Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο ThZ / Two articles of biblical interest in the new issue of ThZ

Στο νέο τεύχος του Theologische Zeitschrift 65:3 (2009) δημοσιεύονται τα εξής δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


Klaus Haacker, "Rezeptionsgeschichte und Literarkritik : Anfragen an die communis opinio zum Corpus Paulinum", 209-228
Η συνειδητοποίηση του προβλήματος, την οποία προκάλεσε η λεγόμενη "new perspective" καλεί σε μία εξέταση των θεολογικών επιχειρημάτων της λογοτεχνικής κριτικής που εφαρμόσθηκε στα βιβλία του Παύλου. Μία σειρά από κριτήρια, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί ο δευτεροπαύλειος χαρακτήρας των παραδεδομένων παύλειων επιστολών, αποδεικνύεται ότι είναι μία αντίδραση μίας ομολογιακής ή ιδεολογικά φορτισμένης πρόσληψης της θεολογίας του Παύλου, η οποία αδικεί το εύρος και την ευελιξία της σκέψης του. Ο συγγραφέας υποστηρίζει επομένως μία αποθεολογικοποίηση της λογοτεχνικής κριτικής του Corpus Paulinum και προτείνει έναν περιορισμό στους μη θεολογικούς παράγοντες (ύφος, χρονολογικά ζητήματα, ιστορική γεωγραφία κτλ.)

Christina Tuor-Kurth, "Unreinheit und Gemeinschaft : Erwägungen zum neutestamentlichen Gebrauch von koinos", 229-245
Ο ελληνικός όρος "κοινός" απαντά με τη διπλή του σημασία -κοινός, από κοινού και ακάθαρτος - μόνο στην ελληνιστική ιουδαϊκή γραμματεία και στην ΚΔ. Επομένως η διπλή αυτή σημασία της λέξης δηλώνει στην αρχαιότερη μαρτυρία της στο 1 Μακκ όχι αποκλειστικά τη λατρευτική ακαθαρσία αλλά συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα που διακρίνουν τους Ιουδαίους από τους μη Ιουδαίους. Ο όρος "κοινός" μπορεί να σημαίνει ακριβώς τον μη-Ιουδαίο. Στο παρόν άρθρο η συγγραφέας ξεκινά από αυτό το εύρημα και συζητά τρία καινοδιαθηκικά κείμενα, όπου στο παράδειγμα της κοινής τράπεζας / τροφών παρουσιάζονται αυτά που η ιουδαïκή Τορά θεωρεί ακάθαρτα. Καθίσταται σαφές ότι μέσω του αυξανόμενου αριθμού πιστών, που προέρχονταν από τα έθνη, αμβλύνονται τα όρια που χωρίζουν Ιουδαίους και μη Ιουδαίος. Αντί για τη διάκριση μεταξύ καθαρού και ακάθαρτου το θέμα τώρα είναι ότι είναι δυνατή η κοινωνία Ιουδαίων και μη Ιουδαίων ἐν Χριστῷ.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009

Το νέο τεύχος του BBR

Στο νέο τεύχος του Bulletin of Biblical Research 19:3 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Gerald A. Klingbeil, "Between 'I' and 'we' : the anthropology of the Hebrew Bible and its importance for a 21st-century ecclesiology", 319-339
 • Markus Zehnder, "Building on stone? : Deuteronomy and Esarhaddon's loyalty oaths ; part 1: some preliminary observations", 341-374
 • Kent L. Yinger, "The continuing quest for Jewish legalism", 375-391
 • Craig S. Keener, "Fever and dysentery in Acts 28:8 and ancient medicine", 393-402
 • Peter H. Davids, "The Catholic Epistles as a canonical Janus : a New Testament glimpse into Old and New Testament canon formation", 403-416
 • Richard S. Hess, "A new generation of Deuteronomists?", 417-424

Το νέο τεύχος του ZNT

Το νέο τεύχος του Zeitschrift für Neues Testament 12 / 24 (2009) είναι αφιερωμένο στην επί του Όρους Ομιλία. Σε αυτό δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
 • Martin Leutzsch, "Sozialgeschichtliche Perspektiven auf die Bergrede", 2-11
 • Moisés Mayordomo-Marín, "Gewaltvermeidung in der Bergpredigt", 12-21
 • Ansgar Wucherpfennig, "Die Bergpredigt: Elemantarunterricht des Gottessohnes", 22-31
 • A.K. Grieb, "Lebendige Gerechtigkeit" : Karl Barths christologische Exegese der Bergpredigt", 32-40
 • François Vouga, "Bergpredigt - Politik des Evangeliums?", 42-47
 • Tine Stein, "Die Bergpredigt als das ganz Andere der - modernen - Politik", 48-54
 • Thomas H. Macho, "Politik der Bergpredigt", 55-60

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009

BAR: το Μυστικό κατά Μάρκον / BAR: The Secret Mark

Από το ιστολόγιο του James F. McGrath Exploring Our Matrix πληροφορούμαστε τη δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή ενός άρθρου του νέου τεύχος του Biblical Archaeology Review) με θέμα το λεγόμενο "Μυστικό κατά Μάρκον". Με το κείμενο αυτό είχαμε ασχοληθεί σε παλαιότερη ανάρτηση, όταν παρουσιάζαμε το περιεχόμενο του νέου βιβλίου του H.-J, Klauck, Die apokryphe Bibel. Στο άρθρο του BAR ο καθ. Charles W. Hedrick παρουσιάζει την ιστορία της συζήτησης του αμφιλεγόμενου αυτού κειμένου καθώς και την πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με αυτό.
Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε εδώ.

Ο τάφος του Talpiot: τα στατιστικά δεδομένα / The Talpiot tomb: the statistical facts

Στην ιστοσελίδα Τhe Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Jerry Lutgen, στατιστικολόγου, στο οποίο συζητά και εκτιμά κριτικά τις διάφορες στατιστικές μελέτες σχετικά με το γνωστό "τάφο της οικογένειας του Ιησού". Υποστηρίζει ότι μόνο ένα μικρό μέρος των διαφορών μεταξύ αυτών των στατιστικών μελετών οφείλεται στην επιλογή διαφορετικής στατιστικής μεθοδολογίας, ενώ στο μεγαλύτερό τους μέρος θα πρέπει να αποδοθούν στη συνειδητή επιλογή ιστορικών, αρχαιολογικών και επιγραφικών δεδομένων.
Για να διαβάσετε το κείμενο, πατήστε εδώ.

Συνέδριο για το Κουμράν στο Schwerte / Conference on Qumran in Schwerte

Η Καθολική Ακαδημία του Schwerte σε συνεργασία με τον Τομέα της Κ.Δ. της Ευαγγελικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου διοργανώνει το 6ο κατά σειρά συνέδριο σχετικά με τα κείμενα του Κουμράν. Ένα ζήτημα που απασχόλησε την έρευνα από την στιγμή που ήρθαν στο φως τα κείμενα της Νεκράς Θαλάσσης πριν 6ο χρόνια και την απασχολεί μέχρι σήμερα, που η ανάγνωση και έκδοσή τους έχει πλέον ολοκληρωθεί, είναι κατά πόσο αυτά πρόσφεραν κάτι νέο στην κατανόηση του Ιησού και των απαρχών του Χριστιανισμού. Είναι βέβαια σαφές ότι σε αυτά δε γίνεται λόγος για τον Ιησού και τους χριστιανούς και στη βιβλιοθήκη του Κουμράν δεν βρέθηκε κανένα χριστιανικό κείμενο. Ωστόσο η συμβολή τους στην κατανόηση της γλώσσας και του περιβάλλοντος του Ιησού και των πρώτων χριστιανών είναι σημαντική. Σε αυτό το συνέδριο το αντικείμενο συζήτησης είναι κατά πόσο αυτά τα κείμενα συμβάλλουν στην κατανόηση του Ιησού και του Παύλου.


6. Schwerter Qumrantagung
Jesus, Paulus und Qumran

Perspektiven der Forschung
6 έως 8 Νοεμβρίου 2009

Πρόγραμμα συνεδρίου

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

-16:30-17:00 Χαιρετισμοί (Dr. Ulrich Dickmann, Prof. Dr. Jörg Frey)
-17:00 - 18:00 Prof. Dr. Reinhard Achenbach, "Jesaja 61, 11Q Melchisedek und Jesus"
-19:30 - 21:00 Prof. Dr. Heinz-Wolfgang Kuhn, Überlegungen zu Jesus im Licht der
Qumrangemeinde und Bemerkungen zum Projekt »Qumran und Paulus«

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

-9:00 -10:00 Dr. Albert Hogeterp, "Jesus‘ Eschatology in the Light of the Texts from Qumran"
-10:00 Διάλειμμα
-10:30 - 11:30 Dr. Ursula Schattner-Rieser, "Die Sprache Jesu im Licht der Texte von Qumran – das Vaterunser als Beispiel"
-11:30 -12:30 PD Dr. Annette Steudel, "Jesus und die Dämonen – im Lichte der Textfunde vom Toten Meer"
-14:30 -15:30 Dr. Lutz Doering, Jesus und der Sabbat – im Licht der Qumrantexte
-15:30 Διάλειμμα
-16:00 -17:00 Prof. Dr. Hermann Lichtenberger, "Mt 18,10 und Engel in Qumran"
-17:00 - 18:00 Dr. Jean -Sébastien Rey, "Eschatology in the Wisdom Texts from Qumran – and their Relevance for Understanding Early Christian Eschatology"

8 Νοεμβρίου 2009

-9:00 -10:00 Dr. Francesco Zanella, "Das Vokabular für »Gerechtigkeit« in Qumran und bei Paulus"
-10:30 -11:30 PD Dr. Enno Edzard Popkes, "Psalmeninterpretation in Qumran und bei Paulus"
-11:30 -12:30 Συζήτηση - συμπεράσματα

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Jonathan Z. Smith: Tα παιδαγωγικά ψέματα / Jonathan Z. Smith: paedagogical lies

Από το ιστολόγιο Peje Iesous έχουμε την πληροφορία για ένα άρθρο του ιστορικού της θρησκείας Jonathan Z. Smith σχετικά με τα ψέματα, τα οποία συχνά οι εκπαιδευτικοί λέμε στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας. Ο Smith διακρίνει αυτά τα ψέματα σε δύο κατηγορίες:
α) τα "λευκά ψέματα", όταν έχουμε την τάση να υπεραπλουστεύουμε και να γενικεύουμε, όσα διδάσκουμε σχετικά με μία επιστήμη
β) τα "ψέματα του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου", όταν δημιουργούμε στους φοιτητές την εντύπωση ότι τα κείμενα και οι ιδέες είναι αυτονόητα και αυταπόδεικτα, ενώ στην πραγματικότητα πίσω από κάθε ιδέα, η οποία σήμερα έχει αξιωματικό ίσως χαρακτήρα, κρύβεται μία μακρά διεργασία και εξέλιξη.
Για να διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, πατήστε στον τίτλο του στη συνέχεια:

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο ThBeitr / In the new issue of ThBeitr

Στο νέο τεύχος του Theologische Beiträge 40:5 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Ulrich Heckel, "Die Kraft des Evangeliums (Röm 1,16) : Beerdigung von Professor Dr. Martin Hengel am 10. Juli 2009 auf dem Bergfriedhof in Tübingen", 306-310
 • Jörg Jeremias, "Gottes Zorn - eine unbeliebte Gottesaussage des Alten Testaments", 311-324
 • Friedrich Avemarie, "Historisches Arbeiten in der Exegese", 325-337
 • Klaus Haacker, "Zeit zur Umkehr! : Jesu Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum (Lk 13,6-9)", 338-344
 • Roland Deines, "Der irdische Jesus als Messias und Gottessohn : zu den christologischen Aufsätzen Martin Hengels", 349-351
 • Armin D. Baum, "Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus : Martin Hengels Gesamtsynthese zu den kanonischen Evangelien", 352-354

Το νέο τεύχος του RB / In the new issue of RB

Στο νέο τεύχος του Revue Biblique 116:4 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Françoise Mies, "Le psaume de Ben Sira 51,12a-o hébreu : l'hymne aux noms divins (deuxième partie)", 481-504
 • Joseph Patrich, "The pre-Herodian temple : reassessing the house of the laver and the house of utensils in the 'Temple scroll'", 505-526
 • Adrien Candiard, "La vision de Pierre à Joppé (Ac 10,9-16) : esquisse d'histoire d'un commentaire dans l'Occident latin", 527-556
 • Leif E. Vaage, "The translation of 1 Cor 7:14c and the labile social body of the Pauline church", 557-571
 • Étienne Nodet, "Jacques le Juste et son épître : deuxième partie", 572-597
 • Asher Ovadiah -Rachel Peleg, "The 'Promontory Palace' in Caesarea Maritima and the northern palace at Masada : architectural conceptions and sources of inspiration", 598-611

To νέο τεύχος του CBQ / In the new issue of CBQ

Στο νέο τεύχος του Catholic Biblical Quarterly 71: 4 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Carolyn Osiek, "'When you pray, go into your tameion' (Matthew 6:6): but why?", 723-740
 • Leif E. Vaage, "An other home : discipleship in Mark as domestic ascetici", 741-761
 • Scott Shauf, "Locating the eunuch : characterization and narrative context in Acts 8:26-40", 762-775
 • C.L. Brinks, "'Great is Artemis of the Ephesians' : Acts 19:23-41 in light of goddess worship in Ephesus", 776-794
 • A.A. Das, "Paul and works of obedience in Second Temple Judaism : Romans 4:4-5 as a "new perspective" case study", 795-812
 • Maria A. Pascuzzi, "Baptism-based allegiance and the divisions in Corinth : a reexamination of 1 Corinthians 1:13-17", 813-829
 • Andrei A. Orlov, "The pteromorphic angelology of the 'Apocalypse of Abraham'", 830-842

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009

Το νέο τεύχος του ExpT / The new issue of ExpT

Στο νέο τεύχος του Expository Times 121 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Charles H. Talbert, "Matthew and Character Formation", 53-59
Στο άρθρο ο συγγραφέας πραγματεύεται διάφορα ζητήματα: τι είναι ο χαρακτήρας; Τι σημαίνει διαμόρφωση του χαρακτήρα και πώς το έκαναν οι αρχαίοι συγγραφείς; Πώς εντάσσεται μέσα στην αρχαία συνάφεια ο Ματθαίος; Πώς μπορεί ο Ματθαίος σήμερα να συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των αναγνωστών του.

Surekha Nelavala, "‘Babylon the Great Mother of Whores’ (Rev 17:5): A Postcolonial Feminist Perspective", 60-65

Στο άρθρο γίνεται μία προσπάθεια ανάγνωσης της εικόνας της Βαβυλώνος της πόρνης στο Αποκ 17-18 από μία μεταποικιακή (postcolonial) φεμινιστική οπτική ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η Αποκάλυψη γράφηκε μέσα στη συνάφεια του ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού και της πατριαρχικής οργάνωσης της κοινωνίας. Επομένως το άρθρο εστιάζεται στην αντίθεση της πόρνης προς τη νύμφη της Αποκάλυψης και συζητά αυτή τη διπολική προσέγγιση του συγγραφέα. Από μία μεταποικιακή οπτική η μορφή της πόρνης διαβάζεται διακειμενικά μέσα σε μία συνάφεια, όπου οι γυναίκες ερμηνεύονται με βάση της Γραφή και όπου αντιμετωπίζονται ως όντα επιρρεπή στην πορνεία.

J.D.M. Derrett, "Homer in the New Testament", 66-69
Εκτός από τις πολλές έμμεσες αναφορές στην εβραϊκή Βίβλο, υπάρχει πληθώρα στοιχείων στην Κ.Δ. χρήσης του Ομήρου από τους συγγραφείς της Κ.Δ. κι όχι μόνο στο επίπεδο των φραστικών έμμεσων αναφορών.

Douglas R.A. Hare, "When Did ‘Messiah’ Become a Proper Name", 70-73
Η θέση του άρθρου είναι ότι οι λέξεις για τον "χρισμένο" στα εβραϊκά, αραμαϊκά και ελληνικά χρησιμοποιούνταν από τους Ιουδαίους ήδη από την εποχή του Παύλου όχι μόνο ως τίτλος του "Μεσσία" αλλά και ως κύριο όνομα. Στην αρχή ο συγγραφέας παρουσιάζει την ακαδημαϊκή συζήτηση γύρω από το θέμα και στη συνέχεια παραπέμπει σε εκείνες τις μαρτυρίες της Κ.Δ., οι οποίες επιβεβαιώνουν την υπόθεση και κυρίως στη χρήση του όρου "μεσσίας" στα Ιω 1,41 και 4,25.

Η ταυτότητα των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων / The identity of the early christian communities

Ο J.C. Baker έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό του ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, όπου κάνει μία ανασκόπηση της μέχρι σήμερα έρευνας σχετικά με το θέμα της ταυτότητας των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Σε παρόμοιες αναρτήσεις του είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν. Για να διαβάσετε αυτή τη νέα, πατήστε εδώ.

Διδασκαλία και γλωσσολογική ανάλυση της Κ.Δ. / Teaching and linguistic analysis of the NT

Από τον εκδοτικό οίκο Sheffield κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος με εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατες συναντήσεις της SBL και οι οποίες καλύπτουν δύο σχετικούς μεταξύ τους τομείς: τη διδασκαλία και τη γλωσσολογική ανάλυση της Κ.Δ. Οι μελέτες, που αφορούν στο πρώτο σκέλος, παρουσιάζουν τις νέες τάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία μίας αρχαίας γλώσσας στην εποχή των ηλεκτρονικών μέσων. Οι μελέτες του δεύτερου μέρους αποπειρώνται να απαντήσουν στο ερώτημα πώς οι συγγραφείς κατορθώνουν χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να τονίσουν ό,τι τους ενδιαφέρει ή να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Ως κύριο παράδειγμα χρησιμοποιείται η προς Εβραίους. Τέλος στον τόμο συμπεριλαμβάνονται μελέτες σχετικά με τη σύγχρονη γλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία κτλ. και η δυνατότητα που προσφέρουν για μια νέα ανάγνωση της Κ.Δ.


Stanley E. Porter - Matthew Brook O'Donnell (εκδ.), The Linguist as Pedagogue. Trends in the Teaching and Linguistic Analysis of the Greek New Testament (New Testament Monographs 11), Sheffield Univ. Press 2009
ISBN: 978-1-905048-28-1
€37.50 / €75


Περιεχόμενα τόμου

 • Stanley E. Porter, "Introduction: The Linguist as Pedagogue and Much More"

Part I: Linguistics and Pedagogy

 • Jonathan M. Watt, "Talking to the Dead: Linguistics and Pedagogy of Hellenistic Greek"
 • Rodney J. Decker, "Adapting Technology to Teach Koine Greek"
Part II: Prominence
 • Stanley E. Porter, "Prominence: A Theoretical Overview"
 • Cynthia Long Westfall, "A Method for the Analysis of Prominence in Hellenistic Greek"
 • Randall K.J. Tan, "Prominence in the Pauline Epistles"
Part III: Discourse Analysis
 • Steven Gunderson, "The Use of Discourse Analysis in Character Studies: Nicodemus and the Samaritan Woman (John 3-4)"
 • Matthew Brook O’Donnell and Catherine Smith, "A Discourse Analysis of 3 John"
 • Cynthia Long Westfall, "A Discourse Analysis of Romans 7:7-25: The Pauline Autobiography?"
Part IV: Linguistic Investigations
 • Stephen H. Levinsohn, "Is hoti an Interpretive Use Marker?"
 • Jonathan T. Pennington, "Setting Aside 'Deponency': Rediscovering the Greek Middle Voice in New Testament Studies"
 • Stephen H. Levinsohn, "Towards a Unified Linguistic Description of houtos and ekeinos"
 • Gene L. Green, "Relevance Theory and Biblical Interpretation"

Ωριγένης και ερμηνεία της Αγίας Γραφής / Origen and Bible interpretation

Στον τόμο με τα πρακτικά του 9ου διεθνούς συνεδρίου για τον Ωριγένη δημοσιεύονται και κάποιες μελέτες σχετικές με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Ωριγένη σε διάφορα κείμενα της Αγίας Γραφής:

Origeniana nona : Origen and the religious practice of his time ; papers of the 9th International Origen Congress, Pécs, Hungary, 29 August - 2 September 2005
Leuven -Paris - Walpole, Mass. : Peeters 2009
ISBN: 978-90-429-2234-1
 • Tamás Adamik, "La rhétorique dans les "Homélies sur le Cantique des Cantiques" d'Origène (HCT I,1)", 3-12
 • Agnès Aliau-Milhaud, "Progrès du texte, progrès de l'individu dans le "Commentaire de Jean" d'Origène : les techniques d'exégèse appliquées au thème du progrès", 13-23
 • Agnès Bastit-Kalinowska, "Le levain et l'enseignement (Mt 16,12) : une méthode heuristique chez Origène", 49-60
 • Federica Bucchi, "L'interpretazione origeniana della meretrice Gerusalemme nella storia simbolica di Israele di Ez 16 (HEz VI-X)", 81-92
 • Francesca Cocchini, "Origene e la morale nel 'Commento alla Lettera ai Romani'", 115-134
 • Enrico DalCovolo, "La "tenda" o la "casa"? : Origene, "Omelie sui Numeri" XVII e XXVII", 135-140
 • Boudewijn Dehandschutter, "Origen and the episode on Stephen in the Book of Acts", 141-148
 • Miyako Demura, "Origen's allegorical interpretation and the philological tradition of Alexandria", 149-158
 • Jean N. Guinot, "Muthos et récit biblique chez Origène : un danger d'ambiguïté?", 179-193
 • Judith L. Kovacs, "The revelation to John in Origen's "Commentary on John" : hearing the voice of the seven thunders", 217-230
 • Freddy Ledegang, "The interpretation of the decalogue by Philo, Clement of Alexandria and Origen", 245-253
 • Domenico Pazzini, "Aretè e gnosi nel "Commento a Giovanni" di Origene", 273-284
 • Sarah J. Spangler, "'The firstfruits of our activities' : 'examination of the gospel' and the pedagogical functions of Scripture in Origen's prologue to the 'Commentary on the Gospel according to John'", 337-344

Το νέο τεύχος του RB / The new issue of RB

Στο νέο τεύχος του Revue Biblique 116:3 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Françoise Mies, "Le psaume de Ben Sira 51,12a-o hébreu : l'hymne aux noms divins (première partie)", 336-367
 • Christian G. Schwentzel, "Images du pouvoir et fonctions des souverains hasmonéens", 368-386
 • Matthew W. Bates, "Beyond 'Stichwort': a narrative approach to Isa 52,7 in Romans 10,15 and 11Q Melchizedek (11Q13)", 387-414
 • Étienne Nodet, "Jacques le Juste et son épître : première partie", 415-439
 • Christophe Rico, "Prière et paix en Jacques 5,13", 440-444

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009

Αρχαίες συναγωγές στο Golan / Ancient synagogues in the Golan

Στο ιστολόγιό του PaleoJudaica ο Jim Davila παραπέμπει σε δύο άρθρα του Stephen G. Rosenberg, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην Jerusalem Post και τα οποία έχουν ως θέμα τους διάφορες αρχαίες συναγωγές που βρέθηκαν στο Golan. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο έχουν βρεθεί 25 τέτοιες συναγωγές, κάποιων γνωρίζουμε την ύπαρξη από σποραδικά ευρήματα, ορισμένες έχουν με βεβαιότητα εντοπισθεί και τέλος 6 από αυτές έχουν ανασκαφεί. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα του PaleoJudaica και στη συνέχεια να διαβάσετε τα άρθρα, πατήστε εδώ.

Έκθεση: Χάρτες και περιοδείες του αποστόλου Παύλου / Exhibition: Maps depicting Paul's missionary journeys

Στο πλαίσιο των 44ων ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη (ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ) σε συνεργασία με την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Πινακοθήκη διοργανώνει έκθεση με θέμα:

«Χαρτογραφώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου»
Έκθεση χαρτών από τις συλλογές των Αλέξανδρου Γαρύφαλλου και Σάββα Δεμερτζή
21/10/2009 έως 29/11/2009
Λουτρά Παράδεισος

Στη συνέχεια παραθέτουμε την ανακοίνωση των διοργανωτών:
"Το πρωτογενές χαρτογραφικό υλικό της έκθεσης προέρχεται από τους συλλέκτες Αλέξανδρο Γαρύφαλλο και Σάββα Δεμερτζή. Στόχος της έκθεσης είναι η για πρώτη φορά συγκέντρωση και απεικόνιση της θεολογικής παρουσίας του Αποστόλου Παύλου στην Παλαιοχαρτογραφία. Ο Απόστολος Παύλος συγκίνησε διαχρονικά τους χαρτογράφους, οι οποίοι αποτύπωσαν τις περιοδείες του στους χάρτες τους. Έτσι, η έκθεση τέτοιων χαρτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για λόγους θρησκευτικούς, πολιτιστικούς, χαρτογραφικούς, συλλεκτικούς, αλλά και εθνικούς. Ο Παύλος αναγνωρίσθηκε ως ισαπόστολος και άγιος, ονομάσθηκε ο πρώτος μετά τον ένα και ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού. Λόγω του ιεραποστολικού του έργου στις χώρες των εθνικών, σε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, πήρε το όνομα "Απόστολος των Εθνών". Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που μετέφερε και εδραίωσε με το έργο του και τη διδασκαλία του τον Χριστιανισμό στην Ευρώπη, αυτός που μεταλαμπάδευσε στα έθνη τη φλόγα του Ευαγγελίου. Και ακόμη περισσότερο, πάνω στα κηρύγματά του βασίστηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, τα πνευματικά θεμέλια του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, η πνευματική κληρονομιά της Ευρώπης. Έτσι, ο Απόστολος των Εθνών αγωνίστηκε και μαρτύρησε, για να δημιουργήσει μια ενωμένη χριστιανική κοινωνία, ανεξάρτητη από φυλές, έθνη και διακρίσεις. Με τις περιοδείες του δίδαξε το λόγο του Κυρίου σε πολλές πόλεις στη Μικρά Ασία, την Κύπρο, τη Μακεδονία, την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ιταλία και, πιθανόν, στην Ισπανία και τη Γαλλία. Οι περιοδείες αυτές απεικονίζονται στους περίπου 40 χάρτες της έκθεσης που συντάχθηκαν από τον 16ο μέχρι το 19ο αιώνα. Οι χαρτογράφοι στόχευσαν στην εκλαϊκευμένη παιδευτική αξία των χαρτών αυτών, διευκολύνοντας τους αναγνώστες να κατανοήσουν τις πορείες και να αποκτήσουν οπτική μνήμη του γεωγραφικού χώρου στον οποίο έδρασε ο Απόστολος.
Επί πλέον, τα διάχωρα με τις μικρογραφικές εικαστικές παραστάσεις από τη ζωή και το έργο του Παύλου, λόγω της θρησκευτικής και συναισθηματικής φόρτισης την οποία προκαλούσαν, διευκόλυναν την απομνημόνευση εκ μέρους των αναγνωστών των μεγάλων γεγονότων, τα οποία αποτέλεσαν σταθμούς όχι μόνο της ζωής του Παύλου, και κατ' επέκταση του Χριστιανισμού, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας."
Για να δείτε τη σχετική σελίδα στο διαδίκτυο, πατήστε εδώ.