Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Διακρίνοντας τις διάφορες ομάδες κειμένου / Discerning the different textual groups

Ο Timothy J. Finney δημοσίευσε στο διαδίκτυο ένα άρθρο του σχετικά με τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εντοπισθούν οι διαφορετικές ομάδες κειμένου στη χειρόγραφη παράδοση. Ως παράδειγμα χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Μάρκου:

Timothy J. Finney, "How to Discover Textual Groups"

Τρία νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Three new articles in the current issue of JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013) αναρτήθηκαν τρία νέα άρθρα:


Ένα νέο άρθρο στο τρέχον JGRChrJ / A new article in the current JGRChrJ

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 9 (2013) έχει αναρτηθεί ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο: