Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Eduard Lohse (1924 - +2015)


Στις 23 Ιουνίου 2015 έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος βιβλικός θεολόγος, ο Eduard Lohse. Δίδαξε την Καινή Διαθήκη σε πολλά πανεπιστήμια της Γερμανίας, όπως του Mainz, του Kiel και του Göttingen. Στο διάστημα 1971-1988 διατέλεσε επίσκοπος της λουθηρανικής Εκκλησίας και από το 1988 κι εξής και για αρκετά χρόνια επικεφαλής των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών. Επί της προεδρίας του στη Γερμανική Βιβλική Εταιρία έγινε η αναθεώρηση της μετάφρασης του Λουθήρου. Επιπλέον ήταν ένας από τους κύριους συνομιλητές με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο διάλογο μεταξύ Προτεσταντών και Ρωμαιοκαθολικών.

Η συμβολή του στη μελέτη της Καινής Διαθήκης είναι πολύ μεγάλη. Το συγγραφικό του έργο καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων. Σταχυολογώ μερικά από τα γνωστά του βιβλία: Grundriß der neutestamentlichen Theologie (έχει μεταφραστεί και από τον ΑΡΤΟ ΖΩΗΣ), Umwelt des Neuen Testaments, Die Briefe an die Kolosser und Philemon, Der Brief an die Römer, Das Vaterunser. Im Licht seiner jüdischen Voraussetzungen.

Σταχυολογώ από τη νεκρολογία που δημοσιεύτηκε στην Süddeutsche Zeitung
Er wurde ein angesehener Theologie-Professor und 1971 Bischof der lutherischen Landeskirche Hannover, ein Konservativer, der sich für die Ostverträge aussprach, Pfarrerinnen förderte und für einen anständigen Umgang mit Homosexuellen eintrat. Weise und klug nannte ihn sein Freund, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Nun ist Eduard Lohse gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. 

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Μελέτες για τον ελληνορωμαϊκό κόσμο ελεύθερες για καταφόρτωση / Studies on the Graeco-Roman world free downloadable

Acta Classica - Supplements

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 10 (2014)

James M. Petitfils, "Martial Moses in Flavian Rome: Josephus's Antiquities 2-4 and Exemplary Roman Leadership"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Gary N. Knoppers, "The Construction of Judean Diasporic Identity in Ezra–Nehemiah"
This essay explores how Ezra–Nehemiah partially inverts the traditional paradigm of exile found in other biblical writings. When one community is formed at some distance from another in antiquity, the derivative community normally appears as a dependent community (or colony). Yet, in Ezra–Nehemiah the homeland repeatedly experiences renewal through initiatives undertaken by diaspora Judeans. Particular attention is given to how the vertical alliances forged within the Achaemenid administration by two diaspora leaders—Ezra and Nehemiah—are deployed to benefit Yehud. The commendation of Ezra and Nehemiah raises fascinating issues about developing notions of Judean ethnicity and identity in a world dominated by imperial interests.

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 71:1 (2015)

Llewellyn Howes, "‘Cut in two’, Part 1: Exposing the Seam in Q 12:42−46"

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 165 (2015)

  • Benjamin Kilchör,  "„An jedem Ort“ oder „am ganzen Ort“ (Ex 20,24b)? Eine Antwort an Jan Joosten," 3-27
  • Herbert Migsch, "Jeremia 42LXX,18-19 und die hebräische Vorlage," 19-34
  • Ilan Abecassis, "'He put to the sword all his brothers' (2Chr 21,4)?," 35-42
  • Bertrand Pinçon, "Quoi de nouveau sous le soleil? L’épreuve du temps chez le sage Qohélet," 43-53
  • Serge Frolov / Alexander Frolov, "Sisera Unfastened: On the Meaning of Judges 4:21 aβ-γ," 55-61
  • Kyunggoo Min, "Die neue Tora als der neue Bund in Jer 31,31-34," 63-82
  • Heiko Wojtkowiak, "Unter der Herrschaft Christi. Ernst Käsemanns Paulusverständnis: Konstanten und Entwicklungen – Teil 2," 83-99
  • Thomas Witulski, "Ein Evangelium ohne Epiphanieerzählungen?! Mk 16,1-8 als ursprünglicher Schluss des Markusevangeliums – Teil 2," 101-120
  • Friedrich-Emanuel Focken, "Joschijas Gesetzesschrift. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Analyse von 2Kön 22,1-23,3; 23,21-30 – Teil 2,"121-137

Ο David Carr για τις τάσεις στην παλαιοδιαθηκική έρευνα στην Αμερική και στην Ευρώπη / David Carr on the trends in the study of the Hebrew Bible in the States and Europe

Στην σελίδα Marginalia έχει αναρτηθεί το ενδιαφέρον κείμενο του David Carr, ο οποίος με αφορμή την έκδοση δύο βιβλίων από τους Reinhard Müller, Juha Pakkala και Bas ter Haar Romeny συζητά τις εξελίξεις στην έρευνα της εβραϊκής Βίβλου στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.