Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Memory and the Reception of Jesus in Early Christianity

Στις 10 και 11 Ιουνίου 2016 έλαβε χώρα στο St Mary’s University, Twickenham, ένα ενδιαφέρον συνέδριο για την μνήμη και την πρόσληψη του Ιησού στον αρχέγονο Χριστιανισμό. Οι μαγνητοσκοπήσεις των εισηγήσεων και τις συζητήσεων που ακολούθησαν έχουν ήδη ανέβει στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τις δείτε πατώντας στον παρακάτω τίτλο:

Το τρέχον τεύχος του Australian Biblical Review / The current issue of Australian Biblical Review

Australian Biblical Review 64 (2016)

 • Catherine Playoust, "The Location of the Cloud of Witnesses (Heb 12:1): Complexities of Time and Space in Hebrews," 1-13
 • Janina M. Hiebel, "Redaction, Rhetoric and a New Beginning in Ezekiel 1:1–3:15," 14-24
 • Brendan Byrne, "'And so both are preserved' (Matt 9:17e): A Fresh Look at the Wineskins Image in Matthew," 25-30 
 • Ruben Zimmermann, "Abundant and Abandoning Life: Towards an ‘Ethic of Life’ in the Gospel of John," 31-53
 • Christopher McMahon, "The Paternalism of Meier’s Criteria: The ‘Prophetic’ Case against the Parable of the Good Samaritan," 54-68
 • Michael P. Theophilos, "The Numismatic Background of Xaraktēr in Hebrews 1:3," 69-80

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 7:3 (2016)

 • Ulrike Muss, "The Artemision in Early Christian Times," 293-312 (abstract)
 • Markus Öhler / Verena Fugger, "Häusliche Religion in Ephesos: Christliche und nicht-christliche Befunde vom 1. bis zum 6. Jahrhundert n. Chr.," 313-345 (abstract)
 • James R. Harrison, "Sponsors of Paideia: Ephesian Benefactors, Civic Virtue and the New Testament," 346-367 (abstract)
 • Martin Meiser, "The City of Ephesus in Early Christian Literature," 368-377 (abstract)
 • Peter Lampe, "The Phrygian Hinterland South of Temenothyrai (Uşak)," 381-394