Κυριακή 9 Μαΐου 2010

Συνέδριο για τους Σαμαρίτες και τη Βίβλο / Conference on Samaritans and the Bible

Την είδηση την αντλούμε από το ιστολόγιο PaleoJudaica. H θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης διοργανώνει συνέδριο με τον τίτλο "Die Samaritaner und die Bibel" στο διάστημα 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Το πρόγραμμα των εισηγήσεων είναι πραγματικά ενδιαφέρον:


Die Samaritaner in der biblischen Tradition – die jüdische und frühchristliche Geschichte in samaritanischen Quellen.
Internationales Symposium zur Eröffnung des Studiengangs «Antikes Judentum» der Universitäten Zürich und Bern.

Πρόγραμμα

30 Ιουνίου
9.00 — 9.15 Uhr Prof. Dr. Jörg Frey, Zürich Eröffnung

9.15 — 10.15 Uhr Prof. Dr. Konrad Schmid, Zürich
Die Samaritaner und die Judäer: Die biblische Diskussion und ihr Verhältnis in Josua 24

10.45 —11.45 Uhr Prof. Dr. Magnar Kartveit, Stavanger
The Second Temple and the temple of the Samaritans

11.45 — 12.45 Uhr Prof. Dr. Reinhard Pummer, Toronto
Alexander und die Samaritaner nach Josephus und nach samaritanischen Quellen

12.45 — 13.00 Uhr Grusswort des Prorektors der Universität Zürich: Prof. Dr. Otfried Jarren
Vorstellung des neuen Studiengangs Antikes Judentum

15.00 – 16.00 Uhr Prof. Dr. Bob Becking, Utrecht
Samaritan Indentity in the earliest documents

16.00 — 17.00 Uhr Dr. Jan Dušek, Prag
Les manuscrits araméens du Wadi Daliyeh et l’histoire de la Samarie

17.00 — 18.00 Uhr Prof. Dr. Gary Knoppers, Philadelphia
Jewish Conceptions of Samaritan Origins and Samaritan Conceptions of Jewish Origins
19:00-20:30 Prof. Dr. Stefan Schorch, Halle
Der Pentateuch der Samaritaner: Seine Erforschung und seine Bedeutung für das Verständnis des «alttestamentlichen» Bibeltextes
1 Ιουλίου
9.00 — 10.00 Uhr Benjamim Tsedaka, Tel Aviv
Most Significant Differences Between SP and MT as between Samaritan and Jewish Philosophy

10.30 – 11.30 Uhr Dr. Kevin Trehuedic, Paris
Alexander, the Hellenistic Kingdoms, and the Jewish History of the Hasmonean Period according to the Samaritan Sources

11.30 – 12.30 Uhr Dr. Moshe Florentin, Tel Aviv
The Contribution of late Samaritan liturgy for understanding ancient Hebrew texts

14.30 – 15.30 Uhr Prof. Eggenberger, Zürich
Präsentation der Samaritanischen Handschriften in der Zentralbibliothek Zürich

16.15 – 17.15 Uhr Dr. Paul Stenhouse, Kensington/Australia
Samaritan Chronicles: A neglected resource in Jewish and Christian theological studies

17.15 – 18.15 Uhr Dr. Ursula Schattner-Rieser, Paris/Zürich
Die Überlieferung über Jesus und das frühe Christentum in den samaritanischen Chroniken

19:30-20:30 Jörg Frey, Zürich
«Gute Samaritaner?» Die Jesus-Bewegung zwischen Galiläern, Judäern und Samaritanern und das Bild der Samaritaner im Neuen Testament

2 Ιουλίου
9.30 – 10.30 Uhr Prof. Dr. Ingrid Hjelm, Kopenhagen
Simon Magus in Patristic and Samaritan Sources

11.00 – 12.00 Uhr Prof. Dr. Andreas Lehnardt, Mainz
«Die Gestalt einer Taube fanden sie auf dem Garizim und beteten sie an» (bHulin 6a) – Antisamaritanische Polemik und Hinweise auf die samaritanische Geschichte in der rabbinischen Literatur

12.00 – 13.00 Uhr Jean—Marie Duchemin MA, Grenoble
La question des sources de l’Asatir

14.30 — 15.30 Uhr Dr. Gerhard Wedel, Berlin
Der islamische Einfluss auf die Entwicklung und Formulierung einer samaritanischen Theologie

16:00-17:00 Benjamim Tsedaka, Holon/Tel Aviv
The Israelite-Samaritans as a Contemporary Religious Group. Samaritan Identity and Life Today

Δεν υπάρχουν σχόλια: