Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Ο κατάλογος των προγραμματιζόμενων ανασκαφών στο Ισραήλ για το 2011 / 2011 list of the scheduled excavations in Israel

Στην ηλεκτρονική εφημερίδα ArchNews έχει αναρτηθεί ο κατάλογος των τοποθεσιών στις οποίες προγραμματίζονται ανασκαφές για το έτος 2011. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current e-issue of JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο. Για να το διαβάσετε πατήστε επάνω στον τίτλο:

Ιsrael Finkelstein, "Archaeology as a High Court in Ancient Israelite History: A Reply to Nadav Na'aman"

Review of Biblical Literature 14/1/2011

Οι νέες βιβλιοκρισίες στη Review of Biblical Literature:

Bertil Albrektson, Text, Translation, Theology: Selected Essays on the Hebrew Bible
Reviewed by Corrado Martone

Rob Barrett, Disloyalty and Destruction: Religion and Politics in Deuteronomy and the Modern World
Reviewed by Jerry Hwang

David A. Bernat, Sign of the Covenant: Circumcision in the Priestly Tradition
Reviewed by Michael Hundley

Pierre Bordreuil and Dennis Pardee, A Manual of Ugaritic
Reviewed by Ian Young and Lucy Davey

Paul Borgman, David, Saul, and God: Rediscovering an Ancient Story
Reviewed by Andrew E. Steinmann

Athalya Brenner, Archie Chi Chung Lee, and Gale A. Yee, eds., Genesis
Reviewed by Phillip Michael Sherman

R. T. France, The Gospel of Matthew
Reviewed by Leslie Robert Keylock

Robert D. Holmstedt, Ruth: A Handbook on the Hebrew Text
Reviewed by Marjo C. A. Korpel

Anders-Christian Jacobsen, ed., The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity
Reviewed by Matteo Grosso

Philip Peter Jenson, Obadiah, Jonah, Micah: A Theological Commentary
Reviewed by Michael D. Matlock
Reviewed by Daniel L. Smith-Christopher

Edward Kessler, An Introduction to Jewish-Christian Relations
Reviewed by D. Andrew Kille

Richard N. Soulen, Sacred Scripture: A Short History of Interpretation
Reviewed by Sean Kealy

Kevin J. Vanhoozer, ed., Theological Interpretation of the Old Testament: A Book-by-Book Survey
Reviewed by William A. Tooman

Howard N. Wallace, Psalms
Reviewed by John E. Anderson

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

Μονοθεϊσμός στον Ιουδαϊσμό / Monotheism in Judaism

Ο Daniel O. McClellan ανάρτησε στο ιστολόγιό του ένα κείμενο σχετικά με την ορθή ή μη χρήση του όρου "μονοθεϊσμός" σε σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Το κείμενό του αποτελεί απάντηση σε ένα άρθρο του Peter Hayman που δημοσιεύθηκε στο JJS στα 1991. Για να το διαβάσετε, πατήστε εδώ.

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Ένα νέο βιβλίο για τις σχέσεις Ιουδαϊσμού και πρώτης Εκκλησίας στις Πράξεις / A new book on the relation between Judaism and Church in the Acts


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter ένα νέο βιβλίο για το ρόλο του Ιουδαϊσμού στη διαμόρφωση της ταυτότητας της πρώτης Εκκλησίας σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων.

Simon David Butticaz, L'identité de l'Église dans les Actes des apôtres: De la restauration d'Israël à la conquête universelle (BΖΝW 174), de Gruyter, Berlin 2010
ΙSBN: 978-3-11-022954-7
130 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Η παρούσα μονογραφία είναι μία επεξεργασμένη μορφή της διδακτορικής διατριβής που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης (Ελβετία). Έχει ως αφετηρία της ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την καινοδιαθηκική επιστήμη: μία αξιολόγηση της σχέσης των έργων του Λουκά και ειδικότερα των Πράξεων με την χριστιανική πίστη. Αυτό το ερώτημα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ο συγγραφέας επανεξετάζει το ερώτημα λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του ιστοριογραφικού έργο του Λουκά και δίνοντας έμφαση στο θέμα της ταυτότητας. Έτσι προσεγγίζει τη συγκεκριμένη προβληματική από μία διαφορετική οπτική.

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του KuD / Two articles of biblical interest in the current issue of KuD

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Kerygma und Dogma 57:1 (2011) δημοσιεύεται και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


Christoph Levin, "Das Alte Testament und die Predigt des Evangeliums", 41-55
Ο συγγραφέας διερευνά το ερώτημα πώς η Παλαιά Διαθήκη ως μη χριστιανικό κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο κήρυγμα του ευαγγελίου.

Christina Hoegen-Rohls, "Biblia deutsch. Ein Rückblick auf Luthers Bibelübersetzung und Bibelsprache aus aktuellem Anlass", 56-87
Στο Μεσαίωνα δεν υπήρχε μία γερμανική μετάφραση όλης της Βίβλου αλλά μονάχα ποιητικές παραφράσεις συγκεκριμένων τμημάτων της Π.Δ. ή της Κ.Δ. που θεωρούνταν πολύ σημαντικές. Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι μία παράφραση της Βίβλου από την καρολίνια περίοδο με τον τίτλο "Heiland" η οποία στηρίχθηκε στο Διατεσσάρων του Τατιανού. Οι πρώτες μεταφράσεις της Βίβλου στην ομιλούμενη γερμανική έλαβαν χώρα για πρώτη φορά το 14ο αι. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η Βίβλος Mentelin του 1466. Eνώ όλες οι γερμανικές μεταφράσεις του ύστερου Μεσαίωνα στηρίχθηκαν στη λατινική Βουλγάτα, ο Λούθηρος χρησιμοποίησε για τη μετάφραση της Κ.Δ. την ελληνική έκδοση του Εράσμου και για την Π.Δ. δύο αντίτυπα της εβραϊκής Βίβλου. Η μετάφραση ολόκληρης της Βίβλου, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στα 1534 και αναθεωρήθηκε αρκετές φορές από τον Λούθηρο και τους φίλους του, μαρτυρεί σημαντικό ερμηνευτικό έργο. Οδήγησε σε μία ιεροποίηση και ανανέωση της γερμανικής γλώσσας και επηρέασε την ανάπτυξή της μέχρι τον 18ο αι.

Ένα νέο βιβλίο για τον ιστορικό Ιησού / A new book on the Historical Jesus


Από το ιστολόγιο του Michael F. Bird ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ πληροφορούμαστε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσει ένα ογκοδέστατο τετράτομο έργο για τον ιστορικό Ιησού (3674 σελίδες) και με τιμή μάλλον αποτρεπτική για κάθε απλό ερευνητή (899 ευρώ). Από τα περιεχόμενα των τόμων είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο σε κάθε ερευνητή που θέλει να μελετήσει την πορεία της έρευνας για τον ιστορικό Ιησού και κυρίως να γνωρίσει τις νέες τάσεις που επικρατούν σε αυτήν.Tom Holmén και Stanley E. Porter (εκδ.), Handbook for the Study of the Historical Jesus, Brill 2011
ISBN: 978 90 04 16372 0

Τα περιεχόμενα των τεσσάρων τόμων μπορείτε να τα βρείτε εδώ: τόμος 1, τόμος 2, τόμος 3 και τόμος 4.

Ο Bird ωστόσο στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιό του δίνει τη δυνατότητα καταφόρτωσης της δικής του μελέτης από αυτό το έργο. Για να το διαβάσετε και να το καταφορτώσετε, πατήστε εδώ (ανάρτηση του Bird).

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Harvard Theological Review 104:1 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Noam Mizrahi, "The Songs of the Sabbath Sacrifice and Biblical Priestly Literature: A Linguistic Reconsideration", 35-58
Τα άσματα της Θυσίας του Σαββάτου, μίας λειτουργικής σύνθεσης, της οποίας αποσπάσματα βρέθηκαν μεταξύ των κειμένων της Νεκράς Θάλασσας, συναπαρτίζεται από 13 άσματα που περιγράφουν τον ουράνιο ναό και τους αγγέλους που υπηρετούν εκεί ως ιερείς και των οποίων το κύριο λατρευτικό καθήκον είναι να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Αυτά τα θέματα θεωρούνται γενικά ότι δηλώνουν ότι τα Άσματα συντάχθηκαν από ιερατικούς κύκλους και αντικατοπτρίζουν ένα ιερατικό πρόγραμμα και μια ιερατική κοσμοαντίληψη. Έτσι προκύπτει, για παράδειγμα, η ιερατική καταγωγή των Ασμάτων που υποστηρίχθηκε από τον Johann Maier. O Israel Knohl επίσης διέκρινε μία συνέχεια των ιερατικών παραδόσεων και αντιλήψεων στα Άσματα. Ο κύριος υπερασπιστής αυτής της αντίληψης είναι η Rachel Elior, η οποία παρουσίασε μία εκτεταμένη σύνθεση σύμφωνα με την οποία μία άμεση και συνεχής παράδοση οδηγεί από τη βιβλική ιερατική γραμματεία μέσω των κειμένων της κοινότητας του Κουμράν -και ειδικότερα των Ασμάτων - στην Hekhalot. Σύμφωνα με την Elior αυτά τα κείμενα παρουσιάζουν πολλές θεματικές, ιδεολογικές και φραστικές ομοιότητες οι οποίες αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μέρη μίας και μοναδικής, καλά οριζόμενης γραμμής της παράδοσης, την οποία καλλιέργησαν οι ιερατικοί κύκλοι.

Brent Nongbri, "The Lord's Prayer and ΧΜΓ: Two Christian Papyrus Amulets", 59-68
Κατά τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται και πάλι το ενδιαφέρον για τη μελέτη των παπυρολογικών ευρημάτων ως ένα μέσο κατανόησης του αρχέγονου Χριστιανισμού. Ο συγγραφέας παρουσιάζει δύο παπύρους από την Βιβλιοθήκη Beinecke του Πανεπιστημίου του Yale. Στα 1977 το Yale αγόρασε αρκετούς παπύρους από την Γκαλερί Nefer στη Ζυρίχη. Η συλλογή περιέχει παπύρους που χρονολογούνται από την εποχή των Πτολεμαίων μέχρι τον Μεσαίωνα. Δύο από αυτούς τους παπύρους (για τους οποίους δυστυχώς δεν είναι εξακριβωμένος ο τόπος εύρεσής τους) φαίνεται ότι ήταν χριστιανικά φυλακτά.

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος της ThLZ / A new article of biblical interest in the current issue of ThLZ

Στην τρέχουσα έκδοση της Theologische Literaturzeitung 135:12 (2010) δημοσιεύεται το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Rainer Kessler, "A strange land : alttestamentliche Ethik beiderseits von Ärmelkanal und Atlantik", 1307-1322

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Ένα άρθρο για την καινοδιαθηκική εκκλησιολογία στο τρέχον τεύχος του ThQ / An article on NT ecclesiology in the current issue of ThQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Quartalschrift 190:4 (2010) δημοσιεύεται τo εξής άρθρο με θέμα την καινοδιαθηκική εκκλησιολογία:

Michael Theobald, "Kirche unter dem Gericht : neutestamentliche Anfragen an ein "seinshaftes"/"onto-theologisches" Verständnis von Kirche", 267-290

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο τεύχος του Scriptura / Some articles of biblical interest in the current issue of Scriptura

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scriptura 3 (102)/2010 δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Hendrik J. Bosman, "The impact of death ("the king of terrors") on human dignity in Job 18:14", 387-396
 • Sam Janse, "A little help or a great help? : Jesus and his time against the background of 1, 2 Maccabees and Daniel", 397-403
 • Jeremy Punt, "The Aqedah in the New Testament : sacrifice, violence and human dignity", 430-445
 • Jeremy Punt, "Cross-purposes in Paul? : violence of the cross, Galatians, and human dignity", 446-462
 • Klaas Spronk, "The violent God of the Bible : a study on the historical background and its impact on the discussion on human dignity", 463-470
 • Pieter J. Botha, "Authorship in historical perspective and its bearing on New Testament and early Christian texts and contexts", 495-510
 • Danie F. O'Kennedy, "Haggai and Zechariah 1-8 : diarchic model of leadership in a rebuilding phase", 579-593

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του WJTh / Some articles of biblical interest in the current issue of WJTh

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Wiener Jahrbuch für Theologie 8 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • James A. Loader, "Synergien von intra- und intertextuellen Aspekten des Kontextes am Beispiel von Psalm 86", 13-27
 • Markus: Lang, "Im Namen Pauli : methodische Überlegungen zur Exegese der paulinischen Pseudepigrapha aus rezeptionsästhetischer und hermeneutischer Perspektive", 29-41
 • Markus Öhler, "'Licht für die Völker' : Jes 49,6 im lukanischen Doppelwerk", 43-53
 • Wilhelm Pratscher, "Psychoanalytische Textinterpretation", 55-67
 • Martin Steinmüller, "So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten : der besondere Akzent der Josephsgeschichte in zwei spätantiken illustrierten Genesis-Handschriften", 69-83
 • Christian Danz, "Hermeneutik zwischen Text und Kontext : Überlegungen zur theologiegeschichtlichen Einordnung der Bibelauslegung des jungen Schelling", 85-107
 • Herman Westerink, "Unter Verdacht : Bemerkungen zu Paul Ricoeurs Symbolbegriff und Freudinterpretation", 123-134
 • Gottfried Adam, "Biblische Geschichten auf Fliesen : ein Beitrag zur Hermeneutik visueller Kommunikation", 135-146
 • Friedrich T. Schippper, "Zwischen wirtschaftlicher Not und israelischer Sperranlage : der Schutz des archäologischen Kulturguts in den Palästinenschen Autonomiegebieten", 199-234
 • Marianne Grohmann, "'Ein guter Mensch wird satt von der Frucht seiner Taten' (Spr 14,14) : das weisheitliche Motiv der Sättigung", 281-291
 • Wilhelm Pratscher, "Die Rezeption des Sprüchebuches im Neuen Testament", 293-305
 • Susanne Heine, "Sophia und Christus in feministischer Perspektive : eine methodische Diskussion", 313-324
 • Wolfram Reiss, "Die Rezeption der Gestalt des Propheten Hiob im Islam", 325-332
 • Stefan Fischer, "(T)räume der Liebe : Träume und Räume als konstitutive Elemente des 'Canticum Canticorum'", 335-348
 • Hanne Løland, "Gendered God-language in Second Isaiah", 387-401
 • Kurt Niederwimmer, "Antike Dialektik und dialektische Argumentation in der paulinischen Theologie", 403-423