Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Το ηλεκτρονικό περιοδικό e-Theologos / The e-journal e-Theologos

Το ηλεκτρονικό περιοδικό e-Theologos εκδίδεται από την θεολογική σχολή του Pressov (Σλοβακία) και δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τη θεολογία. Εκδίδεται δύο φορές ετησίως από το deGruyter κι είναι ελεύθερης πρόσβασης. Στα δύο τελευταία τεύχη μεταξύ άλλων δημοσιεύονται και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

e-Theologos 3:2 (2012)e-Theologos 4:1 (2013)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 15 (2015)

Christopher M. Jones, "Seeking the Divine, Divining the Seekers: The Status of Outsiders Who Seek Yahweh in Ezra 6:21"

Το τρέχον τεύχος του ABR / The current issue of ABR

Australian Biblical Review 63 (2015)

 • Sean F. Winter, "“Obedient to Death”: Revisiting the Rhetorical Function of Philippians 2:6–11," 1-13
 • Edward J. Bridge, "Desperation to a Desperado: Abigail’s Request to David in 1 Samuel 25," 14-28 
 • Aron Pinker, "A New Interpretation of Job 28:4," 29-41
 • Emmanuel Nathan and Thomas A. Vollmer, "Paul’s Reference to the Macedonians in 2 Cor 8:1–5: A Test-Case to Introduce Reputation Theory," 42-51 
 • Dorothy A. Lee, "The Significance of Moses in the Gospel of John," 52-66
 • Anne Elvey, "A Hermeneutics of Retrieval: Breath and Earth Voice in Luke’s Magnificat. Does Earth Care for the Poor?," 67-83

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 22:3 (2015)

 • Judith H. Newman, "Embodied Techniques: The Communal Formation of the Maskil’s Self," 249-266 (abstract)
 • Daniel K. Falk, "Liturgical Progression and the Experience of Transformation in Prayers from Qumran," 267-284 (abstract)
 • Angela Kim Harkins, "The Emotional Re-Experiencing of the Hortatory Narratives Found in the Admonition of the Damascus Document," 285-307
 • Maxine L. Grossman, "Religious Experience and the Discipline of Imagination: Tanya Luhrmann Meets Philo and the Dead Sea Scrolls," 308-324
 • Rodney A. Werline, "Ritual, Order and the Construction of an Audience in 1 Enoch 1–36," 325-341 (abstract)
 • Michael E. Stone, "Enoch and The Fall of the Angels: Teaching and Status," 342-357 (abstract)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 80:3 (2015)

 • Jürgen Wehnert, "Sammelbände zum Neuen Testament 2000 – 2014 (Teil 3)," 257-295
 • Peter Müller, Der 1. Petrusbrief (Teil 1)," 335-371
 • Julian Elschenbroich, "Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche. Grundlegende Fragen einer Einführung in das Neue Testament," 372-375

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Zeitschrift für antikes Christentum 19:2 (2015)

 • Matthew R. Crawford, "'Reordering the Confusion': Tatian, the Second Sophistic, and the so-called Diatessaron," 209-236 (abstract)
 • Clemens Leonhard, "Wer ist der Jüngling? Die Taufe des Gundaphor in den Thomasakten und der Kult des Asklepios," 237-259 (abstract)
 • Antigone Samellas, "Public Aspects of Pain in Late Antiquity: The Testimony of Chrysostom and the Cappadocians in their Graeco-Roman Context," 260-296 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του JBR / The current issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 2:2 (2015)
Special issue: Making Men: The Reception of the Bible in the Construction of Masculinities in Jewish and Christian Con/Texts

 • Peter-Ben Smit / Ovidiu Creangă/ Adriaan van Klinken, "The Reception of the Bible in the Construction of Masculinities in Jewish and Christian Con/Texts," 135-143 (abstract)
 • Tiffany Webster, "'A Miner Knows Better Than Anybody You Have Little Power Over Mother Nature': Exploring Genesis 1:26–31 and the Concepts of Control and Power with South Derbyshire Coal Miners," 145-174 (abstract)
 • Kelly J. Murphy, "Masculinity, Moral Agency, and Memory: The Spirit of the Deity in Judges, Samuel, and Beyond," 175-196 (abstract)
 • Johanna Stiebert, "Man and New Man: David’s Masculinity in Film," 197-218 (abstract)
 • Jason J. Ripley, "'Behold the Man'? Subverting Imperial Masculinity in the Gospel of John," 219-239 (abstract)
 • Brittany E. Wilson, "Destabilizing Masculinity: Paul in the Book of Acts and Beyond," 241-261 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 77:4 (2015)

 • David A. Bosworth, "Weeping in Recognition Scenes in Genesis and the Odyssey," 619-639
 • Michael A. Lyons, "Psalm 22 and the "Servants" of Isaiah 54; 56-66," 640-656
 • Paul V. Niskanen, "Who Is Going to Marry You? The Text of Isaiah 62:5," 657-667
 • Eugene Eung-Chun Park, "Covenantal Nomism and the Gospel of Matthew," 668-685
 • Todd R. Hanneken, "Moses Has His Interpreters: Understanding the Legal Exegesis in Acts 15 from the Precedent in Jubilees," 686-706
 • Georges Massinelli, O.F.M., "Christ and the Law in Romans 10:4," 707-726

Το τρέχον τεύχος του FilNeot / The current issue of FilNeot

Filologia Neotestamentaria 47 (2015)

 • Peter-Ben Smit /  Toon Renssen, "The passivum divinum: The Rise and Future Fall of an Imaginary Linguistic Phenomenon," 3-24
 • Paul Danove, "Rhetorical Applications of New Testament Verbs of Communication," 25-41
 • Wim Hendriks, "Use of Patristic Evidence in Textual Criticism of the Gospels," 42-66
 • Tjitze Baarda, "'Fulfilled are the Times'. A neglected varia lectio in Mark 1:15," 67-74 
 • Andrew Pitts, "Tarsus or Jerusalem? A Syntactic Argument for Tarsus as the City of Paul's Youth in Acts 22:3," 75-82
 • David I. Yoon, "Discourse Analysis and the Textual Metafunction: Analyzing the Texture of Galatians 4:12-20," 83-110
 • Josep Rius-Camps /Jenny Read-Heimeerdinger, "The Variant Readings of the Western Text of the Acts of the Apostles (XXVI) (Acts 20:1-21:14)," 111-151