Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του RSR / In the current issue of RSR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Recherches de Science Religieuse 103:1 (2015) το οποίο είναι αφιερωμένο στην ύστερη γραμματεία περιλαμβάνονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Gibert Pierre, "La question des « prophètes postérieurs ». Entre singularité sacrale et complexité bibliothécaire," 13-14 
 • Jean-Louis Ska, "L’histoire d’Israël : un changement de paradigme," 15-34 (abstract)
 • Thomas Römer, "D’Abraham à la conquête: L’Hexateuque et l’histoire d’Israël et de Juda," 35-53 (abstract)
 • François Hartog, "Prophète et historien," 55-68 (abstract)
 • Abadie Philippe, "Écrire l’histoire judéenne aux périodes perse et grecque: un défi identitaire," 69-86 (abstract)
 • Gibert Pierre, "Et les prophètes en tout cela?," 87-101 (abstract)

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του SJTh / Two articles of biblical interest in the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 68:1 (2015)

 • John Anthony Dunne, "Suffering and covenantal hope in Galatians: a critique of the ‘apocalyptic reading’ and its proponents," 1-15 (abstract)
 • Tyler Atkinson, "Contemplation as an alternative to curiosity: St Bonaventure on Ecclesiastes 1:3–11," 16-33 (abstract)

O κώδικας M 021 στο διαδίκτυο / Codex M 021 online

Η βιβλιοθήκη των Παρισίων διαθέτει ψηφιοποιημένο στο διαδίκτυο τον κώδικα M 021. Eπιπλέον, στην ανάρτηση του ιστολογίου Evangelical Textual Criticism δίνεται επίσης ένας κατάλογος των χειρογράφων ΚΔ της βιβλιοθήκης των Παρισίων που έχουν ψηφιοποιηθεί:

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ETR / Two articles of biblical interest in the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 89:4 (2014)

 • Bernard Gosse, "Esaïe 12 et le Psautier," 425-433 (abstract)
 • Dumont Aurore, "Romains 13 dans la philosophie morale et politique de Paul Ricœur," 451-461 (abstract)

RBL 27/3/2015

Miryam T. Brand, Evil Within and Without: The Source of Sin and Its Nature as Portrayed in Second Temple Literature
Reviewed by Rodney A. Werline

Ronald E. Clements, Jerusalem and the Nations: Studies in the Book of Isaiah
Reviewed by Bo H. Lim

John A. Cook and Robert D. Holmstedt, Beginning Biblical Hebrew: A Grammar and Illustrated Reader
Reviewed by Bálint Károly Zabán

Jason von Ehrenkrook, Sculpting Idolatry in Flavian Rome: (An)Iconic Rhetoric in the Writings of Flavius Josephus
Reviewed by Patrick McCullough

David A. Fiensy and Ralph K. Hawkins, eds., The Galilean Economy in the Time of Jesus
Reviewed by Ulrich Busse
Reviewed by Sarah E. Rollens

André Gagné and Jean-François Racine, eds., En marge du canon: Études sur les écrits apocryphes juifs et chrétiens
Reviewed by Edmon L. Gallagher

Jonathan S. Greer, Dinner at Dan: Biblical and Archaeological Evidence for Sacred Feasts at Iron Age II Tel Dan and Their Significance
Reviewed by Aren M. Maeir

Helen R. Jacobus, Anne Katrine de Hemmer Gudme, and Philippe Guillaume, eds., Studies on Magic and Divination in the Biblical World
Reviewed by Craig A. Evans

David Marcus, Scribal Wit: Aramaic Mnemonics in the Leningrad Codex
Reviewed by Christopher Dost

Susan Marks, First Came Marriage: The Rabbinic Appropriation of Early Jewish Wedding Ritual
Reviewed by Joshua Schwartz

David R. Nienhuis and Robert W. Wall, Reading the Epistles of James, Peter, John and Jude as Scripture: The Shaping and Shape of a Canonical Collection
Reviewed by John Kloppenborg

John Painter and David A. deSilva, James and Jude
Reviewed by Darian Lockett

Luis Sánchez Navarro, Escudriñar las Escrituras: Verbum Domini y la interpretación bíblica
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

C. S. Song, In the Beginning Were Stories, Not Texts: Story Theology
Reviewed by Michelle J. Morris

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Η νέα ιστοσελίδα του Revue de Qumran / The new website of Revue de Qumran

Το γνωστό περιοδικό Revue de Qumran έχει πλέον τη δική του ιστοσελίδα. Σε αυτήν εκτός από τα τρέχοντα τεύχη κι άλλες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και μία σειρά παλαιότερων άρθρων, ελεύθερων για καταφόρτωση:

CNN: Το οστεοφυλάκιο του Ιακώβου / CNN: James's ossuary

Το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CNN εγκαινίασε μία σειρά ντοκυμαντέρ με θέμα τον Ιησού "Finding Jesus: Faith, Fact, Forgery",όπου ειδικοί συζητούν διάφορα πρόσφατα αρχαιολογικά κι άλλα ευρήματα, τα οποία προκαλούν ακόμη μεγάλες συζητήσεις. 
Με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο αφιερωμένο στο αμφιλεγόμενο οστεοφυλάκιο του Ιακώβου ο Jim West σχολιάζει το ζήτημα της αυθεντικότητάς τους στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation:

Το τρέχον τεύχος του NT / The current issue of NT

Novum Testamentum 57:2 (2015)

 • Richard Bauckham, "Further Thoughts on the Migdal Synagogue Stone," 113-135 (abstract)
 • Rikard Roitto, "The Polyvalence of ἀφίημι and the Two Cognitive Frames of Forgiveness in the Synoptic Gospels," 136-158 (abstract)
 • Eckhard J. Schnabel, "Repentance in Paul’s Letters," 159-186 (abstract)
 • Timothy Luckritz Marquis, "Perfection Perfected: The Stoic 'Self-Eluding Sage' and Moral Progress in Hebrews," 187-205 (abstract)
 • Tommy Wasserman, "The Coherence Based Genealogical Method as a Tool for Explaining Textual Changes in the Greek New Testament," 206-218 (abstract)

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 49:1 (2015)

Jacob J. Scholtz, "Behold the glory of the King: The chiastic structures of Matthew 21−25"

Συνέντευξη του Douglas Boin για το νέο του βιβλίο Coming out Christian in the Roman World / Interview of Douglas Boin on his book, Coming Out Christian in the Roman World

Η ιστοσελίδα Marginalia φιλοξενεί τη συνέντευξη του Douglas Boin σχετικά με το νέο του βιβλίο Coming Out Christian in the Roman World: How the Followers of Jesus Made a Place in Caesar’s Empire. Στο βιβλίο του ο Boin συζητά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες η μικρή ομάδα των Χριστιανών διαμόρφωσε την ιδιαίτερη ταυτότητά της μέσα στον ρωμαϊκό κόσμο και κατόρθωσε μέσα από μία μακρά διαδικασία να τον μεταμορφώσει:

Πολυμορφία και απόκρυφα ευαγγέλια / Diversity and apocryphal gospels

Στην ιστοσελίδα  The Bible and Interpretation o James Constantine Hanges δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο σχετικό με την ποικιλία των αντιλήψεων για τον Ιησού Χριστό στον αρχέγονο Χριστιανισμό, η οποία αποτυπώνεται κυρίως στα απόκρυφα κείμενα της περιόδου: