Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

Exegeticum για τον μήνα Οκτώβριο

Το Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών διοργανώνει την πρώτη συνάντηση του μεταπτυχιακού σεμιναρίου Exegeticum την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2018, ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του α΄ ορόφου της Θεολογικής Σχολής. Ο τίτλος της συνάντησης είναι "Κριτική του Κειμένου της Καινής Διαθήκης: Ιστορία και προοπτικές". Στο πάνελ των ομιλητών συμμετέχουν ερευνητές από την Ευρώπη και την Αμερική, ειδικοί σε θέματα της κριτικής του κειμένου της Καινής Διαθήκης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα καθώς και τις προκλήσεις και προοπτικές που υπάρχουν σε αυτό το ευρύ ερευνητικό πεδίο.

Είσοδος ελεύθερη, η γλώσσα των εισηγήσεων θα είναι αγγλική, θα υπάρξει όμως διερμηνεία κατά τη συζήτηση.

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 137:3 (2018)

 • Mike Gulliver & William John Lyons, "Conceptualizing the Place of Deaf People in Ancient Israel: Suggestions from Deaf Space," 537-553 (abstract)
 • Aryeh Amihay, "Biblical Myths and the Inversion Principle: A Neostructuralist Approach," 555-579 (abstract)
 • Philip Y. Yoo, "Once Again: The Yam Sûp of the Exodus," 581-597 (abstract)
 • Sara J. Milstein, "Separating the Wheat from the Chaff: The Independent Logic of Deuteronomy 22:25–27," 625-643 (abstract)
 • Philip F. Esler, "'All That You Have Done … Has Been Fully Told to Me': The Power of Gossip and the Story of Ruth," 645-666 (abstract)
 • Mahri Leonard-Fleckman, "Utterance of David, the Anointed of the God of Jacob (2 Samuel 23:1–7)," 667-683 (abstract)
 • Sean Burt, "'Your Torah Is My Delight': Repetition and the Poetics of Immanence in Psalm 119," 685-700 (abstract)
 • Michael Pope, "Gabriel’s Entrance and Biblical Violence in Luke’s Annunciation Narrative," 701-710 (abstract)
 • Hugo Méndez, "Mixed Metaphors: Resolving the “Eschatological Headache” of John 5," 711-732 (abstract)
 • Nicholas Elder, "'Wretch I Am!' Eve’s Tragic Speech-in-Character in Romans 7:7–25," 743-763 (abstract)
 • Justin Harrison Duff, "The Blood of Goats and Calves … and Bulls? An Allusion to Isaiah 1:11 LXX in Hebrews 10:4," 765-783 (abstract)

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 8:2 (2018)

 • Mark Wilson, "Paul's Journeys in 3D: The Apostle as Ideal Ancient Traveller," 16-34 (abstract)
 • Kyle R. Hughes, "The Spirit and the Scriptures: Revisiting Cyprian's Use of Prosopological Exegesis," 35-48 (abstract)
 • Marius Nel, "Pentecostal Spirituality in Dialogue with Three Early Fathers of the Eastern Orthodox Tradition: A Question of Continuity," 49-74 (abstract)
 • Lydia Gore-Jones, "Orality, Literacy and Memory in the Composition and Transmission of Christian Ezra Apocalypses," 75-94 (abstract)

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the VE

Verbum et ecclesia 39:1 (2018)

Jacob T. Igba & Henk G. Stoker, "Salvation in Acts 16: Meaning and missional implication derived from the sociohistorical method"

Damnatio memoriae: μνήμη και λήθη / Damnatio memoriae: remembering and forgetting

Η Francesca Tronchin δημοσιεύει ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο για τον τρόπο που εφαρμοζόταν η damnatio memoriae στον αρχαίο κόσμο:


[Α.Τ.: Θα πρέπει να σημειώσω, ωστόσο, ότι η damnatio memoriae στον αρχαίο κόσμο δε σημαίνει υποχρεωτικά την εξαφάνιση της μνήμης κάποιου αλλά μάλλον την αμαύρωσή της. Με άλλα λόγια, σκοπός ήταν κατά κάποιον τρόπο η λήθη διά της μνήμης. Αυτό εξηγεί γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται κάποια προσπάθεια επεξεργασίας των μνημείων ώστε να μην υπάρχουν τα ίχνη του προηγούμενου προσώπου ή της προσπάθειας εξαφάνισής τους. Έτσι όσοι τα βλέπουν είναι σε θέση να διαπιστώσουν την παρέμβαση και να θυμηθούν γιατί αυτή έγινε και ποιος ήταν το θύμα της. Η damnatio memoriae έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία και συνδέεται με την κατασκευή της κοινής ταυτότητας των μελών της αρχαίας κοινωνίας (σε τοπικό επίπεδο ή στο επίπεδο της αυτοκρατορίας). Επομένως, δεν είναι απόλυτα ακριβές να αντιμετωπίζεται ως βαρβαρότητα. Όπως θα ήταν επίσης ιστορικός αναχρονισμός να συγκριθούν οι πρακτικές του ρωμαϊκού κόσμου με εκείνες σε νεότερα απολυταρχικά καθεστώτα.]