Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

Journal for the Study of the Historical Jesus 16:2/3 (2018)

 • Jens Schröter, "Memory, Theories of History, and the Reception of Jesus," 85-107 (abstract)
 • Samuel Byrskog, "Memory and Narrative – and Time: Towards a Hermeneutics of Memory," 108–135 (abstract)
 • Richard Bauckham, "The Psychology of Memory and the Study of the Gospels," 136–155 (abstract)
 • Ruben Zimmermann, "Memory and Jesus’ Parables: J.P. Meier’s explosion and the restoration of the ‘Bedrock’ of Jesus’ Speech," 156–172 (abstract)
 • Anthony Le Donne, "Mnemonic Interplay: A Response to Byrskog, Bauckham, Zimmermann, and Schröter," 173–182 (abstract)
 • Simon Gathercole, "The Historical and Human Existence of Jesus in Paul’s Letters," 183–212 (abstract)
 • Stephen C. Barton, "Jesus on Justice and Mercy in Constitutional Perspective," 213–242 (abstract)
 • Benjamin Wold, "Reading Messiah Texts Afresh? Comments on Matthew Novenson’s 'Grammar of Messianism'," 243–249 (abstract)


Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 25:3 (2018)

The Damascus Document 

 • Shira J. Golani and Jutta Jokiranta, "Introduction," 289-297
 • Paul J. Kosmin, "Damascus: From the Fall of Persia to the Roman Conquest," 299-318 (abstract)
 • Jean-Sébastien Rey, "Codicological Reconstruction of the Cairo Damascus Document (CD A) and 4QDa," 319-334 (abstract)
 • James M. Tucker and Peter Porzig, "Between Artefacts, Fragments, and Texts: An Analysis of 4Q266 Column I," 335-358 (abstract)
 • Stefan Beyerle and Andreas Ruwe, "A Comparison of the “Penal Code” in the Damascus Document and in the Serekh ha-Yaḥad from a Literary Perspective," 359-384 (abstract)
 • Liora Goldman, "The Admonitions in the Damascus Document as a Series of Thematic Pesharim," 385-411 (abstract)
 • Steven D. Fraade, "History (?) in the Damascus Document," 412-428 (abstract)

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 22:3 (2018)

 • Peter Malik, "The Greek Text of Revelation in Late Antique Egypt: Materials, Texts, and Social History," 400-421 (abstract)
 • Jason Scully, "Redemption for the Serpent: The Reception History of Serpent Material from the Physiologus in the Greek, Latin, and Syriac Traditions," 422-455 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 99:3 (2018)

 • Christo H.J. van der Merwe, "The Polysemous Relationships between the Senses of the Verbal Root ," 311-333 (abstract)
 •  Andrew T. Abernethy, "The Ruined Vineyard Motif in Isaiah 1-39: Insights from Cognitive Linguistics," 334 - 350 (abstract)
 • Dalit Rom-Shiloni, "Prophets in Jeremiah in Struggle over Leadership, or Rather over Prophetic Authority?," 351 - 372 (abstract)
 • Angela Parchen Rasmussen, "Forms of Esther:  Hebrew Satire and Greek Novella," 373 - 392 (abstract)
 • Konrad F. Zawadzki, "'Keiner soll die Lektüre der Schrift durcheinanderbringen!': Ein neues griechisches Fragment aus dem Johanneskommentar des Cyrill von Alexandrien," 393 - 413 (abstract)
 • Deok Hee Jung, "Barbarian and Scythian in Col 3,11: Greek Ethnocentric Reasoning," 414 - 430 (abstract)
 • David H. Wenkel, "The Paradox of High Christology in Hebrews 1," 431 - 446 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 137:4 (2018)

 • John Screnock, "The Syntax of Complex Adding Numerals and Hebrew Diachrony," 789-819 (abstract)
 • Lisbeth S. Fried, "150 Men at Nehemiah’s Table? The Role of the Governor’s Meals in the Achaemenid Provincial Economy," 821-831 (abstract)
 • Daniel McClellan, "The Gods-Complaint: Psalm 82 as a Psalm of Complaint," 833-851 (abstract)
 • William Briggs, "Fluid Dynamics: The Interplay of Water and Gender in Nahum," 853-870 (abstract)
 • Justin J. White, "Image in Text: Interpreting the Ephah Vision of Zechariah 5:5–11," 871-891 (abstract)
 • Gregory Peter Fewster, "Manuscript, Voice, and the Construction of Pseudepigraphal Identities: Composing a Mutable David in Some Qumran Psalms Scrolls," 893-914 (abstract)
 • Myrick C. Shinall Jr.,  "The Social Condition of Lepers in the Gospels," 915-934 (abstract)
 • Geoffrey Smith, "The Willoughby Papyrus: A New Fragment of John 1:49–2:1 (P134) and an Unidentified Christian Text," 935-958 (abstract)
 • Richard Last, "Ekklēsia outside the Septuagint and the Dēmos: The Titles of Greco-Roman Associations and Christ-Followers’ Groups," 959-980 (abstract)
 • T. J. Lang, "Trouble with Insiders: The Social Profile of the ἄπιστοι in Paul’s Corinthian Correspondence," 981-1001 (abstract)
 • J. David Woodington, "A Precedented Approach: Paul’s Use of the Law of Witnesses in 2 Corinthians 13:1," 1003-1018 (abstract)
 • Daniel Stevens, "Is It Valid? A Case for the Repunctuation of Hebrews 9:17," 1019-1025 (abstract)
 • Mariam Kamell Kovalishyn, "The Prayer of Elijah in James 5: An Example of Intertextuality,"1027-1045 (abstract)Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 179 (2018)
 • Benjamin Kilchör, "Ezechiel und Ägypten. Ein Vorschlag zur Identifikation der Fremden in Ezechiel 44,7.9," 3-17
 • Jochen Wagner, "Kein Zorn Gottes mehr? Beobachtungen zu Hosea 11," 19-43 
 • Bernard Gosse, "Le Ps 18 réponse davidique alternative de celle du Ps 90 et de la mention de Moïse, aux Ps 88-89 constatant la disparition de la dynastie," 45-58
 • Kristin Weingart, "Die Verdopplung von רצה im Zusammenspiel von Auslegungsgeschichte und Lexikographie," 59-68
 • Anssi Voitila, "The End of the High Priestly Family of Simon and the conclusion of the Book of Ben Sira," 69-84
 • Ludwig Thiele, "Die Vorlage in Markus 13 – Teil 2," 85-96
 • Folker Siegert, "Was bleibt von Boussets und Gressmanns Konstruktionen, wenn man ihre Quellen datiert?," 97-106
 • Markus Witte, "Hugo Gressmann (1877-1927) – Ein Leben für die Geschichte der Religion," 107-120
 • Stefan C. Reif, "Some Thoughts on Hebrew Manuscripts and their Significance," 121-133


Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Λκ 24 και Οδύσσεια / Lk 24 and Odyssey

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το σύντομο άρθρο του Bruce Louden (University of Texas at El Paso) σχετικά με την επίδραση που ασκούν οι σκηνές αναγνώρισης της Οδύσσειας του Ομήρου στο κεφάλαιο 24 του κατά Λουκάν ευαγγελίου:

Το τρέχον τεύχος του PzB / The current issue PzB

Protokolle zur Bibel 27:2 (2018)