Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Yitzhaq Feder, "Behind the Scenes of a Priestly Polemic: Leviticus 14 and its Extra-Biblical Parallels"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervonde Teologiese Studies 71:1 (2015)

Jurie le Roux, "Reliving the past"

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 96:2 (2015)

 • Azuelos Yaacov - Voltaggio Francesco Giosuè, "The 'angel sent from before the Lord' in Targum Joshua 5,14," 161-178 (abstract)
 • Walton Jonathan H., "A King Like The Nations: 1 Samuel 8 in Its Cultural Context," 179-200 (abstract)
 • Wilson Walter T., "Matthew, Philo, and Mercy for Animals (Matt 12,9-14)," 201-221 (abstract)
 • Parker Floyd O., "Is the Subject of 'tetelestai' in John 19,30 'It' or 'All Things' ?,"  222-244 (abstract)
 • Witetschek Stephan, "Sankt Paul in Ketten. Zur Paulus-Ikonographie in der Apostelgeschichte und im Corpus Paulinum," 245-272 (abstract)
 • Whitekettle Richard, "How the Sheep of Judah Became Fish: Habakkuk 1,14 and the Davidic Monarchy,"  273-281 (abstract)
 • Kibbe Michael, "Requesting and Rejecting: 'Paraiteomai' in Heb 12,18-29," 282-286 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 6:3 (2015)

 • Jens Schröter, "Jesus and Memory: The Memory Approach in Current Jesus Research," 277-284 
 • Alan Kirk, "Cognition, Commemoration, and Tradition: Memory and the Historiography of Jesus Research," 285-310 (abstract)
 • Eric Eve, "Memory, Orality and the Synoptic Problem," 311-333 (abstract)
 • David S. du Toit, "Treasuring Memory: Narrative Christology in and beyond Mark's Gospel: Miracle Traditions as Test Case," 334-353 (abstract)
 • Chris Keith, "Social Memory Theory and Gospels Research: The First Decade (Part One)," 354-376 (abstract)
 • Jürgen Hammerstaedt, "Neue Entdeckungen zur epikureischen Inschrift des Diogenes von Oinoanda," 379-403 (abstract)