Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Οι περιπέτειες ενός αρχείου / The perils of an archive

Στην ιστοσελίδα Papyrus Stories ο Mark De Kreij παρουσιάζει την ενδιαφέρουσα ιστορία ενός αρχείου στην Αντινοούπολη κατά το 2ο αι. μ.Χ., τους μηχανισμούς της γραφειοκρατίας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αρχείου και τα προβλήματα των αρχειοφυλάκων με την κεντρική διοίκηση:

 

To Ιερ 52 ως μέρος του βιβλίου του Ιερεμία / Jer 52 as part of the book of Jeremiah

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Henk de Waard (Theologische Universiteit Apeldoorn) συγκρίνει το Ιερ 52 με το τελευταίο κεφάλαιο των βιβλίων των Βασιλειών και συζητά το ρόλο που το 52ο κεφάλαιο διαδραματίζει μέσα στην πλοκή του βιβλίου του Ιερεμία:

Το τρέχον τεύχος του JIBS / The current issue of JIBS

Journal of Interdisciplinary Biblical Studies 1/2 (2020)
The Bible: Transgender and Genderqueer Perspectives

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Religions / In the current issue of Religions

Religions 11/3 (2020)
Η ιστορία των χοίρων στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / The history of pigs in ancient Near East

Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Max Price κάνει μία σύντομη παρουσίαση της ιστορίας των χοίρων και της εκτροφής τους στην αρχαία Εγγύς Ανατολή. Μπορεί βέβαια η Παλαιά Διαθήκη να απαγορεύει στους Ιουδαίους την κατανάλωσή του, φαίνεται, όμως, ότι η εξημέρωση των χοίρων έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Εγγύς Ανατολή: 

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Γεωγραφία και θρησκεία / Geography and religion

Tη σημασία της γεωγραφίας στη διαμόρφωση θρησκευτικών παραδόσεων και πρακτικών εξετάζει η Erica Ferg (Regis University) στο άρθρο της που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Biblical Interpretation 28:1 (2020)

  • Joel S. Baden, "Deuteronomy Reads the Pentateuch," 1-14 (abstract
  • Samuel L. Boyd, "Deuteronomy’s Prodigal Son: Deut. 21:18-21 and the Agenda of the D Source," 15–33 (abstract)
  • Susanna Asikainen, "The Masculinity of Jeremiah," 34–55 (abstract)
  • Christopher M. Hays - Milton Acosta, "A Concubine’s Rape, an Apostle’s Flight, and a Nation’s Reconciliation: Biblical Interpretation, Collective Trauma Narratives, and the Armed Conflict in Colombia," 56–83 (abstract)
  • Su-Chi Lin, "Becoming the Past: Time and Memory in Stanley Fung’s Biblical Icons," 84–99 (abstract)
  • Priscille Marschall, "Punctuating Paul’s Letters in Light of the Ancient Theory of Côla and Periods: The Example of 2 Corinthians 10:8-11," 100-125 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 19 (2019)

Mark W. Hamilton, "What are ʾElilim?"