Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Νέα ευρήματα για τη ναυμαχία στο Άκτιο / New findings regarding the battle of Actium

Drawing showing what the monument at Actium might have looked like
Aναπαράσταση του μνημείου του Αυγούστου (Πηγή:
http://www.vizin.org/projects/actium/setting.html)
Νέα αρχαιολογικά ευρήματα από το μνημείο της ναυμαχίας στο Άκτιο, τη μάχη που άλλαξε την πορεία της ιστορίας του αρχαίου κόσμου, φαίνεται να αλλάζουν τα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για αυτήν. Αυτό ισχυρίζεται ένα πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας Independent, όπου παρουσιάζονται αυτές οι νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις:

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 7:3 (2018)
Jeremiah, Ezekiel, and the Social Scientific Study of Involuntary Migration

 • C. L. Crouch - C. A. Strine, "Editorial Introduction," 285-288
 • C. A. Strine, "Is »Exile« Enough? Jeremiah, Ezekiel, and the Need for a Taxonomy of Involuntary Migration," 289-315 (abstract)
 • Mark Leuchter, "A Resident Alien in Transit: Exile, Adaptation and Geomythology in the Jeremiah Narratives," 316-333 (abstract)
 • David J. Reimer, "There – But Not Back Again: Forced Migration and the End of Jeremiah," 350-375 (abstract)
 • Dalit Rom-Shiloni, "Forced/Involuntary Migration, Diaspora Studies, and More:  Notes on Methodologies," 376-398 (abstract)
 • C. L. Crouch - C. A. Strine, "Final Thoughts: Reflections on Methodology," 399-402

Στο τρέχον τεύχος του History of Religions / In the current issue of History of Religions

History of Religions 58:3 (2018

 • Curtis Hutt, "Off the Beaten Track: Animal Sacrifice and Christian Traditions," 221–224
 • Gunnel Ekroth, "Why Does Zeus Care about Burnt Thighbones from Sheep? Defining the Divine and Structuring the World through Animal Sacrifice in Ancient Greece," 225–250
 • Curtis Hutt, "A Threefold Heresy: Reassessing Jewish, Christian, and Islamic Animal Sacrifice in Late Antiquity," 251–276

Στο τρέχον τεύχος του RÉAug / In the current issue of RÉAug

Revue d'Etudes Augustiniennes et Patristiques 64:1 (2018)

 • Edwina Murphy, "Sin no more: Healing, wholeness, and the absent adulteress in Cyprian’s use of John," 1-16 (abstract)
 • Mariagnese Giusto, "L’interpretazione patristica della pericope evangelica della donna curva (Lc 13, 11- 17)," 37-72 (abstract)
 • Anne de Saxcé, "La rosée dans l’exégèse augustinienne," 139-164 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του JAJ / The current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 9:2 (2018)

 • Jae Hee Han - Annette Yoshiko Reed, "Reorienting Ancient Judaism,"  144-154 
 • Seth L. Sanders, "Enoch’s Imaginary Ancestor," 155-177 (abstract)
 • Karen B. Stern, "Opening Doors to Jewish Life in Syro-Mesopotamian Dura-Europos," 178-200 (abstract)
 • Zsuzsanna Gulácsi, "Visual Catechism in Third-Century Mesopotamia,"  201-229 (abstract)
 • Azzan Yadin-Israel, "Contact Without Borrowing: Areal Diffusion, Contact-Induced Continuity, and Late Antique Sacrifice,"  230-258 (abstract)
 • Yishai Kiel, "Negotiating 'White Rooster' Magic and Binitarian Christology,"  259-279 (abstract)
 • Simcha Gross, "Rethinking Babylonian Rabbinic Acculturation in the Sasanian Empire,"  280-310 (abstract)


Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Τα ζώα στον αρχαίο Χριστιανισμό / Animals in ancient Christianity

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί το άρθρο της Patricia Cox Miller σχετικά με την αντίληψη για τα ζώα στα κείμενα του αρχαίου Χριστιανισμού:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Hendrik L. Bosman, "Reconsidering Deuteronomy 26:5–11 as a ‘small historical creed’: Overtures towards a ‘migrant reading’ within the Persian period"


Ένα ταχυφαγείο της Πομπηίας / A fast food bar in Pompeii

Τοιχογραφία από το νέο thermopolium στη Regio V
(Πηγή: pompeiisites.org)
Ένα νέο thermopolium με τοιχογραφίες ήρθε στο φως στην αρχαία Πομπηία. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως περισσότερα από 150 thermopolia στην πόλη, τα οποία ήταν τόπος αγοράς τροφής για τις φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίοι δεν είχαν τρόπο παρασκευής τροφής στα σπίτιά τους. 

(pompeiisites.org)Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

Verbum et Ecclesia 40:1 (2019)

Gerda de Villiers, "Interpreting texts and the matter of context: Examples from the Book of Ruth"

Το τρέχον τεύχος του ThZ / The current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 75:1 (2019)

 • Joy A. Schroeder, "Thirteenth-Century Visionaries Engaging Scripture via the Liturgy: Mechthild of Hackeborn, Gertrude of Helfta, and Angela of Foligno," 8-25 (abstract)
 • Heather A. McKay, "Using Biblical Interpretation Combined with Anti-Misogynist Strategies: Christine de Pizan Gives Shrewd Advice to Highborn Ladies in Fifteenth-Century Europe," 26-51 (abstract)
 • Mette Bundvad, "«Take upon Yourselves a Manly, Abraham-like Disposition». The Use of Gendered Images from the Bible to Construct Public Female Identities during the Early Lutheran Reformation," 52-65 (abstract)
 • Glen Taylor, "Katharina Schütz Zell (ca.1498–1562) on a Hermeneutic Controversy about Whether or Not to Interpret the Penitential Psalms Christologically," 66-93 (abstract)
 • Nathan Wall, "Penitent Sinner and Pleasing Hoste. Immediacy in Anne Lock’s Psalm 51 Sonnet Sequence," 94-109 (abstract)
 • Amanda W. Benckhuysen, "Rewriting Eve as an Act of Resistance. 15th-17th-century Women’s Interpretations of Eve," 110-126 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 138:1 (2019)

 • Brian K. Blount, "The Souls of Biblical Folks and the Potential for Meaning," 6-21 (abstract)
 • Jeremy Schipper, "'Misconstruction of the Sacred Page': On Denmark Vesey’s Biblical Interpretations," 23-38 (abstract)
 • Anne Marie Kitz, "The Verb *yahway,"  39-62 (abstract)
 • W. Randall Garr, "Speaking Truth: The Uses of אָמְנָם, אָמְנָה, and אֻמְנָם (p63-77 (abstract)
 • Timothy Hogue, "The Monumentality of the Sinaitic Decalogue: Reading Exodus 20 in Light of Northwest Semitic Monument-Making Practices," 79-99 (abstract)
 • Anthony J. Tomasino, "Interpreting Esther from the Inside Out: Hermeneutical Implications of the Chiastic Structure of the Book of Esther," 101-120 (abstract)
 • Jean-Philippe Delorme, "בית ישראל in Ezekiel: Identity Construction and the Exilic Period," 121-141 (abstract)
 • Rebecca Scharbach Wollenberg, "The Book That Changed: Narratives of Ezran Authorship as Late Antique Biblical Criticism," 143-160 (abstract)
 • James N. Neumann, "Thy Will Be Done: Jesus’s Passion in the Lord’s Prayer," 161-182 (abstract)
 • Kai Akagi, "Luke 1:49 and the Form of Isaiah in Luke: An Overlooked Allusion and the Problem of an Assumed LXX Text," 183-201 (abstract)
 • Mark A. Proctor, " 'Who Is My Neighbor?' Recontextualizing Luke’s Good Samaritan (Luke 10:25–37)," 203-219 (abstract)
 • David J. Murphy, "More Evidence Pertaining to 'Their Females' in Romans 1:26," 221-240 (abstract)


Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Τα δακτυλικά αποτυπώματα των αρχαίων τεχνιτών / Fingerprints of ancient artisans

Το νέο άρθρο της Sarah Bond στο ηλεκτρονικό περιοδικό Hyperallergic είναι αφιερωμένο στα δακτυλικά αποτυπώματα των τεχνιτών (αλλά και σε άλλα αποτυπώματα) σε διάφορα αρχαία ευρήματα. Τι μπορούν να μας πουν για την ταυτότητα αυτών των αρχαίων δημιουργών; 

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 27:1 (2019)

 • Carl Johan Berglund, "Literary Criticism in Early Christianity: How Heracleon and Valentinus Use One Passage to Interpret Another," 27-53 (abstract)
 • Pamela Mullins Reaves, "John the Baptist and the Jordan River: The Arrival of the Son of Man in the Testimony of Truth (NHC IX,3) and Parallels in the Paraphrase of Shem (NHC VII,1)," 55-83 (abstract)Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 81:1 (2019)

 • Eileen M Schuller, "Did/Could Women Pray the Qumran Thanksgiving Psalms?" 1-15 (abstract)
 • Ken Brown, "How to Charge God with Murder: The Role of the "Witness in Heaven" in Job 16," 16-32 (abstract)
 • Patrick Pouchelle, "The Septuagintal Paideia and the Construction of a Jewish Identity during the Late Hellenistic and Early Roman Period," 33-45 (abstract)
 • Tavis A. Bohlinger, "The 'Prophetical Tenor' of Pseudo-Philo's Liber Antiquitatum Biblicarum," 46-61 (abstract)
 • Stephen C. Carlson, "'The Jenny and the Colt' in Matthew's Messianic Entry, Part 1: Matthew 21:5 as a Reading of Zechariah 9:9 in Light of Mark 11:1-10," 62-84 (abstract)
 • Ligita Ryliškytė, "God's Mercy: The Key Thematic Undercurrent of Paul's Letter to the Romans," 85-105 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 26:1 (2019)

 • Ariel Feldman and Faina Feldman, "4Q147: An Amulet?" 1–29 (abstract)
 • Rony Kozman, "Ezekiel’s Promised Spirit as adam’s Revelatory Spirit in the Hodayot," 30–60 (abstract)
 • Eibert Tigchelaar, "Pesher on the True Israel, Commentary on Canticles? Józef Milik’s Designations for Unidentified Qumran Cave 4 Manuscripts on Museum Plates 303 and 304," 61–75 (abstract)
 • Paul Cizek, "Legislating the Lips:  Revisiting Vows and Oaths in the Temple Scroll and the Damascus Document," 76-99 (abstract

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του BAGL / A new article in the current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 8 (2019)

Stanley E. Porter, "Recent Developments in Systemic Functional Linguistics: A Review Article"

H μαία στον ρωμαϊκό κόσμο / The Roman midwife

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό History Extra έχει αναρτηθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τις μαίες και τον τοκετό στο ρωμαϊκό κόσμο:

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Biblical Interpretation 27:1 (2019)

 • Rachelle Gilmour, "Divine Violence and Divine Presence: Reading the Story of Uzzah and the Ark in 2 Samuel 6 with Slavoj Žižek," 1-19 (abstract)
 • Sarah Zhang, "Lyrical Slippage, Meaning-Making, and Proximity in Song 2:10-13," 20-35 (abstract)
 • Helen C. John, "Conversations in Context: Cross-Cultural (Grassroots) Biblical Interpretation Groups Challenging Western-centric (Professional) Biblical Interpretation," 36-68 (abstract)
 • James Murphy, "Children and the Sayings Source Q: What the Double Tradition Reveals about Q’s Attitude toward Children (Q 11:19-20; 12:53; 14:26; and 17:1-2)," 69-90 (abstract)
 • Sébastien Doane, "Masculinities of the Husbands in the Genealogy of Jesus (Matt. 1:2-16)," 91-106 (abstract)
 • Heather Macumber, "The Threat of Empire: Monstrous Hybridity in Revelation 13," 107-129 (abstract)
 • O’neil Van Horn, "Promiscuous πόρναι, Bad Bitches, and Misogynistic Masculinities: A Queer, Imperial-Critical Analysis of Revelation and Rap," 130-149 (abstract)

Ερμηνεία της Βίβλου και Λατίνοι Πατέρες / Bible Interpretation and Latin Fathers

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του πρόσφατου σχετικά συλλογικού τόμου, Tarmo Toom (επιμ.), Patristic Theories of Biblical Interpretation: The Latin Fathers,  Cambridge University Press: Cambridge 2016, σχετικά με την ερμηνεία της Βίβλου στους Λατίνους Πατέρες:  

Ποιος ήταν ο Πόντιος Πιλάτος; / Who was Pontius Pilate

Στην ιστοσελίδα LiveScience διαβάστε ένα σύντομο αλλά κατατοπιστικό άρθρο για τον Πόντιο Πιλάτο με βάση τις αρχαιολογικές και βιβλικές πηγές:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Jaco Gericke, "New perspectives on Old Testament oneirocritic texts via the philosophy of dreaming"

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 130:8 (2019)

 • Cherryl Hunt, "People of the Book? Responses to the Bible as ‘Big Story’ or ‘Drama’," 337-344 (abstract)
 • Jill Middlemas, "War, Comfort, and Compassion in Lamentations," 345-356 (abstract)


Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Ξεναγήσεις στην αρχαία Ρώμη / Virtual tours in ancient Rome

Στη σελίδα Ancient Rome Live διατίθενται για εκπαιδευτικούς σκοπούς μία σειρά σύντομα βίντεο ξενάγησης σε διάφορες αρχαιολογικές τοποθεσίες της Ρώμης. Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό για καθηγητές κι όχι μόνο:

Podcasts: βία ενάντια των γυναικών και η Βίβλος / Podcasts: Violence against women in the Bible

Στην ιστοσελίδα Biblical Studies Online έχουν αναρτηθεί μία σειρά μαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων με θέμα την βία ενάντια των γυναικών στην Βίβλο:

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of the Pseudepigrapha 28:2 (2018)

 • Jonathan Trotter, "The Homeland and the Legitimation of the Diaspora: Egyptian Jewish Origin Stories in the Hellenistic and Roman Periods," 91–122 (abstract)
 • Daniel L. Smith, "On Appeals to an Imperfect past in a Present Future: Remembering the Israelite Wilderness Generation in the Late Second Temple Period," 123–142 (abstract)
 • Phillip Munoa, "The Son of Man and the Angel of the Lord: Daniel 7.13–14 and Israel's Angel Traditions," 143–167 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 61:2 (2019)

 • Jonathan Rowlands, "Jesus and the Wings of Yhwh: Bird Imagery in the Lament over Jerusalem (Matt 23:37–39; Luke 13:34–35)," 115-136 (abstract)
 • Clair E. Mesick, "Driven by Grief, Inspired by Christ: Paul “Beside Himself” in 2 Cor 5:13," 137-155 (abstract)
 • Angela Standhartinger, "Weisheitliche Idealbiografie und Ethik in Phil 3," 156–175 (abstract)
 • Friedrich Gustav Lang, "Observations on the Disposition of Hebrews," 176–196 (abstract)
 • Gregory-Aland 080
 • Elijah Hixson, "A Sixth-Century Purple Fragment of Mark’s Gospel," 197–206 (abstract)