Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Η αρχαία ιουδαϊκή ταυτότητα / Ancient Jewish identity

Διαβάστε στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review το εξαιρετικό κείμενο του David Goodblatt για την αυτοσυνειδησία των Ιουδαίων της αρχαιότητας και τον τρόπο που η ιουδαϊκή ταυτότητα προσδιορίζεται κατά τους αρχαίους χρόνους: Το τρέχον τεύχος του BAGL / The current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 7 (2018)

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 43:1 (2018)

  • Daniel Pioske, "Material Culture and Making Visible: On the Portrayal of Philistine Gath in the Book of Samuel," 3-27 (abstract)
  • Walter J. Houston, "Corvée in the Kingdom of Israel: Israelites, ‘Canaanites’, and Cultural Memory," 29-44 (abstract)
  • David Janzen, "A Monument and a Name: The Primary Purpose of Chronicles’ Genealogies," 45-66 (abstract)
  • Suzanna R. Millar, "When a Straight Road becomes a Garden Path: The ‘False Lead’ as a Pedagogical Strategy in the Book of Proverbs," 67-82 (abstract)
  • Mark P. Stone, "Vindicating Yahweh: A Close Reading of Lamentations 3.21-42," 83-108 (abstract)
  • Daniel J. Crowther, "Qumrān and Qur'ān," 109-129 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 28:2 (2018)

  • Jay Sklar, "The Prohibitions against Homosexual Sex in Leviticus 18:22 and 20:13: Are They Relevant Today?" 165-198 (abstract)
  • Graham H. Twelftree, "The Historian and the Miraculous," 199-217 (abstract)
  • Dane C. Ortlund, "What Does It Mean to Cast a Mountain into the Sea? Another Look at Mark 11:23," 218-239 (abstract)
  • Cooper Smith, "The “Wilderness” in Hosea and Deuteronomy: A Case of Thematic Reappropriation," 240-260 (abstract)