Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009

BMCR: ένα βιβλίο για την αρχαία ρητορική και τη θεωρία της / BMCR: review of book about ancient rhetorical theory and practice

Στην ηλεκτρονική έκδοση του Bryn Mawr Classical Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία του Simon Goldhill για ένα νέο βιβλίο σχετικά με την αρχαία ρητορική θεωρία και πράξη.

Ruth Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice. Farnham, England/Burlington, VT: Ashgate, 2009

Ο σχολιαστής της μελέτης μιλά με θερμά λόγια για αυτήν. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την κριτική παρουσίαση:

"Ruth Webb's is the fullest, most accurate and most informative study of ekphrasis as an ancient rhetorical term. It looks at all the relevant treatises from the first century CE (if the dating of Theon is correct) through to the sixth century. It carefully articulates how these texts make sense in a context and explores the rhetorical schooling and formal training in which the exercise of ekphrasis took place. It explores the intellectual framing through discussions of enargeia and phantasia and it looks at brief examples of late Greek literature to see how this training flows into texts of high culture in the Greek-speaking Roman Empire. It includes in an appendix texts and translations of the rarer and more difficult to find passages from the rhetorical manuals. "
Για να διαβάσετε ολόκληρη τη βιβλιοκρισία, πατήστε εδώ.
Μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα του βιβλίου στο google.books (πατήστε εδώ).

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα σε πρόσφατα τεύχη του KuD / Two interesting articles in recent issues of KuD

Σε δύο πρόσφατα τεύχη του περιοδικού Kerygma und Dogma (55:1/2009 & 55:2/2009) δημοσιεύονται δύο άρθρα που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

55:1 (2009)
Francis Watson, "Is the Historian competent to speak of the Resurrection of Jesus?
A Study in Hermeneutics", 52-72
Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι η ιστορικοκριτική ερμηνεία προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στη χριστιανική ομολογία της ανάστασης του Ιησού. Ο ιστορικός προσπαθεί να αποκαταστήσει τα αρχικά γεγονότα του Πάσχα, τα οποία κρύβονται πίσω από τις μεταγενέστερες αφηγήσεις των ευαγγελίων και τονίζει τη διαφορά μεταξύ τους. Αυτή η προσπάθεια ωστόσο είναι προβληματική στη βάση της. Πρώτον: δεν υπάρχει κανένας "καθαρά ιστορικός" τρόπος για να κατανοήσει κανείς κάτι, γιατί η ιστορία εμπεριέχει πάντοτε μία ερμηνεία. Επομένως κάθε ερμηνεία μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Δεύτερον: δεν είναι ορθή η υπόθεση ότι η ιστορία θα πρέπει να διακριθεί από άλλες επιστήμες, όπως για παράδειγμα από τη θεολογία. Τρίτον: στην ιστορική έρευνα δεν είναι πάντοτε αναγκαίο ούτε πρέπον να γίνεται διάκριση μεταξύ του πράγματος (π.χ. το γεγονός της ανάστασης) και των τρόπων που αυτό παρουσιάζεται (π.χ. αφηγήσεις των ευαγγελίων).

55:2 (2009)
Gunther Wenz / Ferdinand Hahn, "Theologiegeschichte des Urchristentums; Zwölf Fragen des Schriftleiters von »Kerygma und Dogma« an den Neutestamentler Ferdinand Hahn", 141-147
Ο γνωστός, ομότιμος σήμερα, καθηγητής της Κ.Δ. του Παν/μίου του Μονάχου Ferdinand Hahn απαντά σε 12 ερωτήσεις του Gunther Wenz, καθηγητή της Συστηματικής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Μεταξύ των ερωτήσεων είναι: η διάκριση συστηματικής θεολογίας/δογματικής και βιβλικής θεολογίας, η διάκρισης θεολογίας της Κ.Δ. και Π.Δ., τη σύνδεση ιστορίας της θεολογίας του αρχέγονου χριστιανισμού και κανόνα, σχέση ιστορικού Ιησού και κηρύγματος της Εκκλησίας, διάκριση μεταξύ της θεολογίας των κοινοτήτων που μιλούσαν αραμαϊκά και των ελληνιστικών-ιουδαιοχριστιανικών, παύλεια θεολογία και θεολογία της αντιοχειανής κοινότητας, κύρια χαρακτηριστικά της παύλειας θεολογίας, ο χαρακτήρας των συνοπτικών ευαγγελίων, το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο και η σχέση του με τους συνοπτικούς.

Το νέο τεύχος του PzB

Στο νέο τεύχος του περιοδικού Protokolle zur Bibel 18:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

J. Malmes, "Die Erzählung von Jiftach und seiner Tochter (Ri 11,29–40). Eine empirische Lesestudie", 1-30
H βιβλική αφήγηση του Ιεφθάε και της κόρης του (κρ 11,29-40) έχει πολλά κενά, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν οι αναγνώστες κατά τη διαδικασία της πρόσληψης και αρκετές ασάφειες, τις οποίες πρέπει να ερμηνεύσουν. Ο κάθε αναγνώστης διαβάζει το κείμενο με άλλες προσδοκίες και έχοντας διαφορετικές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα αυτές οι αναγνώσεις να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Ενώ υπάρχουν πολλές ερμηνείες του κειμένου από απόψεως της αισθητικής της πρόσληψης, οι ερμηνείες και οι εντυπώσεις που προκαλεί η αφήγηση στο σύγχρονο πραγματικό αναγνώστη σπάνια εξετάζονται. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να ελέγξει κατά ο ιδιαίτερος αφηγηματικός τρόπος του κειμένου επηρεάζει τους αναγνώστες στη διαδικασία πρόσληψης και στην αξιολόγηση των πράξεων και προσώπων της ιστορίας. Με σκοπό να εντοπισθούν τα πολλά κενά και να αναλυθεί ο τρόπος αφήγησης, αρχικά ο συγγραφές κάνει μία αφηγηματική ανάλυση του κειμένου. Ακολουθεί η παρουσίαση των συμπερασμάτων της εμπειρικής μελέτης καθώς επίσης ο σχολιασμός τους.

Werner Urbanz, "Die Gebetsschule des Jesus Sirach; Bemerkungen zu Inhalten, Subjekten und Methoden des Gebets im Sirachbuch", 31-48
Στο βιβλίο του Σειράχ απαντούν προσευχές και μία πληθώρα μαρτυρίες για την προσευχή στην πράξη και στη θεωρία. Οι θρήνοι (σε περιστάσεις ανάγκης, αμαρτίες) και ο αίνος (δημιουργία, ιστορία και ανθρωπολογία) είναι ουσιαστικής σημασίας για το περιεχόμενο της προσευχής. Τα κύρια υποκείμενα της προσευχής είναι οι μαθητές του Σειράχ. Δίπλα σε αυτού αναφορές στους ανθρώπους γενικά καθώς και παραδείγματα από την ιστορία (π.χ. ο Δαυίδ) διαδραματίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο. Η προτροπή για προσευχή βρίσκεται σε παραδείγματα από τη ζωή αλλά και σε μία σειρά από προτροπές για εφαρμογή.

Boris Repschinski, "Warum mussten Hananias und Saphira sterben?", 49-61
Η αφήγηση του θανάτου του Ανανία και της Σαπφείρας αποτελεί πάντοτε ένα πρόβλημα στην έρευνα των Πράξεων. Στη μελέτη του ο συγγραφέας προτείνει την κατανόηση της αφήγησης μέσα στη συνάφεια των Πρξ 2-5 κι ως μία δίκη, η οποία αντιπαραβάλλεται προς τις προσαγωγές των αποστόλων μπροστά στο Συνέδριο και η οποία παρουσιάζει τη μετάθεση της δικαστικής εξουσίας από τις αρχές του Ναού στην κοινότητα και η οποία αντικαθιστά την εξουσία των Ιουδαίων αρχόντων με εκείνη των αποστόλων.

Andreas Heindl, "Findet Judas im paulinischen Schrifttum Erwähnung? Versuch einer Antwort auf eine selten gestellte Frage", 45-71
Ο Ιούδας Ισκαριώτης απαντά εκ πρώτης όψεως μόνο σε πέντε κείμενα της Κ.Δ.: στα τέσσερα ευαγγέλια και στις Πράξεις. Στην παρούσα έρευνα ο συγγραφέας θέτει το ερώτημα και αποπειράται να το απαντήσει, εάν στα γνήσια παύλεια κείμενα υπάρχουν ίχνη αυτής της αινιγματικής μορφής. Τα δύο στερεότυπα, που χρησιμοποιούνται για τον Ιούδα, δηλ. οι εκφράσεις "εἷς ἐκ τῶν δώδεκα" και "ὁ παραδιδοὺς τὸν Ἰησοῦν" παραπέμπουν στους στίχους 1Κορ 11,23 και 15,5, τα οποία χρήζουν μίας εις βάθος ανάλυσης.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009

Μαγνητοφωνημένο κείμενο για το Ευαγγέλιο του Θωμά / NT Pod on the Gospel of Thomas

Ο Marc Goodacre ανάρτησε σε ιστολόγιό του μία σύντομη (12 λεπτά) μαγνητοφωνημένη ομιλία για το Ευαγγέλιο του Θωμά. Σε αυτήν παρουσιάζει την ιστορία ανεύρεσής του, το περιεχόμενο και τη σημασία του. Για να το ακούσετε, πατήστε εδώ.

SAGE: ελεύθερη πρόσβαση στα περιοδικά / SAGE: free access to journals

Ο εκδοτικός οίκος SAGE προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά του περιοδικά για το διάστημα 1-31 Οκτωβρίου. Ανάμεσά τους υπάρχουν πολλά βιβλικού περιεχομένου, όπως BTB, JSNT, JSOT, ExpT κτλ.
Για να εγγραφείτε σε αυτήν την υπηρεσία, πατήστε εδώ.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009

Ph. Harland: Μαγνητοφωνημένη διάλεξη

Στο ιστολόγιο του Phil Harland μπορείτε να βρείτε την τρίτη μαγνητοφωνημένη διάλεξη στη σειρά διαλέξεων "Honouring the Gods in the Roman Empire". Θέμα της είναι ο Ασκληπιός και η σωτηρία, την οποία προσδοκούσαν από αυτόν οι λάτρεις του.
Για να ακούσετε τη διάλεξη, πατήστε εδώ.

Το υπόμνημα του Ανδρέα Καισαρείας στην Αποκάλυψη / Τhe commentary of Andrew of Caesarea on Apocalypse

Από το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism μαθαίνουμε ότι στο διαδίκτυο υπάρχει αναρτημένη μία νέα μελέτη και μετάφραση του υπομνήματος στην Αποκάλυψη του Ανδρέα Καισαρείας. Πατώντας στον τίτλο που ακολουθεί θα βρεθείτε στη σχετική σελίδα:

Andrew of Caesarea and the Apocalypse in the Ancient Church of the East: Studies and Translation


Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

B.C. / A.D. ή ΒCE / CE;

To θέμα του ορθού (επιστημονικά και όχι μόνο) προσδιορισμού των χρονικών εποχών πριν και μετά την έλευση του Χριστού έχει απασχολήσει κατά τα τελευταία χρόνια τους ιστορικούς. Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Robert R. Cargill δημοσιεύει ένα σχετικό κείμενο, όπου υποστηρίζει ότι ο σωστός χαρακτηρισμός είναι BCE (πριν την χριστιανική εποχή) και CE (κατά την χριστιανική εποχή).
Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε εδώ.

Ενδιαφέρον εύρημα στη Domus aurea; / Interesting find in Domus aurea?

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ Ιταλοί αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πιθανόν το περίφημο περιστρεφόμενο δωμάτιο-τραπεζαρία της Domus aurea του αυτοκράτορα Νέρωνα. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές η αίθουσα αυτή διέθετε ξύλινη πλατφόρμα που περιστρεφόταν μέρα και νύχτα με σκοπό να μιμηθεί την κίνηση της γης και να εντυπωσιάζει τους καλεσμένους του. Σύμφωνα με τον Σουετώνιο από ειδικά μαρμάρινα διαχωριστικά δούλοι έραιναν με ροδοπέταλα τον αυτοκράτορα, όταν ερμήνευε άσματα με τη λύρα του και τους καλεσμένους του.
Για να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας, πατήστε εδώ.

Δύο ενδιαφέροντα κείμενα στην The Bible and Interpretation / Two interesting texts on The Bible and Interpration

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί δύο ενδιαφέροντα κείμενα:

Το πρώτο είναι του Mark Goodacre και έχει ως θέμα τη χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία των βιβλικών. Για να το διαβάσετε, πατήστε εδώ.
Το δεύτερο είναι του Don C. Benjamin και αποτελεί ουσιαστικά ένα σύντομο σχολιασμό του βιβλίου του συγγραφέα Stones & Stories. Στο άρθρο ο Benjamin συζητά το ζήτημα της βιβλικής αρχαιολογίας και τις τάσεις που επικρατούν στην έρευνα σχετικά με αυτό. Για να διαβάσετε το κείμενο, πατήστε εδώ.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

Ph. Harland: Dynamics of Identity


Ήδη σε παλαιότερη ανάρτηση αναφερθήκαμε στο νέο βιβλίο του Ph. Harland, Dynamics of Identity in the World of the Early Christians: Associations, Judeans, and Cultural Minorities, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο Νοέμβριο. Για το βιβλίο ο συγγραφέας ετοίμασε μία συνοδευτική σελίδα με περιλήψεις των κεφαλαίων, πηγές και συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό. Για να βρεθείτε στη σχετική ιστοσελίδα, πατήστε εδώ.

Συμπόσιο για την οικογένεια στην Κ.Δ. & στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Symposium: Family in NT and early Christianity

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Παν/μίου της Ν. Αφρικής (Πραιτώρια) σε συνεργασία με το Τμήμα Κ.Δ. και Αρχέγονου Χριστιανισμού του ίδιου Πανεπιστημίου διοργανώνουν στις 15-17 Οκτωβρίου 2009 διεθνές συμπόσιο με τον τίτλο:

"Family as Strategy in the Roman Empire and Early Christianity"

Όπως δηλώνεται και στην πρόσκληση ενδιαφέροντος οι εισηγήσεις του συμποσίου θα επικεντρωθούν στον τρόπο που η οικογένεια, ο οίκος και η οικία εντάσσονται μέσα στην ευρύτερη συνάφεια των κοινωνικών σχέσεων.
Για να διαβάσετε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

[Α.Τ.: Να σημειώσουμε ότι ένα ανάλογο σεμινάριο θα διοργανωθεί από την European Association of Biblical Studies στο πλαίσιο του κοινού με την SBL συνεδρίου στο Tartu της Εσθονίας. Επειδή διοργανώτρια του σεμιναρίου για λογαριασμό της EABS είναι η γράφουσα, θα αναφερθούμε σε αυτό αναλυτικά σε προσεχή ανάρτηση].

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Ανεύρεση βάσεων αγαλμάτων στο Κάπρι / Discovery of statue bases on Capri


Από το ιστολόγιο του Antonio Lombatti πληροφορούμαστε για δημοσίευμα του Discovery News όπου γίνεται λόγος για τον εντοπισμό βάσεων αγαλμάτων του 1ου αι. μ.Χ. στο βυθό του Γαλάζιου Σπηλαίου στο νησί Κάπρι. Το Γαλάζιο Σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε από τον αυτοκράτορα Τιβέριο, ο οποίος, ως γνωστόν, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο νησί Κάπρι, ως πισίνα. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ίσως στον πυθμένα του σπηλαίου να βρεθούν τελικά τα αγάλματα που ήταν στημένα επάνω στις βάσεις, τα οποία μάλλον απεικόνιζαν θαλάσσιες θεότητες. Ήδη το 1967 οι αρχαιολόγοι ανέσυραν από τη θάλασσα τρία τέτοια αγάλματα, του Ποσειδώνα (δύο) και του Τρίτωνα (φωτό).
Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

BMCR: βιβλιοκρισίες

Δύο νέες βιβλιοκρισίες βιβλίων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους μελετούν την εποχή της Καινής Διαθήκης αλλά και τον αρχαίο Ιουδαϊσμό και τον αρχέγονο χριστιανισμό:

Gregg Gardner, Kevin L. Osterloh, Antiquity in Antiquity: Jewish and Christian Pasts in the Greco-Roman World, (Texte und Studien zum antiken Judentum, 123), Tübingen: Mohr Siebeck, 2008
ISBN 9783161494116
Reviewed by Sabrina Inowlocki-Meister

Stephen Halliwell, Greek Laughter: A Study of Cultural Psychology from Homer to Early Christianity. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2008
ISBN 9780521717748
Reviewed by Catherine Conybeare

Άρθρο του Michael F. Bird για τον Παύλο ως απόστολο των εθνών και των Ιουδαίων / Michael F. Bird: Paul as the apostle to gentiles and Jews

Στο ιστολόγιό του ο Michael F. Bird έχει αναρτήσει ένα κείμενό του με τον τίτλο "Paul as Apostle to Gentiles and Jews". Ο συγγραφέας στηρίζεται στη μαρτυρία των επιστολών του Παύλου και των Πράξεων σχετικά με τη δραστηριότητα του Παύλου στους Ιουδαίους και στο επιχείρημα ότι οι όροι ἔθνη, Ἕλλην, ἀκροβυστία /περιτομή, ἄνομος χαρακτηρίζονται από μία προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις συνάφειες, μέσα στις οποίες τις χρησιμοποιεί ο απόστολος. Για να διαβάσετε το άρθρο, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του Neotestamentica / The new issue of Neotestamentica

Στο νέο τεύχος του Neotestamentica 43:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Pieter G. DeVilliers, "Peace in the Pauline Letters : a perspective on biblical spirituality", 1-26
  • Frank England, "Postcolonial anxieties and biblical criticism in (South) Africa", 27-48
  • Edison M. Kalengyo, "'Cloud of witnesses' in Hebrews 12:1 and Ganda ancestors : an incarnational reflection", 49-68
  • David Lincicum, "Paul and the Temple Scroll : reflections on a shared engagement with Deuteronomy", 69-92
  • Bradley H. MacLean, "The exteriority of biblical meaning and the plentitude of desire : an exploration of Deleuze's non-metaphysical hermeneutics of Kafka", 93-122
  • S.J. Nortjé, "The 'Mother of Jesus' as analytical category in John's Gospel", 123-143
  • Christoph W. Stenschke, "Married women and the spread of early Christianity", 145-194
  • Süleyman Turan, "Paul's missionary theology from a Muslim perspective", 195-216

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Το νέο τεύχος του Lectio difficilior / The new issue of Lectio difficilior

Στο νέο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού Lectio difficilior δημοσιεύονται τα εξής άρθρα, τα οποία είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο (στη μορφή pdf):

Ένα νέο βιβλίο για την κοινωνιολογική θεώρηση των παύλειων εκκλησιών / A new book on the social-scientific approach of Pauline churches

Από τον καθηγητή Wayne Meeks, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην κοινωνιολογική μελέτη των παύλειων κοινοτήτων, πληροφορηθήκαμε την έκδοση ενός συλλογικού τόμου, όπου ειδικοί εξετάζουν την εξέλιξη της κοινωνιολογικής έρευνας των παύλειων κοινοτήτων κατά τα τελευταία 25 χρόνια (από τη στιγμή δηλαδή που κυκλοφόρησε η σημαντική μελέτη του W. Meeks, The First Urban Christians μέχρι σήμερα). Ο τόμος θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό T & T International μέσα στο Νοέμβρη 2009. Μόλις φτάσει στα χέριά μας θα τον παρουσιάσουμε διεξοδικότερα:

Todd D. Still - David G. Horrell (εκδ.), After the First Urban Christians The Social-Scientific Study of Pauline Christianity Twenty-Five Years Later, 2009
ISBN: 9780567219671
24 ευρώ (περίπου)

Περιγραφή του εκδοτικού οίκου
Το τρέχον έτος σηματοδοτεί την 25η επέτειο από την έκδοση της μελέτης τους Wayne A. Meeks, The First Urban Christians. Σε αυτό το κλασικό πλέον έργο ο Meeks εξέτασε το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο του παύλειου χριστιανισμού υπό το πρίσμα των παύλειων επιστολών.
Ο παρών τόμος, After the First Urban Christians, που εκδίδεται από τους Todd D. Still και David G. Horrell, είναι μία συλλογή επτά μελετών ειδικών, οι οποίες μαζί με έναν επίλογο γραμμένο από τον ίδιο τον Meeks, επανεξετάζουν και συμπληρώνουν τη μελέτη-σταθμό του Meeks. Επιπλέον ο παρών τόμος προσφέρει νέες προοπτικές στη μελλοντική έρευνα του Παύλου και των εκκλησιών του μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Περιεχόμενα
Introduction-The editors

Chapter One: The use of theories and models from the social sciences - David G. Horrell (University of Exeter, UK)

Chapter Two: The urban environment of Pauline Christianity - Peter Oakes (University of Manchester, UK)

Chapter Three: The social level of Pauline Christians - Bruce Longenecker (University of St. Andrews, UK)

Chapter Four: Formation of the ekklesia - Edward Adams (King's College, London, UK)

Chapter Five: Governance - Todd D. Still (Baylor University, Truett Seminary, USA)

Chapter Six: Ritual - Louise Lawrence (University of Exeter, UK)

Chapter Seven: Patterns of belief and patterns of life - Dale B. Martin (Yale University, USA)

Chapter Eight:
Epilogue: Retrospect and prospect- Wayne A. Meeks (Yale University, Emeritus, USA)

Conclusion- The editors