Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Το τέλος του βιβλικού μινιμαλισμού / The end of biblical minimalism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpetation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο του ομότιμου καθηγητή της Π.Δ. του Πανεπιστημίου του Sheffield Philip Davies αχετικά με τις μινιμαλιστικές προσεγγίσεις του βιβλικού κειμένου (ο ίδιος θεωρείται μάλιστα εκπρόσωπός τους). Για να το διαβάσετε, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Ένα νέο βιβλίο για τις ερμηνευτικές μεθόδους / A new book on the exegetical methods

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πουρναράς η μετάφραση του βιβλίου που επιμελήθηκε η Paula Gooder σχετικά με τις ερμηνευτικές μεθόδους ανάγνωσης του βιβλικού κειμένου και ειδικότερα εκείνου της Κ.Δ. Την ελληνική μετάφραση έκανε ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και την έκδοση επιμελήθηκαν ο επίκουρος καθηγητής Χ. Ατματζίδης και η λέκτορας Αικ. Τσαλαμπούνη.
Μεταξύ των προτερημάτων  αυτού του βιβλίου θα μπορούσε κανείς να αναφέρει την ποικιλία των ερμηνευτικών προσεγγίσεων, τις οποίες παρουσιάζει και το συνδυασμό της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή της κάθε μεθόδου σε κάποιο κείμενο της Κ.Δ. Η παρουσίαση κάθε μεθόδου παρουσιάζει την εξής σειρά: παρουσίαση της θεωρίας από έναν διακεκριμένο ειδικό της Κ.Δ., συζήτηση των σημαντικότερων έργων που συνδέονται με αυτήν την μέθοδο, πρακτική εφαρμογή της μεθόδου και κριτική αποτίμησή της.

Paula Gooder (επιμ.), Αναζητώντας το νόημα: Μία εισαγωγή στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, (επιμ. ελληνικής έκδοσης Χ. Ατματζίδης / Αικ. Τσαλαμπούνη), εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2011
396 σελίδες
ISBN:  978-960-242-482-7

Από τον πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης
... Ένα από τα ερωτήματα, τα οποία εύλογα προκαλεί αυτή η ερμηνευτική ποικιλία είναι το κατά πόσο θα μπορούσαν αυτές να υιοθετηθούν από ένα σύγχρονο ορθόδοξο βιβλικό ερμηνευτή και να αξιοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της δικής του ερμηνευτικής παράδοσης. Είναι βέβαια προφανές ότι μία σύγχρονη ορθόδοξη βιβλική ερμηνευτική, η οποία επιθυμεί να διαλέγεται με το σύγχρονο κόσμο, δε θα μπορούσε να αδιαφορήσει ποτέ για τις εξελίξεις στο χώρο της βιβλικής έρευνας ούτε για τη μεταβαλλόμενη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία "γέννησε" κατά κάποιον τρόπο αυτές τις νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Κάποιες από τις μεθόδους που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εναρμονισθούν με το γενικότερο πλαίσιο των ερμηνευτικών προϋποθέσεων μίας ορθόδοξης βιβλικής ερμηνείας. Από την άλλη όμως, αποτελεί ένα ζητούμενο και μία πρόκληση για την ορθόδοξη βιβλική ερμηνεία του σήμερα ο τρόπος με τον οποία θα κατορθώσει να οδηγήσει σε γόνιμο διάλογο μεταξύ της πλούσιας πατερικής της ερμηνευτικής παράδοσης και των σύγχρονων ερμηνευτικών απαντήσεων στα πρβλήματα της εποχής. Σε καμιά περίπτωση βέβαια αυτή η αναφορά στην πατερική παράδοση δεν θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα μίας στεγνής ιστορικής αναδρομής σε ένα ένδοξο παρελθόν, η οποία όμως περιορίζεται στην ανούσια και στερημένη δημιουργικής πνοής επανάληψη χωρίων με το πρόσχημα μίας "πιστής" πλην όμως τυραννικής εξάρτησης από το παρελθόν. Απεναντίας κάθε προηγούμενη πατερική ερμηνευτική προσέγγιση και εμπειρία μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του παρόντος και στην άρθρωση σύγχρονου λόγου, έτσι ώστε κάθε νέα ερμηνευτική προσέγγιση να αποτελεί ουσιαστικά παραλλαγή επάνω στο ίδιο μουσικό θέμα, στο οποίο συνεχώς ανατρέχει, αναλύει και αναπτύσσει. Η υιοθέτηση επομένως νέων μεθοδολογικών εργαλείων και στρατηγικών δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και εγκατάλειψη των θεμελιωδών αρχών και αξιών της ορθόδοξης ερμηνευτικής ...