Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

Interpretation 74:2 (2020)

 • Kim Paffenroth, "On the Impossibility and Inevitability of Monsters in Biblical Thought," 120–131 (abstract)
 • Ryan S. Higgins, "The Good, the God, and the Ugly: The Role of the Beloved Monster in the Ancient Near East and the Hebrew Bible," 132–145 (abstract)
 • Kelly J. Murphy, "Leviathan to Lucifer: What Biblical Monsters (Still) Reveal," 146–158 (abstract)
 • Anathea Portier-Young, "Constructing Imperial and National Identities: Monstrous and Human Bodies in Book of Watchers, Daniel, and 2 Maccabees," 159–170 (abstract)
 • Craig Detweiler, "Holy Terror: Confronting Our Fears and Loving Our Movie Monsters," 171–182 (abstract)
 • Tina Pippin, "Mapping the End: On Monsters and Maps in the Book of Revelation," 183–196 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Novum Testamentum / The current issue of Novum Testamentum

Novum Testamentum 62:2 (2020)

 • Jan Heilmann - Kevin Künzl, "Das Problem von Kurz‑ und Langtext in Lk 22,17–20 und das für Marcion bezeugte Evangelium: Zugleich ein Beitrag zur methodischen Kritik an bisherigen Rekonstruktionen desselben," 117–138 (abstract)
 • Timothy A. Brookins, "Reconsidering the Coherence of 1 Corinthians 1:10–4:21," 139–156 (abstract)
 • Michael K.W. Suh, "Δοκιµάζω in 1 Corinthians 11:28–29 within the Ancient Mediterranean Context," 157–179 (abstract)
 • K.R. Harriman, "A Synthetic Proposal about the Corinthian Resurrection Deniers," 180–200 (abstract)
 • Chee-Chiew Lee, "The Rhetoric of Empathy in Hebrews," 201–218 (abstract)

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 51:1 (2020)

 • Jason D. Hitchcock, "Did Artapanus Use the Septuagint?" 1–18 (abstract)
 • Nicholas A. Elder, "Joseph and Aseneth: An Entertaining Tale," 19–42 (abstract)
 • Yael Fisch, "The Origins of Oral Torah: A New Pauline Perspective," 43–66 (abstract)
 • Robert G. T Edwards, "Proverbs 8, Christological Controversies, and the Pre-existence of the Son and Torah in the Third and Fourth Centuries," 67–96 (abstract)
 • Arnon Atzmon, "Midrashic Traditions, Literary Editing, and Polemics in Midrash Tehillim 22: Between Judaism and Christianity," 97–124 (abstract)

H ανάσταση στον αρχαίο κόσμο της Μεσογείου / Resurrection in ancient Mediterranean

Στη σελίδα ANE Today ο John Granger Cook συζητά τις αντιλήψεις του αρχαίου κόσμου για την ανάσταση ή θεοποίηση προσώπων μετά θάνατον στους λαούς της αρχαίας Μεσογείου με έμφαση κυρίως στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό:

Επιδημίες κι η αντιμετώπισή τους στην εβραϊκή Βίβλο / Epidemics and their handlig in Hebrew Bible

Η αγαπητή συνάδελφος Hanna Tervanotko (McMaster University) δημοσιεύει ένα ενδιαφέρον άρθρο για τον τρόπο που περιγράφονται οι επιδημίες στην εβραϊκή Βίβλο κι τις τελετουργίες και πρακτικές που συνδέονται με την αντιμετώπισή του:

To τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 111:1 (2020)

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 11:1 (2020)
New Testament Textual Criticism: The State of the Question

 • Clare K. Rothschild, "New Testament Textual Criticism: The State of the Question," 1-2 
 • Michael W. Holmes, "New Testament Textual Criticism in 2020," 3-2 (abstract)
 • J.K. Elliott, "Recent Printed Editions of the Editio Critica Maior and Textual Criticism," 21-31 (abstract)
 • Carl R. Holladay, "ECM Acts and the New Testament Exegete," 32-42 (abstract)
 • Holger Strutwolf, "Direct Copies as Test Case for the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM)?" 43-59 (abstract)
 • Juan Hernández, "The Comma Johanneum: A Relic in the Textual Tradition," 60-70 (abstract)
 • Yii-Jan Lin, "Musical Performance Practice and New Testament Textual Criticism," 71-93 (abstract)


Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)

Wilhelm J. Wessels-Elizabeth Esterhuizen,"The trauma of Nineveh’s demise and downfall: Nahum 2:2–11"

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 113:2 (2020)

 • Jon Whitman, "Fable and Fact: Judging the Language of Scripture (Judges 9:8–15) from Antiquity to Modernity," 149-185 (abstract)
 • Francisco Martins, "'A Treasure for the Poor': The Contents of the Temple Treasures according to 2 Macc 3:10 in Light of the Biblical and Ancient Jewish and Christian Traditions," 210-229 (abstract)Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

Revue Biblique 127:1 (2020)

 • Grzegorz M. Baran, "'Mother of the Nation (mḗtēr éthnous)' (4 Macc. 15:29): Mother of Seven Maccabaean Sons as Patriarchess of New-Quality Nation," 5 - 34 (abstract)
 • Markus Lau, "Capta et devicta? Eine mk Gegenerzählung zur römischen Judaea-Capta-Münzprägung - Anmerkungen zur literarischen Technik einer narrativen Münzüberprägung in Mk 5,1-20," 35 - 63 (abstract)
 • Anne de Saxcé, "La citation dans la pensée de saint Augustin," 64 - 81 (abstract)
 • Reinhard Pummer, "What was the Meaning and Purpose of Amulets with Samaritan Writing in the Byzantine Period?" 82 - 104 (abstract)
 • Madeleine Mumcuoglu - Yosef Garfinkel, "Gate Piazza and Cult at Iron Age IIA Tell el-Far'ah North," 105 - 129 (abstract)
 • Lucie Duvignac - Awni Shawamra, "Des sarcophages samariens conservés à Jénine," 130 - 135


Στο τρέχον τεύχος των ETL / In the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 96:1 (2020)

 • Nathan Betz, "The New Jerusalem: A Metaphor for Deification in the Commentaries on Revelation by Oecumenius and Andrew of Caesarea," 1-39 (abstract)
 • Willem A.M. Beuken, "'The Same Word is Revealed to Many Prophets, Yet No Two Prophets Prophecy in the Same Parlance' (bSanh 89a): The Reception of Hosea 1-2 in the Book of the Twelve," 115 - 129 (abstract)
 • Alan Garrow, "Plausibility, Probability, and Synoptic Hypotheses:  A Response to F. Gerald Downing," 131 - 137 (abstract)
 •  Jan M. Kozlowski, "The Soteriological Dimension of the Sign at Cana of Galilee (John 2,1-11)," 139 - 145 (abstract)