Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Ένα δαχτυλίδι 2000 χρόνων / A 2000-year-old ring

Το χάλκινο δακτυλίδι με τον ημιπολύτιμο λίθο (Φωτο: Haaretz)
Ένα χάλκινο δακτυλίδι που μάλλον παράπεσε ή ξεχάστηκε σε ένα mikvah της Ιερουσαλήμ ήρθε στο φως κατά την ανασκαφή ενός αρχαίου δρόμου που οδηγούσε στο Ναό. Το κτίριο στην άκρη του δρόμου όπου βρέθηκε το χάλκινο δακτυλίδι με τον ημιπολύτιμο λίθο, πρέπει να ήταν ένα από τα πολλά mikveh που εξυπηρετούσαν τους προσκυνητές που επισκέπτονταν καθημερινά τον Ναό.  Ο δρόμος οδηγούσε από την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ στο Ναό και φαίνεται πως ήταν η κεντρική οδός που οδηγούσε τους προσκυνητές στο Ναό. Χρονολογείται στην εποχή του Δεύτερου Ναού. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους το εύρημα προέρχεται από τα τελευταία χρόνια της ειρήνης, όταν ήταν ακόμη ασφαλές για τους προσκυνητές να επισκέπτονται τον Ναό. Ο δρόμος Οι ανασκαφές στην περιοχή νότια του Ναού έχουν φέρει στο φως κι άλλα σημαντικά ευρήματα που χρονολογούνται στην ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. 


Στο τρέχον τεύχος του HeyJ / In the current issue of HeyJ

Heythrop Journal 60:1 (2019)

Robert Miller, "What the Old Testament Can Contribute to an Understanding of Divine Creation," 29-40 (abstract)

 

Στο τρέχον τεύχος του Scrinium / In the current issue of Scrinium

Scrinium 14:1 (2018)Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 18 (2018)

Steven Schweitzer, "Covenant in the Persian Period"

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του JBR / The current issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 5:2 (2018)

 • Rebecca Esterson, "Allegory and Religious Pluralism: Biblical Interpretation in the Eighteenth Century," 111-140 (abstract)
 • Bradford A. Anderson, "Ireland and the Old Testament: Transmission, Translation, and Unexpected Influence," 141-170 (abstract)
 • Ewelina Drzewiecka, "The Bulgarian Worldview Mosaic: Literary Paraphrases of the Bible as a Source for the History of Ideas," 171-194 (abstract)
 • Avner Shamir, "Scripture and Power: Four Anecdotes from Early Seventeenth-Century England," 195-234 (abstract)
 • Bogdan G. Bucur, " 'God Never Appeared to Moses:' Eusebius of Caesarea’s Peculiar Exegesis of the Burning Bush Theophany," 235-258 (abstract)
 • Ann Conway-Jones, " 'The Greatest Paradox of All': The 'Place of God' in the Mystical Theologies of Gregory of Nyssa and Evagrius of Pontus," 259-279 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 23 (2018)

Alan Taylor Farnes, "Scribal Habits in 𝕻127 (P.Oxy. 74.4968)"

To τρέχον τεύχος του Sacra Scripta / The current issue of Sacra Scripta

Sacra Scripta 16:1 (2018)

 • Dietrich-Alex Koch, "Gottes Triumph und die Aufgabe des Apostels. Überlegungen zu 2Kor 2,14," 7-20 (abstract)
 • Martin Meiser, "Der Evangelist Markus und die Parabeln Jesu," 21-47 (abstract)
 • Peter Klein, "Kümmere Dich Nicht um die Bösen! Vertraue auf Gott und Geh Deinen Weg! Eine synchrone Textbetrachtung von Psalm 37," 48-82 (abstract)
 • Christos Karakolis, "Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche und Theologie Hermeneutische Ansätze und Perspektiven. Ulrich Luz zum 80. Geburtstag," 83-93 (abstract)
 • Hans Klein, "Der Gebrauch des Alten Testaments im Markusevangelium. Der Zweite Evangelist an der Schwelle Zwischen Mündlichleit und Schriftlichkeit," 94-109 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ClassAnt / In the current issue of ClassAnti

Classical Antiquity 37:2 (2018)
 • Calloway Scott, "Gender in the Temple: Women's Ailments in the Epidaurian Miracle Cures," 321-350 (abstract)
 • Sergio Yona, "An Epicurean “Measure of Wealth” in Horace, Satires 1.1," 351-378 (abstract)

Oικογένεια και οι πρώτοι μαθητές του Ιησού / Family and early Jesus movement

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Paul B. Duff (The George Washington University) δημοσιεύει ένα σύντομο κείμενο σχετικά με τον τρόπο που οι πρώτοι μαθητές του Ιησού αντιμετωπίζουν την οικογένεια και τις αξίες που συνδέονται με αυτήν:

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 4:3 (2018)
Mystery Cults and Heresies in the Roman Empire: Polemics, Identities and Interactions

 • Francesco Massa, "Introduction : 'Mysteries' and 'Heresies' between Practices and Notions," 275-288 (abstract)
 • Claudio Zamagni, "The Elenchos and the 'Mysteries'," 289-302 (abstract)
 • Anna van den Kerchove, "Mysteries, teletai and Mithras," 303-330 (abstract)
 • Flavia Ruani, "Mystery Cults and Syriac Heresiology: A Fruitful Polemical Association?," 331-352 (abstract)
 • Francesco Massa, "Mystery Cults in Epiphanius' Panarion," 353-375 (abstract)