Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 14:2 (2018)

Matthew Oseka, "'Christian Patristic and Mediaeval Interpretation of the Plural Forms in Genesis 1.26, 3.5 and 3.22 Situated Against the Classic Jewish Exposition'," 28–55

Σπουδάζοντας στην Αλεξάνδρεια του 2ου αι. μ.Χ. / Studying in Alexandria in the 2nd c. CE

POxy.v0018.n2190.a.01.hires.jpg
P.Oxy. XVIII 2190, Egypt Exploration Society

Στην ιστοσελίδα Papyrus Stories o J. Cromwell παρουσιάζει το γράμμα ενός σπουδαστή προς τον πατέρα του (P.Oxy. XVIII 2190) που χρονολογείται περί το 100 π.Χ. Η ζωή των σπουδαστών δε φαίνεται τελικά να έχει αλλάξει πολύ μέσα στους αιώνες: