της χρονολόγησης του κειμένου, της φιλολογικής του δομής και της πλοκής. Τα αποτελέσματα των ανασκαφών στο Tel Jezreel συγκρίνονται με τη βιβλική αφήγηση και τα αρχαιολογικά ευρήματα για την ίδρυση της Σαμάριας. Υπό το φως της αρχαιολογικής και κειμενικής ανάλυσης και κάποιων εξωβιβλικών πηγών υποστηρίζεται ότι η ιστορία λαμβάνει χώρα στην Jezreel κι αναφέρεται στην εποχή, όταν ο Άχαβ σχεδίαζε να κτίσει ένα νέο βασιλικό κέντρο εκεί και διαπραγματευόταν με τους ντόπιους κατοίκους την αγορά της γης. Το άρθρο συγκρίνει τις διάφορες περιγραφές της δολοφονίας του Ναβώθ στο 1 Βασ 21 και 2 Βασ 9,25-26 και διακρίνει σαφώς ανάμεσα στο αρχικό ιστορικό γεγονός και τις φιλολογικές και ιδεολογικές λεπτομέρειες που προστέθηκαν από τον συγγρ. για να καλύψει τα κενά και για να αναπτύξει την πλοκή.

Martin Shuster,
"Being as Breath, Vapor as Joy: Using Martin Heidegger to Re-read the Book of Ecclesiastes", 219-244
Το άρθρο είναι η φιλοσοφική επανεξέταση του Εκκλησιαστή με τη βοήθεια του έργου του M. Heidegger και κυρίως το έργο του για το το Είναι και τον Χρόνο. Η εστίαση του Heidegger στο θάνατο, στην παροδικότητα και στην ιστορία παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την κατανόηση των ίδιων θεμάτων στον Εκκλησιαστή. Ο συγγρ. υποστηρίζει μέσα από την ανάπτυξη των φιλοσοφικών αυτών θεμάτων και των βιβλικών αντιστοίχων τους ότι ο Εκκλησιαστής, όπως και το έργο του Heidegger Είναι και Χρόνος, δεν μπορεί να κατανοηθεί ως ένα πρωτο-υπαρξιακό κείμενο.

Sung Uk Lim,
"Jonah's Transformation and Transformation of Jonah from the Bakhtinian Perspective of Authoring and Re-authoring", 245-256
Στο άρθρο εξετάζεται η μεταμόρφωση του Ιωνά και του κειμένου του βιβλίου Ιωνά με τη βοήθεια των θεωριών του Βakhtin. Σύμφωνα με αυτές ο Ιωνάς μεταμορφώνεται σε έναν υπάκουο προφήτη στο κεφ. 2 στον τρόπο που κατανοεί το Θεό και τον εαυτό του. Ταυτόχρονα με βάση πάλι τις ίδιες θεωρίες ο συγγρ. καταδεικνύει πώς το βιβλίο του Ιωνά γνώρισε διάφορες μεταμορφώσεις μέσα στην ιστορία, όπως αυτές καταγράφονται στο Μασωριτικό κείμενο, στο κείμενο των Ο΄και στη Βουλγάτα.

Το νερό στην Π.Δ και την Εγγύς Ανατολή 2

Στο ιστολόγιο του καθ. C. Mariottini έχει αναρτηθεί το δεύτερο μέρος της σειράς κειμένων του σχετικά με τη σημασία του νερού στην Π.Δ. και στους λαούς της αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Στο δεύτερο αυτό μέρος ο συγγραφέας ασχολείται με τη σημασία του νερού στη γη Χαναάν και τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη εγκαταστάσεων ύδρευσης σε διάφορες τοποθεσίες της Παλαιστίνης. Για να διαβάσετε το κείμενο, πατήστε εδώ.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Ένα νέο βιβλίο για το Κουμράν

Ένα νέο βιβλίο κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Eerdmans. Πρόκειται για την αγγλική μετάφραση του βιβλίου του Hanan Eshel (το εβραϊκό πρωτότυπο κυκλοφόρησε το 2004):

H. Eshel, The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State, Eerdmans 2008
ISBN: 978-0-8028-6285-3
28 δολ.

Περιεχόμενα
Preface
Diacritical Marks, Sigla, and Abbreviations
Introduction
ONE: The Roots of the Hasmonean Revolt: The Reign of Antiochus IV
TWO: Questions of Identity: The “Teacher of Righteousness,” the “Man of Lies,” and Jonathan the Hasmonean
THREE: The Succession of High Priests: John Hyrcanus and his Sons in the Pesher to Joshua 6:26
FOUR: Alexander Jannaeus and His War against Ptolemy Lathyrus
FIVE: A Prayer for the Welfare of King Jonathan
SIX: The Pharisees’ Conflict with Alexander Jannaeus and Demetrius’ Invasion of Judaea
SEVEN: The Successors of Alexander Jannaeus and the Conquest of Judaea by Pompey
EIGHT: The Assassination of Pompey
NINE: The Changing Notion of the Enemy and Its Impact on the Pesharim
Afterword
Acknowledgments
Index of Ancient Literature
Index of Ancient Names
Index of Geographical Names
Index of Modern Authors

Το βιβλίο του Dodd για τις Ιωάννειες επιστολές

Από το ιστολόγιο του M. Goodacre πληροφορούμαστε για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο του έργου του C.H. Dodd για τις ιωάννειες επιστολές. Για να το κατεβάσετε από το archive.org πατήστε στον τίτλο του βιβλίου που ακολουθεί:

C. H. Dodd, The Johannine Epistles (London: Harper and Row, 1946)

Ιστοσελίδα για όσους μαθαίνουν εβραϊκά

Από το ιστολόγιο Ancient Hebrew Poetry πληροφορούμαστε για την ύπαρξη μίας ενδιαφέρουσας και πολύ χρήσιμης σελίδας με υλικό βοηθητικό για όσους μαθαίνουν εβραϊκά. Πρόκειται για τη σελίδα του Fred Putnam dot org. Για να βρεθείτε στη σελίδα, πατήστε εδώ.

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως φοινικικά ευρήματα

Από το ιστολόγιο του Antonio Lombatti πληροφορούμαστε το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ότι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ευρήματα αρχαίων φοινικικών ταφών στο Λίβανο. Πρόκειται για αγγεία, τα οποία είναι 2.900 χρόνια παλιά και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν των οστών νεκρών μετά την καύση. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα τα μικρότερα αγγεία ήταν άδεια, συμβολικά όμως φιλοξενούσαν την ψυχή του νεκρού. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι τα ευρήματα παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις αντιλήψεις των Φοινίκων σχετικά με τη ζωή μετά το θάνατο.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Θεολογικό Συνέδριο για τον απόστολο Παύλο στην Κρήτη

Από το ηλεκτρονικό πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων ROMFEA πληροφορούμαστε ότι η η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύνδεσμο Θεολόγων διοργανώνει θεολογικό συνέδριο προς τιμήν του αποστόλου Παύλου και με θέμα: «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, στο Ηράκλειο από τις 13 έως και τις 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ROMFEA το συνέδριο έχει την ευλογία του Οικουμ. Πατριαρχείου και την έγκριση του ΥΠΕΠΘ για τους εργαζόμενους θεολόγους καθηγητές. Αναμένεται δε να λάβουν μέρος περίπου 200 θεολόγοι καθηγητές από ολόκληρη την Κρήτη, καθώς και πολλά στελέχη από τους χώρους της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, βασικοί εισηγητές του Συνεδρίου είναι:
Ο Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, ακαδημαϊκός, τ. πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο κ. Χριστινάκης Παναγιώτης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ. Δεληκωνσταντής Κωνσταντίνος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ. Ρεράκης Ηρακλής, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Χατζησταματίου Σταμάτιος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ. Βασιλειάδης Πέτρος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Μπελέζος Κωνσταντίνος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ. Σωτήριος Δεσπότης, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην ανακοίνωση διαβάζουμε επίσης:

Έχουν προγραμματιστεί εισηγήσεις και ανακοινώσεις για ποικίλα θέματα που αφορούν στη δράση και τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι εισηγήσεις για τις εκκλησιολογικές θέσεις του, για τη διδασκαλία σε θέματα γάμου και οικογένειας, για τις παιδαγωγικές και τις περιβαλλοντικές αντιλήψεις και τη σχέση του με την Κρήτη.
Ακόμη, για τη σημασία που έχει η διδασκαλία και το έργο του για τη γέννηση και την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα κορυφωθούν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, με πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στο μοναστήρι της Οδηγήτριας στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας.
Στη συνέχεια οι σύνεδροι θα επισκεφτούν τους τόπους όπου σύμφωνα με την παράδοση πέρασε ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή τους Καλούς Λιμένες και την αρχαία Γόρτυνα.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΝΩΝ 66, Τ.Κ. 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΗΛ. 2810 253496 FAX 2810 315278

Οι τέσσερις ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Γραφής

Για όσους γνωρίζουν ιταλικά στο ιστολόγιο Bibbiablog δημοσιεύεται ένα κείμενα σχετικό με την τετραπλή ερμηνευτική προσέγγιση της Αγίας Γραφής κυρίως στην πατερική γραμματεία. Η τέσσερις αυτές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του κειμένου της Αγίας Γραφής, που συνοψίζονται από τον Ι. Κασσιανό κατά τον 4ο αι. σε ένα πολύ γνωστό χωρίο (conlationes 14.8), είναι το ιστορικό, αλληγορικό, τροπολογικό και αναγωγικό νόημα της Γραφής. Στο συγκεκριμένο άρθρο παρατίθενται παραδείγματα κυρίως από τη λατινική πατερική γραμματεία των τεσσάρων αυτών τρόπων κατανόησης της Γραφής. Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε εδώ.

Το νερό στην Π.Δ και την Εγγύς Ανατολή

Στο ιστολόγιό του ο καθ. C. Mariottini δημοσιεύει το πρώτο κείμενο μίας σειράς αναρτήσεων σχετικά με τη σημασία του νερού στην Π.Δ και στους λαούς της Εγγύς Ανατολής. Για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, πατήστε εδώ.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2008

Συνέδριο για την Ιερουσαλήμ

Από το ιστολόγιο Bible Places Blog πληροφορούμαστε ότι στις 13 Νοεμβρίου 2008 θα λάβει χώρα το 14ο ετήσιο συνέδριο του The Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies με θέμα: "NEW STUDIES ON JERUSALEM"
Το συνέδριο οργανώνεται από κοινού από τους εξής φορείς: Ingeborg Rennert Center, The Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology και Faculty of Jewish Studies, Bar-Ilan University.

To πρόγραμμα του συνεδρίου
Session 1 – 9:00- 10:30
Chair: Aaron Demsky
Eilat Mazar
The Stepped Stone Structure in the City of David in Light of the New Excavations in Area G
Moshe Garsiel
The Elah Valley's Battle, the Duel of David's and Goliath and Why Goliath's Head and Weapons End Up in Jerusalem
Avraham Faust
Sennacherib's Campaign to the Judean Highlands and Jerusalem: A New Perspective
Tsvika Tsuk
"And Brought the Water to the City" (2 Kings 20, 20): Water Consumption in Jerusalem in the Biblical Period

Special Discussion- 10:50-11:40
Shlomo Bunimovits & Avraham Faust
The Archaeology of the Biblical Period in the Twenty-First Century: Towards a New Dialogue between Archaeology and the Bible

Session 2 – 12:00- 13:50
Chair: Ben-Zion Rozenfeld
Joseph Patrich
On the Chamber Called House of Stone (beth even), Which was Facing the Northeast Corner of the Temple Building (birah) (Mishnah, Parah 3:1)
Michael Ben-Ari
Recollections of the Temple: Between Yavne and Lod and Between the Ideal and the Real
Ehud Netzer
How to Handle the Different Reconstructions of the Temple and its Surrounding Courts
Joshua Schwartz
The Temple Cult Without the Sages: Prolegomena on the Description of the Second Temple Period Cult according to Sources of the Second Temple Period
Yehoshua Peleg
The Pre-Herodian Sanctified Temple Area and Outer Court.

Session 3 – 14:50-17:00
Chair: Hanan Eshel
Eyal Baruch
The Palatial Mansion in Jerusalem: Class and Ideology
Yuval Shahar
The Concept of the Temple Mount in the Second Temple Period
Ram Bouchnick, Nimrod Marom & Guy Bar-Oz
"Rams from Moab and Ewes from Hebron": Herd Maintenance Strategies in the Late Second Temple Period in Jerusalem
Zachi Zweig
New Information from Various Temple Mount Excavations from the Last Hundred Years
Yair Talmor
Between the Church of the Holy Sepulchre and the Nea Church - The Religious Space of Byzantine Jerusalem

Session 4 - 17:20- 19:10
Chair: Yvonne Friedman
Peretz Reuven
"A Female Slave from the Harem Who Became the Mother of the Caliph": a Suggestion to Connect an Unknown inscription from the Al-Aqsa Mosque to the Mother of the Abbasid Caliph Al- Muqtadir."
Nissim Dana
The Prophet Mohammad's Night Ascent to Heaven: A Review of the Passage in the Qur'an and in Other Islamic Sources
Shelomo Lotan
The Symbolism of Jerusalem and the House of King David in the Teutonic Military Order Medieval Heritage
Josef Drory
The Contribution of Franciscan Documents for Esteem of the Local Minorities' Rights in Mamluk Jerusalem
Oded Shay
The Beginning of Historical Documentation and Modern Archives of the General Population in Jerusalem at the End of the Ottoman Period

SBL: Cross, Resurrection, and Diversity in Earliest Christianity

Ο M. Goodacre δημοσίευσε χθες στην ιστοσελίδα του το σχέδιο της εισήγησης που θα διαβάσει στη συνάντηση της SBL αυτόν το μήνα στη Βοστώνη. Για να βρεθείτε στο κείμενο, πατήστε επάνω στον τίτλο της:
Dating the Crucial Sources for Early Christianity

Ο Goodacre θα παρουσιάσει την εισήγησή του στο πλαίσιο της συνάντησης της ομάδας "Cross, Resurrection, and Diversity in Earliest Christianity". Η συγκεκριμένη ομάδα ερευνά τις απαρχές, τη φύση και το εύρος της θεολογικής πολυμορφίας στις πρωτοχριστιανικές κοινότητες μέχρι το 180.
Στην ιστοσελίδα της διαβάζουμε:

Focusing on the evidence for Jesus’ death and resurrection as a a narrative used to shape the identity of emergent communities, as well as on the alternatives to this narrative preserved in early Christian sources, the unit seeks to clarify the historical origins and relationship of these diverse forms of Christianity and bring greater precision to the study of “orthodoxy and heresy in early Christianity.”


Τα άλλα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ομάδας είναι:
Για να δείτε τη σελίδα της ομάδας, πατήστε εδώ.

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Ψηφιακή έκδοση της Peshitta

Από το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism πληροφορούμαστε ότι η Logos Bible Software προτίθεται να κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή την έκδοση Leiden της Πεσιττώ, της αρχαίας δηλαδή έκδοσης της Π.Δ. και Κ.Δ. Στη ψηφιακή έκδοση θα περιλαμβάνονται και τα δευτεροκανονικά βιβλία.
Για να διαβάσετε περισσότερα γι' αυτήν την έκδοση, πατήστε εδώ.

Δευτερονόμιο και δούλοι

Σε συνέχεια των αναρτήσεών του για τη στάση του Δευτερονομίου απέναντι στη γυναίκα (βλ. παλαιότερες αναρτήσεις) ο Dr. Claude Mariottini δημοσιεύει σήμερα ένα νέο σύντομο άρθρο σχετικά με τη στάση του Δευτερονομίου απέναντι στους δούλους. Για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο και να οδηγηθείτε και στις παλαιότερες αναρτήσεις σχετικά με τη γυναίκα στο Δευτερονόμιο, πατήστε εδώ.

Η Πεντάτευχος ως Τορά

Από τον εκδοτικό οίκο Eisenbrauns κυκλοφορεί το βιβλίο:

Gary N. Knoppers and Bernard M. Levinson (εκδ.),
The Pentateuch as Torah : new models for understanding its promulgation and acceptance
Eisenbrauns, Winona Lake, Ind. 2007
ISBN 978-1-575-06140-5
49,50 δολ.

Από την αρχαιότητα τα πέντε βιβλία που αποδίδονται στον Μωυσή είχαν την ισχύ ιερού συντάγματος τόσο για τους Ιουδαίους όσο και για τους Σαμαρείτες. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ήταν το χρονικό διάστημα, που χρειάστηκε, για να αποκτήσει αυτήν τη θέση η Πεντάτευχος το γεγονός αυτό καθαυτό υπήρξε ένα μνημειώδες επίτευγμα τόσο για την ιστορία του ισραηλιτικού λαού όσο και γενικότερα για την ιστορία της ανθρωπότητας. Στη μεγάλη πορεία εξέλιξης των δυτικών κοινωνιών η Πεντάτευχος λειτούργησε ως η κύρια επίδραση στην ανάπτυξη του νόμου, της πολιτικής φιλοσοφίας και της κοινωνικής σκέψης. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς, γιατί και πότε έλαβε χώρα αυτή η διαδικασία αποδοχής της Πεντατεύχου, πότε έλαβε χώρα, και πόσο διήρκεσε.
Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ.

Ένα νέο βιβλίο για τη βιβλική ιστορία

Από τον εκδοτικό οίκο Westminster John Knox κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο για τη βιβλική ιστορία:

Philip R Davies, Memories of Ancient Israel: An Introduction to Biblical History-Ancient and Modern, Westminster John Knox, 2008
ISBN13: 9780664232887
21,99 ευρώ

Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία θεαματική αύξηση των συγγραμμάτων σχετικά με την ιστορία του αρχαίου Ισραήλ, η οποία οφείλεται κυρίως σε συγκεκριμένες αρχαιολογικές έρευνες και στην πρόθεση να συνταχθεί μία γνήσια αρχαιολογική ιστορία των αρχαίων βασιλείων του Ισραήλ και του Ιούδα. Ο ακαδημαϊκός κόσμος είδε επίσης την αντιπαράθεση δύο τάσεων, της μαξιμαλιστικής και της λεγόμενης μινιμαλιστικής προσέγγισης της ιστορικότητας της Βίβλου. Στο συγκεκριμένο βιβλίο ο συγγραφέας εξετάζει τα υπό συζήτηση θέματα όσον αφορά στη βιβλική ιστορία, τις ιδεολογικές προϋποθέσεις που κρύβονται πίσω από κάθε τάση, ο νέος ρόλος της αρχαιολογίας και την επίδραση της πολιτισμικής συνάφειας, τόσο της αρχαίας όσο και της σύγχρονης. Ο Davies εφαρμόζει τη θεωρία της πολιτισμικής μνήμης και προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο ορισμού του προβλήματος της αξιοπιστίας και της ιστορικότητας. Με αυτόν τον τρόπο παρέχει μία καλύτερη ερμηνεία για τον τρόπο, με τον οποίο οι αρχαίες κοινωνίες δομούσαν το παρελθόν τους και μία διεισδυτική ανάλυση των ιδεολογικών προϋποθέσεων πίσω από τις σύγχρονες ακαδημαϊκές διαφωνίες.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008

Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γ.Δ. Ζιάκα

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ συλλογικός τόμος προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ κ. Γ.Δ. Ζιάκα:

Φιλία και Κοινωνία. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γρηγόριο Δ. Ζιάκα
Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008
ISBN: 978-960-288-210-8

Περιεχόμενα
 • F. Boespflug, "Le syncrétisme et les syncrétismes"
 • W. Braun, "The Study of Religion and the Mischief of Curiosity"
 • G. Casadio, "I Greci In Egitto e l' Egitto In Grecia"
 • Ι. Γαλάνης, "Πατερικές ερμηνείες των καινοδιαθηκικών απαρχών του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας"
 • G. Sfameni Gasparro, "Origene "uomo divino" nell' Encomio del discepolo di Cesarea"
 • A.W. Geertz, "Primitivism in the Study of Hopi Indian Religion"
 • Β. Γιούλτσης, "Ισλάμ και Δύση: Συνάντηση και Διαλεκτικές Κρίσεις"
 • Μ. Καζαμία-Τσέρνου, "Συναγωγή-Εκκλησία: δύο έννοιες σε αντιπαράθεση"
 • Fr. A. C. Callivas, "Liturgical Renewal and Adaptabilitu Necessary?"
 • π. Β. Καλλιακμάνης, "Η θεολογική άποψη στο δικαίωμα της αναπαραγωγής"
 • Ι. Καραβιδόπουλος, "Ο μακρυχρόνιος ύπνος σε κείμενα των θρησκειών"
 • R. Kirste, "Religionen und Religiosität in einer säkularen Gesellschaft"
 • Α. Κόλτσιου-Νικήτα, "Ο ρόλος της μετάφρασης και των ερμηνέων στο θεολογικό διάλογο ελληνόφωνης Ανατολής και λατινόφωνης Δύσης"
 • E. T. Lawson, "Connecting Ritual Competence and Ritual Performance"
 • L.H. Martin, "The Academic Study of Religion: A Theological and Theoretical Undertaking?"
 • R.T. McCutcheon, "Social Theory of the Rhetoric of Faith"
 • Ι. Μούρτζιος, "Η έννοια της αμαρτίας στο προφητικό μήνυμα και τους ψαλμούς"
 • Α. Νανάκης, "Η διαμαρτυρία τυο Σπυρίδωνος προς τον Στ. Γονατά για τη μετάθεσή του από τα Ιωάννινα (1923)"
 • G. Papademetriou, "Saint Gregory Palamas - Dialogue with Muslims"
 • Ν. Παπαγεωργίου, "Η ανάδυση μιας τοπικής Ορθόδοξης κοινότητας: Η ελληνοορθόδοξη εκκλησία στην Ινδία"
 • Σ. Παπαλεξανδρόπουλος, "Πολυπολιτισμικότητα και πολυθρησκευτικότητα"
 • Π. Παχής, "Η ιστορία της έρευνας των θρησκειών της ελληνιστικής εποχής. Ανάμεσα στην παράδοση και τη νεωτερικότητα"
 • Ι. Πέτρου, "Θρησκεία και θεσμική συνείδηση"
 • E. Sanzi, "I.O.M.D. EX PRAECEPTO NUM(INIS) AESCULAPI SOMNO MONIT(US) Ancora riflessioni storico-religiose agostane e sparse ad un' epigrafe dolichera"
 • Chr. Stamoulis, "Orthodox Faith and Life in a Modern Secular Society"
 • U. Tworuschka, ""Bewundern, Lieben, aber auch verabscheuen lernen" Aufgaben praktischer Religionswissenschaft"
 • P. Vassiliadis, "Inter-faith dialogue as a missiological issue reconcilation as a new mission paradigm"
 • Ν. Ζαχαρόπουλος, "Απαρχές συνάντησης Χριστιανών με Άραβες. Ιστορική προσέγγιση"
 • Κ. Ζάρρας, "Οι παραδόσεις για τον Τανά ραββί Ακίβα μπεν Γιοσήφ στα Μιδρασίμ και το Ταλμούδ"
 • Α. Ζιάκα, "Η έννοια του σώματος στο Ισλάμ"

Ισραηλίτες και Φοίνικες

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck-Ruprecht κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο για το ρόλο των Φοινίκων στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και για τη σχέση τους με τους Ισραηλίτες:

Markus Witte / Johannes F. Diehl (εκδ.), Israeliten und Phönizier. Ihre Beziehungen im Spiegel der Archäologie und der Literatur des Alten Testaments und seiner Umwelt, (Orbis Biblicus et Orientalis 235), Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 2008
ISBN 978-3-525-53036
65.90 €

Περίληψη
Στον τόμο αυτό παρουσιάζεται ο κεντρικός ρόλος που διαδραμάτισαν οι Φοίνικες ως μεσάζοντες ανάμεσα στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και στη Δύση. Οι μελέτες που περιέχονται σε αυτόν παρουσιάζουν δειγματοληπτικά θέματα σχετικά με τη γλώσσα των Φοινίκων, την τοπογραφία τους, την εικονογραφία και την ιστορία της θρησκείας τους και διαφωτίζουν τη σχέση ανάμεσα στους "Ισραηλίτες" και τους "Φοίνικες" κατἀ την πρώτη χιλιετία π.Χ., όπως αυτή μπορεί να αναπαρασταθεί με τη βοήθεια αρχαιολογικών, ιστορικών και φιλολογικών μαρτυριών. Επιπλέον τόσο οι μελέτες σχετικά με τη γραμματεία, τον κόσμο των συμβόλων και την ιστορία των Φοινίκων όσο και η μελέτη επιμέρους κειμένων από την Π.Δ. σχετικά με την φοινικική μητρόπολη της Τύρου, καθώς επίσης και η μελέτη σχετικά με τη θρησκεία των "Φοινίκων" συμβάλλουν στη συζήτηση για τον καθορισμό της πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας των λαών, τις πολιτισμικές επαφές και τις τοπικές ιδιαιτερότητες στην αρχαιότητα.