Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Θυσία και Γραφές / Sacrifice and Scriptures

Στην ιστοσελίδα της Bryn Mawr Classical Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία της Ilaria Ramelli για τον συλλογικό τόμο Sacrifice, Scripture, and Substitution. Για να διαβάσετε τη βιβλιοκρισία, πατήστε εδώ.


Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 109:1 (2012) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jan Dochhorn, "Der Sturz des Teufels in der Urzeit Eine traditionsgeschichtliche Skizze zu einem Motiv frühjüdischer und frühchristlicher Theologie mit besonderer Berücksichtigung des Luzifermythos", 3-47
O συγγραφέας του παρόντος άρθρου συζητά τις ιουδαϊκές, χριστιανικές και γνωστικές παραδόσεις όσον αφορά στην αρχική πτώση του Διαβόλου στην αρχή του χρόνου. Αυτές οι παραδόσεις θα πρέπει να διακριθούν από τις αφηγήσεις για την εσχατολογική πτώση του Διαβόλου, οι οποίες φαίνεται ότι είναι παλαιότερες των ιστοριών της αρχικής του πτώσης. Ο συγγραφέας ερευνά τις αφηγήσεις για την αρχική πτώση του Διαβόλου και εστιάζει ιδιαίτερα την προσοχή του στην ανασύνταξη της ιστορικής παράδοσης που κρύβεται πίσω από τον αρχικό μύθο για τον Εωσφόρο. Ο δυαλισμός Θεός / Διάβολος μαρτυρείται σχετικά αργά σε αυτές τις αφηγήσεις. Επομένως, ο συμβατικός χαρακτηρισμός του Διαβόλου ως του αντιπάλου του Θεού θα πρέπει, σύμφωνα με τον συγγραφέα να αποφεύγεται.

H ιστορία του Ιουδαιοχριστιανισμού / The History of Jewish Christianity

Από την ιστοσελίδα History of the Ancient World πληροφορούμαστε την ανάρτηση στο διαδίκτυο μίας παλαιότερης διατριβής που έχει ως θέμα την ιστορία των Ιουδαιοχριστιανών. Ο συγγραφέας της Douglas Lawson αναλύει τις σχετικές πηγές και καταλήγει ότι αυτό που οδήγησε στην εξαφάνιση αυτού του κλάδου του αρχέγονου Χριστιανισμού ήταν ο μαρασμός εξαιτίας της ίδιας της φύσης και των τάσεων που αναπτύχθηκαν μέσα σε αυτήν:

Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Ένα νέο άρθρο στο JGRChrJ / A new article on the JGRChrJ page

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 8 (2011-2012) δημοσιεύεται το εξής άρθρο:


Wally V. Cirafesi, "The Priestly Portrait Of Jesus In The Gospel Of John In The Light Of 1QS, 1QSa And 1QSb", 83-105

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον BTHZ / Two articles of biblical interest in the current issue of BThZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Berliner Theologische Zeitschrift 28:2 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


  • Gunter Kennel, "Hymnologische Spuren im Neuen Testament", 194-210
  • Christoph Markschies, "Die Herausbildung des christlichen Liedes im Kontext der antiken Musik- und Religionspraxis",  211-229