Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του OTE / The current issue of OTE

 Old Testament Essays 33/2 (2020)

Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / New additions in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 76/4 (2020)