Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Η υγεία στον αρχαίο κόσμο: Ρωμαίοι και Ραββίνοι / Health in the ancient world: Romans and Rabbis

Στη σελίδα Ancient Jew Review δυο πρόσφατα κείμενα πραγματεύονται πτυχές της αρχαίας υγείας και της ιατρικής στο ρωμαϊκό κόσμο γενικά και στα ραββινικά κείμενα αντίστοιχα:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:2 (2017)

Hendrik G. Stoker - Paul Derengowski, "A discussion about the version of the Bible available to Muhammad"

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / New articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 136:3 (2017)

 • Matthew Richard Schlimm, "Jealousy or Furnace Remelting? A Response to Nissim Amzallag,"  513-528 (abstract)
 • George M. Hollenback, "Who Is Doing What to Whom Revisited: Another Look at Leviticus 18:22 and 20:13," 529-537 (abstract)
 • Matthew Kraus, "Rabbinic Traditions in Jerome's Translation of the Book of Numbers," 539-563 (abstract)
 • Mika S. Pajunen, "The Saga of Judah's Kings Continues: The Reception of Chronicles in the Late Second Temple Period," 565-584 (abstract)
 • Max Rogland, "A 'Cryptic Phrase' in Haggai 2:6," 585-592 (abstract)
 • Diana Abernethy, "Translation of Horse Colors in Zechariah 1:8; 6:2–3, 6 Based on Textual and Material Evidence," 593-607 (abstract)
 • Drew J. Strait, "The Wisdom of Solomon, Ruler Cults, and Paul's Polemic against Idols in the Areopagus Speech, 609-632 (abstract)
 • Karel van der Toorn, "Celebrating the New Year with the Israelites: Three Extrabiblical Psalms from Papyrus Amherst 63," 633-649 (abstract)
 • David L. Balch, "Mary's Magnificat (Luke 1:46b–55) and the Price of Corn in Mexico," 651-665 (abstract)
 • Michael Kochenash, "You Can't Hear 'Aeneas' without Thinking of Rome," 667-685 (abstract)
 • Michal Beth Dinkler, "Building Character on the Road to Emmaus: Lukan Characterization in Contemporary Literary Perspective," 687-706 (abstract)
 • M. David Litwa, "Paul the 'god' in Acts 28: A Comparison with Philoctetes," 707-726 (abstract)
 • Emma Wasserman, "Gentile Gods at the Eschaton: A Reconsideration of Paul's 'Principalities and Powers' in 1 Corinthians 15," 727-746 (abstract)

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThR/ In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 82:2 (2017)

Udo Schnelle, "Aus der Literatur zum Johannesevangelium 1994–2010 Dritter Teil: Gesamtdarstellungen und Einzelstudien," 97-162 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 92:3 (2017)

Elena Di Pede, "Lorsque Jérémie joue les faux prophètes : la tentation des Récabites (Jr 35) comme réflexion sur la vraie et la fausse prophétie," 537 - 555 (abstract)

H ανακάλυψη της Βηθσαϊδά; / The discovery of Bethsaida?

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο των Mordechai Aviam και R. Steven Notley σχετικά με την πιθανή ταύτιση των ευρημάτων στο el-Araj με την Βηθσαϊδά-Ιουλιάδα:

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JHS / In the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Suderman, W. Derek, "From Dialogic Tension to Social Address: Reconsidering Mandolfo's Proposed Didactic Voice in Lament Psalms"

Nέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του BAGL / New articles in the current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 6 (2017)

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 59:4 (2017)

 • Matthew Goldstone, "Murder, Anger, and Altars: The First Matthean Antithesis in Light of Exodus 21:14 and its Early Rabbinic Interpretation," 339-354 (abstract)
 • Joseph R. Dodson, "The Fall of Men and the Lust of Women in Seneca’s Epistle 95 and Paul’s Letter to the Romans," 355-365 (abstract)
 • Jonathon Lookadoo, "Polycarp, Paul, and the Letters to Timothy," 366-383 (abstract)
 • John Granger Cook, "Philo, Quaestiones et solutiones in Genesin 4.102 and 1 Cor 10:3: The πνευµατικὸν βρῶµα," 384-389 (abstract)
 • John S. Kloppenborg, "Disciplined Exaggeration: The Heuristics of Comparison in Biblical Studies," 390-414 (abstract)
 • John A. L. Lee, "The Brill Dictionary of Ancient Greek: New Clothes for an Old Emperor," 415-435 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 73:2 (2017)

 • Hans-Peter Mathys, "Die «Berufe» Gottes im Alten Testament," 109-140 (abstract)
 • Markus Saur, "Ahnung, Erkenntnis und Furcht Gottes. Qohelet 3,10-15 im Kontext alttestamentlicher Anthropologien," 141-155 (abstract)
 • Werner Schüßler, "«Würdelose Würde». Zum Jesus-Bild bei Karl Jaspers," 156-177 (abstract)