Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Ο Σατανάς στο κατά Ιωάννην / Satan in John's Gospel

Teufel, Tod und TrauerΑπό τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με θέμα την εικόνα και το ρόλο του Σατανά στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. Ο συγγραφέας της νέας αυτής μελέτης, Florian Theobald, παρουσιάζει την "προϊστορία" του Σατανά στην Παλαιά Διαθήκη, στα κείμενα του αρχαίου Ιουδαϊσμού, στις επιστολές του Παύλου καθώς και στα συνοπτικά ευαγγέλια. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο ο Σατανάς πρέπει να νικηθεί σε δύο επίπεδα: σε ένα κοσμικών διαστάσεων από τον Ιησού με το θάνατό του και σε ένα ψυχολογικό στις ζωές των ανθρώπων, όπου εξακολουθεί να επιδρά μέσα από το ψέμα (γνωσιακή διάσταση), με την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Θεό (ηθική διάσταση) και με το μίσος, την επιθετικότητα, τον φόβο για τον θάνατο και την λύπη (συναισθηματική διάσταση). Με το Άγιο Πνεύμα ο Σατανάς μπορεί να νικηθεί σε αυτό το ψυχολογικό επίπεδο κι έτσι μπορούν κι οι μαθητές του Ιησού να συμμετέχουν στη δική του νίκη.

Florian Theobald, Teufel, Tod und Trauer. Der Satan im Johannesevangelium und seine Vorgeschichte (NTOA/StUNT 109), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015
323 σελίδες
ISBN 978-3-525-59367-7
89,99 €


Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον In die Skriflig / Two new articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 49:2 (2015)

Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του PzB / The current issue of PzB

Protokolle zur Bibel 24:1 (2015)

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 23:2 (2015)

  • Lewis Ayres, "Irenaeus vs. the Valentinians: Toward a Rethinking of Patristic Exegetical Origins," 153-187 (abstract)
  • Bogdan G. Bucur, "The Early Christian Reception of Genesis 18: From Theophany to Trinitarian Symbolism," 245-272 (abstract)
  • Ally Kateusz, "Ascension of Christ or Ascension of Mary?: Reconsidering a Popular Early Iconography," 273-301 (abstract)

Τρία νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του BAGL / Three new articles in the current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 4 (2015)Νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)