Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Οι Ιουδαίοι στην ΚΔ και στους Πατέρες / Jews in NT and Church Fathers

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Charles David Isbell (Louisiana State University) σχετικά με τον τρόπο που η ΚΔ και οι Πατέρες της Εκκλησίας παρουσιάζουν τους Ιουδαίους αξιοποιώντας το υλικό της ΠΔ:

Το τρέχον τεύχος του BiblInt / The current issue of BiblInt

Biblical Interpretation 23:3 (2015)

 • Daniel Pioske, "Retracing a Remembered Past: Methodological Remarks on Memory, History, and the Hebrew Bible," 291-315 (abstract)
 • Nathan Dwight Frank, "Recrafting Israel: Toward an Ethnotechnical Conception of the Nation," 316-339 (abstract)
 • Greg Schmidt Goering, "Intersecting Identities and Persuasive Speech: The Cases of Judah and Esther," 340-368 (abstract)
 • Timothy Stanley, "The Early Codex Book: Recovering Its Cosmopolitan Consequences," 369-398 (abstract)
 • Luis Menéndez-Antuña, "Is There a Room for Queer Desires in the House of Biblical Scholarship?
 A Methodological Reflection on Queer Desires in the Context of Contemporary New Testament Studies," 399-427 (abstract)
 • Frederick S. Tappenden, "Embodiment, Folk Dualism, and the Convergence of Cosmology and Anthropology in Paul’s Resurrection Ideals
," 428-455 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Lectio difficilior / The current issue of Lectio difficilior

Lectio difficilior 1 (2015)Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Marginalia: Η σιωπή στην χριστιανική παράδοση / Marginalia: silence in the Christian tradition

Στη σελίδα Marginalia έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία Sarah Coakley στο βιβλίο του Diarmaid MacCulloch, Silence: A Christian History (2013):

Το τρέχον τεύχος του RSB / The current issue of RSB

Ricerche storico bibliche 27:1 (2015)

 • Gian Luigi Prato, "Israele fra le genti in epoca ellenistica : un popolo primogenito cittadino del mondo," 5-16
 • Lucio Troiani, "Le linee della ricerca attuale sulle interconnessioni tra il mondo ellenistico e il mondo giudaico," 17-25,
 • Lucia Criscuolo, "Fonti documentarie per la conoscenza dei nuovi "cittadini del mondo" ellenistico," 27-40
 • Laura Boffo, "Il mondo ellenistico degli imperi sopra-locali e delle dinastie regionali : seleucidi e asmonei," 41-70
 • Federicomaria Muccioli, "Elementi per una riconsiderazione delle etnie minoritarie nel regno dei seleucidi," 71-89
 • Anna Passoni Dell'Acqua, "La produzione letteraria giudaica e la rilevanza del fattore linguistico," 91-131
 • Cristina Termini, "La traduzione greca della Torah nel contesto dei canoni letterari alessandrini," 133-155
 • Luca Mazzinghi, "Testi autorevoli di epoca ellenistica in analogia con gli scritti biblici : un'esempio illustre: il libro della Sapienza," 157-176
 • Caterina Moro, "Miti di fondazione e priorità etnico-culturale giudaica : l'esempio di Mosè," 177-192
 • Flavio Dalla Vecchia, "Il Dio Altissimo : la supremazia religiosa come fattore di identità giudaica,"193-209
 • Nicola Bonacasa, "Alessandria antica e le recenti ricerche archeologiche," 211-235

Το τρέχον τεύχος του NT / The current issue of NT

Novum Testamentum 57:3 (2015)

 • Bärbel Bosenius, "Kann man die neutestamentlichen Briefe der Gattung „Apostelbrief“ zuordnen?," 227-250 (abstract)
 • Christoph W. Stenschke, "“Your Obedience is Known to All” (Rom 16:19): Paul’s References to Other Christians and Their Function in Paul’s Letter to the Romans," 251-274 (abstract)
 • Julien M. Ogereau, "A Survey of Κοινωνία and Its Cognates in Documentary Sources," 275-294 (abstract)
 • Ron Guzmán and Michael W. Martin, "Is Hebrews 5:11-6:20 Really a Disgression?," 295-310 (abstract)
 • Christophe Guignard, "0323: A Forgotten 4th or 5th Century Greek Fragment of the Gospel of John in the Syrus Sinaiticus," 311-319 (abstract)


RBL 7.7.2015

Bob Becking, ed., Reflections on the Silence of God: A Discussion with Marjo Korpel and Johannes de Moor
Reviewed by Ulrich Berges

Kathryn D. Blanchard and Jane S. Webster, eds., Lady Parts: Biblical Women and The Vagina Monologues
Reviewed by Janet Everhart

Judy Fentress-Williams, Ruth
Reviewed by Mary Joan Leith

Bernd Janowski, Arguing with God: A Theological Anthropology of the Psalms
Reviewed by Walter Moberly

John MacGinnis, The Arrows of the Sun: Armed Forces in Sippar in the First Millennium BC
Reviewed by Russell Mack

Amy L. B. Peeler, You Are My Son: The Family of God in the Epistle to the Hebrews
Reviewed by Scott D. Mackie

Jerry L. Sumney, The Bible: An Introduction
Reviewed by Ryan Bonfiglio

Graham H. Twelftree, Paul and the Miraculous: A Historical Reconstruction
Reviewed by Clare K. Rothschild

Geza Vermes, The True Herod
Reviewed by John Painter

Jason A. Whitlark, Resisting Empire: Rethinking the Purpose of the Letter to “the Hebrews”
Reviewed by Arie W. Zwiep

Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

4Q208–4Q209: ένα αστρονομικό κείμενο; /4Q208–4Q209: an astronomical text?

Και πάλι στη σελίδα The Bible and Interpretation η Helen  R. Jacobus (University College London) συζητά τον αστρονομικό χαρακτήρα του 4Q208–4Q20:

Ιησούς και Εσσαίοι / Jesus and the Essenes

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Simon J. Joseph (California Lutheran University) σχετικά με τις πιθανές σχέσεις μεταξύ Ιησού και Εσσαίων: 

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 6:2 (2015)

 • Stanley Stowers, "Paul and the Terrain of Philosophy," 141-156 (abstract)
 • John T. Fitzgerald, "The Derveni Papyrus and Its Relevance for Biblical and Patristic Studies," 157-178 (abstract)
 • L. Michael White, "Epistolarity, Exhortation, and Apologetics in the Epistle of Aristeas," 179-219 (abstract)
 • James B. Prothro, "Rhetorical Questions in Romans 3 and 10: A Critique of Douglas Campbell's Rereading," 220-229 (abstract)
 • Robert Matthew Calhoun, "The D-Text of Acts 17:27 (μάλιστα ζητεῖν τὸ θεῖόν ἐστιν)," 230-234 (abstract)
 • Martin Wallraff, Patrick Andrist, "Paratexts of the Bible: A New Research Project on Greek Textual Transmission," 237-243 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του HIPHIL Novum / In the current issue of HIPHIL Novum

HIPHIL Novum 2:1 (2015)

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Articles of biblical interest in the current HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)