Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Τα νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα για τον Ιουδαϊκό πόλεμο και η μαρτυρία του Ιωσήπου / Recent archaeological findings about the Jewish War and Josephus' testimony

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο David Gurevich (Ιερουσαλήμ, Hebrew University) συζητά τα πρόσφατα ευρήματα από την Ιερουσαλήμ που τοποθετούνται χρονικά στην περίοδο του Ιουδαϊκού Πολέμου και θέτει το σημαντικό ερώτημα κατά πόσο η μαρτυρία του Ιώσηπου μπορεί να θεωρηθεί κανονιστική στην ερμηνεία αυτών των ευρημάτων:

New Archaeological Data from The Great Revolt in Jerusalem Raise New Questions on Josephus

Ένα γλωσσάρι της κριτικής του κειμένου της Καινής Διαθήκης / A glossary of NT Textual Criticism

O James Snapp, Jr. δημοσίευσε στο ιστολόγιό του The Text of the Gospels ένα χρήσιμο γλωσσάρι της κριτικής του κειμένου της ΚΔ. Πολύ βοηθητικό για όσους θέλουν να ξεκινήσουν την εξερεύνηση του κόσμου της κριτικής του κειμένου της ΚΔ: 

Glossary of Textual Criticism:
A-C
D-M
N-Z

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

James W. Watts, "The Unstated Premise of the Prose Pentateuch: YHWH is King"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the recent issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

Karl L. Armstrong, "The Meaning of ὑποτάσσω in Ephesians 5.21-33: A Linguistic Approach"

Στο τρέχον τεύχος του BibInt / In the current issue of BibInt

Biblical Interpretation 26:2 (2018)

  • Helen Paynter, "‘Revenge for My Two Eyes’: Talion and Mimesis in the Samson Narrative
," 133-157 (abstract)
  • Christopher M. Jones, "Embedded Written Documents as Colonial Mimicry in Ezra-Nehemiah
," 158-201 (abstract)
  • Jacqueline Vayntrub, "Before Authorship: Solomon and Prov. 1:1
," 182-206 (abstract)
  • Stephen B. Hatton, "Dialectic of Seizing and Leaving Behind: Mark’s Young Man in Gethsemane
," 207-218 (abstract)
  • Matthew James Ketchum, "Haunting Empty Tombs: Specters of the Emperor and Jesus in the Gospel of Mark," 219-243 (abstract)
  • Simon Butticaz, "The Construction of Paul’s Self in His Writings: Narrative Identity, Social Memory and Metaphorical Truth
," 244-265 (abstract)