Σάββατο 8 Μαΐου 2010

Συμπόσιο προς τιμήν του Everett Ferguson / A symposium on the work of Everett Ferguson

Στο Lipscomb University, Nashville, Tennessee, διοργανώνεται στις 4 Ιουνίου 2010 συμπόσιο με θέμα το έργο του Everett Ferguson, Baptism in the Early Church. Η μελέτη αυτή του E. Ferguson κυκλοφόρησε το 2009 και παρέχει μία εξαντλητική μελέτη των φιλολογικών και αρχαιολογικών μαρτυριών για τις βαπτισματικές πρακτικές κατά τους πρώτους πέντε αιώνες της ιστορίας της αρχαίας Εκκλησίας. Οι εισηγητές του συμποσίου θα συζητήσουν και θα αναλύσουν κάποιες πτυχές της μελέτης:

(Session I)
 • Carl R. Holladay, Emory University, Candler School of Theology: “Baptism in the New Testament and its Cultural Milieu”
 • Everett Ferguson, Abilene Christian University: Respondent
(Session II)
 • J. Patout Burns, Vanderbilt Divinity School: “Conflicts in the Patristic Practice and Understanding of Baptism”
 • Everett Ferguson, Abilene Christian University: Respondent
(Session III)
 • Robin M. Jensen, Vanderbilt Divinity School: “Visual Images and Physical Settings of Early Christian Baptism”
 • Everett Ferguson, Abilene Christian University: Respondent
(Session IV)
 • Thomas M. Finn, College of William and Mary: Christian Initiation in Augustine and Early Scholasticism
 • Everett Ferguson, Abilene Christian University: Respondent

Ένα νέο ιστολόγιο για τη βιβλική εξήγηση

Ένα πολύ ενδιαφέρον ιστολόγιο σχετικό με τη βιβλική εξήγηση δημιουργήθηκε πριν λίγες μέρες. Το όνομά του "ἐξήγησις" και δημιουργός του ο καθηγητής της Κ.Δ. του Northwestern College, Saint Paul, Minnesota, Ardel Caneday. Ήδη οι πρώτες αναρτήσεις του παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με θέματα εξήγησης κυρίως καινοδιαθηκικών κειμένων. Για να επισκεφτείτε, πατήστε εδώ.

O Παύλος και οι ιουδαιοχριστιανικές σχέσεις / Paul and Jewish-Christian Relations

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του Council of Centers on Jewish-Christians Relations που φέρει το όνομα Studies in Christian-Jewish Relations αφιέρωσε το τελευταίο του τεύχος 4:1 (2009) στον απόστολο Παύλο και στη σημασία που έχει η προσωπικότητά του στις ιουδαιο-χριστιανικές σχέσεις. Όλα τα άρθρα του τρέχοντος τεύχους είναι σε μορφή pdf. Στη συνέχεια παραθέτουμε μόνο τα άρθρα του τεύχους που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο RThL / An article of biblical interest in the recent issue of RThL

Στο νέο τεύχος του Revue Théologique de Louvain 41:1 (2010) δημοσιεύεται μεταξύ των άλλων άρθρων κι ένα άρθρο σχετικό με τη χριστολογία του κατά Ματθαίον:

C. Focant, "La christologie de Matthieu à la croisιe des chemins", 3-31
Ποιες είναι οι παραλλαγές της αφηγηματικής ταυτότητας του Ιησού στο κατά Ματθαίον; Το ζήτημα προσεγγίζεται από τη συγγραφέα σε τέσσερα επίπεδα, ξεκινώντας από την χριστολογική επίδραση των ορίων της αφήγησης του Μτ (αρχή και τέλος). Στο τέλος της αφηγηματικής της ανάλυσης η συγγραφέας διατυπώνει την υπόθεση ότι η διαδικασία σύνταξης του κατά Ματθαίον έλαβε χώρα μέσα στο πλαίσιο μίας διπλής εμπειρίας οριακών καταστάσεων: εκείνης μιας χριστιανικής κοινότητας που ζούσε μέσα σε ένα ιουδαϊκό κόσμο, του οποίου ήταν ακόμη μέρος αλλά με τον οποίο ερχόταν συνεχώς σε αντιπαράθεση, και επίσης εκείνης μίας ιουδαιο-χριστιανικής κοινότητας, η οποία αντιμετώπιζε αυξανόμενες δυσκολίες στο να εντάξει τον εαυτό της μέσα σε ένα χριστιανισμό, ο οποίος όλο και περισσότερο προσανατολιζόταν προς τους εθνικούς. Κατά συνέπεια ο Ιησούς, όπως παρουσιάζεται από το Μτ είναι λιγότερο αινιγματικός από ό,τι στο Μκ, είναι σαφέστερα καθορισμένος και η εξουσία του επιβεβαιώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Ένας νέος τόμος για την ειρήνη στη Βίβλου / A new book on peace in the Bible


Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Cerf ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθ. Claude Coulot με θέμα την ειρήνη, όπως αυτή κατανοείται και παρουσιάζεται μέσα στα βιβλικά και αρχαία χριστιανικά κείμενα:

E. Bons - D. Gerber - P. Keith, Bible et Paix. Mélanges offerts à Claude Coulot, (Lectio Divina 233), Cerf, Paris 2010
352 σελίδες
ISBN: 978-2-204-09029-2
35 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου

 • E. Bons - D. Gerber - P. Keith, "Avant propos", 7-8
 • M. Deneken, "L'exégète disciple", 9-18
 • F. Laurent, "Alentour de l'Exode : Jéthro ou la paix pour Israël", 19-32
 • E. Bons, "« Recherchez le šālôm pour la ville où je vous ai déportés » : quelques réflexions sur l'interprétation de Jr 29,5-7", 33-46
 • B. Renaud, "La paix est un combat : l'éclairage du livret de Mi 4-5", 47-58
 • J.-S. Rey, " « Leur corps a été retiré dans la paix et leur nom vit de génération en génération » (Si 44,14) : paix, souvenir et vie du nom dans le livre du Siracide", 59-72
 • G. Claudel, "Violence, douceur et paix dans le premier évangile", 73-84
 • G. Häfner, "« Selig sind die Friedensstifter » (Mt 5,9) : Feindesliebe und Vergebung als Aspekte matthäischer Friedensethik", 85-96
 • J. Verheyden, " À Puzzling Hapax Legomenon - the Peacemakers of Matt 5,9", 97-110
 • D. Ficker, "« Je ne suis pas venu jeter la paix, mais le glaive » : Mt 10,34 par. Lc 12,51 (Q 12,51)", 111-122
 • O. Mainville, "La paix messianique dans la perspective lucanienne : quand et pour qui ?", 123-134
 • L. Oberlinner, "« Frieden auf Erden » (Lk 2,14) : der politische Hintergrund der Christusverkündigung im Lukasevangelium", 135-152
 • Th. P. Osborne, "L'offre de paix entre Lc 2,14 et 19,38", 153-164
 • M. Morgen, "La paix dans l'évangile de Jean", 165-176
 • J. Zumstein, "La paix dans le quatrième évangile", 177-188
 • O. Flichy, "Paix et édification de l'Église (Ac 9,31) : Luc et la tradition paulinienne", 189-202
 • N. Siffer, "La bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ selon Ac 10,36", 203-214
 • A.M. Buscemi, "« Giustificati per la fede manteniamo la pace con Dio » : Studio di Rm 5,1-2 tra retorica ed esegesi", 215-226
 • D. Gerber, "« Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix » (1 Co 14,33a)", 227-238
 • C. Focant, "La paix de Dieu, elle qui surpasse toute intelligence (Ph 4,7)", 239-250
 • J. Schlosser, "La « Philadelphie » selon Pierre et Paul", 251-267
 • Th. Legrand, "La paix des justes dans le « Livre d'Hénoch » (« 1 Hénoch » 1-5)", 267-278
 • Cl. Taussin, "Autour du targoum Pseudo-Jonathan de la bénédiction sacerdotale (Nb 6,22-27)", 279-292
 • R. Kuntzmann, "La paix à Nag Hammadi : de la paix absente aux vœux de paix", 293-304
 • Fr. Manns, "Textes rabbiniques sur la paix", 305-318
 • M. Metzger, "La Paix confiée aux églises du IVe siècle, selon les « Constitutions apostoliques »", 319-330
 • Fr. Vinel, "La paix : sermon anonyme", 331-336

RBL 7/5/2010

Οι νέες βιβλιοκρισίες στο Review of Biblical Literature:

Bogdan Gabriel Bucur, Angelomorphic Pneumatology: Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses
Reviewed by James F. McGrath

David Flusser, Judaism of the Second Temple Period: Volume 2: The Jewish Sages and Their Literature
Reviewed by Peter J. Tomson

Florentino Garcνa Martínez, ed., Echoes from the Caves: Qumran and the New Testament
Reviewed by Anders Klostergaard Petersen

Mark K. George, Israel's Tabernacle as Social Space
Reviewed by Frank H. Polak

Thomas J. King, The Realignment of the Priestly Literature: The Priestly Narrative in Genesis and Its Relation to Priestly Legislation and the Holiness School
Reviewed by Bill T. Arnold

Nancy C. Lee and Carleen Mandolfo, eds., Lamentations in Ancient and Contemporary Cultural Contexts
Reviewed by Douglas Watson

Henri de Lubac, Medieval Exegesis, Volume 3: The Four Senses of Scripture
Reviewed by John F. A. Sawyer

Samuel A. Meier, Themes and Transformations in Old Testament Prophecy
Reviewed by David G. Firth

John H. Walton, ed., Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Old Testament (5 vols.)
Reviewed by Trent C. Butler

David Wardle, Cicero: On Divination Book 1
Reviewed by Stephen Bedard

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο Indian Theological Studies

Στο νέο τεύχος του Indian Theological Studies 47:1 (2010), το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιερωσύνη, δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • P.J. Titus, "In search of the identity of Israelite priesthood in the pentateuchal traditions", 21-44
 • Olivier Artus, "Priesthood : a biblical perspective", 45-54
 • Stanislas Savarimuthu, "The 'agon' of the servant of Christ in the Pastoral Epistles", 73-95

Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Ένα νέο βιβλίο για τον A. Deissmann / A new book on A. Deissmann


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter μία μελέτη για την προσωπικότητα του γνωστού θεολόγου και φιλολόγου Adolf Deissmann (1866-1937):

A. Gerber, Deissmann the Philologist, (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 171), de Gruyter, Berlin 2010
676 σελίδες
ISBN:978-3-11-022431-3
140 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
O Gustav Adolf Deissmann (1866–1937) ήταν ένας εκπληκτικός Γερμανός θεολόγος που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης κατά τη διάρκεια της ζωής του εξαιτίας των πολλών και πρωτοποριακών του συμβολών σε διάφορους τομείς της μετακλασσικής ελληνικής φιλολογίας, λεξικογραφίας, στις αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία Έφεσο, στη διεθνή συμφιλίωση και στην οικουμενική κίνηση. Τιμήθηκε τόσο στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό, του απονεμήθηκαν οκτώ τιμητικοί διδακτορικοί τίτλου σε έξι διαφορετικές χώρες και προτάθηκε δύο φορές για το Νόμπελ Ειρήνης. Ωστόσο ο σημαντικός αυτός διανοούμενος αγνοήθηκε από τη σύγχρονη έρευνα για πολλά χρόνια ή παρερμηνεύθηκε. Κατά την τελευταία δεκαετία -εξαιτίας κυρίως ερευνών σε γερμανικές θεολογικές σχολές - αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για το πρόσωπό του. Το παρόν βιβλίο αποτελεί την πρώτη συστηματική και έγκυρη βιογραφική ανάλυση της ακαδημαϊκής πορείας του. Η ενδελεχής έρευνα του Gerber στηρίζεται σε ένα εντυπωσιακό αριθμό ανέκδοτων μέχρι σήμερα πηγών από 25 αρχεία σκορπισμένα σε τρεις ηπείρους - καθώς επίσης και σε υλικό από το προσωπικό ημερολόγιο του Deissmann. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της έρευνας είναι η συλλογή παραρτημάτων και addenda, τα οποία αποτελούν υλικό που ήταν ως τώρα άγνωστο στου αναγνώστες.

Πολιτική και Κ.Δ. / New Testament and politics


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Wissenschaftliche Buchgesellschaft ένας συλλογικός τόμος με θέμα το πολιτικό μήνυμα της Κ.Δ.:

Eckart Reinmuth, Politische Horizonte des Neuen Testaments, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmastadt 2010
216 σελ.
ISBN: 978-3-534-22872-0
49,90 ευρώ

Ο τόμος περιέχει μελέτες καινοδιαθηκολόγων και ερευνητών της πολιτικής επιστήμης. Σε αυτές οι συγγραφείς τους αναδεικνύουν τις πολιτικές διαστάσεις της Κ.Δ. και αναζητούν την επικαιρότητα του πολιτικού της μηνύματος.

Περιεχόμενα τόμου

 • Eckart Reinmuth, "Politische Horizonte des Neuen Testaments : Perspektiven einer neuen Fragestellung", 9-27
 • Lukas Bormann, "Der Politikbegriff der neutestamentlichen Wissenschaft in Deutschland", 28-49
 • Troels Engberg-Pedersen, "Paulus und das Politische", 50-67
 • Angela Standhartinger,"Paulus als politischer Denker der Gegenwart : die Pauluslektüre von Jakob Taubes, Alain Badiou und Giorgio Agamben aus neutestamentlicher Sicht", 68-91
 • Felix Ensslin, "Messianischer Rest, Gedächtnis und Urverdrängung : eine Untersuchung zur Rezeption des Apostels Paulus in der zeitgenössischen Philosophie", 92-118
 • Grit Straßenberger, "Das Literarische und das Politische : narrativistische Dimensionen politischer Theorie", 119-143
 • Tine Stein, "Neues Testament, Politik und Recht : Versuch einer Beziehungsklärung aus politiktheoretischer Sicht", 144-163
 • Thomas Bedorf, "Das Geschlossene und das Offene : Jean-Luc Nancys Dekonstruktion des Christentums und die politische Ko-Existenz", 164-180
 • Georg Essen, "Autonomer Geltungssinn und religiöser Begründungszusammenhang : politisch-theologische Lesarten Biblischer Hermeneutik in der Moderne", 181-200
 • Reiner Anselm, "Politische Horizonte des Neuen Testaments : ein Ausblick", 201-216

Τρίτη 4 Μαΐου 2010

Άγαλμα του Πτολεμαίου Δ΄; / Statue of Ptolemy IV ?

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Heritage Key (βλ. ιστολόγιο του Antonio Lombatti) βρέθηκε στην Taposiris Magna (Δ. της Αλεξάνδρειας) ένα τεράστιο γρανιτένιο άγαλμα ενός Πτολεμαίου βασιλιά. Ο βασιλιάς εικονίζεται στη μορφή ενός Φαραώ και είναι πιθανόν να πρόκειται για τον Πτολεμαίο Δ΄ τον Φιλοπάτορα, ο οποίος έκτισε το ναό στην Τaposiris Magna, όπου ανακαλύφθηκε το άγαλμα. Ο γνωστός αρχαιολόγος Zahi Hawass διατύπωσε την υπόθεση ότι είναι πιθανόν ο τάφος της Κλεοπάτρας Ζ΄να βρίσκεται στη νεκρόπολη που εντοπίστηκε πίσω από το ναό στην Taposiris (βλ. σχετικό δημοσίευμα εδώ).

Κατακλυσμός και Κιβωτός του Νώε / Flood and Noah's Ark

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο Robert R. Cargill με θέμα τον κατακλυσμό που περιγράφεται στα Γεν 6-9. Ο συγγραφέας παίρνει αφορμή από τα πρόσφατα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο για ανεύρεση (και πάλι) της Κιβωτού του Νώε και υποστηρίζει ότι το γεγονός του Κατακλυσμού που περιγράφεται στην Π.Δ. δεν είναι ένα παγκοσμίων διαστάσεων γεγονός αλλά ουσιαστικά ο συνδυασμός δύο τουλάχιστον αφηγήσεων για τον Κατακλυσμό, οι οποίες στην αρχική τους μορφή έχουν προέλευση τη Μεσοποταμία. Ο ίδιος ο Cargill αμφισβητεί μάλιστα την πιθανότητα να έλαβε χώρα ένα τέτοιο γεγονός και σε αυτές τις διαστάσεις, αλλά υποστηρίζει ότι είναι μία από εκείνες τις αφηγήσεις της Π.Δ. που σε μία προ-επιστημονική εποχή επιθυμούν να καταδείξουν ότι ο Θεός φροντίζει και κυβερνά τον κόσμο. Στην κατακλείδα του άρθρου του ο Cargill θέτει το ενδιαφέρον ζήτημα της σχέσης ιστορικότητας και θεοπνευστίας όσον αφορά στις αρχαίες ιστορίες που διασώζονται στην Π.Δ. Παρατηρεί λοιπόν σχετικά με αυτές ότι η Βίβλος μπορεί να είναι θεόπνευστη χωρίς απαραίτητα να είναι ιστορικά και επιστημονικά αλάνθαστη. Παραπέμπει μάλιστα στην παρατήρηση του Ωριγένη, Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην 10.5.20, όπου ο αρχαίος ερμηνευτής συζητά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των συνοπτικών διηγήσεων κι εκείνων του κατά Ιωάννην και σημειώνει για τους ιερούς συγγραφείς: "Προέκειτο γὰρ αὐτοῖς ὅπου μὲν ἐνεχώρει ἀληθεύειν πνευματικῶς ἅμα καὶ σωματικῶς, ὅπου δὲ μὴ ἔνεδέχετο ἀμφοτέρως, προκρίνειν τὸ πνευματικὸν τοῦ σωματικοῦ, σωζομένου πολλάκις τοῦ ἀληθοῦς πνευματικοῦ ἐν τῷ σωματικῷ, ὡς ἂν εἶποι τις, ψευδεῖ".

Για να διαβάσετε το κείμενο του Cargill, πατήστε εδώ.

Στο νέο ZAC / In the recent issue of ZAC

Στην πρόσφατη έκδοση του Zeitschrift für antikes Christentum 13:3 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα σχετικά με κείμενα (απόκρυφα και λειτουργικά) του αρχέγονου Χριστιανισμού:

Tinatin Chronz / Heinzgerd Brakmann, "Fragmente des Testamentum Domini in georgischer Übersetzung", 395-402
Λειτουργικά βιβλία των ανατολικών εκκλησιών διασώζουν πολλές προσευχές της Διαθήκης του Κυρίου. Απηχούν το χαμένο της ελληνικό κείμενο και τη μετάφρασή της σε όλες σχεδόν τις γλώσσες της Oriens Christianus. Μία γεωργιανή μετάφραση διασώζεται όχι μόνο στον Κώδικα Α-86 (10ος-11ος αι.) του Εθνικού Κέντρου Χειρογράφων, Tibilisi (Γεωργία) αλλά επίσης και στην προσευχή για το ιαματικό λάδι και νερό στον Παλαιστινιακό Codex Sinaiticus ibericus O.12 (10ος αι.), ο οποίος εκδίδεται εδώ για πρώτη φορά. Μία διαφορετική γεωργιανή εκδοχή βρέθηκε σε νεότερα χειρόγραφα και μπορεί να αντιπροσωπεύει τη μετάφραση ενός ελληνικού πρωτότυπου που δεν έχει ακόμη εντοπισθεί.

Thomas Scott Caulley, "A Fragment of an Early Christian Hymn (Papyrus Bodmer 12): some Observations", 403-414
Το άρθρο ασχολείται με την κυριαρχούσα άποψη για την προέλευση και τη φύση του εξάστιχου σπαράγματος του Κώδικα Bodmer (Papyrus Bodmer 12). Aυτό το απόσπασμα είναι ένα από τα πολλά μέσα στο κώδικα, του οποίου το υλικό πιθανόν να συγκεντρώθηκε για προσωπικούς λόγους προσευχής. Τα παλαιογραφικά πορίσματα της έρευνας δημιουργούν πολλές αμφιβολίες για την υποτιθέμενη σχέση του προς το "Περί Πάσχα" του Μελίτωνος. Αν αφήσει κανείς προς στιγμήν αυτήν τη σχέση στην άκρη, τότε προκύπτουν για το απόσπασμα νέες δυνατότητες ερμηνείας. Ο συγγραφέας εξετάζει τη σημασία του αποσπάσματος από την οπτική των πρώτων Χριστιανών και σε σχέση προς τους εσχατολογικούς γάμους και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα στηρίζεται πιθανόν σε ένα συριακό πρωτότυπο. Η φράση "ᾄσατε τῇ μητρί" αναφέρεται μάλλον στο Άγιο Πνεύμα από ό,τι στην Παρθένο Μαρία ή την Εκκλησία.

Το νέο τεύχος του JJS / The current issue of JJS

Στο νέο τεύχος του Journal of Jewish Studies 61:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Beth A. Berkowitz, "Allegory and ambiguity : Jewish identity in Philo's 'De congressu'", 1-17
 • Jordan D. Rosenblum, "From their bread to their bed : commensality, intermarriage, and idolatry in tannaitic literature", 18-29
 • Michal B. Siegal, "The unintentional killer : midrashic layers in the second chapter of Mishnah Makkot", 30-47
 • Tzvi Novick, "The 'for I say' presumption : a study in early rabbinic legal rhetoric", 48-61
 • Alexander Toepel, "When did Adam wear the garments of light?", 62-71
 • Erica C. Hunter, "Hebrew-script tombstones form Jam, Afghanistan", 72-87
 • Adam S. Ferziger, "Between Catholic Israel and the "K'rov Yisrael" : non-Jews in conservative synagogues (1982-2009)", 88-116
 • Daniel A. Machiela, "A brief history of the Second Temple period name 'Hyrcanus'", 117-138

Δευτέρα 3 Μαΐου 2010

Το νέο τεύχος του Irish Biblical Studies / In the recent issue of Irish Biblical Studies

Στο πρόσφατο τεύχος του Irish Biblical Studies 28:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Shaul Bar, "Abraham's trees", 2-20
 • Doreen Hartland, "Breaching the ' silence' on early Christianity and military service : Paul and the Praetorian Guard ", 21-49

Στο νέο τεύχος του VigChr / In the recent issue of VigChr

Στο τρέχον τεύχος του Vigiliae Christianae 64:3 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:


AnneMarie Luijendijk, "Sacred Scriptures as Trash: Biblical Papyri from Oxyrhynchus", 217-254
Oι περισσότεροι πάπυροι της Κ.Δ. με γνωστή προέλευση βρέθηκαν στην Οξύρυγχο της αρχαίας Αιγύπτου ή για την ακρίβεια, στους σκουπιδότοπους της αρχαίας τοποθεσίας. Το γεγονός ότι ιερά κείμενα πετάχθηκαν στα σκουπίδια προκαλεί έκπληξη, αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη την χριστιανική αντίληψη για την ιερότητα των χριστιανικών βιβλικών χειρογράφων και ως προς το περιεχόμενο και ως φυσικά αντικείμενα. Αυτή ωστόσο η διαπίστωση της προέλευσης των παπύρων ποτέ δεν προκάλεσε προβληματισμό και δεν εξετάστηκε. Αξιοποιώντας μία κοινωνικοϊστορική προσέγγιση στο άρθρο καταδεικνύεται ότι στην Οξύρυγχο κατά την αρχαιότητα οι ίδιοι οι Χριστιανοί συνειδητά πέταξαν βιβλικά χειρόγραφα χωρίς αυτή η απόφαση να έχει να κάνει με τους διωγμούς ή με ζητήματα κανονικότητας.

Eric W. Scherbenske, "Marcion's Antitheses and the Isagogic Genre", 255-279
Σύμφωνα με τους αρχαίους χριστιανούς αιρεσιολόγους οι Αντιθέσεις παρουσίαζαν τις βασικές πεποιθήσεις του Μαρκίωνα οι οποίες στηρίζονταν στη διάκριση του Θεού της εβραϊκής Βίβλου από τον Θεό του Ιησού. Ενώ οι ερευνητές εδώ και πολλά χρόνια τόνισαν αυτήν τη βασική διάκριση ως σημαντική για την κατανόηση της θεολογίας του Μαρκίωνα, το φιλολογικό είδος των Αντιθέσεων, το κύριο μέσο έκφρασης αυτής της θέσης, παραμένει προβληματικό. Ο συγγραφέας προτείνει οι Αντιθέσεις του Μαρκίωνα να χαρακτηρισθούν ως εισαγωγικές, ένα φιλολογικό είδος που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την προκαταρκτική διδασκαλία. Μία εξέταση των κυρίαρχων χαρακτηριστικών των εισαγωγικών κειμένων αποκαλύπτει ότι στην μορφή, στο περιεχόμενο, στο ακροατήριο και στη λειτουργία οι Αντιθέσεις (όπως περιγράφονται από τους αντιπάλους του Μαρκίωνα) συμφωνούν πολύ καλά με αυτό το φιλολογικό είδος. Με το χαρακτηρισμό των Αντιθέσεων ως εισαγωγικό κείμενο δίνεται η δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του συντακτικού έργου του Μαρκίωνα και της αξιοποίησης αυτού του έργου στη διάδοση της διδασκαλίας του. Οδηγώντας τον αναγνώστη στη μαρκιωνιτική ερμηνεία των Γραφών οι Αντιθέσεις καλλιέργησαν την κατηχητική διδασκαλία και τη συνεχή εις βάθος μύηση στα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας του.

Keech, Dominic, "John Cassian and the Christology of Romans 8,3", 280-299
Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στο χαρακτηρισμό του Χριστού "εν ομοιόματι σαρκός αμαρτίας" (Ρωμ 8,3) και υποστηρίζει ότι πρόκειται για μία διπλή πρόσληψη της ερμηνευτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου χωρίου στα έργα του Ωριγένη και του Αυγουστίνου. Καθώς η εξήγηση του Αυγουστίνου αποτελεί ουσιαστικά πρόσληψη εκείνης του Ωριγένη, η αναπαραγωγή της από τον Κασσιανό αποτελεί μία σιωπηλή κρίση της επίδρασης και της σημασίας που είχε η πρώτη Ωριγενική έριδα στη λατινική Δύση. Επιπλέον, ενώ ο Ωριγένης και ο Αυγουστίνος τοποθετούν τη χριστολογική εξήγηση του χωρίου μέσα σε μία συναφή ενότητα για την προέλευση και τη μετάδοση της αμαρτίας, ο Κασσιανός δεν κάνει το ίδιο. Κατά συνέπεια ο συγγραφέας αμφισβητεί τις πρόσφατες προσπάθειες ερευνητών να επανεκτιμήσουν τις ικανότητες του Κασσιανού ως συνθετικού θεολόγου και υποστηρίζει ότι ο Λατίνος συγγραφέας έδινε προτεραιότητα σε μία συγκεκριμένη θεολογική παράδοση και στους έγκυρους εκφραστές της ανεξάρτητα από μία αυστηρή θεολογική ενότητα του έργου του.

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο Women in Judaism / Articles of biblical interest in the current e-issue of Women in Judaism

Στο νέο τεύχος του Women in Judaism 6:2 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Stephen J. Stern, Rebecca: The First Dialogic Philosopher
Η μελέτη αυτή είναι μία δημιουργική κατά τον τύπο των midrash εξερεύνηση της γένεσης του κόσμου του Ισαάκ και της Ρεβέκκα. Τα εργαλεία που υιοθετεί ο συγγραφέας στη διερεύνηση της αφήγησης περιορίζονται στα έργα και τις σκέψεις των τριών διαλογικών φιλοσόφων Franz Rosenzweig, Martin Buber και Emmanuel Levinas - και συμπληρώνονται από κάποια παραθέματα από τους Abraham Joshua Heschel και Avivah Zornberg. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία ανάγνωση αυτών των διανοητών από τον συγγραφέα μέσα στην αφήγηση. Χρησιμοποιώντας τη σκέψη τους με έναν μιδρασικό τρόπο, ο συγγραφέας κινείται ελεύθερα στην αξιοποίησή τους και χρησιμοποιεί τις σκέψεις τους έξω από τη συνάφεια μέσα στην οποία αρχικά βρίσκονταν. Με αυτόν τον τρόπο εύκολα θα μπορούσε να μερδέψει κανείς τη φωνή του συγγραφέα με εκείνες των Ιουδαίων διανοητών που αξιοποιήθηκαν στη μελέτη.

David J. Zucker, Moshe Reiss, Abraham, Sarah, and Hagar as a Blended Family: Problems, Partings, and Possibilities
Μεικτές οικογένειες είναι εκείνες στις οποίες μετά το διαζύγιο ή το θάνατο και στη συνέχεια μέσα από ένα νέο γάμο ένας τουλάχιστον γονιός κι ένα παιδί (ή περισσότερα) δεν έχουν βιολογική σχέση μεταξύ τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απαντά στη Γένεση. Πρόκειται για τις ζωές και σχέσεις των Αβραάμ, Σάρα και Αγαρ και στη συνέχεια του Ισμαήλ και του Ισαάκ. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται αυτή η αρχαία μεικτή οικογένεια μέσα από τους φακούς των σχέσεων μεταξύ συζύγων και παιδιών στην οικογένεια του 21ου αι. Αυτό που ήταν αποδεκτό στον αρχαίο κόσμο, τα πολιτισμικά ήθη και τα έθιμα εκείνης της εποχής ,δεν είναι τα μέτρα και τα πρότυπα της δικής μας εποχής. Ωστόσο και παρά αυτήν τη διαφοροποίηση το παρελθόν διαφωτίζει το παρόν. Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη: προβλήματα, χωρισμοί και δυνατότητες, όπου εξετάζεται αυτήν η αρχαία οικογένεια μέσα από βιβλικά, μιδρασικά και σύγχρονα κείμενα.

Dina Dahbany-Miraglia, Was Judith an Esheth Chayil?
Σε αυτήν τη μελέτη εξετάζεται η σχέση μεταξύ του βιβλίου της Ιουδείθ και του γνωστού κειμένου Παρ 31,10-31, που είναι γνωστό ως Eshet Chayil (Η ανδρεία γυναίκα).

Κυριακή 2 Μαΐου 2010

Το πρόσφατο τεύχος του Lateranum / The current issue of Lateranum

Το πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Lateranum 75:3 (2009) είναι αφιερωμένο στον απόστολο Παύλο και στην εκκλησία της Ρώμης:

 • Paolo Merlo, "Il contesto ebraico romano al tempo di S. Paolo", 523-542
 • Romano Penna, "Il contesto storico della Chiesa di Roma al tempo di S. Paolo", 543-566
 • Giuseppe Pulcinelli, "Occasione e scopo della Lettera ai Romani : vagliando le opzioni", 567-587
 • Innocenzo Cardellini, "'In te saranno benedette tutte le genti' (Galati 3,8b - Genesi 12,3b)", 589-596
 • Antonio Pitta, "La diffamazione di Paolo, i forti e i deboli nello sfondo storico della Lettera ai Romani", 597-608
 • Brunero Gherardini, "Il primato petrino nell'epistolario del'apostolo Paolo", 609-632
 • Renzo Gerardi, "Prisca ed Aquila : in sinergia con l'apostolo Paolo", 633-656
 • Danilo Mazzoleni, "San Paolo nel repertorio figurativo e nelle iscrizioni paleocristiane di Roma", 657-681
 • Mario F. Collu, "La croce a Roma e nella Lettera ai Romani", 683-702
 • Luigi M. DePalma, "' Per tenere sempre fisso innanzi agli occhi un sì perfetto modello di zelo' : la Pia Unione di San Paolo, un'associazione apostolica del clero romano", 703-746
 • L'ubomír Zák, "San Paolo e la sua Lettera ai Romani negli scritti carcerari di Max Josef Metzger", 747-778
 • Eva C.Rava, "San Paolo e l'Epistola ai Romani nella riflessione del Servo di Dio Don Luis M. Etcheverry Boneo : una prospettiva sacramentale", 779-794

Το νέο τεύχος του Bibel und Kirche / The current issue of Bibel und Kirche

Το τρέχον τεύχος του Bibel und Kirche 65:2 (2010) είναι αφιερωμένο στο όνομα του Θεού:

 • Jürgen Ebach, "Gottes Name(n) : oder: Wie die Bibel von Gott spricht",
  62-67
 • Thomas Hieke, "Gottesbezeichnungen im Alten Testament ", 68-69
  Martin Rösel, "Wer den Namen des Herrn nennt, soll gewiss getötet werden (Lev 24,16 LXX) : der Gottesname in Qumran und in der Septuaginta (LXX)", 70-76
 • Thomas Staubli, "Geheiligt werde Dein Name : der göttliche Name als Bild in Kanaan und Israel mit Ausblicken ins Judentum, Christentum und den Islam", 77-86
 • Erich Zenger, "Gott hat niemand je geschaut (Joh 1,18) : die christliche Gottesrede im Angesicht des Judentums", 87-93 *
 • Monika Fander, "Ihr aber, für wen haltet ihr mich? (Mk 8,29) : Jesu Namen und Titel als Kurzformeln für Gottes Heilshandeln", 94-98
 • Bertram Stubenrauch, "Vom Namen Gottes in Israel zum Namen des Dreifaltigen : eine bibeltheologische Wegbeschreibung ", 100-104
 • Werner Trutwin, "Der einzig Gerechte! : die 99 schönsten Namen Gottes im Islam", 105-107
 • Ursula Rapp, "Unaussprechlich und mächtig : der Gottesname in der Bibel in gerechter Sprache und in der neuen Zürcher Bibel ", 108-110
 • Wolfgang Baur, "Ein Volk für seinen Namen : die Verwendung des Gottesnamens bei den Zeugen Jehovas ", 111

* Με αφορμή το θάνατο του συγγραφέα και ομότιμου καθ. της Π.Δ. στο Παν/μιο του Münster Ε. Ζenger, το περιοδικό έδωσε τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο άρθρο του εκλιπόντος στο τρέχον τεύχος του BiKi .