Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

RBL 22/7/2013

David J. H. Beldman and Craig G. Bartholomew, eds., Hearing the Old Testament: Listening for God's Address
Reviewed by Jeanette Mathews

Mark E. Biddle, Reading Judges: A Literary and Theological Commentary
Reviewed by Trent C. Butler

Joachim Conrad, Karl Heinrich Grafs Arbeit am Alten Testament: Studien zu einerwissenschaftlichen Biographie 
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

Scott S. Elliott and Roland Boer, eds., Ideology, Culture, and Translation
Reviewed by LŽnart J. de Regt

Georg Fischer, Dominik Markl, and Simone Paganini, eds., Deuteronomium: Tora fuer eine neue Generation
Reviewed by Mark Christian

Elizabeth Frood, Biographical Texts from Ramessid Egypt
Reviewed by Gerald Moers

Dong-Hyuk Kim, Early Biblical Hebrew, Late Biblical Hebrew, and LinguisticVariability: A Sociolinguistic Evaluation of the Linguistic Dating ofBiblical Texts
Reviewed by Frank H. Polak

Peter Thacher Lanfer, Remembering Eden: The Reception History of Genesis 3:22-24
Reviewed by L. Michael Morales

David Penchansky, Understanding Wisdom Literature: Conflict and Dissonance in the Hebrew Text
Reviewed by Peter Hatton

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

18th Annual EABS Meeting - Leipzig 2013

Kaθώς πλησιάζουν οι μέρες που θα λάβει χώρα το ετήσιο συνέδριο της European Association of Biblical Studies παραπέμπουμε στο πρόγραμμα της φετινής 18ης ετήσιας συνάντησης: