Σάββατο 4 Απριλίου 2009

Δύο νέα άρθρα στο JHS

Στο νέο τεύχος του Journal of Hebrew Scriptures 9 (2009) δημοσιεύονται τα εξής νέα άρθρα:

James M. Kennedy, Psalm 29 as Semiotic System: A Linguistic Reading
Σε αυτή τη μελέτη ο συγγραφέας αποπειράται να αναγνώσει τον Ψαλμό μέσα από ερμηνευτικό πρίσμα και τα συμπεράσματα της στρουκτουραλιστικής θεωρίας της Σχολής της Τσεχίας και τη φιλολογική θεωρία της ρωσικής Σχολής της Μορφής. Αυτές οι δύο οπτικές συμφωνούν ότι ένα ποιητικό έργο θα πρέπει αναλυθεί με βάση την αναλογία μίας στρουκτουραλιστικής προσέγγισης της μελέτης μίας γλώσσας. Ο συγγραφέας προτείνει μία ανάγνωση του Ψα 29, όπου η εσωτερική του δομή (Einstellung) δεν εκφράζει τόσο πολύ ποιο είναι το νόημα αλλά πώς αυτό εκφέρεται.

Andrew C. Gow, The Contested History of a Book: The German Bible of the Later Middle Ages and Reformation in Legend, Ideology, and Scholarship

Βιβλιοπαρουσιάσεις του Review of Biblical Literature, 03/04/2009

Στη νέα ηλεκτρονική έκδοση του Review of Biblical Literature 03/04/2009 έχουν αναρτηθεί οι εξής βιβλιοκρισίες:


Piotr Bienkowski, Christopher Mee, and Elizabeth Slater, eds.
Writing and Ancient Near Eastern Society: Papers in Honour of Alan R. Millard
Reviewed by Raymond Person

Gerald L. Borchert
Worship in the New Testament: Divine Mystery and Human Response
Reviewed by Tony Costa

Thomas L. Brodie
Proto-Luke: The Oldest Gospel Account: A Christ-Centered Synthesis of Old Testament History Modelled Especially on the Elijah-Elisha Narrative
Reviewed by Gerbern S. Oegema

Stephanie Lynn Budin
The Myth of Sacred Prostitution in Antiquity
Reviewed by Mayer Gruber
Reviewed by Lena-Sofia Tiemeyer

Roland Deines
Die Gerechtigkeit der Tora im Reich des Messias: Mt 5,13-20 als Schlüsseltext der matthäischen Theologie
Reviewed by Stephan Witetschek

Neil Elliott
The Arrogance of Nations: Reading Romans in the Shadow of Empire
Reviewed by Glenn E. Snyder
Reviewed by Graydon F. Snyder
Reviewed by Ben Witherington III

Weston W. Fields
The Dead Sea Scrolls: A Short History
Reviewed by Eric F. Mason

Benjamin Fiore
The Pastoral Epistles: First Timothy, Second Timothy, and Titus
Reviewed by Matthew D. Montonini

Joseph A. Fitzmyer
First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary
Reviewed by Anthony C. Thiselton

Matthew E. Gordley
The Colossian Hymn in Context: An Exegesis in Light of Jewish and Greco-Roman Hymnic and Epistolary Conventions
Reviewed by Vincent Pizzuto

Wouter J. Hanegraaf, ed.
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism
Reviewed by David E. Aune

Edith M. Humphrey
And I Turned to See the Voice: The Rhetoric of Vision in the New Testament
Reviewed by Greg Carey

Matthias Köckert
Die Zehn Gebote
Reviewed by Paul Sanders

Andreas J. Kostenberger and Scott R. Swain
Father, Son and Spirit: The Trinity and John's Gospel
Reviewed by Mary Coloe

Oded Lipschits, Gary N. Knoppers, and Rainer Albertz, eds.
Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E.
Reviewed by Allen Kerkeslager

Linda M. MacCammon
Liberating the Bible: A Guide for the Curious and Perplexed
Reviewed by Martin Meiser

Chaim Miller, ed.
The Gutnick Edition Chumash: With Rashi's Commentary, Targum Onkelos and Haftaros with a Commentary Anthologized from Classic Rabbinic Texts and the Works of the Lubavitcher Rebbe
Reviewed by Jason Kalman

Eckart Reinmuth
Anthropologie im Neuen Testament
Reviewed by Christoph Stenschke

Robert Rezetko
Source and Revision in the Narratives of David's Transfer of the Ark: Text, Language, and Story in 2 Samuel 6 and 1 Chronicles 13, 15-16
Reviewed by Terrance A. Clarke

Eric A. Seibert
Subversive Scribes and the Solomonic Narrative: A Rereading of 1 Kings 1-11
Reviewed by Ralph K. Hawkins

Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

Πρακτικά συνεδρίου για το Μανιχαϊσμό

Από τις εκδόσεις Brill κυκλοφορούν τα πρακτικά συνεδρίου αφιερωμένου στο Μανιχαϊσμό και στις νεότερες ανακαλύψεις και επιστημονικές διαπιστώσεις σχετικά με αυτόν:

New Light on Manichaeism
Papers from the Sixth International Congress on Manichaeism
Edited by Jason David BeDuhn
(Nag Hammadi and Manichaean Studies, 64), Brill 2009
ISBN: 978 90 04 17285 2
€ 104.00

Περίληψη εκδοτικού οίκου
Νέο φως στο Μανιχαϊσμό παρέχουν οι τελευταίες ανακαλύψεις και διαπιστώσεις για τη μανιχαϊκή θρησκεία μέσα στο πέρασμα των 1000 περίπου χρόνων ζωής της. Πρόκειται για συμπεράσματα που αφορούν τόσο στη ζωή και στη σκέψη του ίδιου του Μάνη, την ανάπτυξη της διδασκαλίας του και την πρακτική της συγκεκριμένης θρησκεία στη Β. Αφρική, Ιράν, Κεντρική Ασία και Κίνα. Στον τόμο περιέχονται κείμενα ειδικών σε θέματα Μανιχαϊσμού, οι οποίοι παρέχουν νέες προσεγγίσεις των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων του Μανιχαϊσμού και πρωτοποριακές αναλύσεις των θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών δυναμικών που επηρέασαν την άνοδο και πτώση αυτής της θρησκείας.

Περιεχόμενα βιβλίου
 • A Religion of Deeds: Scepticism in the Doctrinally Liberal Manichaeism of Faustus and Augustine, Jason David BeDuhn
 • The Conversation of John the Orthodox with a Manichaean: An Analysis of Its Sources and Its Significance for Manichaean Studies, Byard Bennett
 • Manichaeism Among the Uygurs: The Uygur Khan of the Bokug Clan, Larry Clark
 • Manichaean Time-Management: Laymen between Religious and Secular Duties, Iris Colditz
 • Characteristics of Manichaeism in Roman Africa, J. Kevin Coyle
 • Mani’s Account of Other Religions According to the Coptic Synaxeis Codex, Wolf-Peter Funk
 • How We Know the Exact Year the Archegos Left Baghdad, Cyril Glassé
 • An Experiment with Digital Reconstruction with a Manichaean Book Painting: The Work of the Religion Scene (MIK III 4974 recto), Zsuzsanna Gulácsi
 • The Manichaean Church between Earth and Paradise, Claudia Leurini
 • Medieval Manichaean and Nestorian Remains in the Zayton (Quanzhou) of Marco Polo, Samuel N. C. Lieu
 • Sukhāvatī and the Light-world: Pure Land Elements in the Chinese Manichaean Eulogy of the Light-world, Gunner Mikkelsen
 • The Beginning of Mani’s Psalm Wuzurgān Āfrīwan in Parthian and Middle Persian, Enrico Morano
 • The Sogdian Version of Mani’s Letter of the Seal, Christiane Reck
 • Snatches of the Middle Iranian “Tale of the Five Brothers”, Christiane Reck
 • A Manichaean Collection of Letters and a List of Mani’s Letters in Middle Persian, Werner Sundermann

Προφητικός λόγος στον Ιωάννη Χρυσόστομο

Παραπέμπουμε στο ιστολόγιο του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Ηλία Οικονόμου, όπου έχει αναρτηθεί η εισήγηση που διάβασε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ το Νοέμβρη του 2007 με αφορμή τη συμπλήρωση 1600 ετών από το θάνατο του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Πατώντας στον τίτλο θα βρεθείτε στη σχετική σελίδα:

Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής: κείμενα εισηγήσεων

Στο έργο του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής, το οποίο λειτουργεί ο τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Ερμηνείας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας έχουμε ήδη αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Παραπέμπουμε σήμερα σε δύο εισηγήσεις, που διαβάστηκαν κατά τις φετινές συναντήσεις, το κείμενο των οποίων έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Σεμιναρίου:
Francoise Vinel (de Théologie catholique, Université Marc Bloch Strasbourg), "Ερμηνεία των βιβλίων του Σολομώντα στη θεολογία των Πατέρων" (μετάφρ. από τα γαλλικά Κ. Παπαδημητρίου)

Πέμπτη 2 Απριλίου 2009

Ένα καινούργιο βιβλίο για την εικόνα του Ιησού στα απόκρυφα


Κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο για τον Ιησού στα απόκρυφα (στα ολλανδικά):

De apocriefe Jezus
Leuven ; Voorburg : Vlaamse Bijbelstichting ; Acco
2006
ISBN 90-334-6116-1
19,80 ευρώ

 • Peter Schmidt, "De joods-christelijke apocriefe evangeliën", 13-31
 • Johan Leemans, "Het evangelie der Egyptenaren", 33-52
 • Geert van Oyen, "De kleine Jezus", 53-78
 • Boudewijn Dehandschutter, "De gnostische Jezus en hat Thomasevangelie", 79-92
 • Isabelle VandenHove, "Het verrijzenisverhaal in het Petrusevangelie", 93-121
 • Esther A. de Boer, "Jezus volgens het evangelie van Maria", 123-137
 • Αnnette Merz, "Het Jezusbeeld in de handelingen van Paulus en Thecla", 139-159
 • Reender Kranenborg, "Moderne pseudo-apocriefe geschriften over Jezus", 161-181
 • Frans van Segbroeck, "Groei en vastlegging van het Nieuwe Testament", 183-202

Μαγνητοφωνημένη διάλεξη του P. Harland για την κοσμοθεωρία του Απόκρυφου Ιωάννου (2)

Ο Philip Harland ανάρτησε στο ιστολόγιό του το δεύτερο μέρος της μαγνητοφωνημένης διάλεξής του για το Απόκρυφο Ιωάννου, με θέμα αυτήν τη φορά τη σωτηριολογία του βιβλίου. Για να κατεβάσετε το ηχητικό αρχείο και να το ακούσετε, πατήστε εδώ.

SAGE: ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά τον Απρίλιο

Η SAGE παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα περιοδικά της, ανάμεσα στα οποία και σε πολλά βιβλικού ενδιαφέροντος (π.χ. JSNT, JSOT, BTB κτλ) για όλο το μήνα Απρίλιο. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί δωρεάν (πατήστε εδώ) και να διαβάσει σε μορφή pdf τα άρθρα των περιοδικών.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

BMCR βιβλιοκρισία: Popular Morality in the Early Roman Empire

Στο ιστολόγιο του Bryn Mawr Classical Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2007 και θέμα έχει τη λαϊκή ηθική κατά τα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια:

Teresa Morgan, Popular Morality in the Early Roman Empire
Cambridge: Cambridge University Press, 2007
ISBN 978-0-521-87553-0
$105.00

Το βιβλίο είχε παρουσιασθεί με πολύ θετικά σχόλια και στην Times Literary Supplement 5493 (2008). Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο με συστηματικό τρόπο παρουσιάζει μία πλευρά της ηθικής του αρχαίου κόσμου, την οποία μέχρι σήμερα φαίνεται να μη λάμβαναν σοβαρά υπόψη τους οι ιστορικοί των πρώτων 2 μεταχριστιανικών αιώνων, αυτήν, η οποία αποτυπώνεται στους μύθους, στις παροιμίες, στις γνώμες και στα παραδείγματα (exempla). Αν συλλογισθεί κανείς ότι το 80% περίπου του ανδρικού πληθυσμού (σύμφωνα με τη συγγραφέα) ήταν αναλφάβητο, μπορεί να αντιληφθεί τη μεγάλη αξία που έχουν τέτοια δείγματα λαϊκής ηθικής διδασκαλίας και έκφρασης για τον ιστορικό εκείνης της εποχής αλλά και για όσους μελετούν τα κείμενα της Κ.Δ.
Ας πάρουμε για παράδειγμα το θέμα της φιλίας, θέμα το οποίο συχνά απαντά σε κείμενα της Κ.Δ. Οι φίλοι, αληθινοί και κίβδηλοι, απαντούν συχνά σε αυτά τα ψήγματα λαϊκής σοφίας: η φιλία σύμφωνα με τη Morgan καταλαμβάνει το 12% του συνόλου των θεμάτων στις γνώμες, το 9% εκείνου των θεμάτων των παροιμιών και το 7% εκείνου των θεμάτων των μύθων. Ο κόσμος που αναπαριστούν αυτά τα κείμενα είναι ένας κόσμος εύθραυστος κι επικίνδυνος, όπου κυριαρχεί η ανισότητα, το συμφέρον και ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Είναι ένας κόσμος που θυμίζει τόσο πολύ το δικό μας. Σε έναν τέτοιο κόσμο ο φίλος είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός (Μενάνδρου, Γνῶμαι μονόστιχοι 526), όταν βέβαια είναι γνήσιος. Οι προκλήσεις αυτού του κόσμου και ο χρόνος δοκιμάζει τη φιλία, όπως η φωτιά αναδεικνύει το χρυσό (Μενάνδρου, Γνῶμαι μονόστιχοι 276: κρίνει φίλους ὁ καιρός, ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ). Διαβάζοντας κανείς αυτά τα κείμενα διαπιστώνει τη διαχρονικότητα αυτών των διαπιστώσεων, οι οποίες συχνά διατυπώνονται με αφοπλιστικό ρεαλισμό, με χιούμορ και σαφήνεια. Για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα τέτοιας διαχρονικής χρήσης των αρχαίων ρήσεων, παραπέμπω στην παροιμία, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα: "Ζεῖ χύτρα, ζεῖ φιλία" (Ζηνοβίου, Ἐπιτομή 5,23).

Ένα νέο βιβλίο για την κρατική διοίκηση στη ρωμαϊκή Αίγυπτο

Από το ιστολόγιο What's New in Papyrology πληροφορούμαστε την έκδοση ενός νέου βιβλίου για διοίκηση στην Αίγυπτο κατά τα ρωμαϊκά χρόνια:

Andrea Jördens, Statthalterliche Verwaltung in der roemischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti (Historia Einzelschriften 175),
Stuttgart 2009: Franz Steiner Verlag.
ISBN 978-3-515-09283-8
86 Euro

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Για καμιά άλλη επαρχία του Imperium Romanum δεν έχουμε ακριβέστερες πληροφορίες από όσες έχουμε για την Αίγυπτο. Πουθενά δε βρέθηκε πλουσιότερο υλικό για τη διοίκηση και τα καθήκοντα ενός Ρωμαίου διοικητή από όσο βρέθηκε σε αυτήν την επαρχία. Ωστόσο δεν έχει αναγνωρισθεί η μεγάλη αξία των πληροφοριών για τη διοίκηση της επαρχίας, οι οποίες προκύπτουν από τους ελληνικούς παπύρους. Αυτό αδικεί ωστόσο τις συγκεκριμένες πηγές, καθώς αυτά τα κείμενα συντάχθηκαν στο πλαίσιο των μαρτυρούμενων αρμοδιοτήτων του διοικητή σχετικά με τη φορολογία και την οικονομική διαχείριση. Τα κείμενα αυτά της διοικητικής καθημερινότητας ρίχνουν φως στις πράξεις των Ρωμαίων αξιωματούχων και κυρίως του διοικητή της επαρχίας και ταυτόχρονα οδηγούν γενικότερα σε συμπεράσματα για τις βασικές αρχές της ρωμαϊκής διοίκησης σε μία κατακτημένη περιοχή.

Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Άρθρο του E. M. Meyers για την αρχαιολογία στην Παλαιστίνη

Με τα αρχαιολογικά ευρήματα έχει να κάνει και το επόμενο δημοσίευμα και μάλιστα τη σύνδεσή τους με την πολιτική κατάσταση στην Παλαιστίνη σήμερα. Πατώντας επάνω στον τίτλο θα βρεθείτε στο σχετικό άρθρο του καθηγητή Eric M. Meyers του Duke University, το οποίο δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα Τhe Bible and Interpretation:

Ανασκαφές στο ανάκτορο της Αρχαίας Πέλλας


Η είδηση δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα ΝΕΑ. Μετά από τριετείς εργασίες οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως το ανάκτορο, στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μ. Αλέξανδρος. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν χώρους συμποσίων, κοιτώνες και εστιατόρια, παλαίστρα, λουτρά κτλ.
Παραθέτουμε από το δημοσίευμα:
"Το ανάκτορο (μήκους 400 μ. και πρόσοψης 160 μ.!) εντοπίζεται στον κεντρικό από τους τρεις λόφους που «περιβάλλουν» το βόρειο τμήμα της πόλης, συνολικού πλάτους (από τα ανατολικά έως τα δυτικά) 1.300 μέτρων. Το μήκος της πόλης από τα νότια έως τα βόρεια, όπου βρίσκονταν οι τρεις λόφοι, έφτανε τα τρία χιλιόμετρα.

Στο εσωτερικό του ανακτόρου οι ανασκαφείς εντόπισαν χώρους δείπνων και συμποσίων, και γύρω από την ενσωματωμένη στο κτίριο παλαίστρα ελαιοθέσια (χώροι όπου οι εκπαιδευόμενοι νεαροί βασιλόπαιδες άλειφαν με λάδι τα σώματά τους προετοιμαζόμενοι για αθλοπαιδιές). Μέρος του κτιριακού συγκροτήματος λειτουργούσε ουσιαστικά ως... σχολή ευελπίδων για αριστοκράτες. Εκεί οιβασιλόπαιδες (με προεξάρχοντα τον Αλέξανδρο) και οι νέοι ηλικίας 14-18 ετών, γόνοι των αυλικών και των στρατιωτικών, εκπαιδεύονταν αθλητικά, πνευματικά και στρατιωτικά ώστε να στελεχώσουν ως αξιωματούχοι το στρατοκρατικό σύστημα της εποχής."
Τα ευρήματα θα παρουσιασθούν στην 22η ετήσια επιστημονική συνάντηση για το "Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη" (2-4 Απριλίου, Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ). Στο ίδιο συνέδριο θα παρουσιασθεί και το ενδιαφέρον εύρημα χρυσού στεφανιού που στόλιζε οστά νεαρού ατόμου, το οποίο εικάζεται ότι ήταν ένας από τους γιους του Μ. Αλεξάνδρου.

Για να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο Religion

Στο νέο τεύχος του περιοδικού Religion 39:1 (2009) δημοσιεύονται δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Larry W. Hurtado, "New Testament studies in the 20th century", 43-57
Εξετάζοντας διαχρονικά τις καινοδιαθηκικές σπουδές καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι είναι ένας ζωντανός και παραγωγικός επιστημονικός κλάδος. Ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρείται μία αυξανόμενη διαφοροποίηση των τρόπων προσέγγισης των κειμένων και των ερευνητικών εργαλείων. Επίσης παρατηρείται μετακίνηση των σπουδών προς τις αγγλόφωνες χώρες (κυρίως στη Β. Αμερική), η μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτές επιστημόνων που προέρχονται από το ρωμαιοκαθολικό, τον ευαγγελικό και τον ιουδαϊκό κόσμο, η αυξανόμενη παρουσία των γυναικών και η ποικιλία των ερευνητικών προσεγγίσεων. (Τις επόμενες μέρες θα δώσουμε μία περίληψη του ενδιαφέροντος αυτού άρθρου)


Jacob Neusner, "Is Scripture the origin of the Halakhah?", 58-68

Η Παλαιά Διαθήκη και κυρίως η Πεντάτευχος συνιστά τη φυσική αφετηρία για κάθε έρευνα όσον αφορά στις απαρχές του Ιουδαϊσμού. Το ερώτημα, στο οποίο δίνεται εδώ απάντηση ξεκινά από ένα απλό δεδομένο: η Πεντάτευχος κατέχει μία προνομιακή θέση μέσα στο ραββινικό σύστημα, το οποίο συνδέει ένα μεγάλο μέρος της Halakhah με τους νόμους της Πεντατεύχου. Επομένως όταν κανείς αναζητά τις απαρχές του συστήματος, είναι φυσικό να αντιμετωπίζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη ως τη βάση και τις διατυπώσεις χαλακικού τύπου ως τις μεταβλητές. Τι θα συμβεί όμως, αν αντιμετωπίσουμε το σύστημα ως τη βάση και τη Γραφή ως τη μεταβλητή; Τότε βλέπουμε ότι το σύστημα της Halakhah αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό σύστημα, το οποίο δεν πηγάζει από τη Γραφή. Γιατί συμβαίνει αυτό; Εξαιτίας αυτού του παράδοξου: η Γραφή είναι απαραίτητη για το σύστημα της halakhah αλλά και αυτό με τη σειρά του είναι απαραίτητο για τη Γραφή. Η halakhah είναι αυτάρκης και χωρίς τη Γραφή. Απαιτεί μόνο τα δεδομένα της Γραφής - κι αυτά στην απλή τους μορφή χωρίς να είναι ενταγμένα σε ένα σύστημα.

Το τεύχος OTSSA 21:2 (2008)

Στο τεύχος 21:2 (2008) του περιοδικού Old Testament essays : journal of the Old Testament Society of South Africa δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Alec Basson, "Image schemata of containment and path as underlying structures for core metaphors in Psalm 142", 261-272
 • Phil J. Botha -Beat Weber, " 'Killing them softly with this song ...' : the literary structure of Psalm 3 and its psalmic and Davidic contexts ; part 2: a contextual and intertextual interpretation of Psalm 3", 273-297
 • Johan Coetzee, "Psalm 104 : a bodily interpretation of 'Yahweh's history'", 298-309
 • David G. Firth, "David and Uriah : (with an occasional appearance by Uriah's wife) - reading and re-reading 2 Samuel 11", 310-328
 • Jacobus W. Gericke, "Why is there something rather than nothing? : biblical ontology and the mystery of existence", 329-344
 • Alphonso Groenewald, "Psalm 16 (LXX Ps 15) and Acts of the Apostles : part 2", 345-357
 • Alphonso Groenewald, "Psalm 69:36 in the light of the Zion-tradition", 358-372
 • Knut Holter, "'A negro, naturally a slave' : an aspect of the portrayal of Africans in colonial Old Testament interpretation", 373-382
 • Zacharias Kotzé, "The witch in Psalm 59 : an Afro-centric interpretation", 383-390
 • James A. Loader, "Intertextuality in multi-layered texts of the Old Testament", 391-403
 • Danie F. O'Kennedy, "The meaning of "great mountain" in Zechariah 4:7", 404-421
 • Nicolene Rautenbach, "YHWH loves Zion - Zion loves YHWH : an exploration of the workings of Ancient Near Eastern social values in Psalm 87", 422-434
 • Gerrie Snyman, "David and Shimei: innocent victim and perpetrator?", 435-454
 • Cobus Swart ;Dirk Human, "Hoe bruikbaar is Levitikus 18 en 20 in die homoseksualiteitsdebat?", 455-481
 • Marius D. Terblanche, "The theme of the Babylonian exile as imprisonment in Isaiah 42:22 and other texts in Isaiah 40-55", 482-497
 • Ronald H. van der Bergh, "A narratological analysis of time in 2 Samuel 11:2-27a", 498-512
 • Roelie van der Spuy, "Hebrew alphabetic acrostics : significance and translation", 513-532
 • Philip P. Venter, "Salvation for earth? : a body critical analysis of Psalm 74", 533-545
 • Hendrik Viviers, "Who really 'created'? : Psalm 19 and evolutionary psychology in dialogue", 546-563

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009

Διήμερο colloquium με θέμα το βιβλίο του Ιωνά

Από την ιστοσελίδα Compitum πληροφορούμαστε της διοργάνωση colloquium στο διάστημα 2/4 - 3/4 /2009 στο Πανεπιστήμιο του Artois (Pôle d’Arras - amphithéâtre ‘Jacques Sys’) με το θέμα:

Le livre de Jonas
Πρόγραμμα

2 Απριλίου 2009
9h : Accueil des participants
9h 30 : Ouverture par Christian MORZEWSKI, président de l’université d’Artois, et Introduction par Jean-Marc VERCRUYSSE, directeur de la revue Graphè
10h : André WÉNIN et Claude LICHTERT (université catholique de Louvain-la-Neuve)
Jonas : le livre biblique et le personnage. Approche exégétique
11h 30 : Brigitte DONNET-GUEZ (université de Lille III)
La confrontation entre Dieu et Jonas dans la littérature rabbinique
14h : Régis COURTRAY (université de Toulouse II)
Le Commentaire sur Jonas de Jérôme. Autour des travaux d'Yves-Marie Duval
14h 45 : Anne-Sophie DUROZOY (université de Poitiers)
Représentations et significations médiévales du monstre marin accompagnant Jonas
15h 45 : Jean-Michel RIETSCH (université de Haute-Alsace)
Paracelse (1493-1541) et Jonas : le problème du signe et de la vérité prophétique entre philosophie de la nature et théologie
16h 30 : Natacha SALLIOT (université du Maine)
Réformes religieuses et réception du Livre de Jonas
17h 15 : Robert-Régor MOUGEOT
Si Jonas m’était conté d’après la traduction de la Bible de Jérusalem et celle d’André Chouraqui, le Grand Œuvre de Jonas du kabbaliste Virya et le Livre de la Splendeur (Zohar).

3 Απριλίου 2009
9h 30 : Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD (université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense)
Une réécriture poétique de Jonas à la Renaissance : le Jonas propheta de Sébastien Castellion
10h 15 : Marie-France MONGE-STRAUSS (université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense)
«Jonas englouty de la baleine »
11h 15 : Anne-Gaëlle WEBER (université d’Artois)
«Jonas considéré d’un point de vue historique» (Moby Dick, Melville)
12h : Linda RASOAMANANA (université de Poitiers)
Jeux et enjeux de l’intertextualité biblique dans Jonas ou l’Artiste au travail de Camus
14h 30 : Gaëlle GUYOT (université de Paris XI)
Jonas dans l’œuvre de Jean-Paul de Dadelsen
15h 15 : Serge MARTIN (université de Caen-Basse Normandie)
Henri Meschonnic traducteur du Livre de Jonas : poème, essai et traduction vers l’épopée
16h 15 : Lydie LAROQUE (université de Cergy-Pontoise)
Jonas (1987) de Jacques Chessex ou la crise du sujet
17h : Conclusion du colloque

Το νέο τεύχος του Bulletin for biblical research

Στο νέο τεύχος του Bulletin for biblical research 19:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Richard S. Hess, "Questions of reading and writing in ancient Israel", 1-9
 • Gary N. Knoppers, "The synoptic problem? : an Old Testament perspective", 11-34
 • Craig L. Blomberg, "Jesus, sinners, and table fellowship", 35-62
 • John G. Nordling, "A more positive view of slavery : establishing servile identity in the Christian assemblies", 63-84
 • Gregory K. Beale," The overstated 'new' perspective?", 85-94

Κυριακή 29 Μαρτίου 2009

Rick Brannan: Υφολογική ανάλυση της μετάφρασης των Ο΄

Ο Rick Brennan έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό του την εισήγησή του με θέμα την υφολογική ανάλυση της μετάφρασης των Ο΄. Σύμφωνα με την περίληψη της εισήγησης ο συγγραφέας εφαρμόζει τη μέθοδο υφολογικής ανάλυσης που ανέπτυξε ο Anthony Kenny στο βιβλίο του A Stylometric Study of the New Testament (1986). Στη συγκεκριμένη εισήγηση ωστόσο θέμα είναι το γενικό ύφος της μετάφρασης των Ο΄ κι όχι οι πιθανοί συγγραφείς / συντάκτες των επιμέρους τμημάτων. Επίσης η μετάφραση των Ο΄ αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σώμα και δεν εξετάζεται η σχέση της με το εβραϊκό κείμενο. Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ.

Συνέδριο για τους ρωμαϊκούς θεσμούς κατά το 2ο και 3ο αι. μ.Χ.

Από τις 17 έως 19 Απριλίου θα λάβει χώρα συνέδριο με τον τίτλο

"Double Vision. Views on Roman Institutions in Greek and Latin Writing in the 2nd and 3rd century CE"


στην Odense, Δανία.
Διοργανωτές: Department of History at the University of Southern Denmark (Δανία) & School of Classics University of St. Andrews (Μ. Βρετανία)

Οι εισηγήσεις που θα διαβαστούν στο συνέδριο θα έχουν θέμα τους τρόπους που Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς του τ. 1ου αι. έως και 3ου αι. μ.Χ. βίωσαν και παρουσίασαν τη ρωμαϊκή εξουσία και τους κρατικούς θεσμούς. Θα επικεντρωθούν στις διαφορές και ομοιότητες στους τρόπους που παρουσιάζονται η Ρώμη, η ρωμαϊκή εξουσία, οι θεσμοί και οι πρακτικές της μέσα στα ελληνικά και λατινικά φιλολογικά είδη. Στόχος του συνεδρίου είναι να διαφωτίσει πλευρές της σχέσης μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων όσον αφορά στον τρόπο που αυτοί ανταποκρίνονται στη ρωμαϊκή εξουσία κι επομένως να εξετάσει την αναδεικνυόμενη "ορθοδοξία" δυο διαφορετικών καλλιεργημένων πνευματικά ομάδων, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους στο πολιτισμικό και πολιτικό υπόβαθρό τους και στη γλώσσα.

Τα θέματα των εισηγήσεων μπορείτε να τα διαβάσετε πατώντας εδώ.

Ανάμεσα σε αυτά διακρίνουμε και κάποια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τα κείμενα της Κ.Δ., τον Ιουδαϊσμό του 1ου έως και του 3ου αι. μ.Χ. και τον αρχέγονο Χριστιανισμό:

Dr. Rhiannon Ash (Oxford University), ‘Fractured Vision: Josephus and Tacitus on Vespasian and Civil War’
Dr. Carsten Hjort Lange (University of Nottingham), ‘Rewriting the Past: Greek and Latin views on the Emperor Cult’
Professor Tessa Rajak (University of Reading), ‘Josephus and Rome: Roman power in Jewish writing’
Professor John Moles (University of Newcastle), ‘Accommodation or Opposition? Luke-Acts on Rome’

Διάλεξη με θέμα τα νομίσματα της εποχής του Χριστού

Στο πλαίσιο του Στ΄ κύκλου ομιλιών του «Κέντρου Μουσειακών Ερευνών» ο Ιωάννης Στόγιας, αρχαιολόγος - νομισματολόγος, θα παρουσιάσει το θέμα:

"Νομίσματα της εποχής του Χριστού - Επέτειοι σε ρωμαϊκά νομίσματα. Η αναζήτηση της ιστορίας και η διαχείριση της πληροφορίας"

Δευτέρα 6 Απριλίου, ώρα 19:30
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κεντρικό κτίριο, αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του BTB

Στο νέο τεύχος του Biblical Theology Bulletin 39:2(2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

James A. Sanders, "The Book of Job and the Origins of Judaism", 60-70
Τα εργαλεία διακειμενικής ανάλυσης, τα οποία πρόσφατα αναπτύχθηκαν, καταδεικνύουν ότι οι διάλογοι στο βιβλίο του Ιώβ ήταν ουσιαστικά απόηχοι σημαντικών συζητήσεων σχετικά με την αξία και την υπευθυνότητα του ατόμου που κυριάρχησαν στο νέο Ιουδαϊσμό που διασκορπίσθηκε στην αυτοκρατορία κατά την πρώιμη και τη μέση περσική περίοδο. καταδεικνύουν το σφάλμα της "συντηρητικής" τάσης να εφαρμόσει την αλήθεια του παρελθόντως κατά λέξη ή στατικά σε νέες καταστάσεις χωρίς να κάνει προηγουμένως τις απαραίτητες προσαρμογές που χρειάζονται για να αντιμετωπισθούν τα νέα προβλήματα. Τα αρχαιότερα προφητικά και δευτερονομιστικά επιχειρήματα σχετικά με το γιατί οι Ισραήλ και Ιούδας καταστράφηκαν χρησίμευαν ακόμη για να εξηγήσουν την εθνική καταστροφή, αλλά η αλήθεια σχετικά με αυτήν έπρεπε να επανεστιασθεί προκειμένου να εφαρμοσθεί σε μία νέα κατάσταση εξατομικευμένων εμπειριών στο διασκορπισμένο Ιουδαϊσμό. Οι διάλογοι στο βιβλίο του Ιώβ πρέπει επομένως να εξυπηρετούσαν ως οδηγοί στην αρχαίες ιουδαϊκές συζητήσεις για το ρόλο του παρελθόντος όταν έπρεπε να εφαρμοσθεί στο παρόν.

Mark Kiley, "Marcan Love, Sotto Voce", 71-76
Η κοινότητα του Μάρκου είχε κληρονομήσει τα κηρύγματα για τις ιουδαϊκές γραφές όσον αφορά στο θέμα της αγάπης. Οι κήρυκες και ομιλητές και ο ευαγγελιστής τις χρησιμοποίησαν μαζί με τον ύμνο του Παύλου για την αγάπη ως ερμηνευτικούς φακούς μέσα από τους οποίους παρουσίασαν την παράδοση του Ιησού. Με ένα έμμεσο τρόπο υπαινίσσονται ότι το γεγονός Ιησούς αφορά στη βάση του στην αγάπη. Το άρθρο είναι μία έκκληση να ακούσει κανείς το σιωπηλό ψίθυρο του ευαγγελίου του Μάρκου.

Rick Strelan, "Tabitha: The Gazelle of Joppa (Acts 9:36—41)", 77-86
Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι το όνομα Ταβιθά (Πρξ 9,36), το οποίο δημαίνει "γαζέλλα", αν αναγνωσθεί ως μια μεταφορά της αφήγησης των Πρξ για μία προσήλυτο, τότε διαφωτίζει το θέμα των ορίων σε κάποιες αρχαίες χριστιανικές κοινότητες. Επιπλέον υπονοεί ότι η Ιόππη, η πόλη στην οποία έζησε η Ταβιθά, μπορεί να κατανοηθεί ως ένα σύμβολο της "ανάμειξης", ενός από τα σημαντικότερα ζητήματα στον ιουδαϊκό και χριστιανικό αυτοπροσδιορισμό.

Stephen J. Patterson, "A Rhetorical Gem in a Rhetorical Treasure: The Origin and Significance of 1 Corinthians 13:4—7", 87-94
Σε αυτό το άρθρο υποστηρίζεται ότι το 1 Κορ 13,4-7 είναι ένα δείγμα ρητορικής, όπως αυτή αναπτύχθηκε στη σχολή, την οποία οργάνωσε ο Παύλος στην Έφεσο κατά τα χρόνια αμέσως μετά την αναχώρησή του από την Κόρινθο. Ίσως ο Παύλος να συνέταξε αυτό το κείμενο μόνος του, αλλά το λεξιλόγιο και η δομή υπαινίσσονται ότι το κείμενο συντάχθηκε από κάποιον σύντροφό του κι ότι ο Παύλος το δανείστηκε και το χρησιμοποίησε ως ένας κεντρικό μέρος του ύμνου του για την αγάπη στο 1 Κορ 13. Το γεγονός ότι ο Παύλος κι άλλα μέλη της σχολή αφοσιώθηκαν σε μία οργανωμένη ανάπτυξη του θέματος της αγάπης, αυτό σηματοδοτεί τη σπουδαιότητα και την κεντρική θέση που είχε αυτή η ιδέα, κάτι το οποίο συχνά παραβλέπεται στις παύλειες σπουδές.