Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

 Religions 13/7 (2022)

Η Αίγυπτος και η νεο-ασσυριακή αυτοκρατορία / Egypt and the Neo-Assyrian Empire

 Στο ιστολόγιο ANE Today διαβάστε το άρθρο του Mattias Karlsson (Πανεπιστήμιο της Uppsala) για τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Ασσυρίας και της Αιγύπτου κατά την περίοδο της νεο-ασσυριακής αυτοκρατορίας:

The Neo-Assyrian Empire and Egypt

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

 Zeitschrift für Neues Testament 25/49 (2022)

 • Martin Leutzsch, "Eine durch und durch politische Angelegenheit: Feministische Exegese, Gender Studies und queere Lektüren des Neuen Testaments.: Gedanken zu Fragestellungen, Problemen und Kontexten der Forschung," 7-25 

Zum Thema

 • Heidrun E. Mader, "Frauenbeschneidung in der Antike und ihr motivisches Vorkommen im Neuen Testament und frühen Judentum," 27,-43
 • Moisés Mayordomo, "Cherchez l’homme! Überlegungen zum paulinischen Männlichkeitsdiskurs anhand von 1. Korinther 11,2–16," 45-59
 • Silke Petersen, "Der johanneische Jesus – queer gelesen," 61-78
 • Kontroverse
 • Christian Strecker, "Feministische Diskurse zu Theologie, Religion und Politik im Gespräch: Einleitung in die Kontroverse," 79-81
 • Ute E. Eisen, "Eine Frage der Perspektive – Dynamiken des Feminismus in der neutestamentlichen Exegese," 83-93
 • Meltem Kulaçatan, "Feministische Diskurse zu Theologie, Religion und Politik im Gespräch: ein feministisches Gegenhalten auf dystopische Zugriffe," 95-105

Hermeneutik und Vermittlung

 • Claudia Janssen, "Intersektionale Bibelanalyse und Gegenwart," 107-121

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

 Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 113/2 (2022)

 • John Granger Cook, "1Cor 15,40–41: Paul and the Heavenly Bodies," 150-179 (abstract)
 • Christian Blumenthal, "Die Mehrdeutigkeit der Gottgleichheitsaussage in Phil 2,6 und ihr argumentationsstrategisches Potential," 180-201 (abstract)
 • G. K. Beale, "The Background to “Fight the Good Fight” in 1 Timothy 1:18, 6:12, and 2 Timothy 4:7," 202-230 (abstract)
 • Josiah D. Hall, "Translocal Relationships among Associations and Christ Groups, Revisited," 231-260 (abstract)
 • Albertina Oegema, "What Are These Sons Doing? Filial Agency in New Testament and Early Rabbinic Writings," 261-283 (abstract)
 • Ruben A. Bühner, "Zwischen Abgrenzung und Annäherung. Essens- und Tischgemeinschaft von Juden und Nichtjuden anhand der Diasporanovellen Judith sowie Josef und Asenet," 284-302 (abstract)

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Patristica Nordica Annuaria / A new article of biblical interest in the current issue of Patristic Nordica Annuaria

 Patristica Nordica Annuaria 36 (2021)

Joel Kuhlin, Paul Linjamaa, "The "Heretical" Reception of the Gospel of Mark," 69-88


Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Open Access: The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Codices


Dylan M. Burns - Matthew J. Goff (επιμ.),  The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Codices: Selected Papers from the Conference “The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Codices” in Berlin, 20–22 July 2018. Nag Hammadi and Manichaean Studies, 103. Leiden/Boston: Brill 2022

ISBN: 978-90-04-51756-1  

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Liber Annuus / In the current issue of Liber Annuus

 Liber Annuus 71/2021

 • Anto Popović, "Il compito, il permesso, il divieto e la punizione (Gen 2,15-17)," 9-46 (abstract
 • David Volgger, "Die Dynamik des werdenden Volkes Abrahams in Gen 12-25," 47-78 (abstract)
 • Marco Settembrini, "La calunnia di Miriam: rilievi su Numeri 12,," 79-100 (abstract)
 • Jean Paul René Ondoua Omgba, "La beauté poético-musicale des psaumes au service de la théologie : le cas du Ps 85, 101-124 (abstract)
 • Vasile A. Condrea, "The verbless sentence of Biblical Hebrew: a grammatical and a text-linguistic reading," 125-154 (abstract)
 • Matteo Munari, "Perfetti o misericordiosi? (Mt 5,48 // Lc 6,36)," 155-170 (abstract)
 • Francesco Filannino, "Eine notwendige Alternative? Eine »inklusive« Interpretation von ὡς παιδίον (Mk 10,15), " 171-188 (absrtact)
 • Piotr Blajer, "Luke’s Skillful Account of the Unsuccessful Inaugural Speech in Nazareth: A Narrative Study of Luke 4:16-30," 189-210 (abstract)
 • Piotr Blajer, "Function and Purpose of the Five Major Travel Notices in Luke: The Structure of the Lukan Journey Section Reconsidered," 211-228 (abstract)
 • Leonardo Giuliano, "1Ts 2,1-3,13: una periautologia paracletica," 229-248 (abstract)
 • Elisa Chiorrini, "La Scrittura parla forse per invidia? Gc 4,5 e l’esigenza dell’amore di Dio," 249-288 (abstract)
 • Tomislav Vuk, "The so-called Syrian clay mortars with stamp inscriptions: general classification and first edition or re-edition of some exemplars," 289-342 (abstract)
 • Shimon Dar, "The Roman Villa in Eretz Israel: A Solution for Agrarian and Historical Problems," 397-424 (abstract)
 • Asher Ovadiah, Sonia Mucznik, "Asklepios, Helios, Hygieia and Sarapis in the Decapolis," 493-510 (abstract)
 • Ruth E. Jackson-Tal, Rachel Chachy, Yakov Kalman, Ehud Netzer, Gideon Foerster, Roi Porat, "Between Rulers and Rebels: The Glass Finds from the Mountain Palace-Fortress at Herodium," 511-544 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article in the current issue of Open Theology

 Open Theology 8/1 (2022)

Sami Yli-Karjanmaa, Elisa Uusimäki, "Good Life, Brave Death, and Earned Immortality: Features of a Neglected Ancient Virtue Discourse,"  297-314


Στο τρέχον τεύχος του Religion and Theology / In the current issue of Religion and Theology

Religion & Theology 29/1-2 (2022)

Response

 • Gerhard van den Heever, "Revisiting the Death/s of Religions," 141–173 (abstract)

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Στα δύο τελευταία τεύχη του JECH / In the last two issues of JECH

Journal of Early Christian History 12/1 (2022)

Pain and Remedy in Early Judaism and Christianity

 • Monika Amsler, "Function and Aesthetics of Talmudic Medical Recipes," 5-26 (abstract)
 • Andrew Crislip, "Pain, Emotion, and Identity in Early Christianity," 27-51 (abstract)
 • Lennart Lehmhaus, "Talmudic Torment: Late Antique Jewish Texts on Pain and Suffering Between Medicine, Martyrdom, and Askesis,"  52-79 (abstract)
 • Matt O'Reilly, "Paul, Apostle of Pain: “One of Us-ness” and the Question of Suffering in 2 Corinthians," 80-95 (abstract)
 • Erin Galgay Walsh, "Giving Voice to Pain: New Testament Narratives of Healing in the Poetry of Jacob of Serugh," 96-118 (abstract)

Response

 • Chris L. de Wet, "Contextualising Pain and Remedy in Early Judaism and Christianity: A Response," 119-126 (abstract)

Journal of Early Christian History 12/2  (2022)

 • John-Christian Eurell, "Paul and the Jesus Tradition: Reconsidering the Relationship Between Paul and the Synoptics," 1-16 (abstract)
 • Christopher M. Hansen, "Re-examining the Pre-Christian Jesus," 17-40 (abstract)
 • Jeremy Punt, "Race, Texts, and Contexts: Whiteness and Anti-Judaism," 41-72 (abstract)
 • Mark Wilson, "Philip in Text and Realia: Contextualising a Biblical Figure Within Roman Hierapolis," 73-101 (abstract)

Διαλέξεις του R.S. Bagnall για την οικονομική διαχείριση της Αιγύπτου των ρωμαϊκών χρόνων / R.S. Bagnall's lectures on labour and economic management in Roman Egypt

Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά τις διαλέξεις που έδωσε ο ομότιμος καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστήμιου της Ν. Υόρκης Roger S. Bagnall στο College de France στον Μάιο του 2022: 


Ευρήματα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της Πομπηίας / Findings of everyday life in Pompeii

Kεραμικά και γυάλινα σκεύη σε έναν από τους βοηθητικούς χώρους 
της οικίας του Lalarium στην Πομπηία (Φωτο: Reuters)

Οι πρόσφατες ανασκαφές στους χώρους της "Οικίας του Lalarium" (εξαιτίας του σχετικού χώρου αφιερωμένου στη λατρεία των lares της οικίας), έφεραν στο φως έναν σημαντικό αριθμό οικιακών σκευών και επίπλων. Τα νέα ευρήματα φωτίζουν πτυχές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Πομπηίας και παρέχουν πληροφορίες για την οικονομική και κοινωνική τους θέση. 

Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του Τhe National: 

"New Pompeii finds highlight middle-class life in doomed city"

Το τρέχον τεύχος του Apocrypha / The current issue of Apocrypha

 Apocrypha 32 (2021)

 • Marianna Cerno, "Jesus’ New Face: A Newly Discovered Version of the Epistula Lentuli," 9-50 (abstract
 • Eirini Panou, "The Life of Mary’s Parents in Variations of the Protevangelion of James (4th – 9th c.), 51-70 (abstract
 • Jacob A. Lollar, "“The Marks of my Body, that I might Come to the Resurrection”: A Quotation of 3 Corinthians in the Syriac Martyrdom of Šarbēl," 71-84 (abstract
 • Dominique Côté, "La théogonie orphique des Pseudo-Clémentines dans sa fonction littéraire et polémique," 85-122 (abstract
 • Jean-Michel Roessli, "Christianisation de la Sibylle et de Virgile dans l’Oratio Constantini ad sanctorum coetum," 123-168 (abstract
 • Marie S. E. Clausén, "Delving for the Apocryphal Roots of England’s “Green Men”, " 169-202 (abstract
 • Bishara Ebeid, "Virgin Mary Apostola Apostolorum in Arabo-Coptic Apocryphal Texts under the Fatimids. The Case of the Lament of the Virgin and the Martyrdom of Pilate," 203-230 (abstract