Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Τα φιλολογικά είδη της ιουδαϊκής γραμματείας των ελληνιστικών χρόνων / The genres of Jewish literature in Hellenistic times

 Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Sean A. Adams δημοσιεύει ένα κατατοπιστικό άρθρο σχετικά με τα φιλολογικά είδη του ελληνιστικού περιβάλλοντος τα οποία υιοθέτησαν οι Ιουδαίοι συγγραφείς καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα αφομοίωσαν δημιουργικά μέσα στο έργο τους:

Jewish-Greek Literature in the Hellenistic and Roman Eras: Some Findings from a Study of Genre

Στο τρέχον τεύχος του Annales Theologici / In the current issue of Annales Theologici

 Annales Theologici 34/1 (2020)

 • Fernando La Greca, Liberato De Caro, "Approfondimenti sulla nascita di Gesù nell’1 a.C. e sulla datazione della crocifissione nel 34," 13-58 (abstract)
 • Michelangelo Tábet, "Presentazione del Documento della Pontificia Commissione Biblica, Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica," 93-111 (abstract
 • Giuseppe De Virgilio, "Corpo e risurrezione secondo Paolo. Sfondo culturale ed elaborazione antropologica in 1Cor 15,45-49," 113-137 (abstract)


Η επανάσταση της ερήμου (2η χιλιετία π.Χ.) / The desert revolution (2nd millenium BCE)

 Ο Juan Manuel Tebes δημοσιεύει στη σελίδα ANE Today παρουσιάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα που βεβαιώνουν ότι οι κοινότητες νομάδων στο νότιο τμήμα της ΝΔ Αραβίας και στα νότια παράλια της ανατολικής Μεσογείου προχώρησαν σε μία σειρά δομικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως "τρίτη επανάσταση"' της ερήμου, κατά τα μ. της 2ης χιλιετίας π.Χ.:

A Desert Revolution – Transformations in Northwestern Arabia and the Arid Southern Levant in the Late 2nd Millennium BCE

Στα τρέχοντα τεύχη του HTS / In the current issues of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/3 (2020)


Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)


Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

 Journal of Jewish Studies 7/1 (2020)

 • Avigail Manekin-Bamberger, "Who were the Jewish ‘magicians’ behind the Aramaic incantation bowls?" 253-268 (abstract)
 • Sonja Noll, "In pursuit of a hapax: divergent interpretations of the root s-k-t,"  255-268 (abstract)
 • Reuven Friedman, ''A tale of two baraitot: the Western Galilee borders of the rabbis in archaeology and texts," 269-296 (abstract)


Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 54/1 (2020)

Francois P. Viljoen, "The Matthean characterisation of Jesus by John the Baptist

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

 Journal for the Study of the New Testament 43/2 (2020)

 • B.G. White, "The Varieties of Pain: Re-examining the Setting and Purpose of 2 Corinthians with Paul's λυπ- Words," 147-172 (abstract)
 • Cornelis Bennema, "A Shared (Graeco-Roman) Model of Mimesis in John and Paul?" 173-193 (abstract)
 • W. Gil Shin, "Internarrativity and ecce homo: A Masterplot Underlying Zechariah 6.9-15 and 1 Samuel 9.1–11.15 and its Function in John 19.1-16," 194-213 (abstract)
 • Chris Kugler, "Judaism/Hellenism in Early Christology: Prepositional Metaphysics and Middle Platonic Intermediary Doctrine," 214-225 (abstract)
 • Timothy A. Gabrielson, "An Early Reader of James? Ethical Parallels between the Epistle and 2 Enoch," 226-247 (abstract)
 • Kyu Seop Kim, "The Concept of διαθήκη in Hebrews 9.16-17," 248-265 (abstract)
 • Timothy Mitchell, "Exposing Textual Corruption: Community as a Stabilizing Aspect in the Circulation of the New Testament Writings during the Greco-Roman Era," 266-298 (abstract)

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Horizons in Biblical Theology / The current issue of Horizons in Biblical Theology

 Horizons in Biblical Theology 42/2 (2020)

Ο Νώε ως ημίθεος / Noah as a demigod

 Στην ιστοσελίδα The Torah.com δημοσιεύεται ένα κείμενο του ραββίνου Samuel Z. Glaser, ο οποίος συζητά την παρουσία ημίθεων στην εβραϊκή Βίβλο και στο περιβάλλον της. Στη συνέχεια, θέτει το ερώτημα κατά πόσο ο Νώε παρουσιάζεται ως ημίθεος και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αρχαία ιουδαϊκά κείμενα (π.χ. 1 Ενώχ ή το Απόκρυφον Γενέσεως) απαντούν σε αυτό το ερώτημα:

Demigods and the Birth of Noah


Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

 Catholic Biblical Quarterly 82/4 (2020)

 • Sandra L. Richter, "The Question of Provenance and the Economics of Deuteronomy: The Neo-Babylonian and Persian Periods," 547-566 (abstract)
 • Gabriel F. Hornung, "The Theological Import of MT Esther's Relationship to the Joseph Story," 567-581 (abstract)
 • Zachary Margulies, "Oh That One Would Hear Me!: The Dialogue of Job, Unanswered,"  582-604 (abstract)
 • Gregory M. Barnhill, "Jesus as Spirit-Filled Warrior and Mark's Functional Pneumatology," 605-627 (abstract)
 • Kenneth William Cardwell FSC, "Another Fish on the Fire: John 21:9, 11," 628-648 (abstract)
 • Friedrich Gustav Lang, "Remarkable Proportions in the Composition of 2 Corinthians," 649-669 (abstract)

Tα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα: μια σύντομη εισαγωγή / Apocryphal Christian texts: a brief introduction

 Στο ιστολόγιό του Apocryphicity o Tony Burke δημοσιεύει το κείμενο μίας πρόσφατης εισήγησής του για το θέμα των αποκρύφων. Με επιχειρήματα ο Burke αντικρούει διάφορες θέσεις που διατυπώνονται για αυτά τα αρχαία χριστιανικά κείμενα και οι οποίες δε φαίνεται να υποστηρίζονται από την ιστορία και το περιεχόμενο αυτών των κειμένων. Τέλος, συζητά και τις προοπτικές και τη σημασία της μελέτης των αποκρύφων:

“Lost Gospels” and Other Christian Apocrypha: New Discoveries and New Perspectives

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

 Interpretation 74/4 (2020)

 • Kathleen Gallagher Elkins, Thomas M. Bolin, "Boundaries, Intersections, and the Parting of Ways in the Letter of James," 335-343 (abstract)
 • Joel B. Green, "'I’ll Show You My Faith' (James 2:18): Inspiring Models for Exilic Life," 344-352 (abstract)
 • Holly Hearon, "The Storied World of James," 353-362 (abstract)
 • Pheme Perkins, "Tongue on Fire: Ethics of Speech in James," 363-372 (abstract)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Ένας τόπος λατρείας του Γιαχβέ κι ο τάφος του Μωυσή / A temple of YHWH and Moses' tomb

Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o Alexander Rofé (Hebrew University, Ιερουσαλήμ) σχολιάζει το Δευτερονόμιο 33 και καταλήγει ότι περιέχει πληροφορίες για τη λατρεία του Γιαχβέ σε ένα ιερά της φυλής Γαδ στην Νεββώ (Ashdot-hapisgah), όπου επίσης τοποθετεί και τον τάφο του Μωυσή:

YHWH Is Enthroned at Gad’s Temple: The Site of Moses’ Tomb

Κατανάλωση ιερών τροφών στον αρχαίο κόσμο / Eating holy food in the ancient world

 Στη σελίδα Ancient Jew Review φιλοξενούνται οι εισηγήσεις που διαβάστηκαν στις συνεδρίες της ερευνητικής ομάδας “Religious Experience in Antiquity”, στην ετήσια συνάντηση της SBL, San Diego 2019 κι οι οποίες ήταν αφιερωμένες στην κριτική αποτίμηση της μονογραφίας της Meredith J. C. Warren, Food and Transformation in Ancient Mediterranean Literature (WGRWSup 14; Atlanta: SBL Press, 2019). Στο πρώτο από αυτά τα κείμενα η Elizabeth Castelli έχει ως αφετηρία της το πρώτο όραμα της Περπέτουας, στο Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis και θέτει μία σειρά από καίρια ερωτήματα: το ζήτημα των νεολογισμών, η σχέση ιατρικών κειμένων της αρχαιότητας που πραγματεύονται την τροφή και μύθων, αποκαλύψεων κι άλλων θρησκευτικών κειμένων ή τη σχέση φιλολογικού είδους και αφηγήσεων κατανάλωσης ιερής τροφής:

SBL 2019 Review Panel | Much Depends on Dinner

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

 New Testament Studies 66/4 (2020)

 • Brent Nongbri, "Palaeography, Precision and Publicity: Further Thoughts on P.Ryl.iii.457 (P52)," 471-499 (abstract)
 • Thomas Schmeller, "Dissimulatio artis? Paulus und die antike Rhetorik," 500-520 (abstract)    
 • Christophe Guignard, "Hermann von Soden, Alfred Schmidtke et les manuscrits de Bérat," 521-533 (abstract)
 • Susan E. Hylen, "Public and Private Space and Action in the Early Roman Period," 534-553 (abstract
 • A. D. Macdonald, "To Save Whom They Can: Another Look at Philo and Missionary Deceit," 554-564 (abstract)
 • Thomas P. Dixon, "Judgement for Israel: The Marriage of Wrath and Mercy in Romans 9–11," 565-581 (abstract)
 • Charles Nathan Ridlehoover, "The Logic of Matthew 6.19–7.12: Heavenly Priorities in the Kingdom of Earth," 582-600 (abstract)
 • Brandon Massey, "Translating, Summarising and Hidden Attribution: R. H. Lightfoot's Problematic Use of German Scholarship," 601-629 (abstract)