Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/1 (2021)

Η εξέλιξη της ιδέας της sheʾol / The development of the concept of sheʾol

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com η Μeghan Henning (University of Dayton) παρουσιάζει την εξέλιξη της ιδέας της sheʾol από τον τόπο λήθης όπου καταλήγουν οι νεκροί σε τόπο μεταθανάτιας τιμωρίας:

No Heaven or Hell, Only Sheʾol

Το τρέχον τεύχος του Australian Biblical Review / The current issue of Australian Biblical Review

 Australian Biblical Review 69 (2021)

 • Robyn Whitaker, "The Tale of Two Feasts: The Use of Synkrisis in Matthew 14:1–21," 1–14
 • Joseph Cauchi, "Ezekiel 21:1–22 as Trauma Literature," 15–22
 • Jonathan Thambyrajah,  "Jews In Susa—The Significance of Setting in the Book of Esther," 23–36
 • Adam G. White, "'You’re Stealing from Us, Paul!': An Examination of Paul’s “Painful Visit” to Corinth and the Charge of Embezzlement," 37–46
 • Francis Innocent Otobo, "Luke’s Use of the Spirit to Engage Gentile Christians," 47–62
 • Fergus J. King, "A Failure to Launch? Paul and the Philosophers of Athens (Acts 17:16–34)," 63–80
 • Chris Armitage,  "Jesus Remembered in James: James 2:5 and Matthew 5:3/Luke 6:20b as a Test Case of Social Memory in James," 81–99

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Revue de Qumran / The current issue of Revue de Qumran

Revue de Qumran 33/1 (2021)

 • Jean-Sébastien Rey, "The Relationship between the Hebrew Manuscripts B, (B Margin), E and F of Ben Sira," 5 - 17 (abstract)
 • Eibert Tigchelaar, "4Q30 (4QDeutc): Fragments, Variants, Textual Transmission," 19 - 36 (abstract)
 • Hanneke van der Schoor, "Which Dead Sea Scrolls Fragments have Actually been Radiocarbon Dated?" 39 - 59 (abstract)
 • Gareth J. Wearne, "Linguistic Remarks on the Unity of 4QMMT and its Implications for Hebrew in the Late Second Temple Period," 61 - 91 (abstract)
 • Henryk Drawnel, "Józef Tadeusz Milik and the Publication of the Qumran Fragments of the Aramaic Testament of Levi," 93 - 119 (abstract)
 • Ariel Feldman - Tal Feldman, "4Q150 (4QMez B) and 8Q4 (8QMez) Revisited," 121 - 138 (abstract)

Notes

 • Émile Puech, "4Q340: Liste de Netînîm et les livres d'Esdras et de Néhémie," 139 - 144 
 • Eibert Tigchelaar, "4Q476a Fragment 3," 145 - 146
 • Shlomi Efrati, "Was Miriam Shut from his Eyes? The Miriam Pericope in 4Q377 (Apocryphal Pentateuch B) Reconsidered," 147 - 152

Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

 Revue Biblique 128/3 (2021)

 • Emanuel Pfoh, "The Earliest Reference to Israel: A Historiographical Reflection," 321 - 331 (abstract
 • Émile Puech, "La stèle funéraire araméenne de Ḥayyan, roi de Sam'al, à Ördekburnu," 332 - 353 (abstract
 • Christa Müller-Kessler, "Unparalleled Variant Readings for Leviticus 26:26b-44 and Numbers 4:15b-5:6a in an Early Christian Palestinian Aramaic Palimpsest from St Catherine's Monastery (Greek NF M 167)," 354 - 370 (abstract)
 • Michel Gourgues, "La parabole du grand repas (Lc 14,16-24), ou la résistance à l'allégorisation: Un siècle de piétinements?" 371 - 389 (abstract)
 • David Luria, "Why were Moab's Gigantic Iron I Fortifications Necessary? A New Research Approach," 390 - 403 (abstract)
 • Dominique-Marie Cabaret, " De Jérusalem à Aelia: Continuité ou rupture, à propos d'un livre récent...," 404 - 421 (abstract)

Notes épigraphiques

 • Émile Puech, "Notes sur l'inscription du sarcophage d'Aḥirom, roi de Byblos," 422 - 429 

Notes philologiques

 • Christophe Rico, "La conjonction ἕως en grec ancien: À propos de Mt 1,25. I. La situation du grec classique," 430 - 437 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Theologische Rundschau / In the current issue of Theologische Rundschau

 Theologische Rundschau 86/2 (2021)

 • Andreas Schüle, "Theologie des Alten Testaments – Auslaufmodell oder Zukunftsprojekt?" 123-146 (abstract)
 • Gudrun Guttenberger, "Habilitationen und Monographien zu den Korintherbriefen," 147-200 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 118/3 (2021)

 • Konrad Schmid, "Gott als Gesetzgeber: Entstehung und Bedeutung des Gottesrechts der Tora im Rahmen der altorientalischen Rechtsgeschichte," 267-294 (abstract)
 • Emmanuel L. Rehfeld, "Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde: Neutestamentliche Kontrapunkte zu einer »klassischen Begründungsfigur« theologischer Anthropologie," 295-321 (abstract)

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Open Theology / In the current issue of Open Theology

 Open Theology 7 (2021)Στο τρέχον τεύχος του Theologische Zeitschrift / In the current issue of Theologische Zeitschrift

 Theologische Zeitschrift 77/2 (2021)

 • Sophia Kähler, "Who is who in Babylonia? Identity and Belonging in the Prayer for the Babylonian City (Jer 29:7)," 102-119 (abstract)
 • Michael Bachmann, "Syllogistisches im Galaterbrief," 120-155 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Biblische Notizen / The current issue of Biblische Notizen

 Biblische Notizen 190 (2021)

 • Christoffer Theis, "Hirtenmetaphorik, hilasterion und Lebenshingabe," 3-14 (abstract)
 • Stefan Beyerle, "Textempirie und systematisch-theologische Prinzipienlehre. Anmerkungen eines Exegeten zur aktuellen fundamentaltheologischen Diskussion – Teil 2,"  15-32 (abstract)
 • Matthias Winkler, " Haupt und Haare des Nasiräers / der Nasiräerin in Num 6,"  33-58 (abstract)
 • Adam Jones, "Was King Saul Choked by an Evil Spirit?: A Study of pnigo," 59-68 (abstract)
 • Filip Horácek, "Erfreulich und verlässlich: Ein Wortspiel in Jeremia 31,26," 69-80 (abstract)
 • Stefan Bojowald, "Das Wort "cabua" aus Jer 12,9 im Lichte einer ägyptischen Parallele,"  81-86 (abstract)
 • Joshua Alfaro, " The Old Greek of Jonah and its Revisions," 87-100 (abstract)
 • Nils Neumann, " Affektive Reaktionen auf Gottes Plagen und Gericht in Offb 18,1-19,10," 101-130 (abstract)