Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Αντισημιτισμός και βία στο κατά Ιωάννην / Antisemitism and violence in the Gospel of John

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο γνωστός ειδικός στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο Paul N. Anderson (George Fox University) συζητά τη  γνωστή θέση ότι το κατά Ιωάννην έχει στοιχεία αντισημιτισμού κι ότι ο τρόπος που παρουσιάζει τον Ιησού ευνοεί πρακτικές θρησκευτικής βίας. Ένα εξαιρετικό κείμενο 77 σελίδων με πλήρη βιβλιογραφική παρουσίαση και λεπτομερής ερμηνευτική ανάλυση:

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 3:2 (2017)

 • Georgia Petridou, "Introduction: Lived Ancient Religion and the Body," 137-142 
 • Patricia Baker, "Viewing Health: Asclepia in their Natural Settings,"  (abstract)
 • Jane Draycott, When Lived Ancient Religion and Lived Ancient Medicine Meet: The Household Gods, the Household Shrine and Regimen," 164-180 (abstract)
 • Jessica Hughes, "'Souvenirs of the Self': Personal Belongings as Votive Offerings in Ancient Religion," 181-201 (abstract)
 • Matteo Martelli, "Alchemy, Medicine and Religion: Zosimus of Panopolis and the Egyptian Priests,"  202-220 (abstract)
 • Antoine Pietrobelli, "Galen's Religious Itineraries," 221-241 (abstract)
 • Georgia Petridou, "What is Divine about Medicine? Mysteric Imagery and Bodily Knowledge in Aelius Aristides and Lucian," 242-264 (abstract)
 • Annette Weissenrieder, "Disease and Healing in a Changing World: 'Medical' Vocabulary and the Woman with the 'Issue of Blood' in the Vetus Latina Mark 5:25–34 and Luke 8:40–48," 265-285 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:3 (2017)

 • Samuel Vollenweider, "Die historisch-kritische Methode – Erfolgsmodell mit Schattenseiten: Überlegungen im Anschluss an Gerhard Ebeling," 243-259 (abstract)
 • Knut Backhaus, "Aufgegeben? Historische Kritik als Kapitulation und Kapital von Theologie," 260-288 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 68:2 (2017)

 • Hindy Najman, "Ethical Reading: The Transformation of the Text and the Self," 507-529 (abstract
 • Zoltán Schwáb, "Faith and Existential Security: Making Deuteronomy 8 Respond to a Current Sociological Theory," 530-550 (abstract)
 • Tikhon Alexander Pino, "An Essence–Energy Distinction in Philo as the Basis for the Language of Deification," 551-571 (abstract)
 • Dan Batovici, "Two Lost Lines of the Coptic Hermas in BnF Copte 130 (2) F. 127," 572-575 (abstract)
 • Brent Nongbri /  Stuart George Hall, "Melito’s Peri Pascha 1–5 as Recovered from a ‘Lost’ Leaf of Papyrus Bodmer XIII," 576-592 (abstract)
 • Ophir Münz-Manor, "The Parable of The Lame and The Blind In Epiphanius and its Relation to Jewish Sources: New Texts," 593-606 (abstract)
 • Lincoln H Blumell, "P.Mich. inv. 4461KR: The Earliest Fragment of the Didascalia CCCXVIII Patrum Nicaenorum," 607-620 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ABR / The current issue of ABR

Australian Biblical Review 65 (2017)

 • Christopher J. Monaghan, "Why Have We Reduced the Oral Tradition to Silence? The Oral Tradition’s Role in the Formation of the Minor Agreements," 1-16
 • Rachelle Gilmour, "A Tale of the Unexpected: The Ending of 2 Kings 3 Re-examined," 17-29
 • James R. Harrison, "Beneficence to the Poor in Luke’s Gospel in Its Mediterranean Context: A Visual and Documentary Perspective," 30-46
 • Robyn J. Whitaker, "From Cross to Ascension: The Surprising Locus of Salvation in Luke–Acts," 47-60
 • Francis J. Moloney, "The First Days of Jesus and the Role of the Disciples: A Study of John 1:19–5," 61-77
 • Stephen C. Haar, "To Be Lutheran Is To Be a Bad Exegete: Reading the Bible in the Light of the Lutheran Reformation," 78-91


Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Tο τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 174 (2017)

 • Aron Pinker, "On the Meaning of Job 34:20 in Elihu’s Second Speech," 3-20
 • Mathias Winkler, "Sechs und eine halbe Säule der Weisheit. Spr 22,17-21 und das Gliederungssystem des Sprichwörterbuchs," 21-40
 • Bernard Gosse, "Le Ps 90 comme début de réponse, dans le cadre de l’exil, à la question posée par la disparition de la dynastie davidique (Ps 84-89)," 53-72
 • Thomas Witulski, "Das sogenannte ‚Apostelkonzil‘ in Jerusalem (Gal 2,1-10) und seine Ergebnisse," 53-72
 • Michał Marciak, "Idumea and the Idumeans in the Context of the Jewish War Against Rome (66-73 CE)," 73-90
 • Eran Viezel, "The Order of the Tribes in 1Chron 2-8 according to the Commentary on Chronicles Attributed to Sa’adia Gaon’s Student," 91-105
 • Stefan Bojowald, Noch einmal zur Vertreibung von bösen Mächten in unbewohnte Gegenden: eine neu entdeckte innerägyptische Parallele für pBerlin 3027, Spruch B, I 4-5," 107-111


Περιλήψεις / Abstracts

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:3 (2017)

 • Jeremiah Coogan, "Mapping the Fourfold Gospel: Textual Geography in the Eusebian Apparatus," 337-357 (abstract)
 • Sissel Undheim, "The Wise and the Foolish Virgins: Representations of Vestal Virginity and Pagan Chastity by Christian Writers in Late Antiquity," 383-409 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:4 (2017)

 • Eric Lawee, "Exegesis and Appropriation: Reading Rashi in Late Medieval Spain," 494-519 (abstract)
 • Phillip Michael Lasater, “The Emotions” in Biblical Anthropology? A Genealogy and Case Study with ירא ",   (abstract) 520-540
 • L. L. Welborn, "Paul's Place in a First-Century Revival of the Discourse of “Equality”," 541-562 (abstract)
 • James Corke-Webster, "A Man for the Times: Jesus and the Abgar Correspondence in Eusebius of Caesarea's Ecclesiastical History," 563-587 (abstract)
 • Sara Ronis, "Space, Place, and the Race for Power: Rabbis, Demons, and the Construction of Babylonia," 588-603 (abstract)

Τα χριστιανικά μαγικά φυλακτήρια της αρχαιότητας / Ancient Christian magical amulets

Στην ιστοσελίδα asorblog.org ο καθηγητής στο Παν/μιο της Ottawa, Theodore de Bruyn, δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τον τρόπο που οι χριστιανοί υιοθέτησαν τις μαγικές πρακτικές και κυρίως τα μαγικά φυλακτήρια από το περιβάλλον τους και τους έδωσαν χριστιανικό "χρώμα":

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Το όνομα της Παλαιστίνης / The name of Palestine

Διαβάστε ένα σύντομο αλλά κατατοπιστικό κείμενο για την ιστορία του ονόματος "Παλαιστίνη" στο ιστολόγιο Τextual Cultures, Material Cultures: 

Εξωκανονικά κείμενα κι η ιστορική αμνησία / Extra-canonical texts and historical amnesia

Στη σελίδα asorblog.org ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Baylor, Philip Jenkins, δημοσιεύει ένα κείμενο σχετικά με τις ανακαλύψεις κατά τα τελευταία χρόνια εξωκανονικών κειμένων και τη συμβολή τους στη μελέτη του αρχαίου Ιουδαϊσμού και του αρχέγονου Χριστιανισμού. Ο Jenkins σημειώνει ότι πολλές από αυτές τις ανακαλύψεις δεν είναι τόσο νέες όσο συχνά υποστηρίζεται από τα ΜΜΕ ούτε συμβάλουν σημαντικά στην αλλαγή του τρόπου κατανόησης του αρχαίου Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Τέτοιες ανακαλύψεις κι ο υπερβολικός τρόπος με τον οποίο προβάλλονται ουσιαστικά στηρίζονται στη λογική της ιστορικής αμνησίας: 


[Α.Τ. Αναμφισβήτητα ο Jenkins έχει δίκιο, όταν παρατηρεί ότι ο τρόπος που τέτοιες ανακαλύψεις παρουσιάζονται είναι συχνά υπερβολικός. Είναι επίσης βέβαιο ότι κείμενα, όπως το ευαγγέλιο του Ιούδα ή της Μαρίας ή το αμφιλεγόμενο Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού, δεν αλλάζουν σε κάτι τα όσα γνωρίζουμε (ή δεν γνωρίζουμε) για τον ιστορικό Ιησού. Είναι, όμως, εξίσου υπερβολικό να ακυρώνουμε τη σημασία που έχουν τέτοια κείμενα για την κατανόηση του αρχέγονου Χριστιανισμού ή της αρχαίας Εκκλησίας, για τις θεολογικές ζυμώσεις που πραγματοποιούνται ήδη στις πρώτες γενιές μετά τους αποστόλους, για την αλληλεπίδραση μεταξύ Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού αλλά και εθνικού κόσμου. Είναι μάλλον βέβαιο ότι η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, όπως των κειμένων της Genizah στο Κάιρο, του Κουμράν ή του Nag Hammadi, έχει παρέλθει. Αυτό όμως δεν καθιστά λιγότερο σημαντικές, έστω κι αν δεν είναι τόσο εντυπωσιακές, τις μικρές αυτές ανακαλύψεις που ακολούθησαν. Νομίζω ότι μας βοηθούν να καθαρίσουμε την εικόνα που έχουμε ήδη σχηματίσει ή γνωρίζουμε από τις άλλες πηγές της αρχαιότητας. Η ιστορική αμνησία είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό μειονέκτημα  όπως όμως είναι κι η ιστορική ακαμψία, η αδυναμία δηλαδή ο σύγχρονος ιστορικός να αξιοποιήσει τις νέες ανακαλύψεις για μία περισσότερο ακριβή κατανόηση του παρελθόντος.] 

H ιουδαϊκή αποκαλυπτική στα κείμενα της Καινής Διαθήκης / Jewish apocalyptic in the NT texts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Benjamin E. Reynolds σχετικά με την αξιοποίηση της ιουδαϊκής αποκαλυπτικής παράδοσης στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη χρήση της ιιουδαϊκής αποκαλυπτικής στη διδασκαλία του Ιησού και του Παύλου και παρατηρεί ότι η ΚΔ αξιοποιεί το βασικό χαρακτηριστικό της αποκαλυπτικής, το οποίο είναι εκείνο της αποκάλυψης των κρυμμένων ουράνιων μυστηρίων στους εκλεκτούς διαμέσου συνήθως ενός ουράνιου όντος (π.χ. ενός αγγέλου). 

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 27:1 (2017)

 • Simon Bellmann, "The Theological Character of the Old Latin Version of Esther," 3-24 (abstract)
 • Nathan Hays, "Orphanhood and Parenthood in Joseph and Aseneth," 25-46 (abstract)
 • Ruth Henderson, "A Scriptural Model for the Song of Tobit (Tobit 13.1–18)," 47-79 (abstract)