Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Open Theology / The current issue of Open Theology

Mερικές προσθήκες στο τρέχον τεύχος του Open Theology 2:1 (2016)To τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 26:3 (2016)

 • John Dekker, "Characterization in the Hebrew Bible: Nabal as a Test Case," 311-324
 • Simon Chi-Chung Cheung, "'Forget Your People and Your Father’s House': The Core Theological Message of Psalm 45 and Its Canonical Position in the Hebrew Psalter," 325-340
 • Gregory D. Cook, "Nahum and the Question of Rape," 341-350
 • Michael Licona, "Is the Sky Falling in the World of Historical Jesus Research?," 351-368
 • Max Botner, "Prophetic Script and Dramatic Enactment in Mark’s Prologue," 369-380

Το τρέχον τεύχος του JSPL / The current issue of JSPL

Journal for the Study of Paul and His Letters 6:1 (2016)

 • John K. Goodrich, "Until the Fullness of the Gentiles Comes In: A Critical Review of Recent Scholarship on the Salvation of 'All Israel' (Romans 11:26)," 5-32
 • Charles Lee Irons, "The Object of the Law is Realized in Christ: Romans 10:4 and Paul’s Justification Teaching," 33-54
 • Jeffrey W. Aernie, "Tablets of Fleshly Hearts: Paul and Ezekiel in Concert," 55-74
 • Timothy A. Brookins, "Paul and the Ancient Body Metaphor: Reassesing Parallels," 75-98
 • Benjamin L. White and Alexander D. Batson, "Paul’s Collection through the Saints: Romans 15:31 in Papyrus 46," 99-114
 • Moyer V. Hubbard, "Enemy Love in Paul: Probing the Engberg-Pedersen and Thorsteinsson Thesis," 115-

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 66:4 (2016)

 • Denise C. Flanders, "What Did YHWH Do in Lam 1:12?: Correcting a Misreading in the DJD Edition of 4QLam," 513-523 (abstract)
 • Gregory Goswell, "The Non-Messianic Psalter of Gerald H. Wilson," 524-541 (abstract)
 • Robert D. Holmstedt and Alexander T. Kirk, "Subversive Boundary Drawing in Jonah: The Variation of אשׁר and שׁ as Literary Code-Switching," 542-555 (abstract)
 • Matthieu Richelle, "Elusive Scrolls: Could Any Hebrew Literature Have Been Written Prior to the Eighth Century BCE?," 556-594 (abstract)
 • Jeremy Schipper, "The Use of blṭ in Ruth 3:7," 595-602 (abstract)
 • Ronald L. Troxel, "What is the ‘Text’ in Textual Criticism?," 603-626 (abstract)
 • Jacqueline Vayntrub, "‘To Take Up a Parable’: The History of Translating a Biblical Idiom," 627-645 (abstract)
 • Ian Douglas Wilson, "Yahweh’s Consciousness: Isaiah 40-48 and Ancient Judean Historical Thought," 646-661 (abstract)
 • Alison L. Joseph, "Understanding Genesis 34:2: ‘Innâ," 663-668 (abstract)

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 47:3 (2016)

 • Collin Cornell, "Cult Statuary in the Judean Temple at Yeb," 291-309 (abstract)
 • Lincoln H. Blumell, "A New Jewish Epitaph Commemorating Care for Orphans," 310-329 (abstract)
 • Richard Last, "The Other Synagogues," 330-363 (abstract)
 • Yishai Kiel, "Dynamics of Sexual Desire: Babylonian Rabbinic Culture at the Crossroads of Christian and Zoroastrian Ethics," 364-410 (abstract)
 • B. Z. Rosenfeld & H. Perlmutter, "The Attitude to Poverty and the Poor in Early Rabbinic Sources (70-250 CE)," 411-438 (abstract)

Jacob Neusner (1932-2016)

Αποτέλεσμα εικόνας για jacob neusnerΣτις 8 Οκτωβρίου έφυγε από τη ζωή ο γνωστός καθηγητής του ραββινικού Ιουδαϊσμού Jacob Neusner. Είναι γνωστός για το μεγάλο συγγραφικό του έργο (υπήρξε συγγραφέας ή εκδότης περισσοτέρων από 950 βιβλίων). Σπούδασε στο Harvard University, το Jewish Theological Seminary of America και τα Πανεπιστήμια του Oxford και του Yale. Δίδαξε σε διάφορα Πανεπιστήμια της Αμερικής και υπήρξε μέλος πολλών διεθνών οργανισμών. Ανάμεσα στα σημαντικά έργα του είναι η μετάφραση όλου του ραββινικού κανόνα κι επιμέρους μελέτες για τον ραββινικό Ιουδαϊσμό. Για το διάλογο Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού σημαντικά είναι δύο έργα του: The Bible and Us: A Priest and A Rabbi Read Scripture Together (New York 1990) και A Rabbi Talks with Jesus (Philadelphia, 1993).

ΝΥΤ: Obituary

Tο τρέχον τεύχος του Biblica / In the current issue of Biblica

Biblica 97:3 (2016)