Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Ένας συλλογικός τόμος για τη μετάφραση των Ο΄ / A new book on Septuaginta

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος αφιερωμένος σε ζητήματα της μετάφρασης των Ο΄ και ειδικότερα σε κείμενα της ελληνικής Π.Δ., όπου διασώζονται δύο διαφορετικές μεταφράσεις ή όπου η ελληνική μετάφραση είναι κατά λέξη.
Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη μετάφραση των Ο΄. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στα μεταφραστικά προγράμματα του κειμένου των Ο΄ που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται τα τελευταία χρόνια. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το La Biblie d´Alexandrie, το οποίο έχει ήδη εκδώσει 16 τόμους. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το γνωστό Septuaginta Deutsch (LXX.D), το οποίο το 2009 εξέδωσε τη γερμανική μετάφραση του κειμένου των Ο΄(είχαμε αναφερθεί σε αυτήν σε παλαιότερη ανάρτηση). Τώρα ετοιμάζεται ένας τόμος με σχόλια. Οι μελέτες του τόμου είναι οι εισηγήσεις που διαβάστηκαν σε ένα συνέδριο Γάλλων και Γερμανών ειδικών στο Στρασβούργο το 2004.

Wolgang Kraus / Olivier Munnich (εκδ.), La Septante en Allemagne et en France/Septuaginta Deutsch und Bible d’Alexandrie; Textes de la Septante à traduction double ou à traduction très littérale/Texte der Septuaginta in Doppelüberlieferung oder in wörtlicher Übersetzung, (OBO 238), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009
ISBN 978-3-525-53457-1
72,00 €

Περιεχόμενα τόμου
 • Siegfried Kreuzer, "Das frühjüdische Textverständnis und die Septuaginta-Versionen der Samuelbücher. Ein Beitrag zur textgeschichtlihen und übersetzungstechnischen Bewertung des Antiochenischen Textes und der Kaige-Rezension an Hand von 2 Sam 15,1-12 "
 • Didier Pralon, "Règnes II 15: problèmes de traduction et d'interprètation"
 • Bruno Meynadier, "Eléments de lexicographie comparée des Règnes et des Paralipomènes"
 • Martin Vahrenhorst, "Mehr als ein Wörterbuch"Beobachtungen zum Verhältnis des 2. Chronikbuches zum Pentateuch"
 • Marie-Theres Wacker, "Three faces of a story". Septuagintagriechisches und pseudolukianisches Estherbuch als Refigurationender Esther-Erzählung"
 • Beate Ego, "Die Mehrfachüberlieferung des griechischen Tobitbuches"
 • Eberhard Bons, "Le Psaume 22 lxx"
 • Martin Karrer, "Ps 22 (MT 23):von der Septuaginta zur Eschatologisierung im frühen Christentum"
 • Gilles Dorival, "Neuf propositions pour l'étude des titres des psaumes"
 • Martin Rösel, Antwort auf: G. Dorival: Neuf propositions pour l'étude des titres des psaumes
 • Christian-Bernard Amphoux / Mathilde Aussedat / Arnaud Sèrandour, "Jr 10,1-10: les enjeux des deux formes"
 • Andreas Vonach, "Jer 10,1-10:Crux interpretum für die kürzere LXX-Version?"
 • Cécile Dogniez, "L'arrivée du roi selon la LXX de Zacharie 9,9-17"
 • Thomas Pola, "Sach 9,9-17 lxxIndiz für die Entstehung des griechischen Dodekaporphetons im makkabäischen Jerusalem?"
 • Laurence Vianès, "Lévites fautifs et pretre parfait dans la LXX de Malachie 2,3-9"
 • Michael Tilly, "Leben nach den Geboten GottesBetrachtungen zur griechischen Übersetzung von Mal 2,1-9,10-16"
 • Olivier Munnich, "Postface:Regards allemands et français sur la Septante"

Ανεύρεση υδραγωγείου στην Ιερουσαλήμ / An ancient aqueduct in Jerusalem

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) έχει αναρτηθεί η είδηση της ανεύρεσης ενός υδραγωγείου στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα το υδραγωγείο χρονολογείται στο 2ο-3ο αι. μ.Χ. (από την εποχή δηλαδή μετά την αποτυχημένη επανάσταση του Bar Kochba, όταν η πόλη είχε μετονομασθεί σε Aelia Capitolina), αν και ο επικεφαλής αρχαιολόγος εκτιμά ότι το υδραγωγείο αρχικά κατασκευάστηκε στην εποχή του Ηρώδη. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα η Ιερουσαλήμ υδρευόταν μέχρι το τ. του 1ου αι. π.Χ. από την πηγή Gihon. Η αύξηση του πληθυσμού της ωστόσο οδήγησε στην κατασκευή υδραγωγείων κατά την εποχή του Ηρώδη. Το νερό από τις πηγές των λόφων της Hebron μεταφερόταν στις δεξαμενές του Σολομώντα κι από εκεί διαμοιραζόταν σε δύο υδραγωγεία: του χαμηλού επιπέδου και του υψηλού. Το δεύτερο εξυπηρετούσε τις ανάγκες του τμήματος της πόλης, όπου βρισκόταν το παλάτι του Ηρώδη και η δεξαμενή του Εζεκία. Το πρώτο υδροδοτούσε το Ναό και τη γύρω περιοχή. Το μάκρος του υδραγωγείου του υψηλού επιπέδου από τις δεξαμενές του Σολομώντα έφτανε στα 13 χλμ.
Για να διαβάσετε το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.


(Πηγή φωτό: ΙΑΑ)

Δύο νέες βιβλικές μελέτες / Two recent biblical studies

Κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο Πουρναράς στη σειρά Βιβλική Βιβλιοθήκη δύο νέες βιβλικές μελέτες:

Αθανάσιος Δεσπότης, Η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Συγκριτική μελέτη της πατερικής και της σύγχρονης ερμηνείας, (Βιβλική Βιβλιοθήκη 42), εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009
ISBN: 978-960-242-384-4

Βασίλειος Δ. Τζέρπος, Το ιωάννειο πρόβλημα. Συμβολή στη μελέτη της ιωάννειας γραμματείας, (Βιβλική Βιβλιοθήκη 43), εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009
ISBN: 978-960-242-412-4

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010

To νέο τεύχος του RivBib / In the new issue of RivBib

Στο νέο τεύχος του Rivista Biblica [57:2 (2009)] δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Geoffrey D. Miller, "A match made in heaven? : God's role in marriage according to the book of Tobit", 129-153
 • Francesco Zanella, "Giobbe, Edipo e il sacro violento", 155-174
 • Romano Penna, "Paolo di Tarso e le componenti ellenistiche del suo pensiero", 175-215
 • Gilbert Maurice, "Why Moses and Elijah at the Transfiguration?", 217-222
 • Alessandro Belano, "Il significato della preposizione anti con particolare riferimento a Gv 1,16", 223-229

Στο νέο VigChr / In the new issue of VigChr

Στο νέο τεύχος του Vigiliae Christianae [ 64:2 (2010)] δημοσιεύεται μεταξύ άλλων κι ένα άρθρο σχετικά με το 5 Έσδρα:

Theodore A. Bergren, "The Structure and Composition of 5 Ezra", 115-139
Το 5 Έσδρας (2 Έσδρας 1-2), ένα πρώιμο χριστιανικό ψευδεπίγραφο περιγράφει την απόφαση του Θεού να εγκαταλείψει τον αρχικά εκλεγμένο λαό του και να μεταφέρει την πατρική του φροντίδα σε ένα νέο "ερχόμενο" λαό. Ο συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει ότι το 5 Έσδρας αντιπροσωπεύει μία αναθεωρητική, χριστιανική ανάγνωση του βιβλίου του Βαρούχ (1 Βαρούχ). Αυτή η ανάγνωση επηρεάστηκε από έναν αριθμό άλλων βιβλικών πηγών, κυρίως του Ψα 78, τα συνοπτικά ευαγγέλια, το Γαλ 4,21-31 και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο συγραφέας του 5 Έσδρα δημιουργεί πλαίσια δομής μέσα στο βιβλίο του, τα οποία τα δανείζεται από το βιβλίο του Βαρούχ και το Γαλ 4,21-31 και στη συνέχεια ενώνει τα στοιχεία δομής από τις δύο πηγές του ώστε να αποτελέσουν ένα λογοτεχνικό σύνολο.

Το νέο τεύχος του CBQ / The new issue of CBQ

Στο νέο τεύχος του Catholic Biblical Quarterly 72:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Kathleen M. O'Connor, "Let all the peoples praise you : biblical studies and a hermeneutics of hunger", 1-14
 • Esther J. Hamori, "The spirit of falsehood", 15-30
 • Robert K. Gnuse, "From prison to prestige : the hero who helps a king in Jewish and Greek literature", 31-45
 • Mary A. Beavis, "The resurrection of Jephthah's daughter : Judges 11:34-40 and Mark 5:21-24, 35-43", 46-62
 • Andrew E. Arterbury, "Breaking the betrothal bonds : hospitality in John 4", 63-83
 • William Bales, "The descent of Christ in Ephesians 4:9", 84-100

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010

Ένα νέο ηλεκτρονικό περιοδικό για την Κ.Δ. / A new electronic journal for the NT

Έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο ένα νέο ηλεκτρονικό περιοδικό σχετικό με την Κ.Δ. Το όνομά του είναι Scandinavian Evangelical E-Journal for New Testament Studies (SEE-JNTS). Παραθέτουμε την περιγραφή των ίδιων των εκδοτών του περιοδικού:

"Scandinavian Evangelical E-Journal for New Testament Studies (SEE-JNTS) is a peer-reviewed academic journal within the field of New Testament Studies in the evangelical tradition, published by the Copenhagen Lutheran School of Theology in cooperation with other schools the Helsjön Fellowship. Access to SEE-JNTS is free (the journal is "Open Access"), and it is possible to subscribe to a notification service on new editions to SEE-JNTS."

Ήδη έχει αναρτηθεί το πρώτο άρθρο:
Για να βρεθείτε στην αρχική σελίδα του περιοδικού, στο οποίο η πρόσβαση είναι δωρεάν, πατήστε εδώ.

John, Jesus and the History Project

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο του Paul N. Anderson σχετικά με το John, Jesus and the History Project, το οποίο "τρέχει" εδώ και μερικά χρόνια και παρουσιάζει το έργο του στις ετήσιες συναντήσεις της Society of Biblical Literature (η επίσημη ιστοσελίδα, εδώ). Όπως δηλώνει ο Anderson στην αρχή του άρθρου του το ερευνητικό πρόγραμμα προέκυψε από τη διαπίστωση ότι ούτε οι ιωάννειες σπουδές ούτε οι σπουδές σχετικά με τον Ιησού ασχολήθηκαν αρκετά με το θέμα της ιστορίας. Στο άρθρο του ο Anderson παρουσιάζει την προβληματική, τη μέθοδο και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του Project. Για να διαβάσετε το ενδιαφέρον άρθρο, πατήστε εδώ.

Πρακτικά συνεδρίου για τις εορτές και τα δείπνα στην Αγία Γραφή / Proceedings of a conference on festivals and feasts in the Bible

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένας συλλογικός τόμος με τα πρακτικά συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Οξφόρδη το 2008 με τη συνεργασία των Παν/μίων Oxford, Leiden και Bonn και είχε ως θέμα τα δείπνα και τις εορτές στη βιβλική και στις εξωβιβλικές παραδόσεις. Όπως παρατηρούν και οι εκδότες ο εστιασμός στο θέμα του "δείπνου" αναδεικνύει νέες πτυχές κάποιων πολύ γνωστών κειμένων και ρίχνει νέο φως σε μία σειρά θεμάτων στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και στον αρχέγονο Χριστιανισμό.

C.M. Tuckett, Feasts and festivals, (Contributions to Biblical Exegesis and Theology, 53), Peeters, Leuven - Paris - Walpole, Mass. 2009
ISBN: 978-90-429-2262-4
38 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
-Walter Houston, "Rejoicing before the Lord : the function of the festal gathering in Deuteronomy", 1-13
-Carly L. Crouch, "Funerary rites for infants and children in the Hebrew Bible in light of ancient Near Eastern practice", 15-26
-Arie van der Kooij, "The public reading of Scriptures at feasts", 27-44
-Tessel M. Jonquière, "2 Macc 1.18-36: Nehemiah and the festival of purification", 45-56
-Johannes Tromp, "The relations between Egyptian Judaism and Jerusalem in light of 3 Maccabees and the Greek book of Esther", 57-76
-John Muddiman, "The triumphal entry and cleansing of the temple (Mark 11.1-17 and parallels) : a Jewish festival setting?", 77-86
-Mary Marshall, "'Blessed is anyone who will eat bread in the kingdom of God' : a brief study of Luke 14.15 in its context", 97-106
-Jochen Flebbe, "Feasts in John", 107-124
-Christian Blumenthal, "Feste und Feiern in den paulinischen Gemeinden : quellen- und wissenschaftssprachliche Erwägungen", 125-146
-Stefan Schapdick, "The collection for the saints in Jerusalem on mia sabbatu (1 Cor 16.2)",147-160
-Valeriy A. Alikin, "The origins of sunday as the Christian feast-day", 161-170
-Michael Wolter, "Primitive Christianity as a feast", 171-182

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010

Το νέο τεύχος του Biblical Interpretation / In the new issue of Biblical Interpretation

Στο νέο τεύχος του Biblical Interpretation 18:2 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Stephen D. Moore - Yvonne Sherwood, "Biblical Studies 'after' Theory: Onwards Towards the Past Part Two: The Secret Vices of the Biblical God", 87-113
Το παρόν άρθρο είναι το δεύτερο μέρος μίας τριμερούς μελέτης με θέμα την αξιοποίηση την "υψηλή θεωρία" στις βιβλικές σπουδές.

Izaak J. de Hulster, "Imagination: A Hermeneutical Tool for the Study of the Hebrew Bible", 114-136
Οι βιβλικοί ερμηνευτές χρησιμοποιούν τη λέξη "φαντασία" όλο και πιο συχνά, αλλά σε κάθε περίπτωση η λέξη "φαντασία" έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια περισσότερο συστηματική εφαρμογή της "φαντασίας" στην ερμηνευτική και στις παλαιοδιαθηκικές σπουδές γενικά, είναι ανάγκη να αναζητηθούν οι πιθανές χρήσεις της λέξης. Το παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνει: 1) μία θεωρητική εισαγωγή που αναπτύσσει περαιτέρω όσα οι Barth και Steck έγραψαν στο κλασικό τους έργο για τις εξηγητικές μεθόδους, 2) ένα τμήμα σχετικό με τη φαντασία και την ιστορία, 3) μία ευρετική έρευνα της χρήσης από μέρους του Bruegemann της λέξης "φαντασία", 4) κάποιες σκέψεις για το πώς η φαντασία περιορίζεται από τις παραμέτρους του χρόνου και του τόπου. Στο άρθρο γίνεται μία διάκριση μεταξύ της φαντασίας των αρχαίων και των ανθρώπων σήμερα, αλλά επίσης πραγματεύεται και την αλληεπίδραση των δύο. Επιπλέον συζητά την ενημερωμένη, ελεγχόμενη χρήση της φαντασίας στην ερμηνευτική. Μετά από ένα σύντομο σχόλιο για την "ηθική φαντασία", το άρθρο καταλήγει σε μία έρευνα και καταγραφή των χρήσεων της φαντασίας στην ερμηνευτική. Από αυτήν καθίσταται σαφές πώς οι διάφορες αντιλήψεις που συνδέονται με τη λ. "φαντασία" συνδέονται μεταξύ τους και γιατί είναι σημαντικό να τις αντιμετωπίσουμε ως αλληλεξαρτώμενες ιδέες. Μολονότι η πλειονότητα των παραδειγμάτων προέρχονται από την εβραϊκή Βίβλο, οι σκέψεις που διατυπώνονται εδώ έχουν εφαρμογή και στην Κ.Δ. και στη σχετική με αυτή γραμματεία.

Christopher Meredith, "A Case of Open and Shut: The Five Thresholds in 1 Samuel 1:1-7:2", 137-157
Μολονότι οι ειδικοί κατά καιρούς επεσήμαναν τα διάφορα ζεύγη των πέντε κεφαλόσκαλων που υπάρχουν στα πρώτα έξι κεφάλαια του 1 Σαμ, η γενική οργάνωση του κειμένου δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ο συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει ότι οι πέντε θύρες σχηματίζουν ένα οργανωμένο σχήμα που δομεί τόσο το κείμενο όσο και τον περιγραφόμενο κόσμο και αξιολογεί πώς το κείμενο (επανα)παράγει κοινωνικά το χώρο μέσα σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο και θέτει ερωτήματα για το πώς οι διαλεκτικές του χώρου και της αλληλεπίδρασης των χαρακτήρων μπορούν να συνεργάζονται στη διαδικασία συγκρότησης και επανασυγκρότησης του κόσμου, ο οποίος ορίζεται από αυτά τα κεφαλόσκαλα.

Τα πρακτικά Συνεδρίου για το ευαγγέλιο του Ιούδα / proceedings of the International Congress on the Tchacos Codex (Gospel of Judas)

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ο τόμος με τα πρακτικά συνεδρίου για τον Κώδικα Tchacos και το ευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο έλαβε χώρα στο Rice University, Houston Texas, το Μάρτη του 2008 (στην έκδοση είχε αναφερθεί στο ιστολόγιό της και η April DeConick).

April DeConick (εκδ.), The Codex Judas Papers: Proceedings of the International Congress on the Tchacos Codex held at Rice University, Houston, Texas, March 13-16, 2008, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 71), Brill: Leiden 2009
ISBN: 978 90 04 18141 0
€ 173.00

Περιεχόμενα τόμου
 • April D. DeConick, "The Codex Judas congress and its proceedings", XI-XXIX
 • Alastair H. Logan, "The Tchacos Codex : another document of the Gnostics?", 3-21
 • Karen L. King, "Martyrdom and its discontents in the Tchacos Codex", 23-42
 • Johannes van Oort, "Irenaeus on the Gospel of Judas : an analysis of the evidence in context", 43-56
 • Marvin W. Meyer, "When the Sethians were young : the Gospel of Judas in the second century", 57-73
 • Gesine Schenke, "The Gospel of Judas : its protagonist, its composition, and its community", 75-94
 • John D. Turner, "The Sethian myth in the Gospel of Judas : soteriology or demononology?", 95-133
 • Birger A. Pearson, "Judas Iscariot in the Gospel of Judas", 137-152
 • Fernando Bermejo Rubio, "Laughing at Judas : conflicting interpretations of a new Gnostic gospel", 153-180
 • Kevin Sullivan, "'You will become the thirteenth"': the identity of Judas in the Gospel of Judas", 181-199
 • Ismo Dunderberg, "Judas' anger and the perfect human", 201-221
 • Pierluigi Piovanelli, "Rabbi Yehuda versus Judas Iscariot : the Gospel of Judas and apocryphal passion stories", 223-239
 • April D. DeConick, "as archons : the fight for authority and the emergence of Gnosticism in the Tchacos Codex and other early Christian literature", 243-288
 • Nicola D. Lewis, "Fate and the wandering stars : the Jewish apocalyptic roots of the Gospel of Judas", 289-304
 • Grant Adamson, "Fate indelible : the Gospel of Judas and horoscopic astrology", 305-324
 • Niclas Förster, "The star of Judas in the Gospel of Judas", 325-336
 • Franklin Trammell, "The God of Jerusalem as the pole dragon : the conceptual background of the cosmic axis in James", 337-349
 • Elaine Pagels, "Baptism in the Gospel of Judas : a preliminary inquiry", 353-366
 • Bas van Os, "Stop sacrificing! : the metaphor of sacrifice in the Gospel of Judas", 367-386
 • Johanna Brankaer, "Whose savior? : salvation, damnation and the race of Adam in the Gospel of Judas", 387-412
 • Tage Petersen, "From perplexity to salvation : the Gospel of Judas read in light of platonic didactic strategies", 413-434
 • Louis Painchaud - Serge Cazelais, "'What is the advantage?' (Gos. Jud. 46.16) : text, context, intertext", 437-452
 • Matteo Grosso, "Three days and eight days : chronology in the Gospel of Judas", 453-469
 • Lance Jenott, "The Gospel of Judas 45,6-7 and Enoch's heavenly temple", 471-477
 • Simon J. Gathercole, "Paradise, kingdom and the thirteenth aeon in the Gospel of Judas", 479-499
 • Gregor Wurst, "Addenda et corrigenda to the critical edition of the Gospel of Judas", 503-507
 • Wolf P. Funk, "The significance of the Tchacos Codex for understanding the First Apocalypse of James", 509-533
 • Antti Marjanen, "The seven women disciples : in the two versions of the First Apocalypse of James", 535-546
 • James M. Robinson, "Questions about the Tchacos Codex", 547-556

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

Ο M. Hengel για τις απαρχές των ευαγγελίων / M. Hengel on the origins of the gospels

Στο ιστολόγιό του BiblicalStudies.org.uk ο Rob Bradshaw έχει αναρτήσει τη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του πρόσφατα εκλιπόντος καθηγητή της Κ.Δ. στο Παν/μιο της Τυβίγγης Martin Hengel σχετικά με τη σύνταξη των ευαγγελίων, την παράδοση για τον Ιησού κτλ. Για να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη, πηγαίνετε εδώ. Τα αποσπάσματα είναι τμήματα μίας μεγαλύτερης σειράς συνεντεύξεων σχετικά με τον αρχέγονο Χριστιανισμό στη σειρά The Christ Files. Στη σελίδα της σειράς θα βρείτε και άλλες συνεντεύξεις (π.χ. του Charlesworth, Wright, Bauckham κλπ). Για να επισκεφτείτε τη σελίδα, πατήστε εδώ.

Κουμράν και κανόνας της Βίβλου / Qumran and canon of the Bible

Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Neukirchener ένας συλλογικός τόμος με θέμα τη συμβολή του Κουμράν στην κατανόηση της διαδικασίας σχηματισμού του κανόνα της εβραϊκής Βίβλου:

Jörg Frey / Michael Becker (εκδ.), Qumran und der biblische Kanon, (ΒTS 92), Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2009
ISBN: 978-3-7887-2233-3
29,90 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου
 • Jörg Frey, "Qumran und der biblische Kanon : eine thematische Einführung", 1-63
 • Eibert J. Tigchelaar, "Wie haben die Qumrantexte unsere Sicht des kanonischen Prozesses verändert?", 65-87
 • Annette Steudel, "Die Rezeption autoritativer Texte in Qumran", 89-100
 • Charlotte Hempel, "Vielgestaltigkeit und Verbindlichkeit: Serekh ha-Yachad in Qumran", 101-120
 • Heinz J. Fabry, "Die Tempelrolle und ihre kanongeschichtliche Bedeutung", 121-144
 • Ursula Schattner-Rieser, "Der samaritanische Pentateuch im Lichte der präsamaritanischen Qumrantexte", 145-168
 • Michael Tilly, "Griechische Bibelübersetzungen im antiken Judentum und im Urchristentum", 169-193
 • Michael Becker, "Grenzziehungen des Kanons im frühen Judentum und die Neuschrift der Bibel nach dem 4. Buch Esra", 195-253

Πρακτικά συνεδρίου για την προσευχή στην Κ.Δ. / Papers read in a conference on prayer in the NT

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ο τόμος με τα πρακτικά της 4ης ευρωπαϊκής συνάντησης βιβλικών ορθοδόξων και δυτικών εξηγητών, η οποία έλαβε χώρα στο Sâmbata de Sus τον Αύγουστο του 2007. Θέμα της συνάντησης ήταν η προσευχή στην Καινή Διαθήκη.

Hans Klein, Vasile Mihoc & Karl-Wilhelm Niebuhr (εκδ.) με τη συνεργασία του Christos Karakolis, Das Gebet im Neuen Testament : vierte europäische orthodox-westliche Exegetenkonferenz in Sâmbata de Sus, 4.-8. August 2007
Tübingen : Mohr Siebeck 2009
ISBN 978-3-16-150102-9
€ 109.00

Περιεχόμενα τόμου
 • Konstantinos T. Zarras, "Silence and proper intention in late second temple and early rabbinic prayer : the case for mBerakhot 5,1", 3-24
 • Urs von Arx, "Fürbittendes Gebet im Neuen Testament", 25-75
 • Hans Klein, "Das Vaterunser : seine Geschichte und sein Verständnis bei Jesus und im frühen Christentum", 77-114
 • Hermut Löhr, "Formen und Traditionen des Gebets bei Paulus", 115-132
 • Chrestos K. Karakoles, "Paul praying in the post-Pauline era : a structural and theological study of Paul's prayer in Eph 3,14-19", 133-163
 • Vasile Mihoc, "Prayer to Jesus in the New Testament", 165-183
 • James D. Dunn, "Reflections on the Sambata Conference", 185-201
 • Barbara Schmitz, "Leben aus der präsentischen Ermutigung Gottes : Überlegungen zu Simeons Gebet (Lk 2,25-35)", 205-232
 • Karl H. Ostmeyer, "Prayer as demarcation : the function of prayer in the Gospel of John", 233-247
 • Franz Tóth, "Das Gebet der Heiligen : Gebet, Räucherwerk und Räucherkult in der Johannesapokalypse vor dem Hintergrund biblischer und frühjüdischer Traditionen", 249-311
 • Christfried Böttrich, "Das 'Sanctus' in der Liturgie der hellenistischen Synagoge", 313-354
 • Thomas J. Kraus, "Fürbitte für die Toten im frühen Christentum : 'Ich werde _..._ den gewähren, den sie aus der Strafe erbitten', 355-396
 • Tobias Nicklas, "Gebete in frühchristlichen Märtyrerakten", 397-426
 • Dmitrij F. Bumaznov, "Gebet als Opfer in Dem. IV des Aphrahat : eine spirituelle Lehre im Dienste der antijüdischen Polemik der ostsyrischen Kirche im frühen 4. Jahrhundert", 427-436
 • Konstantinos I. Kornarakes, "'Out of my depths I cried to you Lord' (Ps 129,2 LXX) : models of crying and St. John Chrysostom's positions on the origins of human cry as prayer ; an ethical analysis ", 437-460

Η πέμπτη συνάντηση των ορθοδόξων και δυτικών ευρωπαίων εξηγητών θα λάβει χώρα στο Minsk το Σεπτέμβριο του 2010 και θέμα θα έχει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην παράδοση της Εκκλησίας και στη βιβλική ερμηνεία. Πολύ σύντομα θα αναρτήσουμε το πρόγραμμα του συμποσίου και περισσότερες λεπτομέρειες.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010

Ένα νέο βιβλίο για την οικονομία και την Κ.Δ. / A new book on economics and NT

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Eerdmans ένα νέο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για την οικονομία και την Κ.Δ. Είναι γεγονός ότι τα εργαλεία των κοινωνικών επιστημών συχνά επιστρατεύθηκαν στην προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης του κειμένου της Κ.Δ. (κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες). Όπως όμως σημειώνουν και οι εκδότες του νέου αυτού συλλογικού τόμου σπάνια διερευνήθηκαν οι οικονομικές παράμετροι τόσο των κειμένων της Κ.Δ. όσο και της πρόσληψής τους από τη μετέπειτα χριστιανική πατερική παράδοση. Αυτό το κενό φιλοδοξεί να καλύψει το βιβλίο:

Bruce W. Longenecker / Kelly D. Liebengood, Engaging Economics. New Testament Scenarios and Early Christian Reception, Eerdmans: Grand Rapids, Michigan / Cambridge U.K. 2009
ISBN: 978-0802864147
$20.63

Περιεχόμενα τόμου
1. Introduction (B.W. Longenecker / K.D. Liebengood)
2. Methodological Issues in Using Economic Evidence in Interpretation of Early Christian Texts (P. Oakes)
3. Money Matters: Economic Relations and the Transformation of Value in Early Christianity (S.C. Barton)
4. Jesus, Virtuoso Religion, and the Community of Goods (B.J. Capper)
5. The Spirit and the "Other", Satan and the "Self": Economic Ethics as a Consequence of Identity Transformation in Luke-Acts (A.J. Kuecker)
6. Agrarian Discourse and the Sayings of Jesus: "Measure for Measure: in Gospel Traditions and Agricultural Practices (J.S. Kloppenborg)
7. Is God Paul's Patron? The Economy of Patronage in Pauline Theology (D.J. Downs)
8. The Economics of Humility: The Rich and the Humble in James (M. Kamell)
9. Aliens and Strangers? The Socioeconomic Location of the Addressees of 1 Peter (D.G. Horell)
10. The Poor of Galatians 2:10: The Interpretative Paradigm of the First Four Centuries (B.W. Longenecker)
11. Tertullian on Widows: A North African Appropriation of Pauline Household Economics (D.E. Wilhite)
12. Critiquing Rome's Economy: Revelation and Its Reception in the Apostolic Fathers (G. Macaskill)
13. By Almsgiving and Faith Sins Are Purged? The Theological Underpinnings of Early Christian Care for the Poor (Ch.M. Hays)
14. Zacchaeus's Half: Ascetical Economy in the Syriac Book of Steps (R.A. Kitchen)

Ο όρος "haElohim" στον Κώδικα της Διαθήκης / "haElohim" in the Covenant Code

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο σχόλιο του Stephen Gabriel Rosenberg (W.F.Albright Institute of Archaeological Research, Ιερουσαλήμ) με θέμα τον όρο haElohim που απαντά στο λεγόμενο Κώδικα της Διαθήκης (Έξ 21-23). Ο συγγραφέας αναζητά παράλληλα των νόμων του Κώδικα, όπου απαντά ο όρος, σε νομικά κείμενα του περιβάλλοντος του Ισραήλ και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εδώ ο όρος δηλώνει τους "δικαστές" οι οποίοι απέδιδαν το δίκαιο στις πύλες της πόλεις. Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε εδώ.