Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Horizons in Biblical Theology/ In the current issue of Horizons in Biblical Theology

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Horizons in Biblical Theology33:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

Kathryn Greene-McCreight, "Particularities and Universalities", 3-8

Markus Bockmuehl, "The Trouble with the Inclusive Jesus", 9-23
Στη μακρά συζήτηση, όσον αφορά στην ερμηνεία του Ιησού είτε από τη σκοπιά της περιεκτικότητας είτε από εκείνη της ιδιαιτερότητας, παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της ιδέας ότι το ευαγγέλιό του ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του κι ότι εναρμονίζεται με τη σύγχρονη σε εμάς ιδέα της "περιχώρησης". Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας αποπειράται να εντάξει αυτόν τον "περιχωρητικό Ιησού" μέσα στις καινοδιαθηκικές σπουδές μέσα από τρεις οπτικές: (1) τη σύγχρονη έρευνα για την "περιχωρητική" ηθική του Ιησού, (2) την κριτική της καινοδιαθηκικής έρευνας από τον Jacob Neusner, όσον αφορά στην ιουδαϊκή αποκλειστικότητα και τη χριστιανική οικουμενικότητα και (3) την πρόσληψη της σύγχρονης συζήτησης της ερμηνείας από τον Joachim Jeremias του τρόπου που ο Ιησούς αντιμετωπίζει τους εθνικούς. Με βάση τις καινοδιαθηκικές μαρτυρίες ο Ιησούς ήταν τόσο "περιχωρητικός" όσο και "αποκλειστικός" στη θεολογία του και στην πράξη. Ο συγγραφέας τοποθετεί το όλο πρόβλημα μέσα στην ευρύτερη κατανόηση της βιβλικής θεώρησης της εκλογής και θεωρεί ότι η ισραηλιτική αποκλειστικότητα του Ιησού ήταν ουσιαστικής σημασίας στο κήρυγμά του τόσο προς τον Ισραήλ όσο και προς τα έθνη.   

Joel N. Lohr, "Taming the Untamable: Christian Attempts to Make Israels Election Universal", 24-33
Σε αυτή τη μελέτη ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι τρόποι κατανόησης της αποκλειστικότητας επηρέασαν κατά πολύ τις σύγχρονες ερμηνείες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αυτό, θεωρεί ο συγγραφέας καθίσταται ιδιαίτερα σαφές, όταν κανείς μελετά το θέμα της εκλογής του Ισραήλ. Μέσα από την εξέταση των θεολογικών ερμηνειών που δίνουν δύο ευαγγελικαλικοί χριστιανοί υπομνηματιστές στο Δευτερονόμιο, ο Christopher Wright και Gordon McConville, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο καθένας από αυτούς, σε διαφορετικό βαθμό, διαβάζει αυθαίρετα μέσα στο Δευτερονόμιο ένα οικουμενικό πνεύμα, το οποίο εξυπηρετεί τη χριστιανική θεολογία. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι να γίνει αποδεκτός ο αποκλειστικός χαρακτήρας του Δευτερονομίου (και της Π.Δ. γενικά) και να αναγνωρισθεί πως, μολονότι υπάρχει μία γενικά οικουμενική τάση στη Βίβλο, αυτή δε μπορεί να αναδειχθεί  μέσα από μία στρατευμένη ανάγνωση του Δευτερονομίου ή εις βάρος της αδιαμφισβήτητης και μόνιμης εκλογής του Ισραήλ. 

Joel S. Kaminsky, "Election Theology and the Problem of Universalism", 34-44
Σε αυτήν τη μελέτη ασκείται κριτική στη γενική θέση που υιοθετείται ότι ο οικουμενισμός είναι πάντοτε προοδευτικός ενώ η τάση αποκλειστικότητας πάντοτε συντηρητική κι ότι η Βίβλος μέσα στην πορεία της ιστορίας μετακινείται από μία σκληρή τάση αποκλειστικότητας σε έναν ανεκτικό οικουμενισμό. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η χρήση αυτού του σύγχρονου δίπολου πολλές φορές δημιουργεί εμπόδια στην κατανόηση του βιβλικού κειμένου μέσα στη συνάφειά του. Καταλήγει ότι η βιβλική θεολογία της εκλογής παρέχει τη μαρτυρία ότι ο οικουμενισμός δεν προέκυψε από την υποχώρηση της αυτοσυνειδησίας του Ισραήλ όσον αφορά στην ταυτότητά του ως εκλεκτού λαού του Θεού, αλλά μάλλον μέσα από τη σταδιακή συνειδητοποίηση εκ μέρους του της σημασίας και σπουδαιότητας αυτής της εκλογής.

J. Ross Wagner, "Baptism Into Christ Jesus and the Question of Universalism in Paul', 45-61
Ο συγγραφέας αξιοποιεί τους περιστασιακούς θεολογικούς σχολιασμούς του Παύλου, όσον αφορά στη συγκεκριμένη πρακτική του βαπτίσματος, ως αφετηρία για να θέσει το ερώτημα του οικουμενικού χαρακτήρα της σκέψης του αποστόλου. Για το σκοπό αυτό εξετάζει τις σχετικές περικοπές από τις 1 Κορ, Γαλ, Ρωμ και Κολ. Σε αυτά τα κείμενα ο Παύλος με διάφορους τρόπους παρουσιάζει τη σωτηρία ως την ένταξη στο "σώμα του Χριστού", στο "σπέρμα Αβραάμ", στα "παιδιά του Θεού" ή ως "τη νέα ανθρωπότητα" της οποίας εκπρόσωπος είναι ο Χριστός, ο δεύτερος Αδάμ. Παρά τις διαφορετικές μεταφορές είναι σαφές ότι σε κάθε περίπτωση η μοναδική ταυτότητα ως ανθρώπου του Ιησού Χριστού είναι εκείνη που καθορίζει τη συλλογική ταυτότητα της λυτρωμένης ανθρωπότητας. Ακριβώς και μόνο μέσα από την ένωση με εκείνον μπορούν οι άνθρωποι να καταστούν "ένα". Η μελέτη καταλήγει συζητώντας τις συνέπειες που έχει η χριστολογικά στηριζόμενη ανθρωπολογία του Παύλου για το ζήτημα της οικουμενικής σωτηρίας και για την ιδέα της συνεχούς εκλογής του Ισραήλ ως περιούσιου λαού του Θεού. 

Benjamin Mangrum, "Bringing Fullness to Naomi: Centripetal Nationalism in The Book of Ruth", 62-81
Πολλές ερμηνείες του βιβλίου της Ρουθ διαβάζουν τη σχέση μεταξύ της Ιουδαίας γυναίκας και της Μωαβίτισσας νύφης της ως μία έκφραση της περιχωρητικής τάσης που εκδηλώνεται ως μία προσπάθεια του Ισραήλ να ορίσει τον εαυτό του. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη ο ξένος γίνεται αποδεκτός στη διαθήκη του λαού του Θεού κι αυτό καθιστά σαφείς τους πολυεθνικούς ορίζοντες του Ισραήλ και το ενδιαφέρον του Γιαχβέ για όλην την οικουμένη. Ο συγγραφέας ωστόσο υποστηρίζει ότι πίσω από τη σχετική ιστορία κρύβεται ένα ιδεολογικό υπόβαθρο σύμφωνα με το οποίο τα έθνη, τα οποία εδώ εκπροσωπούνται από την Ρουθ, είναι το μέσο δοξασμού του Ισραήλ - μία ιδεολογική τοποθέτηση την οποία εντοπίζει ο συγγραφέας μέσα από μία λογοτεχνική ανάγνωση της αφήγησης. Αυτή η ανάγνωση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση του Sitz im Leben του βιβλίου. Ειδικότερα ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου εστιάζει το ενδιαφέρον του σε δύο επεισόδια στην αφήγηση, 3, 14-18 και 4, 13-17, και αναδεικνύει την υποφώσκουσα κεντρομόλο ιδεολογία η οποία προσδοκά την αποκατάσταση και το δοξασμό του Ιούδα μέσα από τα δώρα (ή το "πλήρωμα") που θα προσκομίσουν τα έθνη.  

Τα ΙΖ΄ Παύλεια / The 17th International Conference on Paul and his teaching

Aρχίζει την Κυριακή 17 Ιουνίου 2011 το 17ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του αποστόλου Παύλου, το οποίο διοργανώνει η Ι.Μ. Βεροίας και Καμπανίας στο πλαίσιο των καθιερωμένων εορτασμών των Παυλείων. Το συνέδριο θα διαρκέσει 3 ημέρες και το φετινό του θέμα είναι:

«Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο»
Μεταξύ των πολλών εισηγήσεων διακρίνουμε και τις εξής που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη βιβλική επιστήμη:

Κυριακή 26 Ιουνίου

18:20-18:40
Ιωάννης Γαλάνης, πνευματική πατρότητα στην Παύλεια θεολογία ναρκτήρια εισήγηση)"

18:40-19:00
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, "Η πνευματική πατρότητα στην Παλαιά Διαθήκη"

20:00-20:20 
Άννα Κόλτσιου, "Απαρχές της πνευματικής πατρότητας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο"

Δευτέρα 27 Ιουνίου

9:20-9:40
Χρήστος Βασιλόπουλος, "Πνευματική πατρότητα και σύγχρονη παιδαγωγική πράξη υπό το φως της Παύλειας θεολογίας"

10:00-10:20
Βασίλειος Νικόπουλος, "Η υιοθεσία στην Παύλεια θεολογία και τη νομική σκέψη"

Για να διαβάσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ΘΕΟΛΟΓΙΑ / Articles of biblical interest in the current issue of THEOLOGIA

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ 82:1 (2010), το οποίο είναι ποικίλης ύλης, δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Δ. Παναγιωτόπουλου, "Ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω" (Γαλ 6, 17). Θεολογία και πολιτική στην αρχαία Εκκλησία", 111-130
  • Ν.Α. Παύλου, "Όψεις του βασιλικού θεσμού στον αρχαίο Ισραήλ", 181-202
  • Rade Kisic, "Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15, 11-32). Historisch-kritischer Zugang", 219-238
  • H. Warnecke, "Die Melite-Stelle bei Prokopios und ihre Relevanz für die Romfahrt des Paulus", 239-246

Εγκυκλοπαίδεια της κριτικής του κειμένου της Κ.Δ. / Encyclopedia of NT Textual Criticism

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την κριτική του κειμένου της Κ.Δ. είναι η Εγκυκλοπαίδεια της κριτικής του κειμένου της Κ.Δ.
Για να βρεθείτε στη σελίδα της πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Colloquium Biblicum Lovaniense

Η φετινή συνάντηση του Colloquium Biblicum Lovaniense θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως και τις 28 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο του Leuven και το θέμα του θα είναι τα απόκρυφα ευαγγέλια και η θέση τους μέσα στη γενικότερη χριστιανική θεολογία:

The Apocryphal Gospels within the Context of Early Christian Theology

Πρόγραμμα συνεδρίου
Τρίτη 26 Ιουλίου

09:00 -  10:00 Jens SCHROETER (HU-Berlin)
Presidential Address:
The Apocryphal Gospels within the Context of Early Christian Theology
10:00 - 10:30 Coffee
10:30 - 11:30 François BOVON (Harvard Divinity School)
Jésus en Égypte:
Les évangiles apocryphes de l’enfance comme livres utiles à l’âme
11:30 - 12:50 Seminars (Part I)
Nederlands: Geert VAN OYEN (UC Louvain)
Het Protevangelium Jacobi: een apocriefe tekst buiten categorie Français: Rémi GOUNELLE (Strasbourg)
Les Actes de Pilate: un évangile judéo-chrétien?
English: Stephen J. PATTERSON (Eden Theological Seminary)
Platonism in the Apocryphal Gospels
Deutsch: Judith HARTENSTEIN
Erscheinungsevangelien (Gespräche mit dem Auferstandenen) im Kontext frühchristlicher Theologie: Anknüpfungspunkte und Besonderheiten der christologischen Vorstellungen
13:00 Lunch
14:30 - 16:00 Offered Papers (Part I)
16:00-16:30 Coffee
16:30 - 17:30
Jörg FREY (Zürich)
Apokryphisierung im Petrusevangelium
17:30 - 18:30 Pheme PERKINS (Boston College)
Jewish Christian Gospels: Primitive Tradition Imagined
18:30 - 19:00 Panel discussion
19:00 Dinner

Τετάρτη 27 Ιουλίου
09:00 - 10:00 Ismo DUNDERBERG (Helsinki)
Johannine Traditions in the Second Century
10:00 - 11:00 Paul-Hubert POIRIER (Laval)
L’Évangile de Thomas (NH II,2), témoin de la théologie chrétienne primitive
11:00 - 11:30 Coffee
11:30 - 12:50 Seminars (Part II)
13:00 Lunch
15:30 - 16:00 Coffee
16:00 - 17:30 Offered Papers (Part II)
17:30 - 18:30
Tobias NICKLAS (Regensburg)
Das Judasevangelium
18:30 - 19:00 Panel discussion
19:15 Banquet

Πέμπτη 28 Ιουλίου
08:30 - 09:30 Christoph MARKSCHIES (HU-Berlin)
Apokryphen als Zeugnisse spätantiker mehrheitskirchlicher Frömmigkeit – das Beispiel des Bartholomäusevangeliums
09:30 - 10:30 Enrico NORELLI (Genève)
Les premières traditions sur la Dormition de Marie comme catalyseurs de formes très anciennes de réflexion théologique et sotériologique
10:30 - 11:00 Coffee
11:00 - 12:00 Joseph VERHEYDEN (KU Leuven)
The Early Church and “the Other Gospels”
12:00 - 12:30 Panel discussion
12:30 - 13:00 Closing session
13:00 Lunch

  


Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του BTB / In the current issue of BTB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Theology Bulletin 41 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Gary Stansell, "David and His Friends: Social-Scientific Perspectives on the David-Jonathan Friendship", 115-131
H αφήγηση για τη φιλία του Δαυίδ και του Ιωνάθαν στο 1 Σαμ συνεχίζει να γοητεύει τους σύγχρονους αναγνώστες ως μία ιστορία φιλίας που παρέμεινε ζωντανή παρά τις πολιτικές και οικογενειακές πιέσεις. Οι σύγχρονοι αναγνώστες συνηθίζουν να διαβάζουν την ιστορία υπό ένα πρίσμα που κάποιες φορές θαμπώνει από μία ρομαντική και αναχρονιστική τάση. Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας έχει ως σκοπό να διαβάσει τις αφηγήσεις για τον Δαυίδ και τον Ιωνάθαν με τη βοήθεια ενός διαπολιτισμικού μοντέλου που προκύπτει από το έργο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της πολιτισμικής ανθρωπολογίας. 

Santiago Guijarro & Ana Rodríguez, "The 'Messianic' Anointing of Jesus (Mark 14:3—9)", 132-143
Δύο παράδοξα στοιχεία στην αφήγηση του Μάρκου για τη χρίση του Ιησού στη Βηθανία - τη μυράλειψη της κεφαλής του και η δήλωση για τη μνήμη - αφήνουν να εννοηθεί ότι ο ευαγγελιστής μεταμόρφωσε αυτήν την ανάμνηση σε μία τελετουργία μέσα από την οποία ο Ιησού χρίεται Μεσσίας. Αυτή η νέα τελετη επαναπροσδιορίζει την παραδοσιαή τελεή της χρίσης του βασιλιά προκειμένου να δώσει ένα νέο νόημα στο μεσσιανικό χαρακτήρα του Ιησού. Η δήλωση του Ιησού ότι η πράξη της γυναίκας δε θα ξεχαστεί και το κρίσιμο σημείο στο οποίο ο Μάρκος τοποθέτησε τη σκηνή αποκαλύπτουν ότι αυτή η νέα κατανόηση του τι σημαίνει να είναι κανείς Μεσσίας είναι το κλειδί στην κατανόηση της νέας ταυτότητας του Ιησού και των οπαδών του. 

Melanie Baffes, "Christology and Discipleship in John 7:37-38", 144-150
Σε αυτό το άρθρο εξετάζονται οι ερμηνείες στο Ιω 7, 37-38 και ειδικά στο ερώτημα σε ποιον αναφέρεται η φράση "ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν". Η έρευνα δεν έχει καταλήξει σε κοινό συμπέρασμα όσον αφορά το θέμα εάν το "ζωντανό νερό" πηγάζει  από τον Ιησού ή τον πιστό και υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα για την καθεμιά ανάγνωση. Το βέβαιο εδώ είναι ότι ο συγραφέας του κατά Ιωάννην εσκεμμένα χρησιμοποιεί αμφίσημη γλώσσα προκειμένου να επιτρέψει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν το κείμενο με δύο τρόπους - προκειμένου να τονιστεί η μετάβαση από την χριστολογία στη μαθητεία και τη μεταφορά της Σοφίας και του Πνεύματος από το Χριστό στους μαθητές. Χρησιμοποιώντας το διαλεκτικό τρόπο σκέψης ο ευαγγελιστής παρουσιάζει παράλληλες πραγματικότητες που φαίνεται να είναι αντίθετες μεταξύ τους, αλλά, στην πραγμτικότητα, οδηγούν τους αναγνώστες σε μία μεγαλύτερη αλήθεια. Το Ιω 7, 37-38 καλεί σε μία ανάγνωση "και των δύο" παρά σε εκείνη ενός δυαλισμού "είτε - είτε" που περιορίζει το κείμενο σε μία από τις δύο ερμηνείες.

Pieter F. Craffert, "Shamanism and the Shamanic Complex", 151-161
O σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εισάγει τους βιβλικούς ερμηνευτές στο σαμανισμό και στη μελέτη του σαμανικού πολύπλοκου φαινομένου. Ο σαμάνος αντιπροσωπεύει ένα σαφές μοντέλο θρησκευτικών επαγγελματιών με κοινές πρακτικές και πεποιθήσεις που στηρίζονται σε εναλλακτικές καταστάσεις συνείδησης. Με βάση τις σωματικές και νευρολογικές δυναμικές των εναλλακτικών καταστάσεων εμπειριών του συνειδητού, ο σαμανισμός αποκτά μοναδικές εκφράσεις μέσα σε διαφορετικές πολιτισμικές συνάφειες. Οι μελέτες του σαμανισμού επίσης παρέχουν τη δυναμική για την κατανόηση και την ανάλυση διαφορετικών πτυχών της βιβλικής παράδοσης. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται διάφορες ιστορίες οπτασιών, εκστατικών καταστάσεω και προφητειών καθώς επίσης κι άλλες εναλλακτικές καταστάσεις του συνοπτικού που συνδέονται με μορφές όπως ο Παύλος κι ο Ιησούς.

Tα αρχαιότερα χειρόγραφα της Κ.Δ. / The ancient manuscripts of the NT

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο κείμενο του καθ. Κ.Δ. Craig Evans, το οποίο θέτει το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κυκλοφορούσαν τα αρχικά χειρόγραφα των κειμένων της Κ.Δ. Με βάση ανάλογα παραδείγματα χειρογράφων που μελετήθηκαν από τον Houston υποστηρίζει ότι αυτά τα αρχικά χειρόγραφα πρέπει να ήταν σε κυκλοφορία στο τ. του 2ου αι. και στις αρχές του 3ου αι., εποχή από την οποία έχουμε τους αρχαιότερους παπύρους της Κ.Δ.

Το νέο τεύχος του PzB / In the current issue of PzB

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Protokolle zur Bibel 20 (2011) είναι αφιερωμένο στην προς Εβραίους επιστολή:

Andrea Beyer und Delia Klingler,"Ps 95 und die Ruhe in Hebr 3–4", 1-26
Αυτό το άρθρο αναλύει τις σχέσεις και τις διαφορές από το εβραϊκό κείμενο της ελληνικής μετάφρασης του Ψα 95 (Ο΄ 94), όπως αυτή αντικατοπτρίζεται ειδικότερα στην παράθεση του Ψαλμού στην προς Εβραίους. Μία αναλυτική μελέτη του εβραϊκού και του ελληνικού κειμένου του Ψα 95, 7β-11 αποκαλύπτει τις διαφορές και τις μεταθέσεις νοήματος που οφείλονται στη μετάφραση και στην ερμηνεία. Η περικοπή Εβ 3,7-4,7 υιοθετεί την ελληνική εκδοχή και επικεντρώνεται στο θέματα του "υπολοίπου". Το Εβ 4, 6-11 αναπτύσσει το επιχείρημα ότι υπόσχεση για το υπόλοιπο δεν εκπληρώθηκε ακόμη. Ο συγγραφέας της επιστολής επιχειρηματολογεί υπέρ αυτής της θέσης με δύο τρόπους: το πρώτο επιχείρημα είναι το νέο "σήμερα" που ανακοινώνεται από τον Δαυίδ. Το δεύτερο είναι ο ακριβέστερος ορισμός του υπολοίπου ως το σαββατικό υπόλοιπο. Έτσι ο Ψα 95 συνεχίζει την παράδοση της μετάφρασης των Ο΄ και τοποθετείται μέσα σε μία εσχατολογική προοπτική.

Frank Ueberschaer, "Mit gutem Glauben und vorbildlicher Weisheit. Zwei Ahnentafeln im Vergleich (Sir 44f. und Hebr 11)", 27-50
Σε αυτό το κείμενο εξετάζεται ο τρόπος που παρουσιάζονται σημαντικές μορφές στην ιστορία του Ισραήλ στο Σειρ 44-50 και Εβρ 11. Και οι δύο συγγραφείς αποπειρώνται να δώσουν στους αναγνώστες την ευκαιρία αναγνώρισης αυτών των μορφών. Ωστόσο οι δύο συγγραφείς απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια: ο Ben Sira επικεντρώνεται σε μία κυρίως νεότερη γενιά στην αρχή της προσωπικής τους πορείας. Ο συγγρ. της Εβ απευθύνεται σε μία κοινότητα που υφίσταται πίεση. Ενώ ο Ben Sira ελπίζει ότι θα οδηγήσει σε μία γόνιμη πορεία, ο συγγρ. της Εβ σκοπό έχει να ενδυναμώσει τους αναγνώστες του στην πίστη και να τους παροτρύνει σε αντίσταση, όταν είναι αναγκαίο.  .

Michael Ernst, "Eucharistie im Hebräerbrief?", 51-85
Στους παραινετικούς της λόγους η Εβ σαφώς αποκαλύπτει την κατάσταση των παραληπτών της. Τονίζει τις συνέπειες και αναδεικνύει τις σχετικές ποιμαντικές ανάγκες. Αναμφισβήτητα οι αποδέκτες της επιστολής στρέφονται κατά της Ευχαριστίας αναγκάζοντας έτσι το συγγραφέα της επιστολής να τους αντιμετωπίσει. Με μεγάλη οξύνοια υποστηρίζει ότι η απόριψη του Μυστηρίου δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά την απομάκρυνση από την σωτηρία του Χριστού. Η Εβ βλέπει ότι η ευχαριστία καθορίζει ολόκληρη την εκκλησία. Δεν αρκείται όμως στο να αναφέρει απλά τησημασία της ευχαριστίας για τη σωτηρία αλλά εξηγεί την ίδια την ουσία του μυστηρίου. Μέσα από αυτήν την προοπτική η εξήγηση της ιερωσύνης του Ιησού, η μοναδική πράξη της θυσίας του ή η αποτελεσματικότητα του αίματος για τη σωτηρία, η οποία ανοίγει τους δρόμους για τον ουρανό αποκτούν την πραγματική τους σημασία. Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας της επιστολής θέλει να φέρει στο φως το πρόσωπο και τα έργα του Ιησού αλλά και την ουσία του Μυστικού Δείπνου. 

Christian-Jürgen Gruber, "Neues zur Einordnung von Hebr 13,20–21 hinsichtlich der Gattung und der Funktion", 67-79
IΣε αυτήν τη μελέτη γίνεται η σύγκριση μεταξύ του Εβ 13, 20-21 και μερικών παπύρων ελληνικών και δημοτικών που παρουσιάζουν ομοιότητες με το Εβ 13, 20-21. Αυτά τα παράλληλα συμβάλλουν στην κατανόηση του τύπου του κειμένου και της λειτουργίας του Εβ 13, 20-21. 

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Lectio difficilior / In the current issue of Lectio difficilior

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Lectio difficilior 1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα (σε μορφή pdf): 

JOCABS

Ο αγαπητός συνάδελφος, καθηγητής της Π.Δ. στο Πανεπιστήμιο του Balamand (Λίβανος) Nicolas Abu-Mrad, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, με ενημέρωσε για την ύπαρξη ενός πολύ ενδιαφέροντος ηλεκτρονικού περιοδικού βιβλικού περιεχομένου. Πρόκειται για το περιοδικό Journal of the Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies, το οποίο είναι το επιστημονικό όργανο του Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies.
Στο τρέχον τεύχος 3:1 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα, τα οποία μπορεί κανείς να καταφορτώσει (με μορφή pdf): 


Στις κατηγορίες "Εταιρίες" και "Περιοδικά" έχουν γίνει οι προσθήκες των ηλεκτρονικών διευθύνσεων της εταιρίας και του περιοδικού. 


Μια ιουδαϊκή προσέγγιση του Ιησού / A Jewish understanding of Jesus

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του ομότιμου καθηγητή των Ιουδαϊκών Σπουδών Zev Garber σχετικά με τον τρόπο που ένας Ιουδαίος ακαδημαϊκός κατανοεί το πρόσωπο του Ιησού:


RBL 17/6/2011

Reinhard Achenbach and Martin Arneth, eds., "Gerechtigkeit und Recht zu üben" (Gen 18,19): Studien zur altorientalischen und biblischen Rechtsgeschichte, zur Religionsgeschichte Israels und zur Religionssoziologie: Festschrift für Eckart Otto zum 65. Geburtstag
Reviewed by Klaus Grünwaldt

Jan Assmann, Of God and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism
Reviewed by James K. Hoffmeier

Roger S. Bagnall, Early Christian Books in Egypt
Reviewed by Stephan Witetschek

Assnat Bartor, Reading Law as Narrative: A Study in the Casuistic Laws of the Pentateuch
Reviewed by Thomas B. Dozeman

Christopher L. Carter, The Great Sermon Tradition as a Fiscal Framework in 1 Corinthians: Towards a Pauline Theology of Material Possessions
Reviewed by Philip F. Esler

Sandra Gambetti, The Alexandrian Riots of 38 C.E. and the Persecution of the Jews: A Historical Reconstruction
Reviewed by Magnus Zetterholm

Robert H. Gundry, Commentary on the New Testament: Verse-by-Verse Explanations with a Literal Translation
Reviewed by Peter J. Judge

Martin Karrer and Wolfgang Kraus, eds., Die Septuaginta-Texte, Kontexte, Lebenswelten: Internationale Fachtagung veranstaltet von Septuaginta Deutsch (LXX.D), Wuppertal 20.-23. Juli 2006
Reviewed by J. Cornelis De Vos

Jeffrey L. Rubenstein, Stories of the Babylonian Talmud
Reviewed by Joshua Schwartz

Philip L. Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity
Reviewed by Johanna Brankaer

Η μακρά σιωπή / The long silence

Zητώ συγνώμη από τους τακτικούς αναγνώστες του ιστολογίου μου για τη μακρά σιωπή των τελευταίων ημερών. Οφείλεται στον υπερβολικό φόρτο εργασίας. Τα πράγματα τώρα είναι λίγο καλύτερα, οπότε ελπίζω ότι η τακτική ροή ειδήσεων από το βιβλικό χώρο θα επανέλθει.

My apologies to the faithful and regular readers of my blog, which was due to the heavy programme of the last days. Since things are now going better, I hope that the regular feeding of biblical news will be restored.