Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of the Pseudepigrapha 26:2 (2016)

Γάμοι με αρπαγή γυναικών στο βιβλίο των Κριτών / Marriage by capture in the Book of Judges

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο της Katherine Southwood (St John's College, Oxford) σχετικά με την αρπαγή γυναικών με σκοπό τη σύναψη γάμου στην περίπτωση του Κρ 21:

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:1 (2017)

 • David E. Wilhite, "Was Marcion a Docetist? The Body of Evidence vs. Tertullian’s Argument," 1-36 (abstract)
 • Stephen C. Carlson, "Eschatological Viticulture in 1 Enoch, 2 Baruch, and the Presbyters of Papias," 37-58 (abstract)
 • Johannes van Oort, "Manichaean Women in a Pseudo-Augustinian Testimony: An Analysis of the North African Testimonium de Manichaeis sectatoribus," 85-94 (abstract)

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του NovT / In the current issue of NovT

Novum Testamentum 59:1 (2017)

 • Arnold Bradley, "αὐτάρκης in Stoicism and Phil 4:11Q: Challenging Individualist Readings of Stoicism," 1-19 (abstract)
 • Rebecca Scharbach Wollenberg, "אני יי רפאך: A Short Note on ἐγώ εἰµι Sayings and the Dangers of a Translation Tradition," 20-26 (abstract)
 • John A.L. Lee, "The Puzzle of John 21:15-17: A Formality Solution," 27-30 (abstract)
 • Paul Henry Yeates, "Blaspheming Heaven: Revelation 13:4-8 and the Competition for Heaven in Roman Imperial Ideology and the Visions of John," 31-51 (abstract)
 • Justin Jeffcoat Schedtler, "Mother of Gods, Mother of Harlots: The Image of the Mother Goddess Behind the Depiction of the “Whore of Babylon” in Revelation 17," 52-70 (abstract)
 • John Curran, "'To Be or to Be Thought to Be': The Testimonium Flavianum (Again)," 71-94 (abstract)

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica Supplement / In the current issue of Acta Theologica Supplement

Acta Theologica Supplement 24 (2016)

 • M. Masenya, "Who Calls the Shots in Naomi's Life? Reading the Naomi-Ruth Story within the African Religio-Cultural Context," 84-96 (abstract)
 • N. Mtshiselwa, "Reading Isaiah 58 in Conversation with I.J. Mosala: An African Liberationist Approach," 131-156 (abstract)
 • H. Ramantswana, "Decolonising Biblical Hermeneutics in the (South) African Context," 178-203 (abstract)
 • M. Speckman, "African Biblical Hermeneutics on the Threshold? Appraisal and Wayforward," 204-224 (abstract)
 • O. Tiroyabone, "Reading Philemon with Philemon in the Postcolony: Exploring a Postcolonial Runaway Slave Hypothesis," 225-236 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / In the current issue of Acta Theologica

Acta theologica 36:2 (2016)

 • F. P. Retief / L. Cilliers, "The Philistine Plague in 1 Sam 5-6: Medical-theological Explanations," 81-91 (abstract)
 • E. Scheffler, "Love for the Enemy or Violence: on the Politics of the Historical Jesus," 92-124 (abstract)
 • N. F. Schmidt / P. J. Nel, "Divine Darkness in the Human Discourses of Job," 125-147 (abstract)
 • M.D. Terblanche, "Jeremiah 34:8-22 – A Call for the Enactment of Distributive Justice?," 148-161 (abstract)