Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των θαυμάτων / Exegetical approaches to the miracle narratives

Όσα ακολουθούν προέρχονται από τις σημειώσεις μου στο επιλεγόμενό μου για τα θαύματα στη συνοπτική παράδοση και στηρίζονται σε ανάλογο πίνακα του B. Kollmann [ " Wunder: laube - Kritik - Deutung" Bibel und Kirche 61:2 (2006), 92-93)]

Πατερική ερμηνεία
Η πατερική ερμηνεία δεν αμφισβητεί την ιστορική ερμηνεία των θαυμάτων, αλλά τα κατανοεί σωτηριολογικά και σε άμεση σχέση με την ιστορία της Θείας Οικονομίας και την εκκλησιαστική κοινότητα. Αποτελούν αποδείξεις της θεότητας του Ιησού και προτυπώσεις της Βασιλείας του Θεού.

Λογοκρατική ερμηνεία (C.F. Bahrdt, H.E.G. Paulus, C.H. Venturini κ.ά.)
Τα θαύματα ερμηνεύονται λογοκρατικά. Πρόκειται για πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν έχουν τίποτε το υπερφυσικό και έχουν σίγουρα μία λογική εξήγηση.

Μυθολογική ερμηνεία
(D.F. Strauß)
Tα θαύματα είναι μη ιστορικοί μύθοι, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στη βάση ανάλογων παλαιοδιαθηκικών αφηγήσεων από την πρωτοχριστιανική κοινότητα και με σκοπό να αποδείξουν τη θεότητα του Ιησού. Οι εκπρόσωποι αυτής της τάσης αναζήτησαν το βαθύτερο θρησκευτικό περιεχόμενο αυτών των αφηγήσεων.

Θρησκειοϊστορική Σχολή
(R. Bultmann, W. Schmidthals, G. Klein)
Τα θαύματα αντλούν το περιεχόμενό τους από διάφορες λαϊκές αφηγήσεις και χρησιμοποιούν μοτίβα του ελληνιστικού κυρίως κόσμου. Κατασκευάστηκαν από τη μεταπασχάλια χριστιανική κοινότητα στον απόηχο της εμπειρίας της Ανάστασης. Δεν είναι επομένως πραγματικά γεγονότα αλλά ομολογίες πίστης. Οι εκπρόσωποι αυτής της τάσης επεδίωξαν να κατανοήσουν τις ευαγγελικές αφηγήσεις των θαυμάτων μέσα από μία διαδικασία απομυθοποίησης ως μηνύματα πίστης, τα οποία μπορούν να δώσουν νέο περιεχόμενο στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Ιστορία της Σύνταξης (Redaktionsgeschichte)
(D.A. Koch, L. Schenke, U. Busse, J. Becker)
Οι εκπρόσωποι αυτής της τάσης θεωρούν το ερώτημα της ιστορικότητας των θαυμάτων δευτερεύον και στηρίζονται κυρίως στα επιχειρήματα της Θρησκειοϊστορικής Σχολής σχετικά με αυτό. Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον τρόπο που κατανοεί ο κάθε ευαγγελιστής τα θαύματα που αφηγείται. Επισημαίνεται κυρίως η κριτική στάση του εκάστοτε ευαγγελιστή απέναντι σε αυτά.

Βιβλική Θεολογία
(O. Betz, P. Stuhlmacher)
Ρίζα των θαυμάτων της Κ.Δ. είναι η παλαιοδιαθηκική παράδοση. Πρέπει λοιπόν να κατανοηθούν ως μέρος της ιστορίας της σχέσης του Θεού με τους ανθρώπους, η οποία αποτελεί κεντρικό θέμα της Αγίας Γραφής.

Φεμινιστική ερμηνεία
(E. Moltmann-Wendel, L. Schottroff)
Έμφαση βέβαια δίνεται στις ευαγγελικές αφηγήσεις θαυμάτων που αφορούν σε γυναίκες. Οι αφηγήσεις αυτές, οι οποίες αποκαθιστούν τη γυναίκα και καταδεικνύουν την κεντρική της θέση μέσα στη λεγόμενη "κίνηση του Ιησού" έχουν σημασία και για το σημερινό αγώνα της γυναίκας για ισότητα.

Κοινωνικοϊστορική ερμηνεία
(G. Theißen)
Οι εξορκισμοί, οι θεραπείες κατά το Σάββατο και γενικότερα οι θεραπείες αναφέρονται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα, ενώ τα θαύματα σωτηρίας και οι επιφάνειες είναι προϊόντα της μεταπασχάλιας πίστης. Σκοπός είναι να διερευνηθεί το κοινωνικοϊστορικό υπόβαθρο αυτών των αφηγήσεων . Επιπλέον τα θαύματα έχουν διαχρονική αξία, διότι περιέχουν το μήνυμα ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο.

Ψυχολογική ερμηνεία
(Μ. Kassel, E. Drewermann)
Τα θαύματα προσεγγίζονται με τη βοήθεια κυρίως της ψυχολογίας του βάθους. Κατανοούνται ως διαχρονικές ιστορίες απελευθέρωσης από το φόβο και την εσωτερική ταραχή και μεταφέρουν το μήνυμα της αρμονίας και της ανάγκης για αυτοσυνειδησία. Ειδικότερα οι αναστάσεις ερμηνεύονται ως περιπτώσεις νεκροφάνειας, ενώ κάποια άλλα συνδέονται με το φαινόμενο του σαμανισμού.

Η ερμηνευτική προσέγγιση της αποστασιοποίησης (Verfremdung)
(S. Berg)
[Α.Τ.: πρόκειται για εκείνη την ερμηνευτική προσέγγιση, όπου διατηρείται μία απόσταση μεταξύ της οπτικής του αναγνώστη και εκείνης του κειμένου. Σύμφωνα με τον B. Brecht σκοπός είναι να προκληθεί η έκπληξη και το ενδιαφέρον για το κείμενο και να αναζητηθούν νέες πτυχές του νοήματός του] Για την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση το κέντρο βάρους δεν είναι στην απάντηση του ερωτήματος σχετικά με την ιστορικότητα των θαυμάτων. Σκοπός είναι μέσα από την αποστασιοποιημένη ανάγνωση, που προτείνουν οι εκπρόσωποί της, να δοθεί το έναυσμα για μια διαδικασία στοχαστικής προσέγγισης του νοήματός του.

Ιστορία της πρόσληψης (Rezeptionsgeschichte) και της επίδρασης (Wirkungsgeschichte)
(H. Frankenmölle, U. Luz, H. Bee-Schroedter)
Οι διηγήσεις προσεγγίζονται συγχρονικά (στην τελική τους δηλαδή μορφή και ως μέρος μίας ευρύτερης συνάφειας κι όχι στα στάδια σύνταξής τους). Το νόημα του κειμένου δίνεται από τον αναγνώστη και ερμηνευτή της κάθε εποχής και αυτή η ιστορία της πρόσληψης και ερμηνείας του λαμβάνεται υπόψη.

Ο "τρίτος δρόμος" μεταξύ ιστορίας και μεταφοράς
(K. Berger, S. Alkier, B. Dressler)
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους αυτής της προσέγγισης τα βιβλικά θαύματα στηρίζονται σε μία κατανόηση της πραγματικότητας, η οποία ακολουθεί νόμους διαφορετικούς από τους δικούς μας. Το ζήτημα επομένως της ιστορικότητας των θαυμάτων παραμένει ανοικτό. Οι ευαγγελικές ιστορίες θαυμάτων δεν θα πρέπει να κατανοηθούν με τη σύγχρονη αντίληψη περί πραγματικότητας και ιστορίας.

Πολιτισμική ανθρωπολογία
(W. Stegemann, Context Group)
Το ενδιαφέρον των εκπροσώπων αυτής της τάσης επικεντρώνεται στα θαύματα θεραπείας και στους εξορκισμούς. Τονίζεται επίσης ότι αυτές οι ιστορίες δε θα πρέπει να κατανοηθούν μέσα στο πλαίσιο της δικής μας δυτικής κουλτούρας αλλά σε εκείνο της Μεσογείου του 1ου αι. μ.Χ. Ο Ιησούς είναι ένας λαϊκός θεραπευτής, ο οποίος έχει πολλές ίδιες με τους συγχρόνους του αντιλήψεις για την ασθένεια και τον κόσμο.

Ενδιαφέρουσες βιβλιοκρισίες στο BMCR / Some interesting reviews on BMCR

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Bryn Mawr Classical Review έχουν αναρτηθεί μεταξύ πολλών άλλων και κάποιες βιβλιοκρισίες βιβλίων που αφορούν στην εποχή της Κ.Δ. και στον αρχέγονο χριστιανισμό:

Ulrike Muss (ed.), Die Archaeologie der ephesischen Artemis: Gestalt und Ritual eines Heiligtums. Wien: Phoibos Verlag, 2008
Reviewed by Frederick G. Naerebout

Benjamin H. Dunning, Aliens and Sojourners: Self as Other in Early Christianity. Divinations: Rereading Late Ancient Religion. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009 Reviewed by Yii-Jan Lin

M. Cottier, M. H. Crawford, C. V. Crowther, J.-L. Ferrary, B. M., Levick, O. Salomies, M. Woerrle (ed.), The Customs Law of Asia. Oxford Studies in Ancient Documents. Oxford/New York: Oxford University Press, 2008
Reviewed by Giovanna Daniela Merola

Koenraad Verboven, Katelijn Vandorpe, Vandorpe Chankowski (ed.), Πιστοί διά τὴν τέχνην: Bankers, Loans, and Archives in the Ancient World: Studies in Honour of Raymond Bogaert. Studia Hellenistica 44. Leuven: Peeters, 2008
Reviewed by T.E. Rihll

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Μία νέα βάση παπυρολογικών δεδομένων / A new papyrological data base

Λειτουργεί ήδη μία νέα βάση ισπανική βάση παπύρων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος DVCTVS (για να ενημερωθείτε σχετικά με τους σκοπούς και τους συντελεστές αυτού του προγράμματος, το οποίο είναι ακόμη σε εξέλιξη, πατήστε εδώ). Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει λέξεις που αναφέρονται στα κείμενα των παπύρων της συλλογής. Ήδη είναι δυνατή η αναζήτηση σε ένα περιορισμένο αριθμό παπύρων, αλλά η καταχώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης λέξεων και δεδομένων, παράλληλο με ανάλογα εργαλεία που παρουσιάσαμε στο παρελθόν. Για να βρεθείτε στη μάσκα αναζήτησης στους παπύρους, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Στο νέο τεύχος του Biblical Interpretation 18:3 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Stephen D. Moore / Yvonne Sherwood, "Biblical Studies 'after' Theory: Onwards Towards the Past Part Three: Theory in the First and Second Waves", 191-225
Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο μέρος ενός άρθρου, το οποίο εξετάζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την τρέχουσα συζήτηση για την εποχή "μετά τη θεωρία" στις βιβλικές σπουδές.

Bruce Herzberg, "Samson's Moment of Truth", 226-250
Ο Σαμψών προδίδει το μυστικό της δύναμής του, γιατί του γκρινιάζει η Δαλιδά. Καθώς μόνο ένα εξαιρετικά κουτό άτομο δεν θα μπορούσε να καταλάβει το σχέδιό της, ο Σαμψών παρουσιάζεται έκτοτε ως ένας γεροδεμένος ανόητος. Τίποτε όμως άλλο στην ιστορία δεν επιτρέπει έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, αλλά μάλλον συμβαίνει το αντίθετο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η αντιληπτική ικανότητα του Σαμψών αλλά η αδύναμη εξήγηση που δίνει ο αφηγητής για αυτήν τη στιγμή αδυναμίας του ήρωα. Αν ωστόσο κανείς τονίσει το σύνθετο χαρακτηρισμό του Σαμψών μέσα στην αφήγηση και θέσει σε παρένθεση την επιμονή της Δαλιδά, διακρίνει έναν Σαμψών, ο οποίος έχει σοβαρούς λόγους για να επιτρέψει στη Δαλιδά να του κόψει τα μαλλιά. Επιπλέον δύο νέες αφηγήσεις της ιστορίας του Σαμψών, ο Σαμψών Αγωνιστής του Milton και η ταινία του DeMille για τον Σαμψών και τη Δαλιδά περιορίζουν ή εξαλείφουν την εξήγηση της "γκρίνιας" και ανακαλύπτουν περισσότερο ικανοποιητικές εξηγήσεις για τις πράξεις του Σαμψών. Ο βιβλικός αφηγητής, μπορούμε να συμπεράνουμε, είτε δε διάβασε σωστά την ιστορία είτε προσπάθησε να κατασκευάσει μία μη ικανοποιητική ερμηνεία κι επομένως "αναξιόπιστη", αν και με έναν μάλλον διαφορετικό τρόπο από τη σύγχρονη κριτική κατανόηση του αναξιόπιστου αφηγητή.

Yael Almog, "'Flowing Myrrh upon the Handles of the Bolt': Bodily Border, Social Norms and their Transgression in the Song of Songs", 251-263
Στο άρθρο γίνεται μία φεμινιστική προσέγγιση του Άσματος Ασμάτων, η οποία κυρίως στηρίζεται στην επιτελεστική θεωρία των κοινωνικών φύλων της Judith Butler. Στην αρχή γίνεται μία προσεκτική ανάλυση των τρόπων που παρουσιάζεται το ανθρώπινο σώμα στο Άσμα και καταδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές σε υγρά μέσα στο βιβλικό κείμενο που μάλλον υπαινίσσονται τα υγρά του σώματος. Στη συνέχεια η συγγραφέας συζητά την δυνατότητα κατανόησης αυτών των αναφορών μέσω μίας σύγχρονης προσέγγιης, η οποία παρουσιάζει το ανθρώπινο σώμα ως συνδεδεμένο άμεσα με μία κοινωνική δομή και αναφέρεται στην ανάγνωστη από την Butler του έργου της Mary Douglas, Purity and Danger. H συγγραφέας καταλήγει ότι μέσω της θεωρίας της Butler είναι δυνατό να καταδειχθεί μία σχέση μεταξύ της ρευστότητας των σωματικών ορίων στο Άσμα και της ιδιαίτερης συμπεριφοράς των πρωταγωνιστών σύμφωνα με το κοινωνικό τους φύλο.

Θίασοι και οικογένεια στη ρωμαϊκή Αίγυπτο / Guilds and family in Roman Egypt

Στο νέο τεύχος του περιοδικού Greek, Roman and Byzantine Studies 50:2 (2010) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και ένα άρθρο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την ιστορία της εποχής της Κ.Δ. (το άρθρο διατίθεται online σε μορφή pdf:

Philip F. Venticinque, "Family Affairs: Guild Regulations and Fmily Relationships in Roman Egypt", 273-294
Οι κανονισμοί και οι προσωπογραφία των θιάσων της Αιγυπτού καθιστούν σαφές ότι εκτός από το αναπληρώνουν μέσα από αυτούς τα μέλη την οικονομική και κοινωνική τους αδυναμία, επιπλέον ενίσχυαν και διεύρυναν τις οικογενειακές σχέσεις αλλά και άλλα πλέγματα σχέσεων με τέτοιους τρόπους ώστε να αυξάνουν την επιτυχία και την ευημερία τους.

Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Ένα νέο υπόμνημα στους Ψαλμούς / A new commentary on the Psalms


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο ΨΥΧΟΓΙΟΣ το υπόμνημα στους Ψαλμούς του καθηγητή της Π.Δ. της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Δημήτρη Καϊμάκη.

Δημήτρη Καϊμάκη, Σύντομο Υπόμνημα στους Ψαλμούς, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2010
480 σελίδες
ISBN: 978-960-453-823-2
17 ευρώ

Ο συγγραφέας του βιβλίου καθ. Δ. Καϊμάκης με το παρόν πόνημά του καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλική γραμματεία παρέχοντας ένα ευσύνοπτο και ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο σε όσους επιθυμούν να μελετήσουν τους Ψαλμούς χωρίς ωστόσο να περιπλανηθούν σε δαιδαλώδεις επιστημονικές συζητήσεις και αναλύσεις. Για κάθε Ψαλμό δίνεται το κείμενο των Ο' και η πιστή μετάφρασή του η οποία ωστόσο αποδίδει - χωρίς ωστόσο να καταφεύγει σε λογοτεχνικές υπερβολές - τη γλαφυρότητα και το συναίσθημα που αποπνέουν τα βιβλικά αυτά ποιήματα. Ο κάθε Ψαλμός συνοδεύεται α) από ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, όπου ο συγγραφέας δίνει το απαραίτητο λογοτεχνικό και ιστορικό πλαίσιο του ψαλμού (π.χ το φιλολογικό είδος ή τις περιστάσεις που οδήγησαν στη σύνθεσή του) και το περιεχόμενό του και β) από σύντομα αλλά ιδιαίτερα βοηθητικά σχόλια στα οποία εκτός από θεολογικές παρατηρήσεις (π.χ. η παλαιοδιαθηκική σημασία του όρου "διαθήκη" κτλ) αναφέρονται επίσης οι διαφορές με το μασωριτικό κείμενο και δίνονται διευκρινίσεις όσον αφορά στις μεταφραστικές επιλογές του συγγραφέα. Πρόκειται για ένα πολύτιμο βοήθημα όχι μόνο για όσους ασχολούνται με τις θεολογικές σπουδές, αλλά και για τον καθένα που επιθυμεί να κατανοήσει τα σπουδαία κείμενα του Ψαλτηρίου, τα οποία άλλωστε χρησιμοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή στη λατρεία και στο κήρυγμα της αρχαίας Εκκλησίας και καταλαμβάνουν και σήμερα κεντρική θέση στη χριστιανική λατρεία.

To νέο τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

Στο τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum 60:2 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Aaron Michael Butts, "A Note on ne'dārî in Ex 15:6", 167-171
Yποστηρίζεται ότι ένα χωρίο που για πολλά χρόνια θεωρήθηκε crux interpretum μπορεί να εξηγηθεί με την ανάλυση του τελικού ī στο ne'dārî (Eξ 15,6) ως απομεινάρι του θηλυκού μορφώματος *ī, το οποίο απαντά και αλλού στις σημιτικές γλώσσες. Αυτή η ανάλυση προσφέρει ένα επιπλέον στοιχείο υπέρ της πρώιμης χρονολόγησης του Eξ 15,1-18.

Idan Dershowitz, "A Land Flowing with Fat and Honey", 172-176
Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η λέξη hlb στη φράση rs zbt hlb wdbš θα έπρεπε να αναγνωσθεί ως hēleb (λίπος), κι όχι hālāb (γάλα). Στο άρθρο παρουσιάζονται επίσης ανάλογα παραδείγματα από βιβλικά και ουγαριτικά κείμενα.

B. Embry, "The Endangerment of Moses: Towards a New Reading of Exodus 4:24-26", 177-196
Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Μωυσής στο Έξ 4,24-26, όπου ο Γιαχβέ προσπαθεί να τον σκοτώσει, έχει προβληματίσει τους ερευνητές όσον αφορά στη λογική του: γιατί να σκοτώσει το Μωυσή, εκείνον που επέλεξε για να σώσει τον Ισραήλ από τη δουλεία; Οι απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα έχουν την τάση να ταυτίζουν την αιτία με τις πράξεις του Μωυσή και με την κλήση του και το ταξίδι. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η απειλή κατά της ζωής του Μωυσή είναι μία τυποποιημένη τελετουργία διάβασης, η οποία είναι μέρος μίας μεγαλύτερης λογοτεχνικής ενότητας. Επομένως ο Μωυσής κινδυνεύει, επειδή ανέλαβε αυτό το ταξίδι και για κανένα άλλο λόγο. Ο κίνδυνος είναι μέρος της αφήγησης αλλά και λειτουργικό τμήμα της αποστολής του. Υποστηρίζεται ότι αυτή η ευρύτερη λογοτεχνική ενότητα είναι επίσης το πλαίσιο, γύρω από το οποίο οργανώνεται η ιστορία για το ταξίδι του Βαλαάμ στο Αρ 22. Ως τέτοια τα Έξ 4 και Αρ 22 μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα το ένα σε σχέση με το άλλο.

Tova Ganzel, "The Descriptions of the Restoration of Israel in Ezekiel", 197-211
Ο συγγραφέας εξετάζει τις περιγραφές της αποκατάστασης του Ισραήλ, οι οποίες είναι διάσπαρτες μέσα στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη το υπόβαθρο του παραδοσιακού τρόπου προφητικής παρουσίασης της εθνικής σωτηρίας. Σκοπός της έρευνας είναι να αναλύσει τα διάφορα μοναδικά μοτίβα που απαντούν στις προφητείες της αποκατάστασης του Ισραήλ και τη λειτουργία τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προφητείες ο συγγραφέας καταδεικνύει μία λογοτεχνική πορεία μέσα στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ και επίσης συζητά τη μοναδικότητα των περιγραφών από τον Ιεζεκιήλ της αποκατάστασης του Ισραήλ.

Christopher B. Hays, "The Covenant with Mut: A New Interpretation of Isaiah 28:1-22", 212-240
Πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα στο Ησ 28,1-22 μπορούν να επιλυθούν με την ανάγνωση του κειμένου ως καταδίκη της προσπάθειας των κατοίκων του Ιούδα να βρουν προστασία μπροστά στην απειλή της Ασσυρίας μέσω μίας συνθήκης με μία από τις μεγαλύτερες αιγυπτιακές θεότητες, τη θεά Mut. Η στενή της σχέση με τον αιγυπτιακό θρόνο της έδινε το "δικαίωμα" μίας τέτοιας συνθήκης. Ο προστατευτικός της χαρακτήρας εξηγεί γιατί εκείνοι που βρίσκονται σε δυσκολία πρέπει να ζητήσουν τη βοήθειά της. Η μητρική της διάσταση εξηγεί γιατί οι κάτοικοι του Ιούδα, που την αναζητούν, χαρακτηρίζονται ως παιδιά. Η κυρίαρχη θέση που καταλαμβάνουν η μέθη και τα λουλούδια στη λατρεία της μπορούν να εξηγήσουν την εμφάνιση των ίδιων στοιχείων στο Ησ 28. Συνδεόταν επίσης με τον κάτω κόσμο ως προστάτις των νεκρών και είναι πιθανόν ότι το όνομά της ηχούσε σαν την εβραϊκή λέξη "θάνατος", κάτι που βοηθούσε τον Ησαΐα στο φυσικό παιχνίδι των λέξεων. Άλλα στοιχεία του κειμένου, όπως η μεγάλη πλημμύρα μπορεί να αναφέρονται στους νεο-Ασσυρίους. Ο Ησαΐας προειδοποιεί ότι η Αίγυπτος και η Mut δε μπορούν να προστατεύσουν τον Ιούδα από την επίθεσή τους.

Seung Il Kang, "A Philological Approach to the Problem of King So (2 Kgs 17:4)", 241-248
Στο άρθρο υποστηρίζεται η ταύτιση που πρότεινε ο Kitchen με τον Φαραώ Osorkon V και την συμπληρώνει με κάποιες φιλολογικές λεπτομέρειες. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης ωστόσο απαιτούν μία διαφοροποίηση της θέσης του Kitchen. Προτείνεται η κατανόηση της εβραϊκής λέξης ως μεταγραφή του s3-r στο όνομα του Osorkon w3-s3-r-kn, κι όχι απλά του s3.

Tod Linafelt / F.W. Dobbs-Allsopp, "Poetic Line Structure in Qoheleth 3:1", 249-259
Σε αυτό το σημείωμα υποστηρίζεται η κατανόηση του Εκκλ 3,1 ως στίχου (και αρχής του ποιήματος που ακολουθεί στο 3,2-8) και προτείνονται πιθανοί τρόποι χωρισμού των γραμμών οι οποίες οδηγούν σε ένα νέο τρόπο κατανόησης της δομής του ως διστίχου. Με περιορισμένη και εσφαλμένη χειρόγραφη μαρτυρία για το χωρισμό των γραμμών και χωρίς σαφή, σύγχρονα με την εποχή σχόλια στο θέμα, η δομή των γραμμών στα βιβλικά εβραϊκά ποιήματα πάντοτε χρειάζονται επαναπροσδιορισμό. ΟΙ συγγρφαείς εδώ ανέλαβαν ένα είδος αποκατάστασης του αρχικού χωρισμού, ο οποίος πιστεύουν ότι καταδεικνύει την αναγκαιότητα κατανόησης της δομής των γραμμών στο βιβλικό στίχο.

Ola Wikander, "The Hebrew Consecutive Wāw as a North West Semitic “Augment”: A Typological Comparison with Indo-European", 260-270
Το κλασικό πρόβλημα των εβραϊκών συμπερασματικών χρόνων προσεγγίζεται εδώ από μία διαφορετική οπτική γωνία: εκείνη της συγκριτικής γλωσσικής τυπολογίας. Στο άρθρο εξετάζονται παράλληλες τυπολογικές εξελίξεις μεταξύ των δυτικών σημιτικών γλωσσών και των ινδοευρωπαϊκών οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία ρηματικών τύπων με την προσθήκη μίας "αύξησης" ή ενός χρονικού μορίου. Εδώ χρησιμοποιείται μία τυπολογική σύγκριση μεταξύ του συμπερασματικού wāw και της ινδοευρωπαϊκής αύξησης με σκοπό να τονισθούν κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται ίσως στη γένεση των συμπερασματικών τύπων, καθώς επίσης για να καταστούν σαφείς κάποιες από τις τυπολογικές ομοιότητες στη ρηματική σύνταξη των δύο γλωσσικών οικογενειών.

Benjamin Ziemer, "Erklärung der wichtigsten 'demographischen' Zahlen des Numeribuches aus ihrem kompositionellen Zusammenhang", 271-287
Οι "δημογραφικοί" αριθμοί στους Αριθμούς ερμηνεύονται ως ένα αναπόσπαστο μέρος του αριθμητικού συστήματος, το οποίο συγκρατεί τη δομή της Πεντατεύχου. Ο αριθμός 79 των πατέρων φυλών και φατριών του Ισραήλ στο Αρ 26 είναι σημαντικός από αυτήν την άποχη. Επιπλέον κανείς πρέπει να λάβει υπόψη την ιστορία πρόσληψης στο Κουμράν και στο ραββινικό Ιουδαϊσμό, όπου οι αξιωματούχοι σύμφωνα με το Έξ 18 και Δτν 1 συνδυάζονται με έναν μεγάλο αριθμό Ισραηλιτικών ή με την ίδια την απογραφή. Καταδεικνύεται εδώ ότι ο Ισραήλ έπρεπε να αριθμεί ακριβώς 603550 άνδρες ώστε να έχει στη συνέχεια 79079αξιωματούχοι, όταν θα φεύγει από το Σινά. Κατά τον ίδιο τρόπο ο αριθμός 79 βρίσκεται πίσω από τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας του mgph κατά τη διάρκεια των περιπλανήσεων στην έρημο, πίσω από τους αξιωματούχους σύμφωνα με τη δεύτερη απογραφή και τέλος πίσω από το παγκόσμιο χρονολογικό σύστημα της Πεντατεύχου.

Jonathan Burnside, "A 'Missing Case' in the Biblical Laws of Homicide and Asylum?", 288-291
Η Έξοδος παρέχει το "χαμένο κρίκο" στους βιβλικούς νόμου της ανθρωποκτονίας και του ασύλου. Εκεί ένα πραγματικά αθώος άνθρωπος αναζητά άσυλο για να προστατευθεί από μία ψευδή κατηγορία ανθρωποκτονίας.

Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου του Πάπα για τον Ιησού / Pope's Jesus of Nazareth vol. 2

Από την επίσημη ιστοσελίδα του πρακτορείου ειδήσεων Zenit πληροφορούμαστε ότι ο δεύτερος τόμος του Πάπα Βενέδικτου 16ου για τον Ιησού είναι ήδη έτοιμος και έχει δοθεί προς έκδοση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το νέο πόνημα του Ποντίφικα έχει ως θέμα του το Πάθος και την Ανάσταση του Ιησού. Όπως συνέβη και με τον πρώτο τόμο το γερμανικό πρωτότυπο δόθηκε ταυτόχρονα στο γερμανικό εκδοτικό οίκο Herder και στον ιταλικό Libreria Editrice Vaticana. Ο δεύτερος έχει αναλάβει την έκδοση της ιταλικής μετάφρασης και την προώθησή του για μετάφραση και έκδοση σε εκδοτικούς οίκους άλλων χωρών.
Σχετικά με τον ακριβή χρόνο της έκδοσης παραθέτουμε αυτούσια τη δήλωση του πρακτορείου:

"It is hoped that the publication of the book will take place contemporaneously in the most widespread languages. Hence, no matter how fast it is, it will still require several months, given the time necessary for a careful translation of such an important and awaited text," the communiqué noted."

Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

Επιγραφές από Ισραήλ / Παλαιστίνη / Inscriptions from Israel/Palestine

Παραπέμπουμε τους αναγνώστες του ιστολογίου στην ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ιστοσελίδα ενός προγράμματος που εκπονεί το Brown University. Πρόκειται για έναν ιστοχώρο που φιλοξενεί το έργο της ερευνητικής ομάδας συγκέντρωσης και ψηφιοποίησης των επιγραφών από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη γενικότερα. Ας σημειωθεί ότι αυτή η προσπάθεια καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην έρευνα, καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε διαδικτυακή πρόσβαση στο χρήσιμο αυτό επιγραφικό υλικό. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των επιγραφών, ο αριθμός των οποίων προς το παρόν ανέρχεται στις 1.500. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του Bibliotheca Sacra / The current issue of Bibliotheca Sacra

Στο νέο τεύχος του Bibliotheca Sacra 167 [666] (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Gary E. Yates, "Jeremiah's message of judgment and hope for God's unfaithful 'wife'", 144-165
 • Jerry M. Hullinger, "The function of the millennial sacrifices in Ezekiel's temple : part 2", 166-179
 • Lawrence A. DeBruyn, "Preterism and 'this generation'", 180-200
 • Stephen S. Kim, "The significance of Jesus' first sign-miracle in John", 201-215

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Το νέο τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Journal for the Study of the New Testament 32:4 (2010) στο οποίο δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Stephan Witetschek, "Going Hungry for a Purpose: On Gos. Thom. 69.2 and a Neglected Parallel in Origen", 379-393
Το Λόγιον 69.2 του Ευαγγελίου του Θωμά ομοιάζει κατά πολύ στα Μτ 5,6 και Λκ 6,21α, το μακαρισμό των πεινώντων, εκτός από μία λεπτομέρεια: ενώ στα συνοπτικά ευαγγέλια το δεύτερο μέρος του λογίου είναι μία αιτιολογική πρόταση, στο ευαγγέλιο του Θωμά είναι του σκοπού. Αν λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτήν τη αλλαγή στη γραμματική, το ΕυαγΘωμά 69,2 έχει παράλληλα σε μία σειρά από χριστιανικά κείμενα που κάνουν λόγο για τη νηστεία προς όφελος τρίτων. Ίσως υπάρχει και μία άλλη σχέση, η οποία δεν είχε ως τώρα ληφθεί υπόψη, προς ένα παρόμοιο μακαρισμό που διασώζεται στις Ομιλίες του Ωριγένη στο Λευιτικό (10,2) και ο οποίος συχνά χαρακτηρίζεται ως άγραφον.

Harm W. Hollander, "Seeing God ‘in a riddle’ or ‘face to face’: An Analysis of 1 Corinthians 13.12", 395-403
Επαινώντας την αγάπη μεταξύ των πιστών στο 1 Κορ 13 ο Παύλος υποστηρίζει ότι "βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἔσόπτρου ἐν αἰνίγματι" αλλά κατά τα έσχατα θα δούμε "πρόσωπον πρὸς πρόσωπον"(στ. 12). Το εννοούμενο αντικείμενο της "όρασης" είναι ο Θεός. Εισάγοντας την εικόνα του καθρέπτη ο Παύλος χρησιμοποιεί μία πολύ γνωστή μεταφορά του ελληνιστικού κόσμου για να περιγράψει την έμμεση, μερική και ατελή φύση της ανθρώπινης γνώσης του Θεού. Οι εκφράσεις "εν αινίγματι" και "πρόσωπον προς πρόσωπον" είναι δάνεια από την παλαιοδιαθηκική περιγραφή της επικοινωνίας του Μωυσή με το Θεό, όπως αυτήν περιγράφεται στα Αρ 12,8 και Δτν 34,10.

Brian S. Rosner, "Paul and the Law: What he Does not Say", 405-419
Όπως παρατήρησε ο Betz στα 1979, o Παύλος ποτέ δε λέει ότι οι χριστιανοί πρέπει να "τηρήσουν" το Νόμο. Στο άρθρο ο συγραφέας εισάγει το επιχείρημα της παράλειψης όσον αφορά στη σχέση του Παύλου με το Νόμο. Τι άλλο δεν αναφέρει ο απόστολος; Σύμφωνα με το Ρωμ 2,17-29 οι Ιουδαίοι "στηρίζονται" στο Νόμο, "καυχώνται" εν τω νόμω, γνωρίζουν το θέλημα του Θεού μέσα από το Νόμο, μορφώνονται στο Νόμο, έχουν φωτισμό, γνώση και αλήθεια εξαιτίας του Νόμου, πρέπει να "κάνουν", να "τηρούν" και να "εφαρμόζουν" το Νόμο, κάποιες φορές "παραβαίνουν" το Νόμο και τον έχουν ως ένα "γραμμένο κώδικα". Όχι μόνο ο Παύλος δεν λέει αυτά τα πράγματα για τους Χριστιανούς σε σχέση με το Νόμο, αλλά μεταθέτει το βάρος από το Νόμο σε κάτι άλλο χρησιμοποιώντας τις ίδιες λέξεις και ιδέες. Μία τέτοια παράλειψη και αντικατάσταση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Νόμος του Μωυσή κατέχει μία διαφορετική θέση για τους Ιουδαίους από ό,τι για τους Χριστιανούς στη σκέψη του Παύλου.

Peter Head, "Susannah Heschel’s The Aryan Jesus: A Response", 421-430
Ο συγγραφέας παρουσιάζει το περιεχόμενο του βιβλίου της Susannah Heschel, The Aryan Jesus και συζητά τέσσερα σημεία διαφωνίας με αυτό: την ελλιπή παρουσίαση του Grundmann, το ζήτημα της επίδρασης του Grundmann και του ινστιτούτου του, το ζήτημα των στοιχείων αντι-Ιουδαϊσμού που είναι κοινά στην ομολογούσα Εκκλησία και στους Γερμανούς Χριστιανούς και τη φύση του ίδιου του Χριστιανισμού.


Robert Morgan, Susannah Heschel’s Aryan Grundmann", 431-494
Σε αυτό το κείμενο ο συγγραφέας συζητά το βιβλίο The Aryan Jesus (2008). Συμφωνεί με την κριτική που ασκεί στο γενικό χαρακτηρισμό "αντισημιτισμός" αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο αυτό διακρίνει με ικανοποιητικό τρόπο αυτόν τον αντισημιτισμό από έναν θεολογικό αντι-Ιουδαϊσμό. Η περιγραφή, που κάνει η Heschel του Eisenach Institute (1939-42), το οποίο είχε ως σκοπό να απο-ιουδαΐσει το γερμανικό Χριστιανισμό, δίνει μία μονομερή εικόνα της γερμανικής εκκλησιαστικής ιστορίας της δεκαετίας του '30. Η γενικότερη θέση του βιβλίου ότι ο Χριστιανισμός είναι ρατσιστικός συνδέεται άμεσα με την αδυναμία σαφούς διάκρισης μεταξυ των εκκλησιών και του λαϊκού (völkisch) κινήματος που κρύβεται πίσω από το ναζιστικό αντισημιτισμό. Η κριτική που άσκησαν διάφοροι βιβλικοί επιβεβαιώνει την ευθύνη αντιμετώπισης ενός αντι-Ιουδαϊσμού, ο οποίος μπορούσε να τροφοδοτήσει το σύγχρονο κοσμικό αντισημιτισμό. Και οι δύο ωστόσο είναι διαφορετικοί από το χριστιανικό αντισημιτισμό του Μεσαίωνα.

Το νέο τεύχος του ΖΝΤ / The current issue of ZNT

Στο τρέχον τεύχος του Zeitschrift für Neues Testament 13/25 (2010), το οποίο είναι αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα, δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Christian Strecker, "Zugänge zum Unzugänglichen : "Geist" als Thema neutestamentlicher Forschung", 3-20
 • Werner Kahl, "Geistererfahrung als Empowerment angesichts der Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz : zur pneumatischen Hermeneutik der Pfingstbewegung am Beispiel des charismatischen Christentums afrikanischer Herkunft", 21-29
 • Richard B. Hays, "Intertextuelle Pneumatologie : die paulinische Rede vom Heiligen Geist", 30-37
 • Kristina Dronsch, "Der Raum des Geistes : die topographische Struktur der Rede vom Geist im Johannesevangelium", 38-45
 • Volker Rabens, "Geistes-Geschichte : die Rede vom Geist im Horizont der griechisch-römischen und jüdisch-hellenistischen Literatur", 46-55
 • Vittorio Hösle, "Inwieweit ist der Geistbegriff des deutschen Idealismus ein legitimer Erbe des Pneumabegriffs des Neuen Testaments?", 56-65
 • Odette Mainville, "Biblische Rede vom Geist im Dienst der Christologie", 67-72
 • François Vouga, "Lukas nach einem Dialog mit Paulus und Johannes", 73-77
 • Hermann Deuser, "Geistesgegenwart : Pneumatologie und kategoriale Semiotik", 78-85
 • Stefan Alkier, "Vom Geist der Schrift oder: von der heilsamen Kraft des Unverfügbaren", 86-94

Δευτέρα 10 Μαΐου 2010

Το ιστολόγιο "εξήγησις"

Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες του ιστολογίου για το νεκρό link στο ιστολόγιο "εξήγησις". Για να βρεθείτε στο ιστολόγιο πατήστε εδώ.

Τιμητικός τόμος για τον Eckhart Otto / Festschrift for Eckart Otto


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Harrassowitz ο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή της Π.Δ. Eckart Otto:

R. Achenbach / M. Arneth (εκδ.), "Gerechtigkeit und Recht zu üben" (Gen 18,19) : Studien zur altorientalischen und biblischen Rechtsgeschichte, zur Religionsgeschichte Israels und zur Religionssoziologie ; Festschrift für Eckart Otto zum 65. Geburtstag, Wiesbaden : Harrassowitz, 2010
ISBN: 978-3-447-06105-6
541 σελίδες
98 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου

 • Hans Neumann, "Zum Problem der Erhebung von Gebühren im Rahmen der mesopotamischen Gerichtsorganisation in altakkadischer Zeit", 1-6
 • Walther Sallaberger, "Der 'Prolog' des Codex Lipit-Eštar", 7-33
 • Bruce Wells, "Conditional verdicts in Neo-Assyrian and Neo-Babylonian legal texts", 34-44
 • Manfred Krebernik, "Zum schema kath' holon kai meros im Akkadischen", 45-60
 • Richard Haase, "Überlegungen zu den Dienstpflichten sahhan und luzzi- in der hethitischen Rechtssatzung", 61-68
 • Ernst J. Waschke, "Zum Verhältnis von Ruhe und Arbeit in den biblischen Schöpfungsgeschichten Gen 1-3", 69-80
 • Jan C. Gertz, "Hams Sündenfall und Kanaans Erbfluch : Anmerkungen zur kompositionsgeschichtlichen Stellung von Gen 9,18-29", 81-95
 • Christoph Levin, "Abraham erwirbt seine Grablege (Genesis 23)", 96-113
 • Konrad Schmid, "Der Sinai und die Priesterschrift", 114-127
 • Thomas Römer, "Provisorische Überlegungen zur Entstehung von Exodus 18-24",
  128-154
 • Hans C. Schmitt, "'Das Gesetz aber ist neben eingekommen' : spätdeuteronomistische nachpriesterschriftliche Redaktion und ihre vorexilische Vorlage in Ex 19-20 ", 155-170
 • David P. Wright, "Chiasmus in the Covenant Code reconsidered : the final apodictic laws", 171-181
 • Bob Becking, "Love thy neighbour ... : exegetical remarks on Leviticus 19:18,34", 182-187
 • Horst Seebass, "Ein Fall am Rande des Rechts : das Gottesurteil von Num 5,11-31", 188-199
 • Georg Braulik, "'Die Worte' (haddebarîm) in Deuteronomium 1-11", 200-216
 • Udo Rüterswörden, "Deuteronomium 12,20-28 und Leviticus 17", 217-226
 • William S. Morrow, "The paradox of Deuteronomy 13 : a post-colonial reading",
  227-239
 • Reinhard Achenbach, "Der Eintritt der Schutzbürger in den Bund (Dtn 29,10-12) : Distinktion und Integration von Fremden im Deuteronomium ", 240-255
 • Christoph Dohmen, "'Mose schrieb diese Tora auf' (Dtn 31,9) : auf der Suche nach dem biblischen Ursprung der Vorstellung von der mosaischen Verfasserschaft des Pentateuch ", 256-265
 • Simone Paganini, "Gesprochen, gehört, verschriftet : zum Legitimationsprozess pentateuchischer Gesetzestexte in der Zeit des zweiten Tempels", 266-280
 • Georg Fischer, "Das Ende von Deuteronomium (Dtn 26-34) im Spiegel des Jeremiabuches", 281-292
 • Hermann J. Stipp, "Prophetentitel und Eigenname Jeremias im masoretischen Sondergut des Jeremiabuches", 293-307
 • Jean L. Ska, "Josh 8:30-35: Israel officially takes possession of the land", 308-316
 • Michael Heltzer, "The biblical and apocryphal sources (I. Esdras) about the organization of the Achaemenid Empire", 317-321
 • Otto Kaiser, "Die Politeia der Juden nach Josephus Antiquitates IV.196-301",
  322-334
 • Friedhelm Hartenstein, "Zur Bedeutung der Schöpfung in den Geschichtspsalmen", 335-349
 • Erich Zenger, "'Es sei deine Liebe, JHWH, über uns!' : Beobachtungen zu Aufbau und Theologie von Psalm 33", 350-361
 • Bernd Janowski, "Die rettende Gerechtigkeit : zum Gerechtigkeitsdiskurs in den Psalmen", 362-376
 • Christina Hoegen-Rohls, "'Über alles ist zu loben/feines Lied und Psaltersang' : die Psalmen als schelmisch-festliche "Gottespoesei" in Thomas Manns Romantetralogie 'Joseph und seine Brüder'", 377-386
 • Ludger Schwienhorst-Schönberger, "'Bis ich eintrat in die Heiligtümer Gottes' (Ps 73,17) : Ps 73 im Horizont biblischer und theologischer Hermeneutik",
  387-402
 • Hans U. Steymans, "David als Erzvater des Zion : Ps 132 und der Pentateuch", 403-422
 • Wolfgang Schluchter, "΄Die Entzauberung der Welt' : Max Webers Sicht auf die Moderne", 423-438
 • Hartmann Tyrell, "Einführende Bemerkungen zu Max Webers 'Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen'", 439-457
 • Hubert Treiber, "Zwischen 'Dichtung und 'Wahrheit'' : Max Weber und das Heidelberger Gelehrtenkränzchen des 'Eranos' (1904-1908/09)", 458-493
 • Dirk Kaesler, "'und sie haben sich goldene Götter gemacht.' : Anmerkungen zur Religion des Kapitalismus", 494-507
 • Jurie H. LeRoux, "Searching for a question and an answer", 508-517


Κυριακή 9 Μαΐου 2010

Ένα νέο βιβλίο για την παύλεια κοσμολογία / A new book on Pauline Cosmology


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press ένα νέο βιβλίο με θέμα την περί κόσμου και πνεύματος αντίληψη του αποστόλου Παύλου. Συγγραφέας του ο γνωστός Δανός καθηγητής της Κ.Δ. Troels Engberg-Pedersen:


Troels Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul; The Material Spirit, Oxford University Press 2010
ISBN: 9780199558568
304 σελίδες
$110.00

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Το βιβλίο Cosmology and Self in the Apostle Paul αμφισβητεί την παραδοσιακή ανάγνωση του Παύλου. Ο Troels Engberg-Pedersen υποστηρίζει ότι οι συνηθισμένοι, κυρίως γνωσιολογικοί και μεταφορικοί τρόποι κατανόησης των κεντρικών παύλειων ιδεών, όπως είναι το "είναι εν Χριστώ", "έχει τον πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Χριστού" κτλ. πρέπει να συμπληρωθεί με μία κατά γράμμα κατανόηση που να αντικατοπτρίζει άμεσα στην κοσμολογία του Παύλου.
Ο συγγραφέας καταδεικνύει ότι η κοσμολογία του Παύλου, και αυτός ο τρόπος που κατανοεί το πνεύμα, ήταν ματεριαλιστικός, σωματικός: το πνεύμα ήταν το φυσικό στοιχείο, το οποίο κατά την ανάσταση θα ενεργούσε άμεσα στα συνηθισμένα ανθρώπινα σώματα των πιστών και θα τους μεταμόρφωνε σε "πνευματικά σώματα". Αυτή η κατά γράμμα κατανόηση των μελλοντικών γεγονότων ανιχνεύεται στο παρόν του Παύλου, καθώς ο Engberg-Pedersen συζητά το πώς ο Παύλος κατανοούσε με σωματικούς όρους μία σειρά από κεντρικά θέματα, όπως ήταν η δική του μεταστροφή, η αποστολή του, η πρόσληψη από τους πιστούς του πνεύματος κατά το βάπτισμα κι ο τρόπος που ο απόστολος δεχόταν το πνεύμα για να καθορίσει το δικό του τρόπο ζωής αλλά και εκείνων των ακροατών του από την αρχή μέχρι το τέλος.
Στην ανάπτυξη αυτής της εικόνας της κοσμοαντίληψης του Παύλου, υιοθετείται μία φιλοσοφικά προσανατολισμένη ερμηνεία ("φιλοσοφική εξήγηση"), όπου ο ερμηνευτής εφαρμόζει ερμηνευτικές κατηγορίες που μπορούν να κατανοηθούν φιλοσοφικά, είτε σε μία αρχαία είτε σε μία σύγχρονη συνάφεια. Σε αυτό το εγχείρημα ο συγγραφέας στηρίζεται κυρίως στην αρχαία στωική ματεριαλιστική και μονιστική φυσική και κοσμολογία - αντίθετα προς τις πλατωνικές μη ματεριαλιστικές και δυαλιστικές κατηγορίες που κρύβονται πίσω από τις συνηθισμένες αναγνώσεις του Παύλου - και σε σύγχρονες ιδέες για τη "θρησκευτική εμπειρία", το "είναι", το "σώμα" και την "πρακτική", οι οποίες προέρχονται από τους Foucault και Bourdieu. Με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται ότι ο Παύλος εξέφρασε την ιουδαϊκή, αποκαλυπτική κοσμοαντίληψή του με φιλοσοφικούς όρους.

Συνέδριο για τους Σαμαρίτες και τη Βίβλο / Conference on Samaritans and the Bible

Την είδηση την αντλούμε από το ιστολόγιο PaleoJudaica. H θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης διοργανώνει συνέδριο με τον τίτλο "Die Samaritaner und die Bibel" στο διάστημα 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Το πρόγραμμα των εισηγήσεων είναι πραγματικά ενδιαφέρον:


Die Samaritaner in der biblischen Tradition – die jüdische und frühchristliche Geschichte in samaritanischen Quellen.
Internationales Symposium zur Eröffnung des Studiengangs «Antikes Judentum» der Universitäten Zürich und Bern.

Πρόγραμμα

30 Ιουνίου
9.00 — 9.15 Uhr Prof. Dr. Jörg Frey, Zürich Eröffnung

9.15 — 10.15 Uhr Prof. Dr. Konrad Schmid, Zürich
Die Samaritaner und die Judäer: Die biblische Diskussion und ihr Verhältnis in Josua 24

10.45 —11.45 Uhr Prof. Dr. Magnar Kartveit, Stavanger
The Second Temple and the temple of the Samaritans

11.45 — 12.45 Uhr Prof. Dr. Reinhard Pummer, Toronto
Alexander und die Samaritaner nach Josephus und nach samaritanischen Quellen

12.45 — 13.00 Uhr Grusswort des Prorektors der Universität Zürich: Prof. Dr. Otfried Jarren
Vorstellung des neuen Studiengangs Antikes Judentum

15.00 – 16.00 Uhr Prof. Dr. Bob Becking, Utrecht
Samaritan Indentity in the earliest documents

16.00 — 17.00 Uhr Dr. Jan Dušek, Prag
Les manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et l’histoire de la Samarie

17.00 — 18.00 Uhr Prof. Dr. Gary Knoppers, Philadelphia
Jewish Conceptions of Samaritan Origins and Samaritan Conceptions of Jewish Origins
19:00-20:30 Prof. Dr. Stefan Schorch, Halle
Der Pentateuch der Samaritaner: Seine Erforschung und seine Bedeutung für das Verständnis des «alttestamentlichen» Bibeltextes
1 Ιουλίου
9.00 — 10.00 Uhr Benjamim Tsedaka, Tel Aviv
Most Significant Differences Between SP and MT as between Samaritan and Jewish Philosophy

10.30 – 11.30 Uhr Dr. Kevin Trehuedic, Paris
Alexander, the Hellenistic Kingdoms, and the Jewish History of the Hasmonean Period according to the Samaritan Sources

11.30 – 12.30 Uhr Dr. Moshe Florentin, Tel Aviv
The Contribution of late Samaritan liturgy for understanding ancient Hebrew texts

14.30 – 15.30 Uhr Prof. Eggenberger, Zürich
Präsentation der Samaritanischen Handschriften in der Zentralbibliothek Zürich

16.15 – 17.15 Uhr Dr. Paul Stenhouse, Kensington/Australia
Samaritan Chronicles: A neglected resource in Jewish and Christian theological studies

17.15 – 18.15 Uhr Dr. Ursula Schattner-Rieser, Paris/Zürich
Die Überlieferung über Jesus und das frühe Christentum in den samaritanischen Chroniken

19:30-20:30 Jörg Frey, Zürich
«Gute Samaritaner?» Die Jesus-Bewegung zwischen Galiläern, Judäern und Samaritanern und das Bild der Samaritaner im Neuen Testament

2 Ιουλίου
9.30 – 10.30 Uhr Prof. Dr. Ingrid Hjelm, Kopenhagen
Simon Magus in Patristic and Samaritan Sources

11.00 – 12.00 Uhr Prof. Dr. Andreas Lehnardt, Mainz
«Die Gestalt einer Taube fanden sie auf dem Garizim und beteten sie an» (bHulin 6a) – Antisamaritanische Polemik und Hinweise auf die samaritanische Geschichte in der rabbinischen Literatur

12.00 – 13.00 Uhr Jean—Marie Duchemin MA, Grenoble
La question des sources de l’Asatir

14.30 — 15.30 Uhr Dr. Gerhard Wedel, Berlin
Der islamische Einfluss auf die Entwicklung und Formulierung einer samaritanischen Theologie

16:00-17:00 Benjamim Tsedaka, Holon/Tel Aviv
The Israelite-Samaritans as a Contemporary Religious Group. Samaritan Identity and Life Today